Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Alternatif enerji kaynakları; herhangi bir sınırı olmayan, sürekli olarak kullanılabilen ve tükenmeyen, doğada bulunan, yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına verilen isimdir.

Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve ihtiyaç duyulan enerjinin bu kaynaklardan sağlanması; dünya ve çevre sağlığının yanı sıra insan ve diğer tüm canlıların sağlığı açısından da büyük öneme sahiptir. Pek çok kaynak, enerji üretimi sırasında çevre ve insan sağlığı için ciddi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bir yandan enerji üretimi yapılırken diğer yandan çevre kirliliği, ekosistemin bozulması, insan sağlığının orta vadede tehdit edilmesi ve diğer canlıların yaşam alanlarının yok edilmesi gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir. Alternatif enerji kaynakları ise bu olumsuzlukların hiç birine yer bırakmadan enerji üretimi yapılmasına olanak sağlar. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi tüm dünya için son derece önemlidir.

Alternatif Enerji Kaynakları

Günümüzde dünyada alternatif enerji kaynaklarının kullanımıyla elde edilen enerji, toplam elde edilen enerjinin %22’si kadardır. Bu durum, enerji üretiminin çok büyük bölümünün hala alternatif enerji kaynakları dışındaki kaynaklarla yapıldığını gösterir. Türkiye’nin toplam enerji üretiminin ise %29’u alternatif enerji kaynakları ile elde edilmektedir. Bu yönüyle Türkiye, alternatif enerji kullanımında dünya ortalamasının üzerindedir.

Alternatif enerji kaynakları şunlardır:

Sıkça Sorulan Sorular

Güneş Enerjisi Nedir?

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Hidroelektrik Enerji Nedir?

Jeotermal Enerji Nedir?

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Hidrojen Enerjisi Nedir?

Dalga Enerjisi Nedir?

Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

En Çevreci Enerji Kaynağı Nedir?

En Ucuz Alternatif Enerji Kaynağı Nedir?

Hangi Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretilebilir?

İlgili İçerikler