Kiracı Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve aboneliğin iptali, güvence bedeli ve diğer abonelik işlemleri görevli tedarik şirketlerine yapılıyorsa EPDK mevzuatı çerçevesinde, serbest tedarik şirketine yapılıyorsa ilgili şirket tarafından belirlenir.
Kiracı Elektrik Aboneliği Gerekli Evraklar

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Herhangi bir konut veya iş yerinde kiracı olarak bulunulması durumunda dahi, elektrik aboneliği önceki kiracı ve mülk sahibinin üzerine ise, bu şekilde elektrik kullanılmaya devam edilmesi doğru değildir. Benzer şekilde mülk sahibi olmanız durumunda üçüncü şahıslara evinizi veya iş yerinizi kiraya veriyorsanız, kiracının elektrik aboneliğini üzerine alması gereklidir. Başkasının adına kayıtlı elektrik aboneliği üzerinden elektrik tüketimi yasal değildir ve cezai yaptırımları vardır.

Kiracı Elektrik Aboneliği Yaptırmak Zorunlu mu?

EPDK’nın yayınladığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 48. Maddesine göre; “Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi” usulsüz elektrik kullanımı olarak tanımlanmıştır. Yani ikamet edilen meskende veya işletilen iş yerinde, önceki kiracının veya mal sahibinin üzerine kayıtlı elektrik aboneliğini kullanmak usulsüz elektrik kullanımı olarak kabul edilirken kiracının elektrik aboneliğini kendi üzerine alması zorunludur.

Usulsüz kullanım durumu, görevli tedarik şirketi tarafından tespit edilirse hem elektriğinizin kesilmesi hem de ceza bedeller ile karşılaşabilirsiniz. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, usulsüz kullanım durumunda; “elektrik tedarikçisi tarafından, tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilerek doğrudan elektriği kesilir”. Kiraya verdiğiniz veya kiraladığınız konut ya da meskende elektrik aboneliğinin devri yapılmadığı durumda, ödenmeyen elektrik faturalarından elektrik aboneliğin asıl sahibi sorumlu bulunmaktadır. Oysa ki elektrik aboneliğini kiracı da olsanız, mülkünüzü kiraya veriyor da olsanız, devri aslında kısa süren ve büyük maliyetleri olmayan bir işlemdir. Özellikle günümüzde internet teknolojilerinin gelişmesi ile bulunduğunuz yerden bile elektrik aboneliği yapmanız mümkündür. Yani anlaşılacağı üzere konut veya işyeri fark etmeksizin, kiracı ya da kiralayan konumunda olsanız dahi, elektrik aboneliği, elektrik tüketimi yapan gerçek veya tüzel kişinin üzerine yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 12 Eylül 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi