Güncel Planlı Elektrik Kesintileri

Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisi, kullanıldığında günlük yaşantımızı kolaylaştırdığı gibi kesilmesi durumunda da büyük zorluklara yol açabilmektedir. Elektrik kesintisi durumunda kısa süreli çözümler üretebilmemize rağmen günlük hayatımızı sürdürmemiz yine de zor olmaktadır. Artan elektrik kesintisi ve bunun kısa aralıklarla tekrarlanır hale gelmesi, evimizde ve işimizde kullandığımız elektrikli aletlerin de arızalanmasına neden olabilmektedir.
Güncel Elektrik Kesintileri Nerede Ne Zaman?

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Elektrik Kesintisi Türleri Ve Süreleri

Elektrik kesintisi ile ilgili düzenlemeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulamaya konan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre elektrik kesintileri dört kategoride sınıflandırılmaktadır: kesinti kaynağına göre, kesinti süresine göre, kesintinin sebebine göre ve kesintinin bildirim durumuna göre…

Kesinti süresine göre elektrik kesintileri:

Geçici elektrik kesintileri: Tüketiciler tarafından fark edilemeyecek kadar çok kısa süreli olan bu tip kesintiler, bir saniye ve daha az süren kesintiler olarak adlandırılır.

Kısa elektrik kesintileri: Bir saniyeden uzun veya üç dakikadan az süreli olan bu kesintiler, günlük yaşantımızı çok etkilemeyen ani kesintiler olarak bilinir.

Uzun elektrik kesintileri: Bu tip elektrik kesintisi üç dakikadan daha fazla süreli kesintileri ifade etmektedir.

Bildirim durumuna göre ise elektrik kesintileri ikiye ayrılır:

Bildirimli kesintiler: Yalnızca uzun süreli kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilmektedir. Bildirimli kesintiler, elektrik kesintisi öncesinde tüketicilere bildirimi yapılan, ve dağıtım veya iletim sisteminde gerçekleştirilen herhangi bir müdahale sonucunda meydana gelen kesintidir.

Bildirimli elektrik kesintileri, bildirimlerin tüketicilere kesintiler ile alakalı bilgi verilmesi amacıyla ilgili dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanmasının yanı sıra yazılı, işitsel veya görsel kitle iletişim araçları aracılığıyla duyurulması ve isteyen tüketicilere kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bildirim yapılırken kesintinin tarihi, başlangıç ve sona erme zamanı yer almalı ve bu bildirim kesintinin başlama zamanından en az 48 saat önce tüketicilere yapılmalıdır.

Bildirimsiz kesintiler: Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesintiler olarak sınıflandırılır. Bildirimsiz kesintiler, elektrik kesintisi öncesinde herhangi bir bildirim yapılmayan kesintileri ifade eder.

Kaynağına ve sebebine göre elektrik kesintileri ise kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Kaynağına göre elektrik kesintileri:

  • İletim,
  • Dağıtım – Ortam Gerilim,
  • Dağıtım – Alçak Gerilim                                                                                                                                                                                                                                                             

Sebebine göre elektrik kesintileri:

  • Mücbir Sebepler,
  • Güvenlik,
  • Şebeke,
  • Dışsal Sebepler

Eşik Elektrik Kesintisi Süre Ve Sayıları

Eşik Değer AdıKesinti Sınıfıİmar Alanındaki Kullanıcılar için (AG)İmar Dışındaki Kullancılar İçin (AG)
SÜREBİLDİRİMSİZ4872
SAYIBİLDİRİMSİZ5672
SÜREBİLDİRİMLİ2416
SAYIBİLDİRİMSİZ68

Elektrik kesintilerinin bir yıl içerisinde tabloda belirtilen eşik değerleri geçmesi durumunda ilgili elektrik dağıtım şirketi elektrik kesintilerinden etkilenen tüketicilere kesintilerin yaşandığı yılı takip eden yılın Nisan ayı ve devamında tazminat ödemektedir. Tazminat ödemesi abonelerin elektrik faturasında yer alan dağıtım bedellerinden tazminat tutarı düşülerek yapılır. Tazminata hak kazandıktan sonra abonelik iptal edilirse süre beklenmez ve tazminat hemen ödenir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 2 Şubat 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi