Ohm Kanunu Nedir?

1827 yılında Georg Simon Ohm’un bulmuş olduğu Ohm Kanunu, elektrik devrelerindeki direnç, akım şiddeti ve gerilim direnci arasındaki ilişkiyi ve bağlantıyı ifade eder.
Ohm Kanunu Nedir? Kim Buldu? | encazip

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Ohm’a göre elektrik devresinde bulunan iki nokta arasında iletkenin üzerinden geçen akımla voltaj (potansiyel fark) doğru orantılı, yine iki nokta arasında bulunan akım ve direnç ise ters orantılıdır. Fizik biliminin en önemli konularından biri olan Ohm kanunu, elektrik-elektronik alanında da sıklıkla kullanılmaktadır. Ohm Kanunu'na göre bir iletkenin tüm uçları arasında bulunan potansiyel farkın, iletken üzerinden geçen akım şiddetiyle olan oranı sabittir.   

Elektrik Akımının Temel Kanunları Nelerdir? 

Elektrik akımına ait kanunlar, elektrik bulunduğu yıldan (1800) itibaren çeşitli bilim insanları tarafından tarihe geçerek bugün bile kullanılan kanunlar haline gelmiştir. Joule Kanunu, Kirchhoff Yasaları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi ve Faraday Kanunu elektrik akımının temel kanunları arasındadır.

1. Joule Kanunu: James Prescott Joule tarafından geliştirilen Joule Kanunu, 1840 yılında çıkarılmıştır. Bir enerji birimi olan Joule, Ohm Kanununda bahsedilen “bir iletkenin tüm uçları arasında bulunan potansiyel farkın, iletken üzerinden geçen akım şiddetiyle olan oranı sabittir” ifadesine, “bir iletkende her saniyede bir geçen elektriğin yaymış olduğu ısı, akım ve direncin çarpımının karesine eşittir” ifadesi şeklinde eklenerek aşağıdaki formülle kanıtlanmıştır:

Ohm Kanunu Nedir?


2. Kirchhoff Yasaları: Gustav Kirchhoff tarafından geliştirilen Kirchhoff Yasaları, 1845 yılında çıkarılmıştır. Akım Yasası (Düğüm Yasası-Birinci Yasa olarak da bilinir) ve Gerilim Yasası olmak üzere 2 ana başlıktan oluşan Kirchhoff Yasalarında Akım Yasasının formülü aşağıdadır:

Ohm Kanunu Nedir?


Gerilim Yasasının formülü ise şu şekildedir:

Ohm Kanunu Nedir?


Akım Yasasında, akım noktasına gelen akımlar toplamının çıkan akımlar toplamına eşit olması durumu söz konusudur. Gerilim Yasasında, kapalı bir elektrik devresinin gerilim oranı, devrede bulunan alıcı uçlarının birbirleri arasındaki gerilim toplamına eşit olma durumu söz konusudur.  

3. Thevenin Teoremi: Leon Thevenin tarafından geliştirilen Thevenin Teoremi, 1883 yılında çıkarılmıştır. Thevenin Teoreminin ana amacı karmaşık elektrik devresi yapısını basitleştirmek ve devrenin sonundan geçen akım şiddetini ölçebilmektir. Bulunan sonuca “Thevenin Eşdeğer Devresi” adı verilmektedir.

4. Norton Teoremi: Birbirinden bağımsız olarak Edward Lawry Norton ve Hans Ferdinand Mayer tarafından geliştirilen ve Thevenin Teoremi’nin bir uzantısı olarak kabul edilen Norton Teoremi, 1895-1898 yılları arasında çıkarılmıştır. Devre analiz yöntemlerinden biri olan Norton Teoreminde de ana amaç elektrik devre yapısını basitleştirmek ve eşdeğer devreler oluşturmaktır.

5. Faraday Kanunu: Michael Faraday tarafından geliştirilen Faraday Kanunu, 1830 yılında çıkarılmıştır. Bir diğer adıyla Faraday’ın İndüksiyon Kanunu, bobin sarımlarından geçen akı, ortaya çıkan gerilimin akı zamanına göre değişkenlik göstermesi aralarındaki doğru orantıyı kapsar. Faraday Kanununun formülü aşağıdadır:

Ohm Kanunu Nedir?


VIR Formülü Nedir?

VIR formülü Ohm Yasasının kanıtlayıcı denklemidir. V= I x R olarak kullanılan formülde V= Voltu, I= Amperi ve R= Direnci simgeler. VIR formülü aşağıdadır:

Ohm Kanunu Nedir?


Polarizasyon Nedir?

Polarizasyon dalgalara ait bir özelliktir. Yer çekimi dalgaları gibi birden fazla yönlendirme ile salınabilen dalgaların taşıdığı ana özellik polarizasyon ismiyle kullanılır.

Polarizasyon Çeşitleri Nelerdir?

Dalga yoluna ve salınım işlemlerine göre 3 çeşit polarizasyon özelliği bulunmaktadır:

  • Eliptik Polarizasyon Diyagramı (Elliptical Polarization Diagram)
Ohm Kanunu Nedir?


  • Dairesel Polarizasyon Diyagramı (Circular Polarization Diagram)
Ohm Kanunu Nedir?


  • Çizgisel Polarizasyon Diyagramı (Linear Polarization Diagram)
Ohm Kanunu Nedir?


Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

29 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi