Tekil Kod Nedir?

Dünya genelinde elektrik piyasası monopol yapılardan, genellikle devlet eli ile yönetilen faaliyetlerin özelleştirilmesi ile daha rekabetçi ve ekonomiye katkısının daha yüksek olduğu yapılara geçmiştir. Her ne kadar Türkiye için rekabetçi piyasa koşulların oluşması gecikmiş olsa da özellikle 6446 sayılı, 2013 yılında yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile bu yönde büyük bir adım atmıştır.
Tekil Kod Metodolojisi Nasıldır? | encazip

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Bugün Türkiye elektrik piyasasının geldiği noktada monopol yapıdan daha liberal ve daha rekabetçi bir ortama geçisin sağlanmış olması beraberinde standardizasyon ihtiyacını da doğurmuştur. Piyasanın belirli konularda standardizasyonunun sağlanması için daha önce aşina olmadığımız yeni yönetmelik ve düzenlemeler uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda yapılan en önemli gelişmelerden biri de piyasa yönetim sisteminde de kullanılan dağıtım bölgesinde yer alan her bir tüketim noktası için eşsiz olan tekil kod uygulamasının başlamış olmasıdır.

Tekil Kod ve Yürürlüğe Girmesi

25.02.2016 tarihinde yayınlanan 29635 sayılı Resmî Gazete ile Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tekil kod; Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemine kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodunu ifade etmektedir. Bu münhasır kodun elektrik faturalarında yer alması zorunlu tutulmuş olup yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren dağıtım şirketlerine faturalarında tekil kodun yer almasına ilişkin çalışmalarını tamamlamaları için 01.04.2016 tarihine kadar zaman tanınmıştır. Aynı zamanda bu süreçte de herhangi bir aksaklık rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğmamasını teminen, tekil kodun faturalarda yer alan bilgilerden türetilmesi esas alınmıştır. Yani eski hali ile faturada abone numarası, tesisat numarası gibi elektrik tüketim noktasını işaret eden kodlardan tekil kod türetilebileceği anlamına gelmektedir. Basitçe tanımlayacak olursak tüketim noktasının kimlik numarasıdır. İlgili bölgede sorumlu bulunan dağıtım şirketi tarafından belirlenecek olan bu kod, uygulamanın başlaması ile piyasa yönetim sistemine kayıtlarda da kullanılabilecek münhasır bir kod özelliği taşımaktadır.

Dağıtım Şirketi Bazında Tekil Kod Metodolojisi

Tekil kod, ilgili dağıtım şirketi tarafından abone no, tesisat no gibi bilgilerden türetilmektedir. Bununla birlikte her dağıtım şirketi için geçerli olan bir yöntem veya usul yoktur. Her bir dağıtım şirketinin kendine ait bir tekil kod metodolojisi vardır. Bulunduğu dağıtım bölgesi içinde ilgili tüketim noktası için benzersiz olan bu tekil kod, görevli tedarik şirketi faturasında da yer almaktadır. Dağıtım bölgesi bazında tekil kodun üretilme metodolojisi ve elektrik faturalarında hangi şekilde yer aldığına aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer verilmiştir.

