Kredi Hesaplama ve Faiz Oranları 2023

Kredi Hesaplama 2023 Nasıl Yapılır?

Kredi, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla alınan ve belirli bir zaman aralığında alım gücünü artıran bir bankacılık hizmetidir.

İhtiyaç
Konut
Taşıt
Kobi
Mevduat

Hem bireysel ihtiyaçlar hem de işletme ihtiyaçlarına yönelik kredi talebinde bulunulabilir. Bankalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak sundukları bu hizmette nakdi ve gayri nakdi çözümler üretir. Kredi kavramı, kendisi ile bağlantılı olan bir dizi alt kavrama sahiptir. Kredi hesaplaması yapılırken alt kavramlardan faydalanılır. Kredi hesaplarken dikkate alınan kavramlar aşağıda verildiği gibidir.

 • Kredi Vadesi: Alınan kredinin ne kadar sürede geri ödeneceğini belirten kavramdır.
 • Kredi Tutarı: Borç alınan kredi miktarını (ana parayı) belirtir.
 • Kredi Faizi: Ana paranın cari yıl için belirlenmiş olan oranı üzerinden hesaplanan ve geri ödeme tutarına eklenen tutardır.
 • Kredi Taksiti: Kredinin faizler ve vergiler de dahil edildikten sonra aylık olarak ödenecek olan tutarıdır.
 • Kredi Maliyeti: Kredinin faiz ve vergi eklemelerinin ardından toplam geri ödenecek tutarını ifade eder.
 • Kredi Notu: Krediyi talep eden kişilerin sicilini gösteren nottur. Kredi verilirken kişilerin kredi notunun 1100 – 1900 aralığında olması beklenir. Not 1900’e yaklaşıkça kredi verilme ihtimali artar.

Kredi Ödeme Planı Oluşturma Aracı

Kredi Türleri Nelerdir?

Kredi çekmek için var olan gereklilikler ve kredi hesaplarken dikkate alınması gereken unsurlar, kredinin türüne göre değişiklik gösterir. İlk aşamada kredi çekme amacı belirlenir. Kredi çekme amacı belirlendikten sonra en uygun kredi türü tespit edilir. İhtiyaçlara en uygun kredi türünün tespit edilmesi için kredi türlerine hakim olmak gerekir. Yaygın olarak tercih edilen kredi türleri ihtiyaç kredisi, ticari ve kurumsal krediler, KOBİ kredisi ve konut kredisidir.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi, en yaygın tercih edilen kredi türlerindendir. Genellikle 100.000TL’ye kadar çekilmesi mümkün olan ihtiyaç kredisi, kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak amacıyla tercih edilir. İhtiyaç kredisi gerek ipotekli gerekse de ipoteksiz olan kredileri bünyesinde barındırır. Bireysel bir kredi türüdür. İhtiyaç kredisi talebinin kabul edilmesi halinde hem firmaya yönelik hem de bireysel ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılabilir. Kullanım alanı konusunda belirlenmiş sınırlar bulunmaz.

Ticari ve Kurumsal Krediler Nelerdir?

Ticari ve kurumsal krediler, bankalar tarafından firmalara verilen kredilerdir. Firmalar ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını gerçekleştirmek ve desteklemek amacıyla ticari ve kurumsal kredilerden faydalanır. Ticari ve kurumsal krediler verilmeden önce firmaların karşılamaları gereken kriterler aşağıdaki gibidir.

 • Firmanın en az 1 yıl önce faaliyet hayatına başlamış olması gereklidir.
 • Krediyi geri ödeyecek mali güce, kazanca sahip olması gereklidir. Beklenen gelir kredinin aylık taksitinin yaklaşık iki katıdır. Aylık 5.000TL ile kredi talebinde bulunan firmaların kazançlarının asgari 10.000 TL olması gereklidir.
 • Kredi notu yeterli olmalıdır. Kredi notu, 1900’e kadar olan bir not skalasını kapsar. Bu not skalasında kredi almaya uygun görülmek için ortalama 1100 – 1900 puan aralığında olmak gerekir. 1900’e yaklaştıkça kredi alma ihtimali de artar.
 • 1 yıllık faaliyet geçmişi, yeterli mali güç ve yeterli kredi notu gibi kriterlerin dışında kriterler de talep edilebilir. Bankaların kredi vermek için talep ettiği yeterlilikler değişiklik gösterir.

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ, 250 altında çalışanı ve yıllık 40 milyon TL altında mali bilançosu olan işletmelere verilen isimdir. KOBİ kredisi ise KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli şartlar dahilinde verilen kredidir. KOBİ kredisi için yeterli gelir, 1 yıllık faaliyet geçmişi, faaliyet gösterilen meslek odasına kayıt (esnaflar için Esnaf ve Sanatkarlar Odası, taksi alacak olanlar için Şoförler Odası gibi örnekler verilebilir) gibi şartlardır. İşletmeler faaliyetlerini desteklemek, yeni bir iş yeri açmak, ticari araç almak ve yüklü bir mal alımında bulunmak amacıyla KOBİ kredisinde başvurabilir.

Konut Kredisi Nedir?

Konut almak isteyen kişiler tarafından talep edilen kredi, konut kredisidir. Satın alınacak olan konutun değeri, konut eksperi tarafından belirlenir. Banka ise konut eksperi tarafından belirlenen değerin azami %80’ini konut kredisi ile karşılayabilir. Geri kalan %20’lik kısmın alıcı tarafından peşinat olarak gösterilmesi istenir. Satın alınmak istenen evin fiyatı 500.000 TL’nin altında olursa konut kredisi oranı da değişir. 500.000 TL altı değere sahip bir ev almak isteyenlere azami ev miktarının %90’ı oranında kredi verilir. %10’luk oranın ise tüketici tarafından peşinat olarak ödenmesi gerekir.

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, araç sahibi olmak isteyenler için belirlenen en pratik yollardan biridir. Bu kredi türü hem sıfır hem de ikinci el araçlar için çekilebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karara göre, alınacak olan aracın fiyatına bağlı olarak vade ve taşıt kredisi tutarı değişiklik gösterir. 2023 yılı için belirlenen kredi tutarları ve vadeleri aşağıda verilmiştir.

 • Tutarı 400.000TL’ye kadar olan araçlar için ücretin %70’i oranında kredi talep edilebilir. Yine bu tutara kadar olan araçlar için vade süresi ise 48 aydır.
 • 400.001 ile 800.000TL fiyat aralığında olan araçlar için 36 ay vade uygulanır. Araç bedelinin %50’si oranında kredi alınabilir.
 • 800.001 ile 1.200.000TL aralığında olan araçlar için 24 ay vade uygulanır. Araç bedelinin %30’una kadar kredi talep edilebilir.
 • Son olarak 1.200.001TL ile 2.000.000TL aralığında olan araçlar için 12 ay vade avantajı bulunur. Araç bedelinin %20’si oranında kredi çekilebilir.

Kredi tutarları ve vade aralığı, belirli aralıklara değişiklik gösterir. 400.000TL’den 2.000.000’ye kadar verilen örnekler ve vade aralığı 2023 yılı için geçerlidir.

Öğrenim (Eğitim) Kredisi Nedir?

Eğitim kredisi ya da bir diğer adıyla öğrenim kredisi, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla alınan bir kredi türüdür. İhtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilir. Öğrencinin çalışması ya da düzenli gelirinin bulunması durumunda doğrudan kendisine verilir. Düzenli geliri bulunmayan öğrencilerde ise masrafları üstlenen aile bireyine verilir.

Kredi Nasıl Hesaplanır?

Kredi hesaplamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için önce talep edilecek olan kredi türü belirlenir. İhtiyaç, konut, araç gibi kredi türlerinden kendisi için uygun olanda karar kılan tüketiciler, ardından çekecekleri kredi miktarına karar verir. Kredi miktarına göre aylık faiz oranının ve vade süresinin belirlenmesinin ardından kredi hesaplaması yapılabilir. Kredi hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır.

 • Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı -1]

Kredi hesaplama formülünde yer alan kredi taksit tutarı, anapara, faiz oranı ve taksit sayısı unsurlarının açıklamaları aşağıda verildiği gibidir.

 • Anapara: Kullanılan toplam kredi tutarını ifade eder.
 • Faiz Oranı: Banka tarafından aylık olarak uygulanacak olan paranın belirli bir oranını kapsar.
 • Kredi Taksit Tutarı: Aylık olarak ödenen ve faizler ile vergilerin yansıtılması ile belirlenen ödeme miktarıdır.
 • Taksit Sayısı: Taksit sayısı ile ödemenin toplam kaç taksit ile ödeneceğini ifade eden kavramdır. Kredi vadesi olarak da adlandırılır. Yaygın olarak geri ödeme 3, 6, 12, 24, 36, 48 ve 60 aylık vadeler ile gerçekleştirilir.

Kredi taksit tutarı belirlendikten sonra kredinin toplam maliyeti hesaplanabilir. Kredinin toplam maliyetinin hesaplanması için aşağıda verilen formül kullanılır.

Toplam Geri Ödeme (Kredi Maliyeti) = Kredi Taksit Tutarı x Vade (Kredinin toplam taksit sayısı)

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Kredi tutarı hesaplanırken anapara (toplam kredi tutarı), belirlenen faiz oranı ve vade süresi bilinmelidir. Anapara, faiz oranı ve vade süresi şeklindeki 3 temel unsur, bütün kredi hesaplama formüllerinde kullanılır. Anaparanın, faiz oranının ve vade süresinin belirlenmiş olduğu kredilerde ihtiyaç kredisi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

İhtiyaç Kredisi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı -1]

İhtiyaç kredisi hesaplama formülü kullanılarak aylık taksit tutarı belirlendikten sonra kişilerin ya da firmaların bir ödeme tablosu hazırlamaları gerekir. Ödeme tablosunda aşağıdaki adımlar uygulanır.

 • Adım 1: Toplam giderlerin tespit edilmesini sağlayan gider tablosunda anapara, aylık taksit tutarı, aylık taksit tutarı üzerinden alınacak olan faiz (tutarı) bulunur.
 • Adım 2: Faiz üzerinden %15 oranında alınan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve %5’i oranında alınan Banka Sigorta Muamele Vergisi hesaplanır ve tabloya eklenir.
 • Adım 3: Hesaplanan aylık faiz oranı ve bu faiz oranı üzerinden belirlenen KKDF ve BSMV tutarları taksit tutarından düşülür.
 • Adım 4: KKDF, BSMV ve faiz oranları düşürüldükten sonra kalan taksit tutarı ana paradan düşürülür.
 • Adım 5: Bütün bu işlemler kredi vadesi bitene kadar ay sonuna kadar tekrarlanır. Vade sonunda ise kredi ödemesi sıfırlanır.

İhtiyaç kredisi için sıklıkla 50.000TL ile 100.000TL aralığında kredi tutarları tercih edilir. Bu krediyi sağlamak için ise birçok kamu ve özel bankası hizmet sunar. Akbank, Aktifbank, TEB, Alternatif Bank, Denizbank, Enpara.com, Garanti BBVA, Halk Bankası, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, ING Bank, İş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ihtiyaç kredisi veren bankalardan bazılarıdır. Tüketiciler tarafından kullanılacak olan ihtiyaç kredisi tutarları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile kanunlar tarafından sınırlandırılır. Tüketicilere sunulacak olan aylık taksit tutarı, tüketicilerin aylık belgelenebilir gelirlerinin %50’sinden fazla olamaz. Aylık 10.000TL kazanan bir tüketiciye, aylık taksit tutarı en fazla 5.000TL olan kredi verilebilir.

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Konut kredisi hesaplama formülü, diğer kredi hesaplama formüllerinden farklıdır. Çünkü konut kredisinde KKDF ve BSMV gibi oranlar yer almaz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi, aylık taksit tutarının denk geldiği faiz oranı üzerinden hesaplanır. Bu oranlar, konut kredisinde bulunmaz. Konut kredisi hesaplanırken toplam kredi tutarı (anapara), faiz oranı ve vade, değişkenlerinin bilinmesi gerekir. Bu değişkenler kullanılarak hesaplanacak olan konut kredisinin formülü aşağıda verildiği gibidir.

Aylık Konut Kredisi Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade Sayısı)

Konut kredisi hesaplama formülü kullanarak aylık taksit tutarının hesaplanmasının ardından ödeme tablosunun hazırlanması gerekir. Giderlerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan ödeme tablosu için aşağıda verilen adımlar izlenir.

 • Adım 1: Tabloda anapara (kredi tutarı), faiz oranı ve bu oranın denk geldiği aylık faiz tutarı, faiz oranının da dahil edilmesiyle birlikte hesaplanacak olan aylık taksi tutarı yer alır.
 • Adım 2: Belirlenen aylık faiz tutarı, aylık taksit tutarından çıkarılır.
 • Adım 3: Faiz oranının aylık taksit tutarından çıkarılmasıyla birlikte elde edilen tutar, ana paradan çıkarılır.
 • Adım 4: Bu işlemler her ay tekrarlanır ve ana para bakiyesi sıfır olana kadar devam eder.

Konut kredisi veren bankalardan bazıları; Akbank, Fiba Bank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, TEB, ICBC Bankası ve Yapı Kredi Bankası’dır. Kredi türü için talep edilen faiz oranı ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Bankaların konut alımını desteklemek amacıyla verdikleri konut kredisi destek oranı, alınacak olan konutun değerine göre değişiklik gösterir. Konutun değeri, konut ekspertizi tarafından analiz edilir. Değerin 500.000TL’nin altında olması durumunda toplam tutarının %90’ına kadar kredi desteği verilebilir. Konut değerinin 500.001TL ve üzeri olması durumunda ise bu değerin %80’i oranında kredi verilir. Kalan %10’luk ya da %20’lik oranın alıcı tarafından peşinat olarak gösterilmesi istenir. Vade süresi ise yaygın olarak 120 aydır. Konut kredisi hesaplama formülü, aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir.

60 ay vade ile alınan 500.000TL’lik bir konut kredisinde faiz oranı %2 olarak kabul edilsin. Bu durumda aylık taksit tutarı 14.384TL, toplam geri ödeme tutarı ise 863.039 TL olur. Tutar 500.000 TL ve altı kapsamında olduğundan banka tarafından verilecek olan destek, konut değerinin %90’ını kapsar.

120 ay vade ile alınan 2.000.000TL’lik bir konut kredisinde faiz oranı %0,8 olsun. Bu durumda aylık taksit tutarı 25.959TL, toplam kredi maliyeti (toplam geri ödeme tutarı) ise 3.118.697TL olur. Konut değeri 500.001TL ve üzeri kapsamında yer aldığı için banka tarafından konut değerinin %80’i oranında kredi desteği verilir.

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplamak için diğer kredi hesaplamalarında da olduğu gibi kredi tutarının, faiz oranının ve vade süresinin bilinmesi gerekir. Satın alınmak istenen aracın değerini tam olarak karşılayacak bir kredi çekilemez. Araç değerine göre mevzuatta belirlenmiş olan oranda kredi çekilebilir. Önce taşıt maliyetinin bilinmesi, ardından ise mevzuat temelli araştırma yapılarak taşıt bedeline karşılık gelen kredi oranının hesaplanması gerekir. Mevzuatta yer alan bilgilere göre araç bedeli üzerinden hesaplanan 2023 yılı taşıt kredisi oranları aşağıdaki gibidir.

 • Tutarı 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için ücretin %70’i oranında kredi talep edilebilir.
 • 400.001 ile 800.000 TL fiyat aralığında olan araçlar için araç bedelinin %50’si oranında kredi alınabilir.
 • 800.001 ile 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için araç bedelinin %30’suna kadar kredi talep edilebilir.
 • 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için ise araç bedelinin %20’si oranında kredi çekilebilir.

Verilecek kredi oranını ve araç maliyetini bilmek, kredi tutarının hesaplanması için yeterli olmaz. Kredi oranı ve araç bedeline ek vade süresinin de bilinmesi gerekir. Mevzuatta yer alan bilgilere göre araç bedeli üzerinden hesaplanan 2023 kredi vade süreleri aşağıda verildiği gibidir.

 • Tutarı 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için vade süresi ise 48 aydır.
 • 400.001 ile 800.000 TL fiyat aralığında olan araçlar için 36 ay vade uygulanır.
 • 800.001 ile 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için 24 ay vade uygulanır.
 • 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için 12 ay vade avantajı bulunur.

Taşıt bedeline bağlı olarak değişiklik gösteren kredi miktarı hesaplandıktan sonra vade süresi de bulunur. Ardından ilgili banka ile iletişime geçilerek faiz oranı belirlenir. Anapara, vade süresi ve faiz oranı üçlüsünün belirlenmesinin ardından aşağıda verilen formül aracılığıyla taşıt kredisi hesaplama yapılır.

Taşıt Kredisi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade Süresi)

Taşıt kredisinin aylık taksit tutarının belirlenmesinin ardından ödeme tablosu hazırlanır. Kredi ödemelerini sağlıklı bir şekilde takip etmek isteyenler için ödeme (amortisman) tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanabilir.

 • Tablonun ilk satırında anapara yer alır.
 • Anaparanın yanına hesaplanan aylık taksit ödeme tutarı eklenir.
 • Kullanılan anapara üzerinden belirlenen faiz oranı yazılır. Faiz oranına denk gelen faiz tutarı hesaplanır.
 • Faiz tutarının belirlenmesinin ardından Kaynak Kullanımı Değerlendirme Fonu için faizin %15’i hesaplanır. Hesaplanan faiz tutarının %5’i oranında ise Banka Sigorta Muamele Vergisi hesaplanır.
 • Faiz tutarı üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV tutarları, aylık taksit tutarından düşürülür.
 • Faizin, KKDF ve BSMV tutarlarının düşürülmesi sonucunda elde edilen yeni aylık taksit tutarı anaparadan çıkarılır. Bu adımlar sonucunda kalan anapara borcuna ulaşılır.
 • Bu işlemler her ay için yeniden tekrarlanır. Kalan anapara borcunun 0 olması beklenir. Borç tutarı 0 olduğunda işlem sonuçlandırılmış olur.

Taşıt kredisi hesaplanırken KKDF ve BSMV değerleri göz önünde bulundurulur. Ancak konut kredisinde BSMV ve KKDF tutarları bulunmaz. Bu durum kredi maliyetleri arasında değişiklik görülmesine sebep olur.

Bireysel Kredi Nasıl Hesaplanır?

Yasal adı tüketici kredisi olan bireysel kredi, bir çeşit ihtiyaç kredisidir. Bu ihtiyaç kredisi türü hem ipotekli hem de ipoteksiz olarak alınabilir. Bireysel kredinin bir çeşit ihtiyaç kredisi olması sebebiyle, bireysel kredi hesaplaması, ihtiyaç kredisi hesaplaması ile aynıdır. Bireysel kredi aylık taksit tutarı hesaplaması için şu formülden faydalanılır.

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade)

Bu formül, bir örnek ile desteklenebilir. 50.000 TL tutarında olan ve aylık faiz oranı %1,5 olarak kabul edilen bir kredinin vade süresi 12 ay olsun. Kredi hesaplaması şu şekilde yapılır.

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı = (50.000 x 1,5) / 1- (1/ (1+1,5)12)

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı = 75.000 / 1-(1/2,512)

İşlem sonucunda aylık taksit tutarı 4.607TL olarak hesaplanır. Geri ödeme tutarı ise 56.041 TL olur.

Esnaf Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Esnaf kredisi, esnaf ve KOBİ gibi işletmelere sağlanan bir kredi türüdür. Bu kredi verilmeden önceden işletmelerin sağlamaları gereken birtakım kriterler bulunur. Örneğin işletmelerin 1 yıllık faaliyet geçmişlerinin olması gerekir. Krediyi ödemek için yeterli gelir, kazanç seviyesine sahip olunduğunun kanıtlanması gerekir. Kredi notunun talep edilen kredi için yeterli olması gerekir. Talep edilen kredinin aylık taksit oranın, işletmenin kazancının %50’sini geçmemesi şartı da bulunur. Eski dönemde sınırı 300.000 olan KOBİ kredisi, 500.000 TL olarak güncellenmiştir. Yeni işletme kuranlar için kredi miktarı 1.500.000 TL’ye kadar esnetilmiştir. Kredinin net maliyetinin hesaplanması için ise esnaf kredisi hesaplama modülleri kullanılabilir.

En Uygun Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi hesaplama yapılırken elde edilecek olan sonuç, kredinin faiz oranına ve vadesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Hesaplama yapılırken ana para (kullanılan kredi miktarı), faiz oranı ve vade (taksit sayısı) dikkate alınır. Hesaplama yapılırken dikkat edilen en temel etken faiz olarak görülür ancak vade süresi de taksit miktarı ve toplam kredi maliyeti üzerinde büyük bir önem arz eder. Vade süresi arttıkça kredi yükü de artar.

Bazı bankalar doğrudan faiz üzerinden hesaplama yaparken, “katılım bankası” olarak adlandırılan bankalar kâr payı (kar bölüşümü) üzerinden hesaplama yapar. Faiz ya da kar bölüşümü yöntemlerinden hangisinin daha avantajlı olduğuna ancak kredi miktarı ve vade süresi belirlendikten sonra karar verilebilir.

Kredi hesaplama formülü konusunda dikkat edilmesi gereken önemli unsur, kredi türü olarak bilinir. Konut kredisi dışındaki kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BMSV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk eder. KKDF, aylık taksit faiz tutarının %15 oranında belirlenir. Banka Sigorta Muamele Vergisi ise yine aylık taksit tutarının %5’ine denk gelir. Diğer kredi türlerinde kredi taksitlerine bu oranlar da eklenir. Ancak konut kredilerinden KKDF ve BSMV alınmaz.

Vadeye Göre Kredi Hesaplama

Kredi toplam maliyetinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri vadedir. Vade süresi arttıkça toplam faiz maliyeti de yükselir. 100.000 TL’lik bir krediden aynı faiz oranı ile alınacak 60 ay vadeli kredi, 120 ay vadeli krediye göre daha düşük maliyetli olur. Vadeye göre kredi hesaplama örnekleri aşağıdaki şekildedir.

 • 100.000 TL’lik faiz oranının %2 olduğu bir kredide kredi vadesinin 60 ay (5 yıl) olduğu kabul edilsin. Bu durumda aylık taksit tutarı 2.877TL, toplam maliyet ise 172.608TL olur.
 • 100.000 TL’lik faiz oranının %2 olduğu bir kredide vade süresi 120 ay (10 yıl) olsun. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 2.205TL, toplam maliyet ise 264.577TL olur.

100.00 TL’lik bir örnekte %2’lik faiz oranında alınan ve vade süresi 5 yıl (60) ay olan bir konut kredisinde 5 yıl sonraki toplam geri ödeme tutarı (kredi maliyeti) 172.608TL olarak hesaplanmıştır. Aynı tutarda ve aynı faiz oranında olan kredide vade süresinin 120 ay olarak belirlendiği durumda ise kredi toplam maliyetinin 264.577TL’ye yükseldiği görülmüştür. 100.000TL’lik örneğe bakıldığında faiz oranı ve kredi anaparası sabit olduğu halde yalnızca vade süresinin artırılması, kredi tutarının 91.969TL değişiklik göstermesine sebep olmuştur. Ancak bu hesaplama, konut kredisi için geçerlidir. Diğer kredi türlerinde Kaynak Kullanımı Destek fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) vardır. Bu sebeple gerek aylık taksit tutarı gerekse de toplam kredi maliyeti daha yüksek çıkar.

Aylık Taksit Tutarına Göre Kredi Hesaplama

Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı -1] şeklinde olan kredi taksit tutarı hesaplama formülünde anapara, faiz oranı ve taksit sayısı gibi değişkenler bellidir. Bu değişkenler üzerinden kredi taksit tutarı hesaplanır. Ancak aylık taksit tutarına göre kredi hesaplandığında, kredi taksit tutarı bellidir. Taksit sayısının hesaplanması gerekir. Bu sebeple formülde bulunan kredi taksit tutarı ve taksit sayısı unsurları yer değiştirilir. Ortaya çıkan formül, aşağıda verildiği gibi olur.

Taksit Sayısı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Aylık Taksit Tutarı) / [(1 + Faiz Oranı)Aylık Taksit Tutarı -1]

Aylık taksit tutarının belli olduğu durumda, anapara, faiz oranı değişkenleri de kullanılarak taksit sayısına ulaşılabilir.

Faiz Oranlarına Göre Kredi Hesaplama

Faiz oranı, kredi toplam maliyeti üzerinde etkilidir. Diğer değişkenler; aylık taksit miktarı ve vade süresi şeklindedir. Faiz oranını aylık taksit miktarı ve vade süresinden ayıran ise bankalar tarafından belirleniyor olmasıdır. Çünkü aylık taksit miktarı ve vade süresi üzerinde kredi talep eden kişilerin belirleyici etkisi vardır. Oysa faiz oranı doğrudan bankaya bağlıdır. Faiz oranı üzerinde kişilerin herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir.

Faiz oranına göre kredi hesaplama formülü, Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı -1] şeklinde olan genel kredi hesaplama formülü ile aynıdır. Bu formül ile işlem yapılırken diğer bütün değişkenler sabit tutulur, yalnızca faiz oranı değiştirilerek işlem yapılır. Bunun sonucunda ise faiz oranının kredi miktarına olan etkisi tespit edilmiş olur.

Faiz, kredi tercihi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en temel etkendir. Kredi başvurusu yapmak isteyen bireylerin önce aynı kredi miktarı ve vade süresi için farklı faiz oranlarını gözlemlemesi gereklidir. Faiz oranı en avantajlı olan kredi ve banka tercih edilmelidir. Faizin kredi toplam maliyetine ve aylık taksit oranına etkisi aşağıdaki örnek üzerinden görülebilir.

 • 30.000TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %2 olduğu kabul edilsin. Bu durumda hesaplanan aylık taksit tutarı 949TL, toplam geri ödeme miktarı (toplam maliyet) ise 56.916TL olur.
 • 30.000 TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %3 olduğu kabul edilsin. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 1.227TL, toplam kredi maliyeti ise 73.619TL olur.

Kredi miktarının 30.000TL, vade süresinin 60 ay (5 yıl) olduğu bir kredi örneğinde faiz oranı %2 ve %3 olmak üzere iki örnek vardır. %1’lik bir kredi faiz oranı artışında, geri ödenecek olan tutar (toplam kredi maliyetinin) 16.703TL değişiklik göstermiştir. Konut kredisinde KKDF (Kaynak Kullanımı Destek Fonu) ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) yoktur. Bu sebeple tutarlar hesaplanan faiz oranları ve vergilerin eklenmesi ile son halini alır. Ancak diğer vergi türlerinde KKDF ve BSMV bulunur. Bu sebeple faiz üzerinden hesaplanan bu oranlar da aylık taksit tutarına dahil edilir.

Kredi Faiz Hesaplama Neden Önemlidir?

Kredi net maliyetinin hesaplanması üzerinde vade süresi, kredi miktarı gibi unsurlar etkilidir. Faiz de kredi maliyeti üzerinde etkisi bulunan unsurlardan biridir. Aynı vade süresine ve kredi miktarına rağmen farklı faiz oranları sunan bankalar vardır. Faiz oranlarının değişken olması sebebiyle banka seçimi yapılırken faiz oranına bakılır.

100.000TL tutarındaki bir kredi için farklı faiz oranları ile gerçekleştirilen hesaplamalar aşağıdaki gibidir.

 • 100.000TL’lik bir ihtiyaç kredisinde faiz oranı %2,14 olarak kabul edilsin. Bu durumda kredinin net maliyeti 117.991TL olur.
 • 100.000TL'lik bir ihtiyaç kredisi için faiz oranının %1,64 olduğu kabul edilsin. Bu durumda ise kredinin net maliyeti 113.248TL olur.

100.000 TL’lik kredi için %2,14 faiz oranında kredi maliyeti 117.991TL, %1,64 faiz oranında ise kredi maliyeti 113.248TL olmuştur. %0,5 oranındaki bir faiz değişikliği, kredi maliyeti üzerinde ortalama 4.500 TL’lik bir değişime sebep olmuştur.

Kredi Hesaplarken Kullanılan Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Kredinin toplam maliyetini etkileyen ve anapara ile kredi maliyeti arasındaki farkın arttıran unsurlar bulunur. Bu unsurlar, maliyet kalemleri arasında yer alır. Kredi hesaplanırken kullanılan maliyet kalemleri ise aşağıdaki gibidir.

 • Faiz: Faiz, kredi ücretidir. Bankanın krediyi tüketiciye vermek amacıyla talep ettiği ücreti ifade eder. Tüketici açısından maliyetin artmasına sebep olur.
 • Vade: Kredinin toplam geri ödeme süresini ifade eder. Yaygın olarak 6, 12, 24, 36, 48, 60 ve hatta 120 aylık vadeler halinde kredi talebinde bulunulur. Vade süresi, kredinin toplam maliyetine doğrudan etkide bulunur. Kredinin geri ödeme süresi arttıkça maliyet de artar. Örneğin 60 aylık vade ile alınan 100.000TL’lik bir kredinin toplam maliyeti, 100.000TL’lik 120 ay vade ile alınan kredinin maliyetine göre daha az olur.
 • Anapara: Tüketicinin almış olduğu toplam kredi miktarını ifade eder. Kredi maliyetinin, faiz tutarının ve aylık taksit tutarının hesaplanmasında anapara miktarı doğrudan baz alınır.
 • Dosya Masrafı: 2014 yılında yürürlüğe girmiş olan “Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliği” ile geliştirilmiştir. Kredi tutarına göre değişmek şartıyla en fazla kredi tutarının binde 5 oranında alınabilir.
 • Vergiler: Kredi hesaplaması yapılırken göz önünde bulundurulan iki önemli vergi bulunur. Konut kredisi haricinde kredilerden bu iki vergi türü de alınır. Bu iki vergi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden (BSMV) oluşur. KKDF, aylık taksit tutarının denk geldiği faiz tutarı üzerinden hesaplanır ve %15’lik oranı bulunur. BSMV ise yine aylık faiz oranı üzerinden %5’lik bir oran ile hesaplanır.

Vergiler, dosya masrafları, anapara, vade ve faiz unsurlarından oluşan kredi maliyet kalemleri, tüketicinin cebinden çıkacak olan toplam paranın belirlenmesi üzerinde etkilidir.

Kredi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

Kredi dosya masrafı, kredi maliyet kalemleri arasında yer alır. Kredi tutarına göre değişiklik göstermekle birlikte en fazla binde 5 oranında alınabilir. Kredi sürecinin sonlanması durumunda yapılan bu ödeme geri alınır. Bunun için ise kredinin çekilmiş olduğu bankaya başvuru yapmak yeterlidir.

Bankalar, genel olarak kredi dosya masrafını tüketiciye geri öder. Ancak tüketici ile banka arasında bu konuda anlaşmazlık çıkabilir. Bankaya yaptığı müracaat sonrasında dosya masrafını geri alamayan kişiler il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir.

 • Kredi dosya masrafı kesintisinin 2.200TL ve altında olduğu durumlarda, başvurular ilçe kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyetlerine yapılır.
 • Dosya masrafı kesinti tutarının 2.200 - 3.200TL aralığında olması halinde ise valilikler bünyesinde hizmet sunan tüketici hakem heyetine başvuru yapmak gerekir.
 • Dosya kesinti masrafının 3.300TL ve üzerinde olması durumunda müracaat il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine değil, doğrudan tüketici mahkemelerine yapılır. Dilekçe ile başvuru yapmak yeterli görünür.

Kredi Çekebilmek İçin Kaç Ay Sigorta Gerekir?

Kredi çekmek için sigortalı olmak yeterli değildir. Özellikle yüksek miktarlarda kredi çekmek isteyen kişilerin belirli süre boyunca sigortalı çalışıyor olması gerekir. Birçok banka, sigortalı çalışma süresinin en az 3 ay olması ister. Kredi miktarı arttıkça karşılanması gereken kriterler de artar. Yüksek kredi taleplerinde, kişilerden toplam 1 yıl sigortalılık süresi, son iş yerinde ise 3 ay sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır.

2 ay sigortalı çalışmış olmak, bankalar açısından yeterli görülmez. Ancak bireylerin kredi notlarının yüksek olması, mali sicillerinin temiz olması, 50.000TL'ye kadar kredi almalarını mümkün kılabilir. Bu kredi tutarında tercih edilebilecek vade süresi ise en fazla 36 ay olabilir.

Kredi Notu Kredi Başvurunuzu Etkiler mi?

Kredi notu, kredi başvuruları üzerinde oldukça etkilidir. Bir bankadan kredi ya da kredi kartı almak isteyen kişilerin öncelikle yeterli kredi notuna sahip olması gerekir. 1 ile 1900 aralığında değerlendirilen kredi notunda geçerli seviyede olmak için en azından 1100 üzeri olunması gerekir. Kimi bankalar tarafından bu tutar 1300 olarak baz alınabilir. Kredi ödemelerini geciktiren, daha önce kredi borcunu ödememiş olması sebebiyle kara listeye alınan bireyler, 5 yıl süre ile kredi alamaz. Ödemelerini düzenli yapan, kredi notu ise 1300 üzeri olan kişilerin kredi başvuruları yüksek oranla kabul edilir. Notun 1900’e yaklaşması başvurunun olumlu kabul edilmesi ihtimalini artırır.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Kredi notu, kredi başvuruları üzerinde büyük önem arz eder. En düşük miktarlı kredide dahi kredi notu göz önünde bulundurulur. Bu sebeple 0 ile 1900 aralığında olan kredi notunun en azından 1100 ve üzeri olması gerekir. Kredi notu yükseltmek için aşağıda verilen adımlar izlenebilir.

 • ADIM 1: Ödeme vadelerine dikkat etmek gerekir. Vadesi gelen ödemelerin aksatılmadan halledilmesi, kredi notunun yavaş yavaş yükselmesini sağlar.
 • ADIM 2: Borçlar eğer mümkünse tek bir kredide toplanabilir. Birden fazla kredi ödemek, aylık ödeme yükünü artırır. Ayrıca, yoğunluk sebebiyle ödemelerin unutulmasına ya da aksatılmasına sebep olur. Yalnızca 1 işgünü geciken ödemeler ise kredi notunu olumsuz etkilemek için yeterli olur.
 • ADIM 3: Sürekli kredi başvurusu yapmak ve ret yemek, genel olarak kredi notunu olumsuz etkilemez. Ancak başvurunun sürekli ret yemesi, diğer bankalar tarafından olumsuz bir imaja bürünmenize sebep olur.
 • ADIM 4: Ödemelerin yapılandırılması, zannedildiği üzere kredi notunun düşmesine sebep olmaz. Ödemelerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ödemeleri düzenli yapmak ise kredi notunu olumlu etkiler.

Kredi Kaç Günde Çıkar?

Bankalar, kredi talebinde bulunan kişiler üzerine araştırma gerçekleştirir. Bu araştırmada aylık belgelenebilir kazanç, sigortalı çalışma süresi, kredi notu, talep edilen kredi miktarı, kredi aylık taksit tutarının kişinin aylık kazancına oranı gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Araştırmanın sonucunda kişinin kredi başvurusu olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılır. Kredi sonuçlanma süresi ise talep edilen krediye ve kredi miktarına göre değişiklik göstermek şartıyla genel olarak 2-3 işgünüdür. Ancak KOBİ ve esnaf kredilerinde bu süre 20-30 işgününe kadar çıkar.

Çekilen Kredi Nasıl İptal Edilir?

Tüketicilerin talep ettikleri kredilerden cayma hakları bulunur. Kredi sözleşmesinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde krediden cayma hakkı kullanılabilir. Tüketicinin krediden faydalandığı durumlarda ise tüketici hem anaparayı hem de kredinin kullanıldığı tarihten itibaren işleyen faiz tutarını geri ödemekle yükümlüdür. Kredinin kullanılması durumunda geri ödeme süresi 30 gündür. Çekilen krediyi iptal etmek isteyen kullanıcılar, banka ile iletişime geçerek, bankaya giderek ya da ilgili banka kanallarından herhangi birinden başvuru gerçekleştirerek iptali sağlayabilir. Kredinin kullanılmaması durumunda tüketicinin herhangi bir açıklama ya da maliyet yükümlülüğü bulunmaz.

Çalışmayanlar Nasıl Kredi Çekebilir?

Çalışmayanların kredi çekmesine olanak sağlayan bankalar vardır. Çalışmayanlara kredi desteği veren bankaların bazıları şunlardır.

 • Garanti Bankası
 • Şekerbank
 • İş Bankası
 • Vakıfbank
 • Denizbank

Çalışmayanların kredi çekebilmek için karşılamaları gereken birtakım kriterler vardır. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin banka hesapları analiz edilir, son birkaç ay, hatta yıl içerisinde hesaba yapılan para giriş-çıkışları gözlemlenir. Ardından kişilerin kredi notları incelenir. 1300 üstü olması, kredi alınma ihtimalini artırır. Gelirlerini maaş dışında belgelendirmeleri istenir. Bunların mümkün olması durumunda çalışmayanlar da kredi çekebilir.

Bankalara Borcum Varken Kredi Alabilir miyim?

Ödemesine hala devam ettiğiniz bir kredinizin olması, yeni bir kredi çekmeniz için engel teşkil etmez. Ancak kredi çekmenizi etkileyecek olan birçok unsur bulunur. Kredi notu buna örnek gösterilebilir. Mevcut kredisinin taksit ödemelerini geciktiren, kredi notu düşük olan kişiler yeni kredi alamaz.

Kredi taksit tutarı, yeni kredi alınmasında önem arz eder. Mevcut kredilerin taksit tutarlarının, kişinin belgelenebilir gelirinin %50’sini geçmemesi istenir. Mevcut kredi taksitlerinin gelirin %50’sine denk olması durumunda ise yeni kredi başvurusu olumlu yanıt almaz.

Aynı anda iki farklı bankadan kredi çekmek ya da aynı anda 3 farklı kredi çekmek mümkündür. Kredi başvuruları aynı gün içerisinde farklı bankalara yapılabilir. Temel gereklilik, kredi taksit tutarlarının belgelenebilir gelirin %50’sini geçmemesi ve kişinin kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi not aralığına göre belirlenen risk durumu aşağıda verildiği gibidir.

 • 0 - 699 (Çok Riskli)
 • 700 - 1099 (Orta Riskli)
 • 1100 - 1499 (Az Riskli)
 • 1500 - 1699 (İyi)
 • 1700 - 1900 (Çok İyi)

Emekli Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Kişinin alabileceği kredi miktarı hesaplanırken belgelenebilir gelir göz önünde bulundurulur. Belgelenebilir gelir, emekliler için kredi miktarı hesaplanırken de dikkate alınır. Aylık kredi taksit tutarının, emeklinin belgelenebilir gelirinin %50'sini geçmemesi gerekir. Emeklilere kredi verilirken göz önünde bulundurulan yaş sınırlamaları bulunur. Yaş sınırları ise bankalara göre değişiklik gösterir. Ancak yaş sınırları, aynı zamanda alınması mümkün olan en fazla kredi vadesini de belirler. Örneğin yaş sınırının 80 olduğu bir bankadan kredi çeken 78 yaşında bireye, an fazla 24 ay vade ile kredi verilebilir.

Hisseli Tapuya Kredi Çıkar mı?

Hisseli tapu, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olarak kabul edildiği tapu çeşididir. Hisseli tapu, belirli şartları karşılaması halinde krediye konu olabilir. Hisseli tapuya kredi alabilmek için aşağıda verilen şartların karşılanması gerekir.

 • Hisseli tapu üzerinde bulunan bütün hak sahiplerinin kefil olması
 • Diğer hissedarların haklarının satın alınması, yani taşınmazın tek kişiye ait olması
 • Taşınmazın parselleştirilmesi sonucunda kişiye ait özel bir tapu çıkarılması
 • Hisseli tapusu bulunan taşınmazın ekspertizden onay alması
 • Hisseli tapusu bulunan taşınmazın belediye sınırları içerisinde yer alması

Ölen Kişinin Kredi Borcuna Ne Olur?

Kredi borcu bulunan kişilerin vefat etmeleri durumunda borca ne olacağı duruma göre değişkenlik gösterir. Vefat eden kişinin hayat sigortası bulunması durumunda, kredi borcu sigorta tarafından ödenir. Hayat sigortası bulunmaması durumunda ise kredi borcu yasal varisler tarafından ödenir. Yasal varislerin borç ödemeyi reddetme imkanı da bulunur. Ancak borç ödemesinin reddedilmesi durumunda, ölen kişinin yalnızca borçları değil, mal, mülk ve parası da reddedilmiş olunur. Borç da miras kapsamında yer alır.

En Uygun Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Bankaların kredi faiz oranları, kredi toplam maliyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Kredi tutarının ve vadesinin sabit tutulduğu durumlarda en avantajlı bankanın tespit edilmesi için faiz oranları incelenir. En uygun kredi veren bankalar hakkında karar verilebilmesi için kredi miktarı ve vadesi sabit tutularak hesaplama yapılabilir. Faiz oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterecek ödeme tutarları böylece tespit edilmiş olunur.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

2023 yılında en uygun ihtiyaç kredisi veren bankaların analiz edilmesi için kredi tutarının 100.000 TL, kredi vadesinin ise 12 ay olarak sabit tutulduğu örnekler aşağıdaki gibidir.

 • 100.000TL’lik 12 ay vadeli kredi için %1,48 faiz oranı belirlendiyse, aylık taksit tutarı 9.369TL, toplam ödeme ise 112.428TL olur. Toplam faiz ise 12.428TL’dir.
 • 100.000TL’lik 12 vadeli kredi için %1,64 faiz oranı belirlendiyse aylık taksit tutarı 9.485TL, toplam ödeme ise 114.320TL olur.
 • 100.000TL’lik 12 ay vadeli kredi için %1,74 faiz oranı belirlendiyse aylık taksit tutarı 9.557TL, toplam kredi maliyeti ise 115.194TL’dir.

2023 En Uygun Konut Kredisi Veren Bankalar

Konut kredisi, içerisinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka sigorta Muamele Vergisi (BSMV) gibi vergileri içermez. 2023 yılı için bankalar tarafından belirlenen konut kredisi faizleri aşağıda verildiği gibidir.

Konut Kredisi Günlük Bankalara Göre Faiz Tablosu şablonu.

Dijital Kredi Nedir?

Dijital kredi, bankaya fiziki olarak başvurmaya gerek kalmadan, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı gibi kanallarla başvuru yapılması mümkün olan kredi türüdür. İçerik açısından bakıldığında normal kredi ile herhangi bir farkı yoktur. Temel fark, başvuru yöntemi ile ilgilidir. Dijital kredi başvurusu yapmak için bankaya fiziki olarak gitme şartı bulunmaz. Başvuru kanallarında yer alan bilgiler eksiksiz doldurulduktan ve gerekli bilgilendirmeler onaylandıktan sonra başvuru tamamlanır.

Dijital Kredi Nasıl Kullanılır?

Dijital kredi başvurusu, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi dijital kanallar vasıtası ile yapılır. Başvurunun yapılmasının ardından yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli olan bilgilendirmeler tüketiciye gösterilir ve kabul edilmeleri halinde sürece devam edilir. Tüketicinin mesafeli satış sözleşmesi metinlerini kabul etmesinin ardından kredi başvurusu yine dijital kanallar vasıtası ile bankaya iletilir. Bankanın başvuruyu kabul etmesinin üzerine kredi tutarı anında tüketicinin hesabına aktarılır.

Kimler Dijital Kredi Çekebilir?

Dijital kredi için var olan gereklilikler, geleneksel krediler için var olan gereklilikler ile aynıdır. Ancak dijital kredi çekebilmek için bankaların dijital kanallarına erişimin bulunuyor olması da gereklidir. Dijital kanallara erişim dışında var olan gereklilikler aşağıda verildiği gibidir.

 • Kredi notunun yeterli olması (1100-1900 aralığında)
 • Kredi taksitlerinin (varsa) diğer kredi taksitleri ile mukayese edilmesi sonucunda toplam aylık taksit ödemesinin, kişinin belgelenebilir gelirinin %50’sine denk gelmesi
 • Sigortalı çalışılması
 • Gerekiyor ise kefil ve ipotek gibi aşamaların tamamlanmış olması

Geliri, kredi notu, aylık toplam kredi taksit ödemesinin belgelenebilir gelirin %50’sinden fazla olmaması gibi gereklilikleri karşılayan kişiler dijital kredi çekebilir. Başvuru bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi kanalları vasıtası ile tamamlanır.