İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2023

İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Kısa vadeli tüketici ihtiyaçları için düşük ve orta tutarlı bir borçlanma türü olan ihtiyaç kredisi hesaplanırken kullanılacak kredi tutarı, faiz ve kredinin vadesi ile hesaplanır.

İhtiyaç Kredisi Günlük Bankalara Göre Faiz Tablosu şablonu.

İhtiyaç kredisi, yasal adıyla tüketici kredisi, kişilerin bireysel amaçları doğrultusunda mal ya da hizmet almak gibi nedenlerle kullandıkları kredi ürünüdür. İhtiyaç kredisi aylık taksit hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

 •  İhtiyaç Kredisi Taksit = Anapara x (Faiz Oranı(1 + Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarının vade ile çarpılması sonucunda da KKDF ve BSMV hariç toplam ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarı bulunur.

Aralık 2022 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi oranları aylık %1,5 ile %4 arasında değişmektedir. 2021 yılının Temmuz ayında ortalama piyasa ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,73'ken, 2022 yılının aynı ayında piyasa ortalaması aylık %2,5 seviyesine yükselmiştir. İhtiyaç kredisi faiz oranları sürekli değiştirildiğinden 05.02.2023 tarihli güncel ihtiyaç kredisi oranları için yukarıdaki hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Aralık 2022 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplamda 641 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanılmıştır. Kişi başına toplam ihtiyaç kredisi çekme limiti ise 100 bin TL’dir. İhtiyaç kredisi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında değişir. İhtiyaç kredisi, kredi talep edilen bankaya ve kredi notuna göre değişmek koşuluyla 1 gün ile 1 hafta arasındaki süre zarfında çekilebilir. İhtiyaç kredisinin hesaplanması ise ihtiyaç kredisi hesaplama formülleri kullanılarak yapılır.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi, bankacılık mevzuatında tüketici kredisi olarak geçen, tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ve çoğunlukla ipoteksiz olarak kullanılan bir kredi türüdür. 16.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9811 sayılı BDDK kararı uyarınca 50 bin TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50 bin TL üstü kredilerde ise en yüksek vade 24 ay olarak belirlenmiştir. İhtiyaç kredisi üst limiti ise 100 bin TL'dir.

İhtiyaç kredisinin tarihçesi ticaretin ilk başladığı yıllara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan, Roma ve Mezopotamya uygarlıklarında pazar yerlerinde kurulan standlarda bireylere önceden belirlenmiş faiz oranlarında kredi verildiği bilinir. İhtiyaç kredisinin İngilizce'deki adı "Personal Loan"dır ve tüm dünyadaki uygulamaları global standartlardaki bankalarda neredeyse aynıdır. Türkiye'de ihtiyaç kredisi Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından beri verilmektedir.

Aralık 2022 itibarıyla piyasada kullanımda olan bireysel kredilerin %62'sini oluşturan ihtiyaç kredileri, en popüler ve en çok kullanılan kredi türüdür. İhtiyaç kredisi kullanırken bilinmesi gereken üç temel noktadan ilki ihtiyaç kredisinin herhangi bir ihtiyacı karşılamak amacıyla çekildiğidir. İkinci nokta ise ödemelerin geciktirilmesi durumunda faiz işlemesi ve banka kredi notunda düşüş meydana geldiğidir. Üçüncüsü ise faiz oranlarının değişiklik gösterdiğidir. İhtiyaç kredisi faizleri bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni ise bankaların para edinme maliyetlerindeki farklılıktır. Örneğin daha düşük faizle mevduat toplayabilen bir banka, tüketicilere daha düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı sunabilir. Ancak piyasanın genel trendi açısından ihtiyaç kredisi faizlerini etkileyen unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası
 • Bankaların para edinme (mevduat) maliyetleri
 • Enflasyon
 • Kredi arz talep dengesi

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç kredisi hesaplaması yapılırken anapara, aylık faiz oranı, vade ve vergiler göz önünde bulundurulur. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır. Aylık taksitte anapara, faiz, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) toplamı bulunur.

İhtiyaç kredisi hesaplamasında üç kriter vardır. Bunlar; kredi çekilecek tutar, faiz oranı ve vadedir. Kredi hesaplaması aşağıdaki bilgilerle yapılmaktadır:

 • Anapara: Toplam çekilen ihtiyaç kredisi tutarı 
 • Faiz: Kullanılan kredi için ödenecek faiz oranı 
 • Vade: Borcun ne kadar sürede ve hangi periyotlarda ödeneceği

İhtiyaç kredisi hesaplamak için önce ihtiyaç kredisi hesaplama alt formülleri ile gerekli sayıların bulunması gerekir. Kullanılacak ilk alt formül formülünde ilk işlem aylık ödeme tutarını bulmaktır. Aylık ihtiyaç kredisi ödeme tutarı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

 •  İhtiyaç Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı (1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Örnek olarak aylık %2 faiz oranıyla 36 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır: 

Anapara: 10.000

Aylık faiz oranı: 0,02

Vade: 36 ay

= 10.000 x 0,02 x (1,02)36 / (1,02)36 - 1

=392,33 TL aylık ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarı olacaktır.

Vade sonuna kadar yapılacak ödeme sayısı: 36 

Kullanılan kredi (anapara): 10.000

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı

392,33 x 36 = 14.123 

ve

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

14.123 - 10.000 = 4.123 

Güncel faiz oranları, farklı vadeler ve BSMV ve KKDF dahil hesaplamalar için encazip.com ihtiyaç kredisi hesaplama modülü kullanılabilir. 

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

İhtiyaç ya da tüketici kredisi üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Tüketiciler, aylık kredi geri ödemelerinin aylık gelirlerinin %50’sini geçmeyecek kadar ihtiyaç kredisi çekebilir.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının belirlenmesinde aşağıdaki faktörler etkili olur:

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası
 • Bankaların para edinme (mevduat) maliyetleri
 • Enflasyon
 • Kredi arz talep dengesi

İhtiyaç kredisi faizlerini belirleyen faktörler, faiz oranlarının bankalara göre değişmesine neden olur. Örneğin topladığı mevduat oranı artan bir banka daha düşük faizle kredi verebilir. Bankaların ihtiyaç kredisi oranları için ihtiyaç kredisi hesaplama modülü kullanılmalıdır. Bankaların örnek ihtiyaç kredisi oranlarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Banka Çekilen İhtiyaç Kredisi Örnek Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 
Akbank 40.000 TL %2,01 1.675 TL 60.508 TL 
ING Bank 40.000 TL %2,69 1.895 TL 68.428 TL 
Cepte TEB 40.000 TL %1,85 1.625 TL 58.711 TL 
DenizBank 40.000 TL %2,14 1.716 TL 61.984 TL 
Enpara 40.000 TL %1,84 1.622 TL 58.400 TL 
TEB 40.000 TL %1,85 1.625 TL 58.511 TL 
Türkiye İş Bankası 40.000 TL %2,05 1.688 TL 60.960 TL 
Garanti BBVA 40.000 TL %2,35 1.783 TL 64.406 TL 
Alternatif Bank 40.000 TL %2,57 1.855 TL 66.787 TL 
YapıKredi 40.000 TL %2,84 1.945 TL 70.242 TL 
N Kolay 40.000 TL %2,89 1.962 TL 70.851 TL 
Halk Bank 40.000 TL %1,71 1.582 TL 57.176 TL 
Ziraat Katılım 40.000 TL %1,75 1.595 TL 57.615 TL 
Ziraat Bankası 40.000 TL %1,89 1.638 TL 59.163 TL 
Vakıfbank 40.000 TL %1,91 1.644 TL 59.386 TL 
Odea Bank 40.000 TL %2,51 1.835 TL 66.284 TL

Faizsiz İhtiyaç Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından sağlanan faizsiz ihtiyaç kredileri vardır, bu tip borçlanmalara ihtiyaç finansmanı adı verilir. Türkiye’de katılım bankası olarak adlandırılan ve dünya genelinde İslami bankalar olarak sınıflandırılan bankalar, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Faizsiz kredinin varlık amacı, İslami usüllere göre kredi kullanmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Faizsiz ihtiyaç kredisi, sıfır faizli kredi anlamına gelmez ve bu kredinin de bir maliyeti olur. Ancak katılım bankalarının çalışma prensibi çerçevesinde kar oranı adı verilen bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Faizsiz kredi ile faizli kredi arasında karar vermek için tüketicilerin toplam geri ödeme tutarlarını karşılaştırarak karar vermeleri önerilir.

İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

İhtiyaç kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz, BSMV ve KKDF’nin detaylarını her taksit için gösteren tablodur. İhtiyaç kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BSMV ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

İhtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunmalıdır. Daha sonra ilk çekilen ihtiyaç kredisi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanarak o ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BSMV ve KKDF hesaplanır. Faiz, BSMV ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve ihtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlanır. İhtiyaç kredisi ödeme tablosu hazırlamak için aşağıdaki encazip kredi ödeme tablosu hesaplama aracı kullanılabilir.

Kredi Ödeme Planı Oluşturma Aracı

Aylık faiz oranı %1,2 olan 36 ay vadeli ve 100.000 TL tutarlı örnek ihtiyaç kredisi için örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem Sayısı Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
3.579 2.139,22 1.200,00 TL 180,00 TL 60,00 TL 97.860,78 
3.579 2.170,03 1.174,33 TL 176,15 TL 58,72 TL 95.690,75 
3.579 2.201,28 1.148,29 TL 172,24 TL 57,41 TL 93.489,47 
3.579 2.232,98 1.121,87 TL 168,28 TL 56,09 TL 91.256,50 
3.579 2.265,13 1.095,08 TL 164,26 TL 54,75 TL 88.991,37 
3.579 2.297,75 1.067,90 TL 160,18 TL 53,39 TL 86.693,62 
3.579 2.330,84 1.040,32 TL 156,05 TL 52,02 TL 84.362,78 
3.579 2.364,40 1.012,35 TL 151,85 TL 50,62 TL 81.998,38 
3.579 2.398,45 983,98 TL 147,60 TL 49,20 TL 79.599,94 
10 3.579 2.432,98 955,20 TL 143,28 TL 47,76 TL 77.166,95 
11 3.579 2.468,02 926,00 TL 138,90 TL 46,30 TL 74.698,93 
12 3.579 2.503,56 896,39 TL 134,46 TL 44,82 TL 72.195,37 
13 3.579 2.539,61 866,34 TL 129,95 TL 43,32 TL 69.655,76 
14 3.579 2.576,18 835,87 TL 125,38 TL 41,79 TL 67.079,58 
15 3.579 2.613,28 804,96 TL 120,74 TL 40,25 TL 64.466,31 
16 3.579 2.650,91 773,60 TL 116,04 TL 38,68 TL 61.815,40 
17 3.579 2.689,08 741,78 TL 111,27 TL 37,09 TL 59.126,32 
18 3.579 2.727,80 709,52 TL 106,43 TL 35,48 TL 56.398,51 
19 3.579 2.767,08 676,78 TL 101,52 TL 33,84 TL 53.631,43 
20 3.579 2.806,93 643,58 TL 96,54 TL 32,18 TL 50.824,50 
21 3.579 2.847,35 609,89 TL 91,48 TL 30,49 TL 47.977,15 
22 3.579 2.888,35 575,73 TL 86,36 TL 28,79 TL 45.088,79 
23 3.579 2.929,94 541,07 TL 81,16 TL 27,05 TL 42.158,85 
24 3.579 2.972,14 505,91 TL 75,89 TL 25,30 TL 39.186,71 
25 3.579 3.014,93 470,24 TL 70,54 TL 23,51 TL 36.171,78 
26 3.579 3.058,35 434,06 TL 65,11 TL 21,70 TL 33.113,43 
27 3.579 3.102,39 397,36 TL 59,60 TL 19,87 TL 30.011,04 
28 3.579 3.147,06 360,13 TL 54,02 TL 18,01 TL 26.863,97 
29 3.579 3.192,38 322,37 TL 48,36 TL 16,12 TL 23.671,59 
30 3.579 3.238,35 284,06 TL 42,61 TL 14,20 TL 20.433,24 
31 3.579 3.284,98 245,20 TL 36,78 TL 12,26 TL 17.148,25 
32 3.579 3.332,29 205,78 TL 30,87 TL 10,29 TL 13.815,96 
33 3.579 3.380,27 165,79 TL 24,87 TL 8,29 TL 10.435,69 
34 3.579 3.428,95 125,23 TL 18,78 TL 6,26 TL 7.006,74 
35 3.579 3.478,33 84,08 TL 12,61 TL 4,20 TL 3.528,41 
36 3.579 3.528,41 42,34 TL 6,35 TL 2,12 TL 0,00

İhtiyaç Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

İhtiyaç kredisi vadeleri tüketicin tercihlerine ve bankalara göre değişir. İhtiyaç kredilerinde uygulanabilecek en yüksek vade kullanılan kredi tutarına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. 16.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9811 sayılı BDDK kararı uyarınca 50 bin TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50 bin TL üstü kredilerde ise en yüksek vade 24 ay olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç kredisi vadelerinin değişmesi genellikle tüketicilerin tercihlerine göre gerçekleşir. Ancak BDDK kararları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca tüketicilerin aylık ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarları, aylık gelirlerinin %50'sini geçemeyeceğinden, tüketiciler gelir durumuna göre ihtiyaç kredisi vadesini daha uzun tutabilir.

İhtiyaç kredisi vadesi uzadıkça, ödenilen faiz ve vergiler toplamı yükselir, vade kısaldıkça da faiz ve vergiler toplam tutarı azalır. Ancak aynı faiz oranı ve anapara tutarı ile vade uzadıkça aylık taksit düşer, vade kısaldıkça aylık ödeme tutarı artar. Aynı faiz oranı, aynı kredi tutarı ancak farklı vade kullanılarak geri ödeme hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi VadesiAylık TaksitToplam Geri ÖdemeToplam Maliyet
10.000 TL%26 Ay1.809 TL10.857 TL857 TL
10.000 TL%212 Ay969 TL11.628 TL1.628 TL
10.000 TL%218 Ay691 TL12.433 TL2.433 TL
10.000 TL%224 Ay553 TL13.271 TL3.271 TL

Yukarıdaki tabloda hesaplandığı üzere ihtiyaç kredisi vadesi uzadıkça toplam maliyet yükselir ancak aylık taksit tutarı daha düşük olur. Örnekteki 10.000 TL'lik aylık %2 faiz oranı olan bir ihtiyaç kredisinin 6 ay vade yerine 24 ay vade ile kullanılması kredi maliyetinin 2414 TL artmasına neden olur.

İhtiyaç Kredisi Vadeleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında değişir. Bankalar genellikle en kısa 12 aylık vade seçeneği sunarken, 50 bin TL’nin üzerinde olan ihtiyaç kredileri için 24 ay, 50 bin TL altındaki ihtiyaç kredileri için ise yasal olarak en fazla 36 ay vade uygulanır. En çok tercih edilen ihtiyaç kredisi vadeleri ise 12 ay ve 18 ay olarak öne çıkmaktadır.

Farklı vadeler için ortaya çıkacak faiz maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vade Kredi Tutarı Faiz Oranı Toplam Ödenecek Faiz 
12 Ay 10.000 %1,2 800 TL 
18 Ay 10.000 %1,2 1.186 TL 
24 Ay 10.000 %1,2 1.582 TL 
36 Ay 10.000 %1,2 2.404 TL

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu online ya da fiziki olarak aşağıdaki kanallardan yapılabilir:

 • encazip.com üzerinden 
 • Online bankacılık kanallarından 
 • Bankaların çağrı merkezlerinden 
 • Bazı bankalarda SMS ile 
 • Banka şubelerinden 
 • Banka ATM’lerinden 
 • Kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan

İhtiyaç Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi başvurusu için başvuru belgeleri gelir durumuna ya da çalışma şekline göre değişir. Tüm kişilerin ihtiyaç kredisi başvurularında gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus cüzdanı 
 • İkametgah belgesi 
 • Ek gelir belgesi (varsa)

Bu belgelere ilave olarak özel sektör çalışanları için ek ihtiyaç kredisi başvuru belgeleri: 

 • SGK dökümü 
 • Maaş bordrosu 
 • Çalışılan şirkete ait imza sirküleri 

Kamu çalışanları için ise sadece maaş bordrosu, emekliler için ise emekli aylığı dökümü gereklidir.

İhtiyaç Kredisini Kimler Çekebilir?

İhtiyaç kredisi çekebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Mevzuata ve mevcut uygulamaya göre aşağıdaki şartları sağlayanlar ihtiyaç kredisi çekebilir:

 • Reşit olmak: İhtiyaç kredisi çekebilmek için 18 yaşının üstünde olmak gerekir. 
 • Bankanın değerlendirmesi: İhtiyaç kredisi çekebilmek için bankanın kredi verme kriterlerine uygun olmak gerekir. Bankalar genellikle Findeks kredi notu 1500 ile 1900 arasında olan kişilere daha kolay kredi verir. 
 • Gelir sahibi olmak: İhtiyaç kredisi çekecek kişilerin gelir sahibi olması ve bu gelirini belgelendirmesi gerekir. 
 • Kefil: Bankanın talep etmesi durumunda ihtiyaç kredisi çekecek kişilerin bir kefil bulması gerekebilir.

Çalışmayanlar İhtiyaç Kredisi Çekebilir mi?

Düzenli bir geliri olmak kaydıyla çalışmayanlar ihtiyaç kredisi çekebilir. İhtiyaç kredisi çekebilecek ancak çalışmayan bazı tüketicilerin gelir türleri aşağıdaki gibidir:

 • Emekliler
 • Sahibi olduğu gayrimenkullerden kira geliri elde edenler 
 • Ortağı olduğu şirketlerden huzur hakkı ya da diğer türde gelir elde edenler 
 • Bankada mevduat hesabı bulunanlar 
 • Çiftçilik faaliyetleri ile uğraşanlar

Bunlar dışında belgelenebilir geliri olanlar da bankaların değerlendirmeleri sonucu ihtiyaç kredisi alabilir. Ayrıca gelir sahibi olmayanlar da bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi alabilir. Bunların başında ipotekli krediler gelirken, kredi sicili temiz olan biri geliri olmaması halinde de bankanın insiyatifine göre kredi alabilir. Bu durumda bankalar tüketicilerden kefil isteyebilir.

Ev Hanımları İhtiyaç Kredisi Alabilir Mi?

Çeşitli dönemlerde devlet tarafından verilen teşvikler ve bu teşviklerle ev hanımlarına gelir belgesiz kredi veren bankaların dışında herhangi bir geliri olmayan ya da mal varlığı olmayan ev hanımları ihtiyaç kredisi alamaz. Ev hanımlarının ihtiyaç kredisi çekmeleri için diğer tüketicilerden farklı bir uygulama yoktur ve ihtiyaç kredisi için gerekli şartlar ev hanımlarında da aranmaktadır.

Faizsiz İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar aşağıda listelenmiş katılım bankalarıdır:

 • Kuveyt Türk 
 • Albaraka Türk 
 • Türkiye Finans 
 • Vakıf Katılım Bankası 
 • Ziraat Katılım Bankası

Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankaların temel özellikleri katılım bankası olmalarıdır. Bu bankalar faiz oranı ile değil kar payı uygulaması ile İslami usullere uygun olarak ihtiyaç kredisi kullandırır. Bu bankaların en popüleri Kuveyt Türk'tür. Faizsiz ihtiyaç kredisi formülü hesaplama ile faizli ihtiyaç kredisi hesaplama formülleri aynı olmakla birlikte isimlendirmelerde farklılıklar bulunur. Tüketicilerin kafa karışıklığı yaşamamak için faizsiz ihtiyaç kredisi ile faizli ihtiyaç kredisini karşılaştırırken toplam geri ödeme tutarlarına bakmaları önerilir.

En Düşük Faizli İhtiyaç Kredileri Hangi Bankalardadır?

Kredi tutarına ve vadeye göre 05.02.2023 tarihi için en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar aşağıdaki gibidir.

İhtiyaç Kredisi Günlük Bankalara Göre Faiz Tablosu şablonu.

İhtiyaç Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Tüketicinin çalıştığı ya da maaş müşterisi olduğu bankalardan ihtiyaç kredisi çekmesi 5 dakika kadar kısa sürebilirken, ortalama ihtiyaç kredisi çekme süresi 1-2 gün, en uzun onay süresi ise 1 haftadır. İhtiyaç kredisi çekme süresinin kısalmasında tüketicinin Findeks kredi notunun 1500 ile 1900 arasında olmasının yanı sıra bankada mevduatı bulunması veya maaş müşterisi olması etkili olur. Tüketicinin daha önce hiç çalışmadığı bir bankadan ihtiyaç kredisi çekmesi, ihtiyaç kredisi çekilmek istenen bankada tüketicinin güncel özlük ve gelir bilgilerinin olmaması, tüketicinin kredi notunun iyi olmaması nedeniyle banka tarafından ek güvence istenmesi gibi nedenlerle ihtiyaç kredisi çekme süreci uzar. 

Anında İhtiyaç Kredisi Çekilir mi?

İhtiyaç kredisi internet üzerinden ya da bankaların çağrı merkezleri üzerinden anında çekilebilir. Anında ihtiyaç kredisi çekmek için tüketicilerin aktif olarak çalıştıkları banka üzerinden işlem yapmaları önemlidir. Kredilerin onaylanması banka kriterlerine göre değerlendirilir ancak aktif olarak çalışılan bankaların sistemlerinde gelir bilgisi ve diğer evraklar bulunduğundan, anında ihtiyaç kredisi için aktif çalışılan bankaların tercih edilmesi tavsiye edilir. 

İhtiyaç Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 18/2 maddesi uyarınca ihtiyaç kredisi taksitleri zamanında ödenmezse kredi faizinin %30’una kadarlık bir gecikme faizi işler. Aynı yönetmeliğin 18/1 maddesine göre üst üste iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda eğer sözleşmede kredinin tamamının geri çağrılması konusunda anlaşılmışsa, banka tüm borcun kapanmasını isteyebilir. İhtiyaç kredisi borçlarının iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda alacaklı taraf olan banka, borçlu tarafa borçların 30 gün içinde kapanmasını bildiren bir ihtar çeker. Bu ihtarın ele geçmesinden 30 gün içinde ödemenin yapılmaması durumunda ise hukuki işlem başlar. 

İhtiyaç Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

İhtiyaç kredisi çekmek kredi notunu etkilemez, çekilen bu ihtiyaç kredisinin ödeme düzeni kredi notunu etkileyen asıl faktördür. Çekilen ihtiyaç kredisinin ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması tüketicinin kredi notunu olumlu etkiler.

İhtiyaç Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Aynıdır, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisinin yasal mevzuatta geçen adıdır. Tüketicilerin ihtiyacına istinaden kullanıldığından bu krediye ihtiyaç kredisi denmektedir.

İhtiyaç Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği ihtiyaç kredisinin masrafları toplamıdır. Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadardır.

İhtiyaç Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usüllere göre kredi tahsis ücreti kullanılan kredinin binde 5’i, ihtiyaç kredisi yaptıracak kişinin hayat kredisi masraflarının toplamı kadardır.

100.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisinin kredi tahsis ücreti 500 TL’dir. Bunun üzerine kişiye göre değişen hayat sigortası masrafı eklenilerek ihtiyaç kredisi dosya masrafı hesaplanır. Farklı bankalar uyguladıkları kampanyalar çerçevesinde dosya masrafsız ihtiyaç kredisi vermektedir. Bankaların dosya masrafı kampanyaları anlık olarak değişir.

İhtiyaç Kredisi Neden Onaylanmaz?

İhtiyaç kredisinin onaylanmamasının çeşitli nedenleri vardır ve bunlar çok önemli olan düşük kredi notu ya da evrak eksikliği gibi basit bir neden olabilir. İhtiyaç kredisinin onaylanmamasının en genel nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Düşük kredi notu: 0 ile 1900 arasında değişen kredi notu skalasında 1100’ün altında kredi notu alan kişiler orta riskli olarak tanımlandığından ihtiyaç kredisi başvurularının onaylanmama ihtimali yüksektir.  
 • Gelir yetersizliği: İhtiyaç kredisi geri ödeme taksitleri tüketicinin toplam gelirinin yarısı ile sınırlandırılmıştır. Tüketicinin aylık gelirinin yarısından fazla taksidi olan bir krediye başvurması durumunda kredi onaylanmaz. 
 • Bankanın kara listesinde olmak: Daha önceki dönemde kullanılan kredi ürününün zamanında ödenmemesi nedeniyle hukuki işlem başlatılan kişiler 5 yıl süreyle bankaların kara listelerinde yer alır. Kara listede olma durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanmaz. 
 • Evrak ya da belge eksikliği: Çok önemli bir neden olmaksızın başvuru dosyasındaki bir evrak eksikliği de kredi talebinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu durumda eksik evrak tamamlanarak kredi onayı alınabilir. 

İhtiyaç Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre ihtiyaç (tüketici) kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır. 

İhtiyaç Kredisi BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin kısaltması olan BSMV oranı 1998/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihtiyaç (tüketici) kredilerinde %5 olarak uygulanmaktadır. İhtiyaç kredilerinde BSSV, ödenen toplam faiz tutarı üzerinden %5 olarak hesaplanır. 

İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

İpotekli ihtiyaç kredisi, genellikle yüksek tutarlı tüketici kredilerinde bankaların talebi üzerine krediyi kullanacak kişinin üzerine kayıtlı bir gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesi ile kullandırılan kredi türüdür.  İpotekli ihtiyaç kredisinin hesaplama formülü, ipoteksiz ihtiyaç kredisinin hesaplama formülü ile aynıdır. Buna göre %1,79 faiz ve 6 aylık vade ile 30.000 TL ipotekli ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
15.3834.738,16537,00 TL80,55 TL26,85 TL25.261,84
25.3834.839,93452,19 TL67,83 TL22,61 TL20.421,91
35.3834.943,89365,55 TL54,83 TL18,28 TL15.478,02
45.3835.050,09277,06 TL41,56 TL13,85 TL10.427,93
55.3835.158,56186,66 TL28,00 TL9,33 TL5.269,37
65.3835.269,3794,32 TL14,15 TL4,72 TL0,00

Erken İhtiyaç Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Erken ihtiyaç kredisi kapatma işlemlerinin yasal düzenlemesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde yapılmıştır. Bu yönetmelik uyarınca tüketicilerden erken ihtiyaç kredisi kapatma cezası alınmaz. Tüketiciler için erken ihtiyaç kredisi kapatmanın avantajı kalan faiz ve vergiler toplamının ödenmemesidir. Kredi kullanırken hesaplanan toplam geri ödeme tutarı üzerinden, erken ödemenin yapıldığı dönemden sonraki dönemler için faiz ve vergiler ödenmeyeceği için bu tutarda bir indirim kazanılmış olur.

10.000 TL için 12 ay vade ve %1,3 faizli bir ihtiyaç kredisinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Vade Taksit Tutarı Anapara Örnek Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
920 TL 764 TL 130 TL 20 TL 7 TL 9.236 TL 
920 TL 776 TL 120 TL 18 TL 6 TL 8.460 TL 
920 TL 788 TL 110 TL 16 TL 5 TL 7.671 TL 
920 TL 801 TL 100 TL 15 TL 5 TL 6.871 TL 
920 TL 813 TL 89 TL 13 TL 4 TL 6.058 TL 
920 TL 826 TL 79 TL 12 TL 4 TL 5.232 TL 
920 TL 839 TL 68 TL 10 TL 3 TL 4.393 TL 
920 TL 852 TL 57 TL 9 TL 3 TL 3.542 TL 
920 TL 865 TL 46 TL 7 TL 2 TL 2.677 TL 
10 920 TL 878 TL 35 TL 5 TL 2 TL 1.798 TL 
11 920 TL 892 TL 23 TL 4 TL 1 TL 906 TL 
12 920 TL 906 TL 12 TL 2 TL 1 TL 0 TL 
Toplam11.043 TL 10.000 TL 869 TL 130 TL 43 TL  

Bu örnek için faiz ve vergiler toplamı 1.043 TL’dir. Bu kredinin 6. ayda kapanması durumunda 289 TL’lik bir erken ödeme indirimi olur.

İhtiyaç Kredilerinde Cayma Hakkı Var Mıdır?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ihtiyaç kredilerinde tüketicilerin 14 gün içinde koşulsuz, şartsız olarak cayma hakkı bulunur.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi hesaplaması için belli bir formül vardır ancak ülkemizde faiz üzerinden alınan KKDF ve BSMV, kredi hesaplamasının ülkemizde daha farklı bir formüle dayanmasına neden olur.  

İhtiyaç kredisi hesaplama; alınan toplam kredi, faiz oranı ve vadeye göre değişiklik gösterir. En uzun vadeli ihtiyaç kredisi 36 aylıktır. Temel olarak aylık ödeme planlı ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılır: 

 • Öncelikle aylık sabit ödeme tutarı hesaplanır.
 • Toplam alınan kredi (anapara) üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır.
 • Hesaplanan faiz üzerine %5’lik BSMV ve %15’lik KKDF eklenerek toplam vergiler bulunur. 
 • Toplam aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur. 
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur. 
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

50.000 TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir:

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
4.809,66 3.669,66 950,00 142,50 47,50 46.330,34 
4.809,66 3.753,33 880,28 132,04 44,01 42.577,02 
4.809,66 3.838,90 808,96 121,34 40,45 38.738,12 
4.809,66 3.926,43 736,02 110,40 36,80 34.811,69 
4.809,66 4.015,95 661,42 99,21 33,07 30.795,74 
4.809,66 4.107,51 585,12 87,77 29,26 26.688,22 
4.809,66 4.201,17 507,08 76,06 25,35 22.487,06 
4.809,66 4.296,95 427,25 64,09 21,36 18.190,11 
4.809,66 4.394,92 345,61 51,84 17,28 13.795,18 
10 4.809,66 4.495,13 262,11 39,32 13,11 9.300,06 
11 4.809,66 4.597,62 176,70 26,51 8,84 4.702,44 
12 4.809,66 4.702,44 89,35 13,40 4,47 0,00 

50.000 TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 24 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir:

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
2.728 1.588,15 950,00 TL 142,50 TL 47,50 TL 48.411,85 
2.728 1.624,36 919,83 TL 137,97 TL 45,99 TL 46.787,50 
2.728 1.661,39 888,96 TL 133,34 TL 44,45 TL 45.126,11 
2.728 1.699,27 857,40 TL 128,61 TL 42,87 TL 43.426,84 
2.728 1.738,01 825,11 TL 123,77 TL 41,26 TL 41.688,83 
2.728 1.777,64 792,09 TL 118,81 TL 39,60 TL 39.911,19 
2.728 1.818,17 758,31 TL 113,75 TL 37,92 TL 38.093,02 
2.728 1.859,62 723,77 TL 108,57 TL 36,19 TL 36.233,39 
2.728 1.902,02 688,43 TL 103,27 TL 34,42 TL 34.331,37 
10 2.728 1.945,39 652,30 TL 97,84 TL 32,61 TL 32.385,98 
11 2.728 1.989,75 615,33 TL 92,30 TL 30,77 TL 30.396,23 
12 2.728 2.035,11 577,53 TL 86,63 TL 28,88 TL 28.361,12 
13 2.728 2.081,51 538,86 TL 80,83 TL 26,94 TL 26.279,61 
14 2.728 2.128,97 499,31 TL 74,90 TL 24,97 TL 24.150,64 
15 2.728 2.177,51 458,86 TL 68,83 TL 22,94 TL 21.973,13 
16 2.728 2.227,16 417,49 TL 62,62 TL 20,87 TL 19.745,97 
17 2.728 2.277,94 375,17 TL 56,28 TL 18,76 TL 17.468,03 
18 2.728 2.329,87 331,89 TL 49,78 TL 16,59 TL 15.138,16 
19 2.728 2.383,00 287,63 TL 43,14 TL 14,38 TL 12.755,16 
20 2.728 2.437,33 242,35 TL 36,35 TL 12,12 TL 10.317,84 
21 2.728 2.492,90 196,04 TL 29,41 TL 9,80 TL 7.824,94 
22 2.728 2.549,74 148,67 TL 22,30 TL 7,43 TL 5.275,20 
23 2.728 2.607,87 100,23 TL 15,03 TL 5,01 TL 2.667,33 
24 2.728 2.667,33 50,68 TL 7,60 TL 2,53 TL 0,00

50.000 TL tutarında, %1,9 aylık faiz oranlı ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir:

Ödeme Dönemi Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
2.051 910,93 950,00 TL 142,50 TL 47,50 TL 49.089,07 
2.051 931,70 932,69 TL 139,90 TL 46,63 TL 48.157,37 
2.051 952,94 914,99 TL 137,25 TL 45,75 TL 47.204,43 
2.051 974,67 896,88 TL 134,53 TL 44,84 TL 46.229,76 
2.051 996,89 878,37 TL 131,75 TL 43,92 TL 45.232,87 
2.051 1.019,62 859,42 TL 128,91 TL 42,97 TL 44.213,25 
2.051 1.042,87 840,05 TL 126,01 TL 42,00 TL 43.170,38 
2.051 1.066,65 820,24 TL 123,04 TL 41,01 TL 42.103,74 
2.051 1.090,96 799,97 TL 120,00 TL 40,00 TL 41.012,77 
10 2.051 1.115,84 779,24 TL 116,89 TL 38,96 TL 39.896,93 
11 2.051 1.141,28 758,04 TL 113,71 TL 37,90 TL 38.755,65 
12 2.051 1.167,30 736,36 TL 110,45 TL 36,82 TL 37.588,35 
13 2.051 1.193,92 714,18 TL 107,13 TL 35,71 TL 36.394,44 
14 2.051 1.221,14 691,49 TL 103,72 TL 34,57 TL 35.173,30 
15 2.051 1.248,98 668,29 TL 100,24 TL 33,41 TL 33.924,32 
16 2.051 1.277,46 644,56 TL 96,68 TL 32,23 TL 32.646,87 
17 2.051 1.306,58 620,29 TL 93,04 TL 31,01 TL 31.340,29 
18 2.051 1.336,37 595,47 TL 89,32 TL 29,77 TL 30.003,91 
19 2.051 1.366,84 570,07 TL 85,51 TL 28,50 TL 28.637,07 
20 2.051 1.398,00 544,10 TL 81,62 TL 27,21 TL 27.239,07 
21 2.051 1.429,88 517,54 TL 77,63 TL 25,88 TL 25.809,19 
22 2.051 1.462,48 490,37 TL 73,56 TL 24,52 TL 24.346,71 
23 2.051 1.495,82 462,59 TL 69,39 TL 23,13 TL 22.850,89 
24 2.051 1.529,93 434,17 TL 65,13 TL 21,71 TL 21.320,96 
25 2.051 1.564,81 405,10 TL 60,76 TL 20,25 TL 19.756,14 
26 2.051 1.600,49 375,37 TL 56,31 TL 18,77 TL 18.155,65 
27 2.051 1.636,98 344,96 TL 51,74 TL 17,25 TL 16.518,67 
28 2.051 1.674,30 313,85 TL 47,08 TL 15,69 TL 14.844,37 
29 2.051 1.712,48 282,04 TL 42,31 TL 14,10 TL 13.131,89 
30 2.051 1.751,52 249,51 TL 37,43 TL 12,48 TL 11.380,37 
31 2.051 1.791,46 216,23 TL 32,43 TL 10,81 TL 9.588,91 
32 2.051 1.832,30 182,19 TL 27,33 TL 9,11 TL 7.756,61 
33 2.051 1.874,08 147,38 TL 22,11 TL 7,37 TL 5.882,53 
34 2.051 1.916,81 111,77 TL 16,77 TL 5,59 TL 3.965,72 
35 2.051 1.960,51 75,35 TL 11,30 TL 3,77 TL 2.005,21 
36 2.051 2.005,21 38,10 TL 5,71 TL 1,90 TL 0,00

İhtiyaç Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Tüketiciler, çekmek istedikleri ihtiyaç kredisi tutarını belirlerken 3 farklı yöntem kullanabilir. İhtiyaç kredisi hesaplama yöntemleri şunlardır:

 • Vadeye göre ihtiyaç kredisi hesaplama: Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre ihtiyaç kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.
 • Aylık taksite göre ihtiyaç kredisi hesaplama: Tüketiciler, ihtiyaç duydukları kredi tutarını kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre ihtiyaç kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.
 • Faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi hesaplama: Faiz oranı, ihtiyaç kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, ihtiyaç kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur. 

1. Vadeye Göre İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre ihtiyaç kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.

2. Aylık Taktsite Göre İhtiyaç İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Tüketiciler, ihtiyaç duydukları ihtiyaç kredisini kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre ihtiyaç kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.    

3. Faiz Oranlarına Göre İhtiyaç İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Faiz oranı, ihtiyaç kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, ihtiyaç kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur.

Popüler İhtiyaç Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler ihtiyaç kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 5.000
 • 10.000
 • 20.000
 • 30.000
 • 40.000
 • 100.000

5.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 5.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
1901787,3294,50 TL14,18 TL4,73 TL4.212,68
2901805,1879,62 TL11,94 TL3,98 TL3.407,51
3901823,4464,40 TL9,66 TL3,22 TL2.584,07
4901842,1148,84 TL7,33 TL2,44 TL1.741,96
5901861,2132,92 TL4,94 TL1,65 TL880,74
6901880,7416,65 TL2,50 TL0,83 TL0,00

10.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.8011.574,64189,00 TL28,35 TL9,45 TL8.425,36
21.8011.610,35159,24 TL23,89 TL7,96 TL6.815,01
31.8011.646,87128,80 TL19,32 TL6,44 TL5.168,14
41.8011.684,2397,68 TL14,65 TL4,88 TL3.483,91
51.8011.722,4265,85 TL9,88 TL3,29 TL1.761,49
61.8011.761,4933,29 TL4,99 TL1,66 TL0,00

20.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 20.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

20.000 x %1,89 = 378 TL aylık ödenecek faiz

378 x BSMV(%5) = 18,88

378 x KKDF (%15) = 56,68

Faiz + BSMV + KKDF = 453,56 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 22.721 TL

30.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 30.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
13.6033.149,28378,00 TL56,70 TL18,90 TL16.850,72
23.6033.220,70318,48 TL47,77 TL15,92 TL13.630,02
33.6033.293,75257,61 TL38,64 TL12,88 TL10.336,27
43.6033.368,45195,36 TL29,30 TL9,77 TL6.967,82
53.6033.444,85131,69 TL19,75 TL6,58 TL3.522,98
63.6033.522,9866,58 TL9,99 TL3,33 TL0,00

40.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 40.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
17.2066.298,55756,00 TL113,40 TL37,80 TL33.701,45
27.2066.441,40636,96 TL95,54 TL31,85 TL27.260,04
37.2066.587,50515,21 TL77,28 TL25,76 TL20.672,55
47.2066.736,90390,71 TL58,61 TL19,54 TL13.935,64
57.2066.889,69263,38 TL39,51 TL13,17 TL7.045,95
67.2067.045,95133,17 TL19,98 TL6,66 TL0,00

100.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama Örneği

6 ay vade, %1,89 faiz oranı ile 100.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.8011.574,64189,00 TL28,35 TL9,45 TL8.425,36
21.8011.610,35159,24 TL23,89 TL7,96 TL6.815,01
31.8011.646,87128,80 TL19,32 TL6,44 TL5.168,14
41.8011.684,2397,68 TL14,65 TL4,88 TL3.483,91
51.8011.722,4265,85 TL9,88 TL3,29 TL1.761,49
61.8011.761,4933,29 TL4,99 TL1,66 TL0,00

İhtiyaç Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

İhtiyaç kredisi, herhangi bir acil ihtiyacı karşılamak amacıyla fonlanan bir kredi türüdür. Her kredi türü için kredi hesaplama işlemi farklılık gösterebilir. İhtiyaç kredisi kullanmayan tüketiciler için ihtiyaçlarını gidermek amacıyla alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Kredi kartı kullanmak
 • Ticari kuruluşlar için ticari kredi almak
 • Faizsiz bankacılık kurumlarından ihtiyaç finansmanı kullanmak

İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi tüketicilerin genel ihtiyaçları için kullanılırken, konut kredisi yalnızca gayrimenkul satın alımı amacıyla kullanılabilir. İhtiyaç kredileri ipoteksiz olarak kullanılabilirken, konut kredilerinde krediye konu gayrimenkulün üzerine ipotek konulur. İhtiyaç kredisi hesaplama formülü ile konut kredisi hesaplama formülü arasındaki tek fark KKDF ve BSMV'dir. Konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaf olduğundan bu vergiler konut kredisi hesaplama işlemine dahil edilmez. Genellikle daha uzun vadeli kullanılan konut kredilerinin faiz oranları ihtiyaç kredilerine kıyasla daha düşük olabilmektedir.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Taşıt Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Taşıt kredisi yalnızca araç alımı için kulllanılabilirken, ihtiyaç kredisi belirli dar bir amaç olmaksızın tüketicilerin genel ihtiyaçları için kullanılan bir kredi türüdür. Taşıt kredisi kullanırken, krediye konu araç üzerine ipotek konulur ve araç kredi veren kurum lehine rehinli olur. Bu ipotek kredi ödemesi bitene kadar aracın üzerinde kalır. İhtiyaç kredilerinde ise ipotek zorunluluğu yoktur ve ipoteksiz olarak da kullanılabilir.