Tekil Kod Nedir?
Dağıtım ŞirketiTekil Kod MetodolojisiFaturadan Türetilme Durumu
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, bağlantı noktaları için kayıt aşamasında verilen tesisat (abone) numarasıdırTekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, dağıtım bölgesinde yer alan her bir tüketim noktası için kayıt aşamasında oluşturulan tesisat (abone) numarası ile eş ve benzersiz numaradır.Tekil kod görevli tedarik şirketi faturasında yer almaktadır.
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, 5 karakterden oluşan işletme kodu ve 11 karakterden oluşan abone numarasının birleşmesi ile oluşmaktadır.Tekil kodun türetilmesinde kullanılan işletme numarası ve abone numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, şirket tarafından her bir tüketici için oluşturan tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, şirket tarafından her bir bağımsız bölüme kayıt sırasına göre yazılım tarafından otomatik olarak verilen ve 10 haneli rakamdan oluşan   tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, dağıtım bölgesinde yer alan her bir tüketim noktası için kayıt aşamasında oluşturulan tesisat (abone) numarası ile eş ve benzersiz numaradır.Tekil kod görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, şirket tarafından her bir tüketici için oluşturan tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, ilk iki hanesi sayacın bulunduğu ili temsil eden ve 8 haneli rakamlardan oluşan tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, bağlantı noktaları için kayıt aşamasında verilen tesisat (abone) numaralarıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. (ED)Tekil kod, dağıtım bölgesinde yer alan her bir abone tesisi için benzersiz olan ve bu ölçüm noktasında kaç farklı sözleşme yapılırsa yapılsın değişmeyen numaradır. Abone tesisi yıkılmadığı sürece bu numara değişmemektedir.Tekil kod niteliğindeki referans numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, şirket tarafından her bir tüketici için oluşturan tesisat numarasıdır. (abone numarası)Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil kod, dağıtım bölgesinde yer alan her bir abone tesisi için kayıt aşamasında verilen ve bu ölçüm noktasında kaç farklı sözleşme yapılırsa yapılsın değişmeyen numaradır.Tekil kod görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.  (ED)Tekil no, sistemde kayıtlı tüm ölçüm noktalarına kayıt sıraları ile 10000 sayısından başlanarak atanan kodlardır.Tekil Kod görevli tedarik şirketi faturasında yer almaktadır.
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, şirket tarafından her bir bağımsız bölüme kayıt sırsına göre yazılım tarafından otomatik olarak verilen ve 10 haneli rakamdan oluşan   tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, şirket yazılımı tarafından oluşturulan ve tüm tüketicilere 1'den başlayarak tanımlanan numaralardan oluşmaktadır.Tekil kod görevli tedarik şirketi faturasında yer almaktadır.
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, tesisat tanımlama anında otomatik olarak oluşan ve abone, sayaç, sözleşme vb. değişkenlerden etkilenmeyen bir koddur.Tekil kod görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
VAN GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, şirket tarafından her bir tüketici için oluşturan tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ED)Tekil no, sisteme kayıt sırasına göre lokasyonlara atanan ve aboneye veya sayaca bağlı değişimlerden etkilenmeyerek sabit olarak kullanılan TR ile başlayan numaradır.Tekil kod görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
ÇAMLIBEL ELEKTRİKTekil kod, tesisat tanımlama anında otomatik olarak oluşan ve abone, sayaç, sözleşme vb.Tekil kod görevli tedarik şirketinin faturasında Hizmet Noktası olarak yer almaktadır.
DAĞITIM A.Ş. (ED)Değişkenlerden etkilenmeyen bir koddur. Tekil no 10 karakter uzunluğundadır. 
ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (ED)Tekil no, dağıtım bölgesindeki kullanıcılara bağlantı aşamasında verilen benzersiz kod olan tesisat numarasına eş değerdir. Ölçüm noktalarına tahsis edilmekte olup kullanıcı değiştiğinde değişmemektedir.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.
İSTANBUL ANADOLU ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(ED)Tekil kod, şirket tarafından her bir bağımsız bölüme kayıt sırasına göre yazılım tarafından otomatik olarak verilen ve 10 haneli rakamdan oluşan   tesisat numarasıdır.Tekil kod niteliğindeki tesisat numarası görevli tedarik şirketinin faturasında yer almaktadır.

Türkiye elektrik piyasasında, Elektrik Piyasası Kanunu’nu takiben, EPİAŞ’ın kurulması, devlet eli ile yönetilmekte olan faaliyetlerin özel sektöre devri, kademeli olarak serbest tüketici limitleri düşürülmesi ve diğer düzenlemeler ile tam liberal piyasa ortamının sağlanması hedeflenmektedir. Ancak enerji piyasasının farklı kısımlarında faaliyet gösteren oyuncuların her hangi bir aksaklığa mahal veremeyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmesi gereklidir. Piyasa katılımcılarının faaliyetleri şeffaf bir şekilde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilmekte ve piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım şirketlerinin dengeleme ve uzlaştırma işlemlerinin yürütülmesi gibi faaliyetler Piyasa Yönetim Sistemi olarak adlandırılan uygulamalar bütünü üzerinden yapılmaktadır. Tekil kod da dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan, piyasa yönetim sistemine yapılacak kayıtlarda da kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, ilgili dağıtım bölgesinde yer alan her bir tüketim noktası için eşsiz olan kodu ifade etmektedir. Tüketim noktasına ait tekil kodun dağıtım bölgesi bazında hangi bilgiden türetildiği ve görevli tedarik şirketi elektrik faturasında hangi şekilde yer aldığı yukarıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 19 Mart 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi