Kredi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Kredi Hesaplama 2022 Nasıl Yapılır?

Kredi hesaplama, belirli bir ana paranın bankaların kredi türüne göre ilan ettikleri faiz oranları ile vade süresi sonunda ödenecek olan toplam yükümlülüğünü hesaplamaktır.

İhtiyaç
Konut
Taşıt
Kobi

Kredi, ihtiyaç duyulan nakdin kararlaştırılan bir süre zarfında geri ödeme koşuluyla borç olarak verilmesidir. Kredi hesaplamanın alt birimleri ise şunlardır:

 • Kredi vadesi: Kredi borcunun geri ödenmesi için tanınan süreyi ifade eder.
 • Kredi tutarı: Borç olarak alınan anaparadır.
 • Kredi notu: Kullanılan nakdi kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarına ait ödeme davranışlarına ve borç durumu ile kredi kullanımına göre hesaplanan puandır.
 • Kredi faizi: Borçlu olunan anaparanın belirlenen oran üzerinden hesaplanarak geri ödenen tutarıdır.

Türkiye’de aktif olarak kredi veren bankalar; Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Denizbank, Şekerbank, ICBC Turkey Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasıdır.

Kredi hesaplama, kullanılan kredinin faizi ve diğer vergileri ile birlikte toplamda geri ödeme tutarını hesaplamaktır. Kredi hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

 • Aylık Taksit = (Anapara x faiz oranı) / 1-(1/ (1+ faiz oranı)Vade Sayısı

Bu formüle konut kredisi gibi ipotekli krediler hariç olmak üzere BSMV + KKDF tutarları da eklenir. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), aylık faiz üzerinden hesaplanan bir fondur ve taksit tutarı ile tahsil edilmektedir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) aktarılmak üzere bankalar tarafından faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden %5 olarak alınan vergidir.

100.000 TL tutarında 1,59 faizle 12 aylık vade ile kredi kullandığımızı varsayarsak bunun geri ödemesi şu şekilde olacaktır:

 • (100.000*0,159) / 1- (1 / 1+ 0,159)12) = 9.219,48 TL +BSMV +KKDF

12 ay vade olduğu için;

 • Aylık Taksit x Vade = Toplam Geri Ödeme Tutarı

yani;

 • 9.219,48 x 12 = 110.633,72 + BSMV + KKDF

şeklinde geri ödenecektir.

Kredi türleri şunlardır:

 • İhtiyaç kredisi: İhtiyaç kredisi, günümüz ekonomisinde sıklıkla kullanılan bir kredi türüdür. 100.000 Türk lirasına kadar ve kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak için verilen ipotekli ve ipoteksiz tüm kredileri kapsar.
 • Ticari ve kurumsal krediler: Bankaların, firmalara faaliyetleri ve yatırımları doğrultusunda verdiği bir kredi türüdür. Bankalar bu kredileri sağlamadan önce firmaların finansal analizlerini ve geçmiş dönem finans ve kredi aktivitelerine göre risk puanını dikkate alır. 
 • KOBİ kredisi: KOBİ kredisi olarak da bilinen esnaf kredisi, küçük işletme sahiplerinin işlerini geliştirmesi için sunulan bir kredi türüdür.
 • Konut kredisi: Konut kredisi, bir taşınmaz satın alırken kullandırılan kredi türüdür. Konut kredisi, konut eksperinin belirlediği değerin en fazla %80’ine kadar kullanılabilir. Geri kalan tutar ise alıcıdan peşinat olarak istenir.
 • Taşıt kredisi: Taşıt kredisi, sıfır ve ikinci el taşıt alımlarını finanse etmek için kullanılan bir kredi türüdür. 
 • İpotekli ihtiyaç kredisi: İpotekli kredi, bir teminat karşılığında şahıslara verilen kredi türüdür. Özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredileri, genellikle ipotek karşılığı verilmektedir. Taşıtlar ya da konut ve arsa gibi taşınmazlar ipotek olarak alınabilir. 
 • Eğitim kredisi: Diğer adıyla öğrenim kredisi, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılaması için verilen bir tür ihtiyaç kredisidir. Öğrencinin düzenli geliri varsa kendisine, yoksa eğitim masraflarını üstlenen aile bireylerine bankalar tarafından öğrenci kredisi verilebilir.
 • Rotatif Krediler: Rotatif Türk lirası kredisi, firmaların ticari faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle gereksinim duydukları (ham madde alımı ve üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Kredi türlerine göre kredilerin hesaplanmasında farklı değişkenler devreye girer. Spot kredi olarak adlandırılan kredilerin faiz oranı, kullanım tarihinde belirlenip sabitlenerek faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. Spot kredi uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, kredi vadesinin haftalık, aylık ve hatta günlük olarak belirlenebilmesidir. Genel kredi kullandırılmalarında ise anında belirlenen faiz oranı vade sonuna kadar aynı kalır.

4 farklı bankanın konut kredisi örneği güncel faiz oranı ve geri ödeme hesaplaması aşağıdaki gibidir.

BankaKredi Tutarı Faiz Oranı Yıllık Maliyet OranıToplam FaizKredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Akbank200.000 TL%1,92%26,18315.981 TL10 yıl (120 ay)515.981 TL4.276 TL
ING Bank200.000 TL%2,19%30,27367.787 TL10 yıl (120 ay)570.515 TL4.731 TL
Garanti Bankası200.000 TL%2,19%30,34367.787 TL10 yıl (120 ay)570.837 TL4.731 TL
Denizbank200.000 TL%2,40%33,42411.515 TL10 yıl (120 ay)613.697 TL5.095 TL

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi aynı türde kredi hesaplaması yapılmasına rağmen bankaların farklı faiz oranları, ödeme planlarına yansımıştır. Buradan kredi başvurusu öncesinde farklı bankaların kredi teklifleri hesaplanarak karşılaştırma yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Kredi Nasıl Hesaplanır?

Kredi hesaplaması yapmak için öncelikle kullanılacak kredi tutarının (anapara), uygulanacak aylık faiz oranı ve vade bilinmelidir. Bu verilerle birlikte öncelikle aşağıdaki kredi hesaplama aylık ödeme formülü kullanılarak aylık taksitlerin tutarı bulunur.

 • Kredi Taksit Tutarı = Toplam Anapara X (Faiz oranı X (1+Faiz Oranı)Taksit Sayısı ) / ((1+ Faiz Oranı)Taksit Sayısı -1

Aylık taksit ödeme tutarı hesaplandıktan sonra taksit tutarı vade ile çarpılarak toplam geri ödeme bulunur. Kredi hesaplamada toplam faiz ve diğer masraflar toplamını bulmak için toplam geri ödeme tutarından kullanılan kredi tutarı (anapara) çıkartılır. Kredi hesaplama formülünün alt birimleri şunlardır:

 • Anapara: Anapara, kullanılan toplam kredi tutarıdır.
 • Faiz Oranı: Banka tarafından uygulanacak aylık faiz oranıdır.
 • Vade: Kredi geri ödemesinin yapılacağı tarihi ifade eder. Temel olarak kredi son ödeme gününü ifade etse de kredi hesaplama işlemlerinde genellikle aylık ödemeler kullanıldığından formül içinde vade, toplam taksit sayısını ifade eder.

Bu üç alt birim kullanılarak kredi hesaplama işlemi yapılabilir. Bu bilgiler kullanılarak öncelikle aylık taksit tutarı bulunmalı sonrasında ise kullanılacak kredinin toplam maliyeti de hesaplanmalıdır. Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan aylık taksit sonrasında aşağıdaki formül ile toplam geri ödeme bulunur:

 • Toplam Geri Ödeme = Kredi Taksit Tutarı X Vade 

Yukarıdaki iki formül kullanılarak kolayca kredi hesaplaması yapılabilir. Ayrıca encazip.com kredi hesaplama aracı kullanılarak, talep edilen kredi tutarı ve vade girildikten sonra bankaların güncel faiz oranları ile hesaplama otomatik olarak yapılabilir. Her banka için sistem tarafından otomatik olarak kredi hesaplaması yapıldığı gibi aynı zamanda her bankanın kredi ürünü için ödeme planı tablosu da sistem tarafından oluşturulur. Hesaplama araçlarına, ihtiyaç duyulan anapara tutarı ve vade girilerek hesapla butonuna tıkladıktan sonra aylık taksit tutarı, toplam maliyet, güncel faiz oranlarını ve örnek ödeme planını görülebilir.  

En Uygun Kredi Hesaplama Yöntemi Nedir?

Kredi hesaplama işlemindeki sonuç, faiz oranı ve vadeye göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden kredi hesaplaması yapılırken “Anapara-Vade-Faiz” üçlüsü dikkate alınmalıdır. Kredi hesaplamada kullanılan ana etken faiz oranı olmasına rağmen ödeme planı ve vade süresi taksitlerin ödenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kredi vadesi uzadıkça aynı faiz oranı ile hesaplama yapılsa dahi maliyet yükselecektir.

Kredi hesaplamada kişilerin aylık ödeyebilecekleri maksimum tutara göre aylık ödeme tutarı üzerinden kredi hesaplaması yapılabilir. Önceden belirlenen aylık ödeme tutarı ve ihtiyaç duyulan kredi tutarına göre ödeme planı oluşturulur. Bu durumda vade uzadıkça toplam faiz ödemesinin de artacağı unutulmamalıdır.

Bazı bankaların faiz oranı kullanması, faizsiz işlem yapan bankaların ise kar payı olarak hesaplama yapması tüketiciler için kafa karışıklığı yaratabilir. En uygun kredi hesaplama yöntemi için kişilerin toplam geri ödeme tutarı üzerinden karar vermeleri en uygun hesaplama ve karşılaştırma yöntemidir.

Kredi hesaplama formülü, kullanılacak kredi türüne göre değişiklik gösterir. Konut kredisi hariç tüm kredilerde aylık ödenen faiz tutarı üzerinden KKDF ve BMSV tahakkuk ettiğinden konut kredisi haricindeki kredi hesaplamalarında ödeme planı üzerinden hesaplama yapmak tüketiciler için en kolay yöntemdir.

1. Vadeye Göre Kredi Hesaplama

Vade süresi, kredinin toplam maliyeti üzerinde etkili olan bir birimdir. Kredi hesaplama formülünde vade, toplam faiz maliyetini yükseltir. Vadeye göre faiz hesaplama yöntemi genel kredi hesaplama formülü ile aynıdır, yalnızca kredi hesaplama formülünde vade (taksit sayısı) değiştirilerek hesaplama yapılır.

Aynı faiz oranı ile 60 ay vadeli bir kredi kullanılırsa toplam geri ödeme maliyeti, 120 ay vadeli bir krediye göre daha düşük olacaktır. Kredi vadesi ile faiz ödemesi arasında ters orantılı bir formül vardır. Aynı bankadan, aynı tutarda ve birbirinden farklı iki vade süresi ile konut kredisine başvurulduğunda hesaplanan farklı faiz tutarları ve toplam geri ödeme tutarları aşağıdaki tabloda örnek olarak verilmiştir:

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
100.000 TL%25 yıl (60 ay)172.608 TL2.877 TL
100.000 TL%210 yıl (120 ay)264.577 TL2.205 TL

10 yıl vade ile 100.000 TL tutarında konut kredisi için 264.577 TL toplam geri ödeme yaparken aynı tutarda, aynı faiz oranıyla kullanılan 5 yıl vadeli 100.000 TL tutarında konut kredisi için 172.608 TL toplam geri ödeme tutarı hesaplanmaktadır. Bu örnekte yalnızca vadeye göre kredi hesaplaması yapıldığında yalnızca kredi vadesinin değişmesiyle toplam geri ödeme tutarında 91.969 TL'lik bir fark ortaya çıkar. Bu örnek hesaplama konut kredisi için yapılmış olup, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya kobi kredisi için KKDF ve BMSV nedeniyle hesaplamalarda değişiklik olur.

2. Aylık Takside Göre Kredi Hesaplama

Aylık takside göre kredi hesaplama formülü, kredi hesaplama formülü ile aynıdır. Ancak aynı formülde değişkenlerin yeri değiştirilerek hesaplama yapılır. Talep edilen aylık taksit tutarı ve kredi faiz oranı belli olduğundan, formüle bu bilgiler yerleştirilerek hesaplama yapılır ve vade bulunur. Aylık takside göre kredi hesaplama formülünde bulunacak olan birim vadedir.

Aylık takside göre aynı faiz oranı, aynı vade ve farklı aylık takside göre kredi hesaplama örnekleri gösterilmiştir. 

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
425.496 TL%1,255 yıl (60 ay)602.130 TL10.000 TL
821.929 TL%1,255 yıl (60 ay)1.204.260 TL20.000 TL

5 yıl vade ve %1,25 aylık faiz oranı sabit tutularak aylık takside göre hesaplama yapıldığında kullanılabilecek kredi tutarı aylık taksit oranında değişir. Yukarıdaki hesaplama konut kredisi için yapılmıştır. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, kobi kredisi için aylık takside göre hesaplama KKDF ve BMSV nedeniyle değişir.

3. Faiz Oranlarına Göre Kredi Hesaplama

Faiz oranı, kullanılan kredinin hangi oranda geri ödemesinin yapılacağını belirleyen ana unsurdur. Her bankadan kredi kullanırken tüketiciler kendi tercihlerine göre vade ve toplam kullanılacak kredi tutarını belirleyebilirken, faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Faiz oranına göre kredi hesaplama formülü, genel kredi hesaplama formülü ile aynıdır, tüm değişkenler sabit kalarak faiz oranı değiştirilerek aynı formül üzerinden toplam maliyet hesaplanır.

Kredi tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur faiz oranıdır. Hangi kredinin en cazip olduğunu anlamanın en kestirme yolu faiz oranlarını karşılaştırmaktır. Aynı kredi tutarı ve aynı vadeye göre farklı faiz oranlarına göre kredi hesaplaması örneği aşağıdaki gibidir.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
30.000 TL%25 yıl (60 ay)56.916 TL949 TL
30.000 TL%35 yıl (60 ay)73.619 TL1.227 TL

Yukarıdaki hesaplama toplam kullanılacak kredi tutarı (anapara), kredi vadesi sabit tutulup kredi faiz oranları değiştirilerek örnek bir ihtiyaç kredisi yapılmıştır. Hesaplamada aylık %1'lik bir faiz değişikliğinin toplam maliyete etkisinin 30.000 TL'lik bir kredide 16.703 TL olduğu görülmüştür. Bu hesaplama konut kredisi ya da esnaf kredisi için değişiklik göstermekle birlikte, veriler ışığında faiz oranının bir kredinin maliyetinde en önemli unsur olduğu görülmüştür.

Hesaplanabilir Kredi Türleri Nelerdir?

Hesaplanabilir kredi vade, faiz ve anapara üçlüsüne göre farklı geri ödeme tutarlarına sahip olan kredilerdir. Bu verilerin bulunduğu ve kredi geri ödeme dönemi boyunca sabit tutulacağı taahhüt edilen tüm krediler hesaplanabilir kredilerdir. Hesaplanabilir kredi türleri şunlardır:

 • İhtiyaç Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Esnaf (KOBİ) Kredisi

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç kredisi hesaplaması yapmak için öncelikle kullanılacak kredi tutarı (anapara), uygulanacak aylık faiz oranı ve vade bilinmelidir. Bu bileşenler aşağıdaki ihtiyaç kredisi taksit hesaplama formülüne konularak öncelikle aylık taksit tutarı belirlenir. 

İhityaç kredisi hesaplama formülü:

 • İhtiyaç Kredisi Taksit Tutarı = Toplam Anapara X (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Vade ) / ((1+Faiz Oranı)Vade -1

Aylık taksit tutarı hesaplandıktan sonra bir ödeme (amortisman) tablosu hazırlanmalıdır. İhtiyaç kredisi hesaplama işleminde kullanılacak amortisman tablosu şu şekilde hazırlanmalıdır:

 • Tablonun ilk satırına anapara, yanına aylık taksit tutarı yazılmalıdır.
 • Anapara üzerinden aylık faiz oranı ile ilgili dönemde ödenecek faiz tutarı bulunmalı ve yanına yazılmalıdır.
 • Bulunan faiz tutarının yanına, o dönemin faizinin %15'i alınarak KKDF, faiz tutarının %5'i alınarak BMSV hesaplanmalıdır.
 • Bulunan faiz, KKDF ve BMSV toplanarak ilgili döneme ait faiz ve vergiler toplamı bulunmalıdır.
 • İşlemin devamında faiz ve vergiler toplamı aylık taksitten çıkartılarak anaparadan düşülecek tutar bulunur.
 • Anaparadan düşülecek tutar anapara ödemesi olarak anaparadan düşülerek kalan anapara borcu bulunmalıdır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ay için bir alt satıra yazılmak suretiyle kredi ödemesi sıfırlanana kadar devam ettirilmelidir.

100.000 TL anapara, %2 faiz ve 3 ay vade için örnek ihtiyaç kredisi hesaplama tablosunu aşağıdaki gibidir.

VadeTaksit TutarıAnapara ÖdemesiFaizKKDFBMSVKalan Anapara
134.946 TL32.546 TL2.000 TL300 TL100 TL67.454 TL
234.946 TL33.327 TL1.349 TL202 TL67 TL34.127 TL
334.946 TL34.127 TL683 TL102 TL34 TL0 TL

İhtiyaç kredisi için yukarıdaki formülde KKDF ve BMSV gözardı edildiğinden en doğru ihtiyaç kredisi hesaplama sonucuna ulaşmak için ihtiyaç kredisi hesaplama ve karşılaştırma araçlarının kullanılması önemlidir. Bu şekilde hem en doğru hesaplamanın yapılması sağlanır hem de saatlik olarak değişebilen bankaların faiz oranlarına göre en cazip kredi seçeneği kolayca hesaplanabilir.

Özel bankalar ve kamu bankaları bireysel müşterilerine ihtiyaç kredisi sağlarlar. Akbank, Aktif Bank, Alternatif bank, TEB, Denizbank, QNB Finansbank, Enpara.com, Garanti BBVA, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING Bank, FIBA Bank, Şeker Bankası, ICBC Turkey ve Türkiye İş Bankası ihtiyaç kredisi sağlayan bankalardır. İhtiyaç kredisi için sıklıkla tercih edilen miktar 50.000 TL ile 100.000 TL arasındadır. Tüketicilerin kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi tutarı yasalarla ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sınırlandırılmıştır. Aylık taksit ödemeleri tutarı, tüketicilerin belgelenebilir aylık gelirin %50'sini geçemez. 

30.000 TL, aylık %2 faiz oranı ve 24 ay vade ile kullanılan bir ihtiyaç kredisinin hesaplaması aşağıdaki gibidir.

30.000 TL İhtiyaç KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%21.659 TL39.814 TL

50.000 TL tutarında aylık %1,5 faiz oranına sahip ve 12 ay vade ile kullanılan ihtiyaç kredisinin hesaplaması aşağıdaki gibidir.

50.000 TL İhtiyaç KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%1,54.670 TL56.041 TL

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Konut kredisi hesaplaması yapmak için diğer kredi hesaplamalarında olduğu gibi bilinmesi gereken değişkenler kullanılacak kredi tutarı (anapara), uygulanacak aylık faiz oranı ve vadedir. Bu değişkenler aşağıdaki konut kredisi taksit hesaplama formülüne konularak öncelikle aylık taksit tutarı belirlenir.

 • Konut Kredisi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade Sayısı

Konut kredisi hesaplama formülü ile aylık taksit tutarı hesaplandıktan sonra ödeme tablosu hazırlanmalıdır. Diğer kredilerin aksine ipotekli konut kredilerinde KKDF ve BMSV yoktur. Konut kredisi hesaplama ödeme (amortisman) tablosu hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • İlk satıra toplam kullanılan kredi tutarı (anapara) yazılır. 
 • Anaparanın yanına bu anapara üzerinden aylık faiz oranı ile o ay için ödenecek faiz tutarı yazılır.
 • İlk ayın faiz tutarının yanına yukarıdaki formül kullanılarak bulunan aylık ödeme yazılır.
 • Aylık taksit tutarından ilgili aya ait toplam faiz ödemesi çıkartılarak anaparadan düşülecek ödeme bulunur.
 • Anaparadan düşülecek ödeme tutarı anapara tutarından düşülerek kalan anapara ödemesi bulunur.
 • Alt satıra geçilerek aynı işlemler kalan anapara tutarı üzerinden yapılır.
 • Bu işlem konut kredisi kalan bakiyesi sıfırlanana kadar bir alt satıra kaydırılarak tekrar edilir.

Konut kredisi faiz oranları günlük, hatta saatlik olarak değişiklik gösterdiğinden en doğru hesaplamayı yapabilmek için konut kredisi hesaplama modüllerinin kullanılarak bankaların konut kredileri karşılaştırılmalıdır. Konut kredisi veren başlıca bankalar Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, ING Bank, Türkiye İş Bankası, TEB Bankası, Fiba banka, ICBC Turkey ve Yapı Kredi Bankasıdır. Ancak kamu bankalarının daha düşük faizli konut kredisi sağladıkları analiz edilmektedir.

Tüketicilerin kullanabileceği toplam konut kredisi tutarı alınacak taşınmazın değerine göre belirlenir. Krediye konu taşınmaz üzerine ipotek tesis edilerek ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanılabilir.

60 ay vade, %2 aylık faiz oranı ile kullanılacak 500.000 TL örnek konut kredisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

500.000 TL Konut KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%214.384 TL863.039 TL

120 ay vade, %0,8 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1.000.000 TL örnek konut kredisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

2.000.000 TL Konut KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%0,825.959 TL3.118.697 TL

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplamak için öncelikle kullanılacak kredi tutarı, faiz oranı ve vade bilinmelidir. Taşıt kredisi, araç değerinin tamamı için kullanılamaz, yalnızca mevzuatta belirlenmiş bölümü için kullanılır. Kullanılacak taşıt kredisi tutarı belirlendikten sonra kredi vadesi belirlenmeli ve daha sonra bankanın uygulayacağı faiz oranı öğrenilmelidir. Kullanılacak kredi tutarı (anapara), vade ve aylık faiz oranı belirlendikten sonra aşağıdaki taşıt kredisi hesaplama formülü ile aylık taksit tutarı bulunur.

 • Taşıt Kredisi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade

Aylık taksit tutarı hesaplandıktan sonra taşıt kredisi ödeme (amortisman) tablosu hazırlanmalıdır. Taşıt kredisi hesaplamasının en doğru yöntemi olan taşıt kredisi amortisman tablosunu hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • Tablonun ilk satırına anapara, yanına aylık taksit ödeme tutarı yazılır.
 • İlk ay için toplam kullanılan kredi tutarı (anapara) üzerinden aylık faiz oranı ile ilk ayda ödenecek faiz tutarı bulunur ve yanına yazılır. 
 • Bulunan faiz tutarının yanına, o dönemin faizinin %15'i alınarak KKDF, faiz tutarının %5'i alınarak BMSV hesaplanır.
 • Bulunan faiz, KKDF ve BMSV toplanarak ilgili döneme ait faiz ve vergiler toplamı bulunur.
 • Faiz ve vergiler toplamı aylık taksitten çıkartılır ve o ay için anaparadan düşülecek tutar bulunur.
 • Anaparadan düşülecek tutar anapara ödemesi olarak anaparadan düşülür ve kalan anapara borcu bulunur.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ay için bir alt satıra yazılmak suretiyle kredi ödemesi sıfırlanana kadar devam ettirilerek taşıt kredisi hesaplama işlemi tamamlanır.

Taşıt kredisi için kullanılabilecek üst limitler Bankalar taşıt kredisi hesaplamasını aracın piyasa değerine bakarak belirler. Yürürlükteki mevzuat uyarınca taşıt kredisi için araç fiyatının belirlenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 • 0 km taşıt kredisi hesaplaması, aracın fatura değeri üzerinden
 • 2. el araçlar için ise aracın kasko değeri üzerinden

Kullanılabilecek taşıt kredisi limiti aracın değerine göre belirlenir. Yürülükteki mevzuat uyarınca aracın değerine göre taşıt kredisi kullanılabilecek üst limitler aşağıdaki gibidir.

 • 0 - 400.000 TL aralığında olanlar için araç değerinin %70’i
 • 400.000 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için %50’si
 • 800.000 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için %30’u
 • 1.200.000 TL -2.000.000 TL aralığında olanlar için %20’si kadar taşıt kredisi kullandırılır.

Taşıt kredisi kullanırken en doğru sonuca ve en cazip taşıt kredisine ulaşabilmek için kredi hesaplama araçları kullanarak farklı bankaların faiz oranlarına göre karşılaştırmalı taşıt kredisi hesaplaması yapılmalıdır. Yukarıdaki formüllerde KKDF ve BMSV, gerçek kredi tutarına göre farklılık gösterebilir. Taşıt kredisi için en popüler kredi tutarları 400.000 TL ile 800.000 TL arasındadır.

Aylık %2,17 faiz oranı ve 24 ay vade ile kullanılacak 400.000 TL'lik bir taşıt kredisinin örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

400.000 TL Taşıt KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%2,1722.623 TL542.949 TL

Bireysel Kredi Nasıl Hesaplanır?

Bireysel kredi, yasal adıyla tüketici kredisi, aslında ihtiyaç kredisidir. Kişilerin farklı amaçlarla kullanabilecekleri bireysel krediler ipoteksiz ya da ipotekli olabilir. Bireysel kredi hesaplaması, ihtiyaç kredisi hesaplama ile aynıdır. Bireysel kredi hesaplaması yapmak için öncelikle aşağıdaki formül kullanılarak aylık taksit bulunmalıdır.

 • Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade

Aylık bireysel kredi faizi hesaplandıktan sonra vadeye göre bir amortisman tablosu hazırlanmalıdır. Bireysel kredilerde aylık faiz tutarı üzerinden KKDF ve BMSV tahakkuk ettiğinden, yukarıdaki formüle KKDF ve BMSV de eklenerek bireysel kredi hesaplaması yapılmalıdır. Bankaların bireysel kredi oranlarını karşılaştırarak en cazip bireysel kredi seçeneğini bulmak için encazip.com ihtiyaç kredisi hesaplama modülü kullanılmalıdır.

50.000 TL, aylık %1,5 faiz oranı ve 12 ay vade ile kullanılan bireysel kredisinin hesaplaması aşağıdaki gibidir.

50.000 TL Bireysel KrediFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%1,54.670 TL56.041 TL

Aile için Kredi Nasıl Hesaplanır?

Aile kredisi olarak ifade edilen kredi, ihtiyaç kredisinin alt başlığını oluşturur. Bankalar ihtiyaç kredilerini, aile kredisi adı altında çeyiz kredisi, evlilik kredisi, düğün kredisi, tatil kredisi gibi şekilde sınıflandırabilir ve kampanyalı oranlar sunabilir. Tüm bunlar yasal olarak ihtiyaç kredisi altında toplandığından, aile kredisi de dahil olmak üzere tüm bireysel kredilerin hesaplama formülü aynıdır. Aile kredisi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

 • Aile Kredisi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade

Tüketici kredisi türü olan aile kredisi hesaplamasında ihtiyaç kredisi hesaplamasındaki adımlar izlenmelidir. 30.000 TL, aylık %2 faiz oranı ve 24 ay vade ile kullanılan bir ihtiyaç kredisinin hesaplaması aşağıdaki gibidir.

30.000 TL Aile KredisiFaiz OranıAylık Taksit TutarıToplam Geri Ödeme Tutarı
%21.659 TL39.814 TL

Ticari Kredi Nasıl Hesaplanır?

Ticari krediler hesaplanırken kredi hesaplama araçlarından faydalanılabilir. Ticari krediler kullandırılırken firmaların risk durumları göz önünde bulundurulur. Kurumsal ve yüksek ölçekli ticari krediler, bankaların şubeleri aracılığı ile kullandırılır. Ticari kredi kullandıran bankalar Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Odeabank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasıdır. 

Esnaf Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Esnaf Kredisi bir diğer adıyla KOBİ, esnaf ve KOBİ gibi işletmelere sağlanan kredinin maliyeti ve ödeme planı, hesaplama araçları ile kolaylıkla hesaplanabilir. Bunun için finansman türünü seçtikten sonra kredi tutarı veya aylık taksit tutarı ile vade ve faiz oranını girerek hesaplama gerçekleştirebilir. Kobi kredisi diğer adıyla esnaf kredisi, birçok banka ve finans kurumu tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek adına farklı vade ve faiz oranlarıyla işletme sahiplerine sunulur. Sıklıkla kullanılan KOBİ kredisi tutarları 100.000 TL ile 500.000 TL arasındadır. Vade süresi ise 36 aydır. Örneğin; 150.000 TL üzerinden kullanılan esnaf kredisi için 1,99 faiz oranı ile 36 ay vade ile toplam geri ödemesi 226.032 TL hesaplanır. Esnaf kredisi hesaplamak için encazip.com esnaf kredisi hesaplama modülünden faydalanılabilir.

Kredi Faiz Hesaplama Neden Önemlidir?

Kredi faizi, kullanılacak kredinin temel maliyet unsurudur. Toplam kullanılacak krediye ve uygulanacak vadeye göre değişen faiz tutarı hesaplamasındaki temel unsur faiz oranı olduğundan, en cazip ve en uygun kredi seçeneğini bulmak için kredi faiz hesaplaması yapılmalıdır. Kredi faiz hesaplaması yapılarak kullanılacak kredinin ne kadara mal olacağı hesaplanır. Kredi maliyetinin temel unsuru kredi faizi olduğundan en düşük kredi faiz oranı tüketiciler için en cazip faiz oranı olur. En cazip krediyi bulmak için ise mutlaka bankalar karşılaştırılmalı ve bu karşılaştırma kredi faiz hesaplaması üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Örneğin 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini, %2,14 faiz ile temin etmenin maliyeti 117.991 TL olacakken aynı tutarda kredi için %1,64 oranında kredi faiz karşılaştırmasıyla 113.248 TL maliyet ile kredi elde edilebilir. Bu tasarruf sadece kredi faiz hesaplama yöntemiyle bulunur.

Kredi Hesaplamasındaki Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Kredi hesaplamasında maliyet kalemleri şunlardır:

 • Faiz: Krediyi borçlanırken bankanın o krediyi ücretlendirdiği orandır. En basit tabirle bankanın krediyi hangi ücret karşılında sattığını ifade eder. Kredi maliyetinin hesaplanmasında ana unsurdur.
 • Vade: Kredinin hangi sürede geri ödemesinin yapılacağını ifade eder. Kredinin maliyetine, vade süresi direkt etki eder. Vade süresi ne kadar kısa ise kredinin toplam geri ödemesi o kadar düşük olacaktır.
 • Anapara: Kullanılmak istenen kredi tutarını ifade eder.  Anaparanın üzerinden faiz ve vade hesaplaması yapılacağı için kredi maliyeti, anapara tutarına göre hesaplanır.
 • Dosya masrafı: 2014 yılında yürürlüğe giren "Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği" ile belirlenmiştir. Kredi tutarının en maksimum binde 5'i olarak bankalarca, bireysel müşterilerden alınabilen bir tutardır. 
 • Vergiler: İhtiyaç kredisi kullanırken alınan vergiler KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve BSMV'dir (Banka Sigorta Muamele Vergisi). KKDF oranı, kredi faiz oranının %15'i ve BSMV oranı ise kredi faiz oranının %5'idir.

Kredi hesaplamasındaki bu maliyet kalemleri, tüketicilerin cebinden çıkacak toplam tutarı belirleyen unsurlar olduğundan tüketicilerin toplam maliyetin yanında bir kredi geri ödeme (amortisman) tablosu üzerinden bu maliyet kalemlerini analiz etmeleri önemlidir.

Kredi için Peşinat Hesaplama Nedir?

Kredi için peşinat, kullanılacak kredinin maliyetini etkiler. Kredide peşinat ödemesi yüksek olursa ödenecek faiz tutarı da aynı oranda düşüş gösterir. Kredi peşinatı hesaplanırken, peşinatı yatırılacak ürünün toplam fiyatından peşinat düşülür ve kalan tutar üzerinden kredi kullanılacağından kredi hesaplaması peşinat yattıktan sonraki tutar üzerinden yapılır.

Kredi peşinatı tüketiciler ya da bankalar tarafından serbestçe belirlenirken, bankacılık ve kredi mevzuatında peşinat tutarları için üst limitler getirilmiştir. Peşinat üst limitleri kredi türüne göre değişiklik gösterir. 

Konut Kredisi Peşinatı: Bilirkişi değeri 500.000 TL'ye kadar olan konutlar için en az %10'u, 500.000 bin TL üzeri (A ve B sınıfı enerji belgesi olmayan) konutlar için en az %20'sidir. Satın alınmak istenen konutun maksimum %90'nına kadar kredi kullandırılabilir. Kısaca satın alınmak istenen konut tutarının tamamı için kredi kullanmak mümkün değildir.

Taşıt Kredisi Peşinatı: 2. el taşıtlar için taşıt kredisi kullanırken araç fatura tutarına göre belirlenen oranlarda peşinat zorunluluğu bulunmaktadır. 

 • 400.000 TL'ye kadar olan araçlarda minimum %30 peşinat,
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasında olan araçlarda minimum %50 peşinat,
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında olan araçlarda minimum %70 peşinat,
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araçlarda minimum %80 peşinat zorunluluğu vardır.

Buna göre taşıt kredisi kullanırken peşinat oranları hesaplanmalı ve sonrasında kredi hesaplaması yapılmalıdır.

Kredi Faiz Oranları Neden Değişir?

Faiz oranları ve politika faizi kararları, Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından aylık yapılan toplantılar sonrasında alınır. PPK toplantılarının tarihleri belirlidir ve toplantıda alınan politika faizine dair kararlar sonrası, faiz oranları belirlenir. Kredi faiz oranları, ekonomik dinamiklerin değişmesiyle beraber hükümetlerin ekonomi ve para politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Aynı ekonomik çevrede farklı bankalar serbest piyasa koşullarından dolayı farklı kredi faizleri uygulayabilir, bu yüzden kredi faiz oranları karşılaştırması önemlidir.

Faiz oranlarını değiştiren unsurlar şunlardır:

 • Merkez Bankası Para Politikaları
 • Makroekonomik koşullar
 • Bankaların para edinme maliyetleri
 • Kredi kullanacak tüketicinin risk durumu

Kredi Faiz Oranı Artışı Nedenleri Nedir?

Kredi faiz oranındaki artışın ana nedeni, bankaların kredilerini daha yüksek bir maliyetle kullandırmasıdır. Kredi faiz oranlarındaki artışın nedenleri şunlardır:

 • Fiyatlar genel seviyesindeki artış (Enflasyon artışı)
 • Merkez Bankası politikaları
 • Makroekonomik koşullar
 • Döviz kurundaki artış
 • Cari açık
 • Kredi vade süresinin artması 

Kredi Faiz Oranı Düşüşü Nedenleri Nedir?

Kredi faiz oranlarının düşüş nedenleri yine ekonomik dinamiklere bağlıdır. Kredi faiz oranlarının düştüğü bir ekonomik çevrede, kredi alıp verme eğilimleri artar. Kredi faiz oranı düşüşlerinin nedenleri şunlardır:

 • Fiyatlar genel seviyesinde düşüş (enflasyonun düşmesi)
 • Merkez Bankası ve hükümet para politikaları
 • Kredi vade süresinin düşmesi

Kredi Kartı Gecikme Faizi Nasıl Hesaplanır?

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, TCMB tarafından açıklanır. Alışveriş ve nakit çekim (nakit avans) için uygulanan 2022 Haziran için güncel azami akdi faiz oranı aylık %1.8 iken güncel gecikme faiz oranı aylık %2,10 olarak belirlenmiştir.

10.000 TL kredi kartı kullanıldığı ve son ödeme tarihinde 3000 TL asgari tutarın 1000 TL'sinin ödendiği varsayılırsa örnek faiz hesaplaması şu şekilde yapılır:

 • Hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kalan bakiye olan 7000 TL’ye alışveriş faizi işler.
 • Asgari Ödeme Tutarı %30: 10.000 x (%30) = 3000 TL
 • Ödeme Tutarı: 1000 TL
 • Alışveriş Faiz Oranı: %1,8
 • Asgari Ödenmeyen Tutar: 3000 – 1000 = 2000TL
 • Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında alışveriş faizi hesaplanır.
 • Alışveriş Faizi Hesaplaması: 7000 x 10 x %1,18/30 = 27,53 TL

Asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır:

 • Gecikme Faizi Hesaplaması: 2000 x %2,10 x 20/30 = 14 TL 
 • Toplam Faiz: 27,53 + 14 = 41,53 TL

Kredi kartı faizi hesaplamasında da yine vade gün sayısı ve faiz oranının etkili olduğu görülür. 

Bazı bankalar ve kredi kartı markaları çeşitli dönemlerde taksitli nakit avans kampanyaları yapmaktadır. Bu taksitli nakit avans kampanyaları faizsiz olarak sunulabildiği gibi, faizli olarak da kullandırılabilir. Faizli olarak kullandırılan taksitli nakit avans hesaplaması ihtiyaç kredisi hesaplama formülü ile aynıdır.

Kredi Faizi Hesaplama Elementleri Nedir?

Kredi faizi hesaplama elementleri şunlardır:

 • Vade süresi
 • Kredi faiz oranı 
 • Kredi olarak çekilen anapara tutarı
 • KKDF (İpotekli konut kredileri hariç)
 • BMSV (İpotekli konut kredileri hariç)

Kredi Notu Kredi Hesaplama Sonuçlarını Nasıl Etkiler?

Kredi notu, bireylerin ya da kuruluşların banka ve finans kuruluşları ile geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği işlemlere ve ödeme davranışlarına göre ortaya çıkan finans geçmişidir. Kredi notu; halihazırdaki kredi durumu, kredi kullanım yoğunluğu ve ödeme aralıkları gibi bileşenler baz alınarak hesaplanır. Kredi notu hesaplanırken mevcut kredi borç durumu %34, kredi ödeme aralıkları %36, kredi kullanma sıklığı %10, yeni alınan kredi %11, diğer faktörler %9 oranında etki eder. Bu oransal dağılım, farklı dönemlerde kendi içinde değişiklik gösterebilir. Kredi notu; kredi maliyeti hesaplanmasında özellikle kurumsal firmalar, işletmeler ve bireysel müşteriler için önemlidir. Kredi puanı düşük olan bir firma ya da birey, bankalar için yüksek riskli müşteri olarak görüldüğünden başvurulan tutarda kredinin onaylanmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Kredi puanım 1300 kredi çıkar mı? gibi sorular arama motorlarında en çok sorulan sorulardan biridir.

Kredi puanını iyi veya kötü olarak sınıflandırmak için bilinmesi gereken kredi puan tablosu aşağıdaki gibidir.

Kredi PuanıPuan DurumuKredi Durumu
0-699Çok riskliAlamaz
700-1099Orta riskliAlma ihtimali düşük
1100-1499Az riskliDeğişebilir
1500-1699İyiAlabilir
1700-1900Çok iyiAlabilir

Örneğin kredi puanı iyi olan bireyler ya da firmalar, bankaların sunduğu düşük faiz ya da vade sürelerinden yararlanabilir. Fakat kredi sicili riskli olan kurum ve bireylere, kredi kullanırken ya da kredi maliyetlerini hesaplarken düşük faiz ve vade oranları sağlanmayabilir hatta kredi kullandırmama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Kötü kredi notunun iyileştirilmesi için ödemelerin düzenli ve vade tarihini aksatmadan yapılması önemlidir.

Kredi Vadesi Kredi Hesaplama Sonucunu Nasıl Etkiler?

Kredi vadesi, kredinin ödenmesi için tanınan süredir. Kullanmak istenen krediye göre vade seçenekleri değişir. Örneğin konut kredileri için popüler vadeler 60 ay, 120 ay veya daha uzun vadeler olabilirken ihtiyaç kredisi için en sık tercih edilen vade süresi 36 aydır. Ayrıca kullanılan kredi tutarının büyüklüğüne göre de vade süresi belirlenir. Vade süresi, kredi hesaplama sonucunu olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Kredi vade süresi uzadıkça hesaplanan kredi maliyeti artacaktır. Kredi vadesi ne kadar kısa olursa toplam geri ödeme tutarı yani kredinin maliyeti o kadar düşecektir.

Kredi Hesaplamayı Zorlaştıran Etkenler Nelerdir?

Kredi hesaplamayı zorlaştıran etkenler şunlardır:

 • Kredi başvuru tarihinin hesaplama tarihinden daha ileri bir tarihte olması
 • Birçok bankanın çok sayıda farklı kampanya ve kredi ürünü sunarak karşılaştırma yapılmasını zorlaştırması
 • Kredinin aylık taksitleri hesaplanırken bireylerin, gelir ve masraf düzeylerini dikkate almaması
 • Kredi notunun bilinmemesi
 • Amacı dışında kredi kullanımı başvurusunda bulunulması

Kredi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Kredi hesaplama, ihtiyaç duyulan anapara tutarının faiz oranı ve vade süresi değişkenleri dikkate alınarak toplam geri ödeme tutarının hesaplanmasıdır. Kredi hesaplamasında, kalan anapara tutarıyla kredi faizi çarpılarak vade süresine göre aylık taksidi hesaplanır.

Aylık Taksit Tutarı = Anapara*(Faiz oranı)/(1-(1/1+(Faiz oranı)^Vade Süresi ))

100.000 TL ana para tutarında %1,2 faiz oranıyla çekilen 24 ay vadeli bir ihtiyaç kredisinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır:

= (100.000*(1,2/100))/(1-(1/(1+(1,24/100))^24)) + BSMV + KKDF =4.820*24 = 115.685 TL yaklaşık toplam geri ödemesi hesaplanacaktır. 

Kredi Veren Bankaların Kredi Faizleri Nedir?

Aşağıda kredi kullandıran bankaların güncel en düşük faiz oranları kredi türlerine göre listelenmiştir:

20.000TL İhtiyaç Kredisi için en düşük güncel faiz oranları:

;
100.000TL Taşıt Kredisi için en düşük güncel faiz oranları:
;
200.000TL Konut Kredisi için en düşük güncel faiz oranları:
;

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama Örneği

Ziraat bankası ihtiyaç kredisi ürün paketi için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,89 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.448,98 TL olup toplam geri ödemesi 130.775 TL olarak hesaplanacaktır.

Ziraat BankasıKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,892 yıl (24 ay)130.775 TL5.448 TL

Halkbank Kredi Hesaplama Örneği

Halkbank ihtiyaç kredisi paketi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,71 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.115,02 TL olup toplam geri ödemesi 122.760,46 TL olarak hesaplanacaktır.

HalkbankKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,712 yıl (24 ay)122.760 TL5.115 TL

Akbank Kredi Hesaplama Örneği

Akbank ihtiyaç kredisi paketi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,95 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.257,21 TL olup toplam geri ödemesi 126.173,05 TL olarak hesaplanacaktır.

AkbankKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,952 yıl (24 ay)126.173 TL24 Ay x 5.257 TL

TEB Kredi Hesaplama Örneği

TEB ihtiyaç kredisi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,85 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.197,7 TL olup toplam geri ödemesi 124.744,74 TL olarak hesaplanacaktır.

TEBKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,852 yıl (24 ay)124.744 TL24 Ay x 5.197 TL

ING Bank Kredi Hesaplama Örneği

100.000 TL tutarından ihtiyaç kredisini ING Bank aracılığı ile kullanıldığını varsayarsak ihtiyaç kredisi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %2,39 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.523,56 TL olup toplam geri ödemesi 132.565,45 TL olarak hesaplanacaktır.

Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir; toplam geri ödeme tutarına sigorta dahil edilmemiştir.

ING BankKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%2,392 yıl (24 ay)132.565 TL5.523 TL

Kuveyt Türk Kredi Hesaplama Örneği

100.000 TL tutarından ihtiyaç kredisini Kuveyt Türk aracılığı ile kullanıldığını varsayarsak ihtiyaç kredisi  için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %2,03 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.305,09 TL olup toplam geri ödemesi 127.322,27 TL olarak hesaplanacaktır.

Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir; toplam geri ödeme tutarın sigorta dahil edilmemiştir.

Kuveyt TürkKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%2,032 yıl (24 ay)127.322 TL5.305 TL

Türkiye İş Bankası Kredi Hesaplama Örneği

100.000 TL tutarından ihtiyaç kredisini Türkiye İş Bankası aracılığı ile kullanıldığını varsayarsak ihtiyaç kredisi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,90 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.227,41 TL olup toplam maliyeti 125.457,75 TL olarak hesaplanacaktır. Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir ve toplam geri ödeme tutarına sigorta dahil edilmemiştir.

İş BankasıKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,92 yıl (24 ay)125.457 TL24 Ay x 5.227 TL

Vakıfbank Kredi Hesaplama Örneği

100.000 TL tutarından ihtiyaç kredisini Vakıfbank aracılığı ile kullanıldığını varsayarsak ihtiyaç kredisi için örnek kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile %1,91 oran ile kredi kullandırırsa aylık taksit tutarı 5.223,36 TL olup toplam maliyeti 125.600,63 TL olarak hesaplanacaktır. Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir; toplam geri ödeme tutarın sigorta dahil edilmemiştir.

VakıfbankKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Tüketici Kredisi100.000 TL%1,912 yıl (24 ay)125.600 TL5.233 TL

Kredi Hesaplama Hataları Nelerdir?

Kredi hesaplama hataları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kullanılmak istenen kredi türüne uygun peşinat miktarının uygun şekilde hesaplanamaması
 • Detaylı karşılaştırma ve hesaplama yapılmadan kredi kullanılması
 • Kredi vade süresi hesaplanırken kullanıcıların gelir durumlarını ve gelir sürekliliğini göz önünde bulundurmaması
 • Herhangi bir karşılaştırma yapmadan tek bir teklifle ilerlenmesi
 • Aynı anda birden fazla kredi başvurusunda bulunmak ve aynı anda birden fazla kredi kullanılması
 • Kredi hesaplaması yaparken aylık taksit ödemelerini dikkate alınmaması ve kullanıcının gelir ve masraf durumunu göz önünde bulundurmaması

Neden encazip.com Kredi Hesaplama Aracı Kullanılmalıdır?

encazip.com kredi hesaplama aracı, kredi kullanımı öncesinde karşılaştırma ve başvuru işlemlerine yardımcı olan tamamen ücretsiz bir karşılaştırma aracıdır. encazip.com kredi hesaplama aracı, birden çok bankanın faiz ve vade oranlarını karşılaştırır ve kullanıcının önüne getirir. Kredi hesaplama aracı ile ihtiyacınız olan kredi tutarını girdiğinizde aylık taksit miktarını hesaplar, bu sayede kullanıcılar birçok bankanın sağladığı faiz ve vade seçeneklerini ve kredi maliyetlerini aynı anda karşılaştırır. Tüm bu karşılaştırma süreci sonucunda en cazip kredinin seçilmesine yardımcı olur.

Kredi Hesaplama içinde Yer Alan Alt Alanlar Nelerdir?

Kredi hesaplama içinde yer alan alt alanlar kredinin faiz oranı ve vade süresi gibi unsurlar ile sınırlı değildir. Kredi hesaplamasının içerisinde kullanıcının gelir durumu, aylık masraf düzeyi, yaşı, kredinin kullanılış amacı gibi alt unsurlar mevcuttur. Kredi hesaplamasında gösterilen aylık taksit ödemeleri kullanıcılara, gelir durumu ve masraf düzeylerine göre almak istedikleri krediyi ödeyebilme güçlerini de gösterir. Ayrıca kredi kullanacak kişiler, gelirlerini resmi belgelerle ispatlamak zorundadır. Kredinin alış amacı dışında kullanılmasını önlemek amacıyla Türk lirası olarak alınan kredilerle döviz, kripto veya hisse alımı gibi amaç dışı kullanımların önüne geçmek için bankalar tarafından kredi kullanıcılarına taahhütname imzalatılır. Bunun yanı sıra kredi kullanıcılarının 18 yaşını doldurmuş olması, yasal sorumluluk açısından gereklidir.

65 yaş üzerindeki kredi kullanıcıları, yaş konusunda bankalar tarafından geri ödeme riskinden dolayı yüksek meblağda ve uzun süre vadeli krediler için onay almakta zorlanabilmektedir. Bunun yerine kısa vadeli ve düşük miktardaki krediler, bankalar tarafından onaylanmaktadır. 80 yaş ve üstü olan kredi kullanıcılarının, kredi geri ödemesinin riskli olmasından dolayı kredileri onaylayan bankalar nadir bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra kredi kullanımlarındaki bir diğer unsur kredi notudur. Bankalar kredi notu riskli olan kullanıcılara kredi kullandırmayabilir. Kredi notu 1 ile 1900 puan arasında oluşur ve 1 en riskli puan, 1900 en iyi puandır. Bu değerlendirme bankalara göre değişebilir. Kredi puanı tablosu şu şekildedir:

En riskliOrta riskliAz riskliİyiÇok iyi
1-699700-10991100-14991500-16991700-1900

Kredi Hesaplamada Gelirin Önemi Nedir?

Kredi kullanıcıları, kullanmak istediği kredi tutarını ve maliyetini hesaplarken geri ödeme gücünü, aylık taksitlerini, vade süresini ve aylık gelir durumunu göz önüne alarak hesaplamalıdır. Kredi kullanmak isteyenler, aylık gelir ve harcama grafiğine göre kredinin vade süresini belirlemelidir. Kredi başvurusunda kullanıcıların, maaşlı çalışan ise maaş bordrosu ve SGK gün dökümü gibi evrakları bankaya sunması gerekir. Son iş yerinde en azında 3 ay, toplamda ise 12 ay sigortalı olmak, bankalar tarafından istenen kriterlerdendir. Kişi, iş yeri sahibi ise vergi levhasını ve son yılın kar durumunu bankaya bildirmelidir. Kamu çalışanları maaş bordrolarını, emekliler ise emeklilik aylık dökümlerini bankaya bildirmelidir.

Kredi Hesaplamada Kredi Onay Zamanı Dikkate Alınmalı mıdır?

Kredi hesaplamada kredi onay zamanı, kullanılan kredinin konut alımı ve taşıt satın alımı belirli bir zaman dilimi içerisinde onaylanmasını gerektirebilir. Kredi hesaplamada, kredinin onaylandığı zaman önemlidir. Çünkü kredi hesaplarken kullanılan faiz oranları ve bankaların sunduğu kampanyalar, kredinin onay zamanına kadar geçerliliğini yitirebilir. Bu yüzden kredi hesaplama ve karşılaştırmada zaman çok önemli bir unsurdur.

Kredi Hesaplamada Banka Faiz Oranlarını Karşılaştırmanın Önemi Nedir?

Kredi hesaplamada ana unsur banka faiz oranlarını karşılaştırmaktır. Birçok bankanın faiz oranlarını aynı anda karşılaştırmak, kredinizin maliyetinin ne olacağını aynı anda görmektir. Bankaların faiz oranları aslında sundukları krediyi hangi oranda sattığını gösterir. Faiz oranlarının karşılaştırılması bir nevi bir ürünün ücretinin karşılaştırmasıdır.

Kredi Hesaplamada Kredi Başvuru Zamanı Hesaba Katılmalı mıdır?

Kredi başvuru zamanı, kredi hesaplarken kesinlikle hesaba katılmalıdır. Kredi hesaplama araçlarını kullanırken bankaların en güncel, en uygun vade ve faiz oranları gösterilir. Krediye 5 ay sonra başvurmayı düşünen bir kullanıcının, bu zamandan aylar önce kredi hesaplaması yapması özellikle makro ekonomik değişikliklerin sıklıkla yaşandığı bir ülkede anlamlı olmayacaktır. Krediye başvuru zamanı yaklaştığında kredi hesaplaması yapılması en doğru hesaplamayı yapmak adına önemlidir.

Kredi Hesaplama için Merkez Bankası Kararları Ele Alınmalı mıdır?

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olduğu için finansal piyasada bulunan bankalara kredi vermekte veya bankalardan ödünç para alabilmektedir. 

"Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ” ile bankalara, Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kredileri dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları serbestçe belirleme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Bankalar bu yetkiye dayanarak ticari işlerde uygulanacak faiz oranlarını serbestçe belirlemektedir. Ancak bankaların ticari işlerde faiz oranını belirleme serbestisinin; dürüst davranma kuralı çerçevesinde edimler arası aşırı dengesizlik durumu, kişilik haklarına aykırılık hali, tacirinin zorda kalma halinde bulunması ve ahlaka aykırılık durumuna uygun olmalıdır.

Kısaca Merkez Bankasının faiz kararları, bankaların kredi ve mevduat faiz oranlarına baz görevi oluşturur. Bankalar uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirleme yetkisine sahip olsalar dahi uygulanan faiz oranları serbest piyasa koşulları ve kanunlara uygunluk ilkeleri ile sınırlıdır. Bu bilgiler çerçevesinde Merkez Bankasının kararları, bankaların uygulayabilecekleri faiz oranlarını belirlediğinden kredi hesaplaması yaparken bu kararların takip edilmesi önemlidir.

Ne Kadar Kredi Çekilebileceği Nasıl Hesaplanabilir?

Kredi kullanırken kullanılan kredinin türüne göre kredi kullanım oranları belirlenmiştir. Örneğin konut kredisi kullanırken satın alınan konutun değerinin maksimum %80 oranında kredi kullanımına izin verilmiştir. Taşıt kredisi kullanırken 2. el taşıtlar için ise aracın kasko değerine göre,

 • 0-400.000 TL aralığında olan için maksimum %70’i, 
 • 400.000,01-800.000 TL aralığında olanlar için maksimum %50’si,
 • 800.000,01-1.200.000 TL aralığında olanlar için maksimum %30’u, 
 • 1.200.000,01-2.000.000 TL aralığında olanlar için maksimum %20’si kadar taşıt kredisi kullandırılır.

Bu gibi peşinat kısıtlamalarının yanı sıra bankalar kredi kullanıcılarının gelir durumu, yaşı, kredi geçmişi, kredi notu gibi kıstasları göz önünde bulundurarak ne kadar kredi çekilebileceğini hesaplayabilir. Ayrıca bireylerin kullanabileceği maksimum ihtiyaç kredisinin aylık ödemeleri, belgeledikleri aylık gelirlerinin %50'sini geçemez. Kredi hesaplama araçları kullanılmak istenen kredinin türüne göre ne kadar peşinatın gerektiğini ve ne kadar kredi kullanılması gerektiğini hesaplar fakat başvuru sırasında yukarıda bahsedilen yaş, gelir durumu, kredi notu gibi kriterlere bakılarak çekilebilecek kredi miktarı onaylanır.

En Popüler Kredi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler kredi hesaplama miktarları, kredi kullanıcılarının sıklıkla hesaplamış oldukları kredi miktarlarıdır ve kredi türüne göre değişiklik gösterir. En popüler kredi hesaplama miktarları şunlardır:

 • Konut kredisi için popüler kredi miktarları 500.000 TL ile 1.000.000 TL
 • Taşıt kredisi için 400.000 TL ile 1.000.000 TL
 • İhtiyaç kredisi için 50.000 TL ile 100.000 TL 
5.000 TL Kredi Hesaplama Örneği

5.000 TL için 2 ayrı bankadan, 2 ayrı kredi türünden hesaplama örnekleri aşağıdaki gibidir.

Halkbankİhtiyaç Kredisi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Halkbank5.000 TL%1,7112 ay5.573 TL464,42 TL
Akbank5.000 TL%1,9512 ay5.656 TL471,35 TL
BankaTaşıt Kredisi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Akbank5.000 TL%1,5912 ay5.531 TL460,97 TL
Halkbank5.000 TL%1,5912 ay5.531 TL460,97 TL
10.000 TL Kredi Hesaplama Örneği

10.000 TL için 2 ayrı bankadan, 2 ayrı kredi türünden hesaplama örnekleri aşağıdaki gibidir.

BankaKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Vakıfbank10.000 TL%1,9112 ay11.284 TL940,38 TL
Kuveyt Türk10.000 TL%2,0312 ay11.368 TL947,34 TL
VakıfbankKredi Tutarı Faiz Oranı Kredi Vadesi Toplam ÖdemeAylık Taksit
Vakıfbank10.000 TL%1,5912 ay11.063 TL921,95 TL
Kuveyt Türk10.000 TL%1,9812 ay11.333 TL944,43 TL

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler