İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2023

Kısa vadeli tüketici ihtiyaçları için düşük ve orta tutarlı bir borçlanma türü olan ihtiyaç kredisi hesaplanırken, kullanılacak kredi tutarı, faiz ve kredinin vadesi dikkate alınır.

Popüler İhtiyaç Kredileri

İhtiyaç kredisi yasal adıyla tüketici kredisi, kişilerin bireysel amaçları doğrultusunda mal ya da hizmet almak gibi nedenlerle kullandıkları kredi ürünüdür. Bireysel ihtiyaçlara finansman sağlamak amacıyla çekilen ihtiyaç kredisi, işletmelere yönelik acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da çekilebilir.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Nelerdir? (Eylül 2023)

Bankalara göre 23.09.2023 tarihli ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibidir.

İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

İhtiyaç kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz, BSMV ve KKDF’nin detaylarını her taksit için gösteren tablodur. İhtiyaç kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BSMV ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır bu nedenle vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

İhtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunmalıdır. Aylık ödenecek taksit tutarının tespitinden sonra ilk çekilen ihtiyaç kredisi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanarak o ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Faiz üzerinden de BSMV ve KKDF hesaplanır. Faiz, BSMV ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Faiz, KKDF ve BSMV'nin aylık taksitten çıkarılmasıyla elde edilen tutar anaparadan düşülerek bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve ihtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlanır. İhtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlamak için aşağıdaki encazip kredi ödeme tablosu hesaplama aracı kullanılabilir.

Kredi Ödeme Planı Oluşturma Aracı

İhtiyaç Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

İhtiyaç kredisi vadeleri tüketicinin tercihlerine ve bankalara göre değişir. İhtiyaç kredilerinde uygulanabilecek en yüksek vade kullanılan kredi tutarına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. 16.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9811 sayılı BDDK kararı uyarınca 50.000TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50.000TL üstü kredilerde ise en yüksek vade 24 aydır. İhtiyaç kredisi vadelerinin değişmesi genellikle tüketicilerin tercihlerine göre gerçekleşir ancak BDDK kararları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca tüketicilerin aylık ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarları, aylık gelirlerinin %50'sini geçemeyeceği için tüketiciler gelir durumuna göre ihtiyaç kredisi vadesini daha uzun tutabilir.

İhtiyaç kredisi vadesi uzadıkça ödenen faiz ve vergiler toplamı yükselir; vade kısaldıkça da faiz ve vergiler toplam tutarı azalır. Aynı faiz oranı ve anapara tutarı ile vade uzadıkça aylık taksit düşer, vade kısaldıkça aylık ödeme tutarı artar. Aynı faiz oranı, aynı kredi tutarı ancak farklı vade kullanılarak 10.000TL için bir kredi geri ödeme hesaplaması örneği aşağıdaki gibidir.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi VadesiAylık TaksitToplam Geri ÖdemeToplam Maliyet
10.000 TL%26 Ay1.809 TL10.857 TL857 TL
10.000 TL%212 Ay969 TL11.628 TL1.628 TL
10.000 TL%218 Ay691 TL12.433 TL2.433 TL
10.000 TL%224 Ay553 TL13.271 TL3.271 TL

İhtiyaç kredisi vadesi uzadıkça toplam maliyet yükselir ancak aylık taksit tutarı daha düşük olur. 10.000TL'lik aylık %2 faiz oranı olan bir ihtiyaç kredisinin 6 ay vade yerine 24 ay vade ile kullanılması kredi maliyetinin 2.414TL artmasına neden olur.

İhtiyaç Kredisi Vadeleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında değişir. Bankalar genellikle en kısa 12 aylık vade seçeneği sunarken 50.000TL’nin üzerinde olan ihtiyaç kredileri için 24 ay, 50.000TL altındaki ihtiyaç kredileri için ise yasal olarak en fazla 36 ay vade uygulanır. En çok tercih edilen ihtiyaç kredisi vadeleri ise 12 ay ve 18 aydır. Farklı vadeler için ortaya çıkacak faiz maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vade Kredi Tutarı Faiz Oranı Toplam Ödenecek Faiz 
12 Ay 10.000 %1,2 800 TL 
18 Ay 10.000 %1,2 1.186 TL 
24 Ay 10.000 %1,2 1.582 TL 
36 Ay 10.000 %1,2 2.404 TL

En Düşük Faizli İhtiyaç Kredileri Hangi Bankalardadır? (Eylül 2023)

Kredi tutarına ve vadeye göre 23.09.2023 tarihi için en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar aşağıdaki gibidir.

Erken İhtiyaç Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Erken ihtiyaç kredisi kapatma işlemlerinin yasal düzenlemesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde yapılmıştır. Bu yönetmelik uyarınca tüketicilerden erken ihtiyaç kredisi kapatma cezası alınmaz. Tüketiciler için erken ihtiyaç kredisi kapatmanın avantajı kalan faiz ve vergiler toplamının ödenmemesidir. Kredi kullanırken hesaplanan toplam geri ödeme tutarı üzerinden, erken ödemenin yapıldığı dönemden sonraki dönemler için faiz ve vergiler ödenmeyeceği için bu tutarda bir indirim kazanılmış olur. 10.000TL için 12 ay vade ve %1,3 faizli bir ihtiyaç kredisinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.

Vade Taksit Tutarı Anapara Örnek Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
920 TL 764 TL 130 TL 20 TL 7 TL 9.236 TL 
920 TL 776 TL 120 TL 18 TL 6 TL 8.460 TL 
920 TL 788 TL 110 TL 16 TL 5 TL 7.671 TL 
920 TL 801 TL 100 TL 15 TL 5 TL 6.871 TL 
920 TL 813 TL 89 TL 13 TL 4 TL 6.058 TL 
920 TL 826 TL 79 TL 12 TL 4 TL 5.232 TL 
920 TL 839 TL 68 TL 10 TL 3 TL 4.393 TL 
920 TL 852 TL 57 TL 9 TL 3 TL 3.542 TL 
920 TL 865 TL 46 TL 7 TL 2 TL 2.677 TL 
10 920 TL 878 TL 35 TL 5 TL 2 TL 1.798 TL 
11 920 TL 892 TL 23 TL 4 TL 1 TL 906 TL 
12 920 TL 906 TL 12 TL 2 TL 1 TL 0 TL 
Toplam11.043 TL 10.000 TL 869 TL 130 TL 43 TL  

Yukarıdaki örnek için faiz ve vergiler toplamı 1.043TL’dir. Bu kredinin 6. ayda kapanması durumunda 289TL’lik bir erken ödeme indirimi olur.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi hesaplaması için belli bir formül vardır ancak ülkemizde faiz üzerinden alınan KKDF ve BSMV, kredi hesaplamasını dünyadaki örneklerinden ayırır. İhtiyaç kredisi hesaplama; alınan toplam kredi, faiz oranı ve vadeye göre değişiklik gösterir. En uzun vadeli ihtiyaç kredisi 36 aylıktır. Temel olarak aylık ödeme planlı ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılır.

 • Öncelikle aylık sabit ödeme tutarı hesaplanır.
 • Toplam alınan kredi (anapara) üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır.
 • Hesaplanan faiz üzerine %5’lik BSMV ve %15’lik KKDF eklenerek toplam vergiler bulunur. 
 • Toplam aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur. 
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur. 
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

50.000TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
4.809,66 3.669,66 950,00 142,50 47,50 46.330,34 
4.809,66 3.753,33 880,28 132,04 44,01 42.577,02 
4.809,66 3.838,90 808,96 121,34 40,45 38.738,12 
4.809,66 3.926,43 736,02 110,40 36,80 34.811,69 
4.809,66 4.015,95 661,42 99,21 33,07 30.795,74 
4.809,66 4.107,51 585,12 87,77 29,26 26.688,22 
4.809,66 4.201,17 507,08 76,06 25,35 22.487,06 
4.809,66 4.296,95 427,25 64,09 21,36 18.190,11 
4.809,66 4.394,92 345,61 51,84 17,28 13.795,18 
10 4.809,66 4.495,13 262,11 39,32 13,11 9.300,06 
11 4.809,66 4.597,62 176,70 26,51 8,84 4.702,44 
12 4.809,66 4.702,44 89,35 13,40 4,47 0,00 

50.000TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 24 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
2.728 1.588,15 950,00 TL 142,50 TL 47,50 TL 48.411,85 
2.728 1.624,36 919,83 TL 137,97 TL 45,99 TL 46.787,50 
2.728 1.661,39 888,96 TL 133,34 TL 44,45 TL 45.126,11 
2.728 1.699,27 857,40 TL 128,61 TL 42,87 TL 43.426,84 
2.728 1.738,01 825,11 TL 123,77 TL 41,26 TL 41.688,83 
2.728 1.777,64 792,09 TL 118,81 TL 39,60 TL 39.911,19 
2.728 1.818,17 758,31 TL 113,75 TL 37,92 TL 38.093,02 
2.728 1.859,62 723,77 TL 108,57 TL 36,19 TL 36.233,39 
2.728 1.902,02 688,43 TL 103,27 TL 34,42 TL 34.331,37 
10 2.728 1.945,39 652,30 TL 97,84 TL 32,61 TL 32.385,98 
11 2.728 1.989,75 615,33 TL 92,30 TL 30,77 TL 30.396,23 
12 2.728 2.035,11 577,53 TL 86,63 TL 28,88 TL 28.361,12 
13 2.728 2.081,51 538,86 TL 80,83 TL 26,94 TL 26.279,61 
14 2.728 2.128,97 499,31 TL 74,90 TL 24,97 TL 24.150,64 
15 2.728 2.177,51 458,86 TL 68,83 TL 22,94 TL 21.973,13 
16 2.728 2.227,16 417,49 TL 62,62 TL 20,87 TL 19.745,97 
17 2.728 2.277,94 375,17 TL 56,28 TL 18,76 TL 17.468,03 
18 2.728 2.329,87 331,89 TL 49,78 TL 16,59 TL 15.138,16 
19 2.728 2.383,00 287,63 TL 43,14 TL 14,38 TL 12.755,16 
20 2.728 2.437,33 242,35 TL 36,35 TL 12,12 TL 10.317,84 
21 2.728 2.492,90 196,04 TL 29,41 TL 9,80 TL 7.824,94 
22 2.728 2.549,74 148,67 TL 22,30 TL 7,43 TL 5.275,20 
23 2.728 2.607,87 100,23 TL 15,03 TL 5,01 TL 2.667,33 
24 2.728 2.667,33 50,68 TL 7,60 TL 2,53 TL 0,00

50.000TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
2.051 910,93 950,00 TL 142,50 TL 47,50 TL 49.089,07 
2.051 931,70 932,69 TL 139,90 TL 46,63 TL 48.157,37 
2.051 952,94 914,99 TL 137,25 TL 45,75 TL 47.204,43 
2.051 974,67 896,88 TL 134,53 TL 44,84 TL 46.229,76 
2.051 996,89 878,37 TL 131,75 TL 43,92 TL 45.232,87 
2.051 1.019,62 859,42 TL 128,91 TL 42,97 TL 44.213,25 
2.051 1.042,87 840,05 TL 126,01 TL 42,00 TL 43.170,38 
2.051 1.066,65 820,24 TL 123,04 TL 41,01 TL 42.103,74 
2.051 1.090,96 799,97 TL 120,00 TL 40,00 TL 41.012,77 
10 2.051 1.115,84 779,24 TL 116,89 TL 38,96 TL 39.896,93 
11 2.051 1.141,28 758,04 TL 113,71 TL 37,90 TL 38.755,65 
12 2.051 1.167,30 736,36 TL 110,45 TL 36,82 TL 37.588,35 
13 2.051 1.193,92 714,18 TL 107,13 TL 35,71 TL 36.394,44 
14 2.051 1.221,14 691,49 TL 103,72 TL 34,57 TL 35.173,30 
15 2.051 1.248,98 668,29 TL 100,24 TL 33,41 TL 33.924,32 
16 2.051 1.277,46 644,56 TL 96,68 TL 32,23 TL 32.646,87 
17 2.051 1.306,58 620,29 TL 93,04 TL 31,01 TL 31.340,29 
18 2.051 1.336,37 595,47 TL 89,32 TL 29,77 TL 30.003,91 
19 2.051 1.366,84 570,07 TL 85,51 TL 28,50 TL 28.637,07 
20 2.051 1.398,00 544,10 TL 81,62 TL 27,21 TL 27.239,07 
21 2.051 1.429,88 517,54 TL 77,63 TL 25,88 TL 25.809,19 
22 2.051 1.462,48 490,37 TL 73,56 TL 24,52 TL 24.346,71 
23 2.051 1.495,82 462,59 TL 69,39 TL 23,13 TL 22.850,89 
24 2.051 1.529,93 434,17 TL 65,13 TL 21,71 TL 21.320,96 
25 2.051 1.564,81 405,10 TL 60,76 TL 20,25 TL 19.756,14 
26 2.051 1.600,49 375,37 TL 56,31 TL 18,77 TL 18.155,65 
27 2.051 1.636,98 344,96 TL 51,74 TL 17,25 TL 16.518,67 
28 2.051 1.674,30 313,85 TL 47,08 TL 15,69 TL 14.844,37 
29 2.051 1.712,48 282,04 TL 42,31 TL 14,10 TL 13.131,89 
30 2.051 1.751,52 249,51 TL 37,43 TL 12,48 TL 11.380,37 
31 2.051 1.791,46 216,23 TL 32,43 TL 10,81 TL 9.588,91 
32 2.051 1.832,30 182,19 TL 27,33 TL 9,11 TL 7.756,61 
33 2.051 1.874,08 147,38 TL 22,11 TL 7,37 TL 5.882,53 
34 2.051 1.916,81 111,77 TL 16,77 TL 5,59 TL 3.965,72 
35 2.051 1.960,51 75,35 TL 11,30 TL 3,77 TL 2.005,21 
36 2.051 2.005,21 38,10 TL 5,71 TL 1,90 TL 0,00

Popüler İhtiyaç Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi, 100.000TL'ye kadar çekilmesi mümkün olan bir kredi türüdür. Tüketiciler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve 400.000TL'yi aşmamak şartıyla diledikleri miktarda ihtiyaç kredisi çekebilir. Popüler ihtiyaç kredisi hesaplama miktarları şunlardır.

 • 10.000
 • 20.000
 • 30.000
 • 100.000

30.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 30.000TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
13.6033.149,28378,00 TL56,70 TL18,90 TL16.850,72
23.6033.220,70318,48 TL47,77 TL15,92 TL13.630,02
33.6033.293,75257,61 TL38,64 TL12,88 TL10.336,27
43.6033.368,45195,36 TL29,30 TL9,77 TL6.967,82
53.6033.444,85131,69 TL19,75 TL6,58 TL3.522,98
63.6033.522,9866,58 TL9,99 TL3,33 TL0,00

100.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 100.000TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.8011.574,64189,00 TL28,35 TL9,45 TL8.425,36
21.8011.610,35159,24 TL23,89 TL7,96 TL6.815,01
31.8011.646,87128,80 TL19,32 TL6,44 TL5.168,14
41.8011.684,2397,68 TL14,65 TL4,88 TL3.483,91
51.8011.722,4265,85 TL9,88 TL3,29 TL1.761,49
61.8011.761,4933,29 TL4,99 TL1,66 TL0,00

Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç Kredisi Ne Kadar Çekilir?

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç Kredisi Ne Zaman Sonuçlanır?

Kimler İhtiyaç Kredisi Alabilir?

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Çalışmayanlar İhtiyaç Kredisi Çekebilir mi?

Anında İhtiyaç Kredisi Çekilir mi?

İhtiyaç Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

İhtiyaç Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

İhtiyaç Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

İhtiyaç Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

İhtiyaç Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

İhtiyaç Kredisi Neden Onaylanmaz?

İhtiyaç Kredisi KKDF Nedir?

İhtiyaç Kredisi BSMV Nedir?

Erken İhtiyaç Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

İhtiyaç Kredilerinde Cayma Hakkı Var Mıdır?

İhtiyaç Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

İhtiyaç Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Faizsiz İhtiyaç Kredisi Var mıdır?

İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Taşıt Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?