Kredi Hesaplama 2024 Nasıl Yapılır?

Kredi, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla alınan ve belirli bir zaman aralığında alım gücünü artıran bir bankacılık hizmetidir.

Hem bireysel ihtiyaçlar hem de işletme ihtiyaçları için kredi çekilebilir. Bankalar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak sundukları bu hizmette nakdi ve gayri nakdi çözümler üretir. Kredi kavramı, kendisi ile bağlantılı olan bir dizi alt kavrama sahiptir. Kredi hesaplarken dikkate alınan kavramlar şunlardır.

 • Kredi Vadesi: Alınan kredinin ne kadar sürede geri ödeneceğini belirtir.
 • Kredi Tutarı (Anapara): Borç alınan kredi miktarıdır.
 • Kredi Faizi: Ana paranın cari yıl için belirlenmiş olan oranı üzerinden hesaplanan ve geri ödeme tutarına eklenen tutardır.
 • Kredi Taksiti: Faizler ve vergiler dahil aylık olarak ödenecek tutardır.
 • Kredi Maliyeti: Kredinin faiz ve vergi eklemelerinin ardından toplam geri ödenecek tutarını ifade eder.
 • Kredi Notu: Krediyi talep eden kişilerin sicilini gösteren nottur. Kredi verilirken kişilerin kredi notunun 1100 – 1900 aralığında olması beklenir.

Kredi Türleri Nelerdir?

Kredi çekmek için var olan gereklilikler ve kredi hesaplarken dikkate alınması gereken unsurlar, kredinin türüne göre değişiklik gösterir. İlk olarak kredi çekme amacı belirlenir. Kredi çekme amacı belirlendikten sonra en uygun kredi türü tespit edilir. İhtiyaçlara en uygun kredi türünün tespit edilmesi için kredi türlerine hakim olmak gerekir. Kredi türleri şunlardır.

 • İhtiyaç kredisi
 • Konut kredisi
 • Esnaf ve Kobi kredisi
 • Ticari kredi
 • Kurumsal kredi

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ, 250 altında çalışanı ve yıllık 40 milyon TL altında mali bilançosu olan işletmelere verilen isimdir. KOBİ kredisi, KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli şartlar dahilinde verilen kredidir. KOBİ kredisi için yeterli gelir, 1 yıllık faaliyet geçmişi, faaliyet gösterilen meslek odasına kayıt (esnaflar için Esnaf ve Sanatkarlar Odası, taksi alacak olanlar için Şoförler Odası gibi örnekler verilebilir) gibi şartlardır. İşletmeler faaliyetlerini desteklemek, yeni bir iş yeri açmak, ticari araç almak ve yüklü bir mal alımında bulunmak amacıyla KOBİ kredisine başvurabilir.

Konut Kredisi Nedir?

Konut almak isteyen kişiler tarafından talep edilen kredi, konut kredisidir. Satın alınacak olan konutun değeri, konut eksperi tarafından belirlenir. Banka, konut eksperi tarafından belirlenen değerin azami %80’ini konut kredisi ile karşılayabilir. Geri kalan %20’lik kısmın alıcı tarafından peşinat olarak gösterilmesi istenir. Satın alınmak istenen evin fiyatı 500.000 TL’nin altında olursa konut kredisi oranı değişir. 500.000 TL altı değere sahip bir ev almak isteyenlere azami ev miktarının %90’ı oranında kredi verilir. %10’luk oranın ise tüketici tarafından peşinat olarak ödenmesi gerekir.

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, araç sahibi olmak isteyenler için belirlenen en pratik yollardan biridir, hem sıfır hem de ikinci el araçlar için çekilebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karara göre, aracın fiyatına bağlı olarak vade ve taşıt kredisi tutarı değişiklik gösterir. 2024 yılı için belirlenen kredi tutarları ve vadeleri aşağıdaki gibidir.

 • Tutarı 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için ücretin %70’i oranında kredi talep edilebilir, vade süresi ise 48 aydır.
 • 400.001 TL ile 800.000 TL fiyat aralığında olan araçlar için 36 ay vade uygulanır ve araç bedelinin %50’si oranında kredi alınabilir.
 • 800.001 TL ile 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için 24 ay vade uygulanır ve araç bedelinin %30’una kadar kredi talep edilebilir.
 • Son olarak 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için 12 ay vade uygulanır ve araç bedelinin %20’si oranında kredi çekilebilir.

Kredi tutarları ve vade aralığı değişiklik gösterir. Yukarıda 400.000 TL’den 2.000.000 TL’ye kadar verilen örnekler ve vade aralığı 2024 yılı için geçerlidir.

Dijital Kredi Nedir?

Dijital kredi, bankaya fiziki olarak başvurmaya gerek kalmadan, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı gibi kanallarla başvuru yapılması mümkün olan kredi türüdür. İçerik açısından bakıldığında normal kredi ile herhangi bir farkı yoktur. Temel fark, başvuru yöntemi ile ilgilidir. Dijital kredi başvurusu yapmak için bankaya fiziki olarak gitme şartı bulunmaz. Başvuru kanallarında yer alan bilgiler eksiksiz doldurulduktan ve gerekli bilgilendirmeler onaylandıktan sonra başvuru tamamlanır.

En Uygun Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi hesaplama yapılırken elde edilecek olan sonuç, kredinin faiz oranına ve vadesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Hesaplama yapılırken ana para (kullanılan kredi miktarı), faiz oranı ve vade (taksit sayısı) dikkate alınır. Hesaplama yapılırken dikkat edilen en temel etken faiz olarak görülür ancak vade süresi de taksit miktarı ve toplam kredi maliyeti üzerinde büyük bir önem arz eder. Vade süresi arttıkça kredi yükü de artar.

Bazı bankalar doğrudan faiz üzerinden hesaplama yaparken, “katılım bankası” olarak adlandırılan bankalar kâr payı (kar bölüşümü) üzerinden hesaplama yapar. Faiz ya da kar bölüşümü yöntemlerinden hangisinin daha avantajlı olduğuna ancak kredi miktarı ve vade süresi belirlendikten sonra karar verilebilir.

Kredi hesaplama formülü konusunda dikkat edilmesi gereken önemli unsur, kredi türü olarak bilinir. Konut kredisi dışındaki kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BMSV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk eder. KKDF, aylık taksit faiz tutarının %15 oranında belirlenir. Banka Sigorta Muamele Vergisi ise yine aylık taksit tutarının %5’ine denk gelir. Diğer kredi türlerinde kredi taksitlerine bu oranlar da eklenir. Ancak konut kredilerinden KKDF ve BSMV alınmaz.

Kredi Nasıl Hesaplanır?

Kredi hesaplamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için önce talep edilecek olan kredi türü belirlenir. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi kredi türlerinden kendisi için uygun olanda karar kılan tüketiciler, ardından çekecekleri kredi miktarına karar verir. Kredi miktarına göre aylık faiz oranının ve vade süresinin belirlenmesinin ardından kredi hesaplaması yapılabilir. Kredi hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır.

 • Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı-1]

Kredi hesaplama formülünde yer alan kredi taksit tutarı, anapara, faiz oranı ve taksit sayısı unsurlarının açıklamaları aşağıda verildiği gibidir.

 • Anapara: Kullanılan toplam kredi tutarını ifade eder.
 • Faiz Oranı: Banka tarafından aylık olarak uygulanacak olan paranın belirli bir oranını kapsar.
 • Kredi Taksit Tutarı: Aylık olarak ödenen ve faizler ile vergilerin yansıtılması ile belirlenen ödeme miktarıdır.
 • Taksit Sayısı: Taksit sayısı ile ödemenin toplam kaç taksit ile ödeneceğini ifade eden kavramdır. Kredi vadesi olarak da adlandırılır. Yaygın olarak geri ödeme 3, 6, 12, 24, 36, 48 ve 60 aylık vadeler ile gerçekleştirilir.

Kredi taksit tutarı belirlendikten sonra kredinin toplam maliyeti hesaplanabilir. Kredinin toplam maliyetinin hesaplanması için aşağıda verilen formül kullanılır.

Toplam Geri Ödeme (Kredi Maliyeti) = Kredi Taksit Tutarı x Vade (Kredinin toplam taksit sayısı)

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Konut kredisi hesaplama formülü, diğer kredi hesaplama formüllerinden farklıdır. Çünkü konut kredisinde KKDF ve BSMV gibi oranlar yer almaz. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi, aylık taksit tutarının denk geldiği faiz oranı üzerinden hesaplanır. Bu oranlar, konut kredisinde bulunmaz. Konut kredisi hesaplanırken toplam kredi tutarı (anapara), faiz oranı ve vade, değişkenlerinin bilinmesi gerekir. Bu değişkenler kullanılarak hesaplanacak olan konut kredisinin formülü aşağıda verildiği gibidir.

Aylık Konut Kredisi Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade Sayısı)

Konut kredisi hesaplama formülü kullanarak aylık taksit tutarının hesaplanmasının ardından ödeme tablosunun hazırlanması gerekir. Giderlerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan ödeme tablosu için aşağıda verilen adımlar izlenir.

 1. Tabloda anapara (kredi tutarı), faiz oranı ve bu oranın denk geldiği aylık faiz tutarı, faiz oranının da dahil edilmesiyle birlikte hesaplanacak olan aylık taksi tutarı yer alır.
 2. Belirlenen aylık faiz tutarı, aylık taksit tutarından çıkarılır.
 3. Faiz oranının aylık taksit tutarından çıkarılmasıyla birlikte elde edilen tutar, ana paradan çıkarılır.
 4. Bu işlemler her ay tekrarlanır ve ana para bakiyesi sıfır olana kadar devam eder.

Konut kredisi veren bankalardan bazıları; Akbank, Fiba Bank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, TEB, ICBC Bankası ve Yapı Kredi Bankası’dır. Kredi türü için talep edilen faiz oranı ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Bankaların konut alımını desteklemek amacıyla verdikleri konut kredisi destek oranı, alınacak olan konutun değerine göre değişiklik gösterir. Konutun değeri, konut ekspertizi tarafından analiz edilir. Değerin 500.000 TL’nin altında olması durumunda toplam tutarının %90’ına kadar kredi desteği verilebilir. Konut değerinin 500.001 TL ve üzeri olması durumunda ise bu değerin %80’i oranında kredi verilir. Kalan %10’luk ya da %20’lik oranın alıcı tarafından peşinat olarak gösterilmesi istenir. Vade süresi ise yaygın olarak 120 aydır. Konut kredisi hesaplama formülü, aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir.

60 ay vade ile alınan 500.000 TL’lik bir konut kredisinde faiz oranı %2 olarak kabul edilsin. Bu durumda aylık taksit tutarı 14.384TL, toplam geri ödeme tutarı ise 863.039 TL olur. Tutar 500.000 TL ve altı kapsamında olduğundan banka tarafından verilecek olan destek, konut değerinin %90’ını kapsar.

120 ay vade ile alınan 2.000.000TL’lik bir konut kredisinde faiz oranı %0,8 olsun. Bu durumda aylık taksit tutarı 25.959 TL, toplam kredi maliyeti (toplam geri ödeme tutarı) ise 3.118.697 TL olur. Konut değeri 500.001 TL ve üzeri kapsamında yer aldığı için banka tarafından konut değerinin %80’i oranında kredi desteği verilir.

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplamak için diğer kredi hesaplamalarında da olduğu gibi kredi tutarının, faiz oranının ve vade süresinin bilinmesi gerekir. Satın alınmak istenen aracın değerini tam olarak karşılayacak bir kredi çekilemez. Araç değerine göre mevzuatta belirlenmiş olan oranda kredi çekilebilir. Önce taşıt maliyetinin bilinmesi, ardından ise mevzuat temelli araştırma yapılarak taşıt bedeline karşılık gelen kredi oranının hesaplanması gerekir. Mevzuatta yer alan bilgilere göre araç bedeli üzerinden hesaplanan 2024 yılı taşıt kredisi oranları aşağıdaki gibidir.

 • Tutarı 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için ücretin %70’i oranında kredi talep edilebilir.
 • 400.001 ile 800.000 TL fiyat aralığında olan araçlar için araç bedelinin %50’si oranında kredi alınabilir.
 • 800.001 ile 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için araç bedelinin %30’suna kadar kredi talep edilebilir.
 • 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için ise araç bedelinin %20’si oranında kredi çekilebilir.

Verilecek kredi oranını ve araç maliyetini bilmek, kredi tutarının hesaplanması için yeterli olmaz. Kredi oranı ve araç bedeline ek vade süresinin de bilinmesi gerekir. Mevzuatta yer alan bilgilere göre araç bedeli üzerinden hesaplanan 2024 kredi vade süreleri aşağıda verildiği gibidir.

 • Tutarı 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için vade süresi ise 48 aydır.
 • 400.001 ile 800.000 TL fiyat aralığında olan araçlar için 36 ay vade uygulanır.
 • 800.001 ile 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için 24 ay vade uygulanır.
 • 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için 12 ay vade avantajı bulunur.

Taşıt bedeline bağlı olarak değişiklik gösteren kredi miktarı hesaplandıktan sonra vade süresi de bulunur. Ardından ilgili banka ile iletişime geçilerek faiz oranı belirlenir. Anapara, vade süresi ve faiz oranı üçlüsünün belirlenmesinin ardından aşağıda verilen formül aracılığıyla taşıt kredisi hesaplama yapılır.

Taşıt Kredisi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade Süresi)

Taşıt kredisinin aylık taksit tutarının belirlenmesinin ardından ödeme tablosu hazırlanır. Kredi ödemelerini sağlıklı bir şekilde takip etmek isteyenler için ödeme (amortisman) tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanabilir.

 • Tablonun ilk satırında anapara yer alır.
 • Anaparanın yanına hesaplanan aylık taksit ödeme tutarı eklenir.
 • Kullanılan anapara üzerinden belirlenen faiz oranı yazılır. Faiz oranına denk gelen faiz tutarı hesaplanır.
 • Faiz tutarının belirlenmesinin ardından Kaynak Kullanımı Değerlendirme Fonu için faizin %15’i hesaplanır. Hesaplanan faiz tutarının %5’i oranında ise Banka Sigorta Muamele Vergisi hesaplanır.
 • Faiz tutarı üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV tutarları, aylık taksit tutarından düşürülür.
 • Faizin, KKDF ve BSMV tutarlarının düşürülmesi sonucunda elde edilen yeni aylık taksit tutarı anaparadan çıkarılır. Bu adımlar sonucunda kalan anapara borcuna ulaşılır.
 • Bu işlemler her ay için yeniden tekrarlanır. Kalan anapara borcunun 0 olması beklenir. Borç tutarı 0 olduğunda işlem sonuçlandırılmış olur.

Taşıt kredisi hesaplanırken KKDF ve BSMV değerleri göz önünde bulundurulur. Ancak konut kredisinde BSMV ve KKDF tutarları bulunmaz. Bu durum kredi maliyetleri arasında değişiklik görülmesine sebep olur.

Bireysel Kredi Nasıl Hesaplanır?

Yasal adı tüketici kredisi olan bireysel kredi, bir çeşit ihtiyaç kredisidir. Bu ihtiyaç kredisi türü hem ipotekli hem de ipoteksiz olarak alınabilir. Bireysel kredinin bir çeşit ihtiyaç kredisi olması sebebiyle, bireysel kredi hesaplaması, ihtiyaç kredisi hesaplaması ile aynıdır. Bireysel kredi aylık taksit tutarı hesaplaması için şu formülden faydalanılır.

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı = (Anapara x Aylık Faiz Oranı) / 1-(1/ (1+ Aylık Faiz Oranı)Vade)

Bu formül, bir örnek ile desteklenebilir. 50.000 TL tutarında olan ve aylık faiz oranı %1,5 olarak kabul edilen bir kredinin vade süresi 12 ay olsun. Kredi hesaplaması şu şekilde yapılır.

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı =(50.000 x 1,5) / 1- (1/ (1+1,5)12)

Bireysel Kredi Aylık Taksit Tutarı =75.000 / 1-(1/2,512)

İşlem sonucunda aylık taksit tutarı 4.607 TL olarak hesaplanır. Geri ödeme tutarı ise 56.041 TL olur.

Esnaf Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Esnaf kredisi, esnaf ve KOBİ gibi işletmelere sağlanan bir kredi türüdür. Bu kredi verilmeden önceden işletmelerin sağlamaları gereken birtakım kriterler bulunur. Örneğin işletmelerin 1 yıllık faaliyet geçmişlerinin olması gerekir. Krediyi ödemek için yeterli gelir, kazanç seviyesine sahip olunduğunun kanıtlanması gerekir. Kredi notunun talep edilen kredi için yeterli olması gerekir. Talep edilen kredinin aylık taksit oranın, işletmenin kazancının %50’sini geçmemesi şartı da bulunur. Eski dönemde sınırı 300.000 olan KOBİ kredisi, 500.000 TL olarak güncellenmiştir. Yeni işletme kuranlar için kredi miktarı 1.500.000 TL’ye kadar esnetilmiştir. Kredinin net maliyetinin hesaplanması için ise esnaf kredisi hesaplama modülleri kullanılabilir.

Kredi Çekebilmek İçin Kaç Ay Sigorta Gerekir?

Kredi çekmek için sigortalı olmak yeterli değildir. Özellikle yüksek miktarlarda kredi çekmek isteyen kişilerin belirli süre boyunca sigortalı çalışıyor olması gerekir. Birçok banka, sigortalı çalışma süresinin en az 3 ay olması ister. Kredi miktarı arttıkça karşılanması gereken kriterler de artar. Yüksek kredi taleplerinde, kişilerden toplam 1 yıl sigortalılık süresi, son iş yerinde ise 3 ay sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır.

2 ay sigortalı çalışmış olmak, bankalar açısından yeterli görülmez. Ancak bireylerin kredi notlarının yüksek olması, mali sicillerinin temiz olması, 50.000 TL'ye kadar kredi almalarını mümkün kılabilir. Bu kredi tutarında tercih edilebilecek vade süresi ise en fazla 36 ay olabilir.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Kredi notu, kredi başvuruları üzerinde büyük önem arz eder. En düşük miktarlı kredide dahi kredi notu göz önünde bulundurulur. Bu sebeple 0 ile 1900 aralığında olan kredi notunun en azından 1100 ve üzeri olması gerekir. Kredi notu yükseltmek için aşağıda verilen adımlar izlenebilir.

 • ADIM 1:Ödeme vadelerine dikkat etmek gerekir. Vadesi gelen ödemelerin aksatılmadan halledilmesi, kredi notunun yavaş yavaş yükselmesini sağlar.
 • ADIM 2:Borçlar eğer mümkünse tek bir kredide toplanabilir. Birden fazla kredi ödemek, aylık ödeme yükünü artırır. Ayrıca, yoğunluk sebebiyle ödemelerin unutulmasına ya da aksatılmasına sebep olur. Yalnızca 1 işgünü geciken ödemeler ise kredi notunu olumsuz etkilemek için yeterli olur.
 • ADIM 3:Sürekli kredi başvurusu yapmak ve ret yemek, genel olarak kredi notunu olumsuz etkilemez. Ancak başvurunun sürekli ret yemesi, diğer bankalar tarafından olumsuz bir imaja bürünmenize sebep olur.
 • ADIM 4:Ödemelerin yapılandırılması, zannedildiği üzere kredi notunun düşmesine sebep olmaz. Ödemelerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ödemeleri düzenli yapmak ise kredi notunu olumlu etkiler.

Kredi Kaç Günde Çıkar?

Bankalar, kredi talebinde bulunan kişiler üzerine araştırma gerçekleştirir. Bu araştırmada aylık belgelenebilir kazanç, sigortalı çalışma süresi, kredi notu, talep edilen kredi miktarı, kredi aylık taksit tutarının kişinin aylık kazancına oranı gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Araştırmanın sonucunda kişinin kredi başvurusu olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılır. Kredi sonuçlanma süresi ise talep edilen krediye ve kredi miktarına göre değişiklik göstermek şartıyla genel olarak 2-3 işgünüdür. Ancak KOBİ ve esnaf kredilerinde bu süre 20-30 işgününe kadar çıkar.

Emekli Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Kişinin alabileceği kredi miktarı hesaplanırken belgelenebilir gelir göz önünde bulundurulur. Belgelenebilir gelir, emekliler için kredi miktarı hesaplanırken de dikkate alınır. Aylık kredi taksit tutarının, emeklinin belgelenebilir gelirinin %50'sini geçmemesi gerekir. Emeklilere kredi verilirken göz önünde bulundurulan yaş sınırlamaları bulunur. Yaş sınırları ise bankalara göre değişiklik gösterir. Ancak yaş sınırları, aynı zamanda alınması mümkün olan en fazla kredi vadesini de belirler. Örneğin yaş sınırının 80 olduğu bir bankadan kredi çeken 78 yaşında bireye, an fazla 24 ay vade ile kredi verilebilir.

Aylık Taksit Tutarına Göre Kredi Hesaplama

Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı-1] şeklinde olan kredi taksit tutarı hesaplama formülünde anapara, faiz oranı ve taksit sayısı gibi değişkenler bellidir. Bu değişkenler üzerinden kredi taksit tutarı hesaplanır. Ancak aylık taksit tutarına göre kredi hesaplandığında, kredi taksit tutarı bellidir. Taksit sayısının hesaplanması gerekir. Bu sebeple formülde bulunan kredi taksit tutarı ve taksit sayısı unsurları yer değiştirilir. Ortaya çıkan formül, aşağıda verildiği gibi olur.

Aylık taksit tutarının belli olduğu durumda, anapara, faiz oranı değişkenleri de kullanılarak taksit sayısına ulaşılabilir.

Vadeye Göre Kredi Hesaplama

Kredi toplam maliyetinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri vadedir. Vade süresi arttıkça toplam faiz maliyeti de yükselir. 100.000 TL’lik bir krediden aynı faiz oranı ile alınacak 60 ay vadeli kredi, 120 ay vadeli krediye göre daha düşük maliyetli olur. Vadeye göre kredi hesaplama örnekleri aşağıdaki şekildedir.

 • 100.000 TL’lik faiz oranının %2 olduğu bir kredide kredi vadesinin 60 ay (5 yıl) olduğu kabul edilsin. Bu durumda aylık taksit tutarı 2.877 TL, toplam maliyet ise 172.608 TL olur.
 • 100.000 TL’lik faiz oranının %2 olduğu bir kredide vade süresi 120 ay (10 yıl) olsun. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 2.205 TL, toplam maliyet ise 264.577 TL olur.

100.00 TL’lik bir örnekte %2’lik faiz oranında alınan ve vade süresi 5 yıl (60) ay olan bir konut kredisinde 5 yıl sonraki toplam geri ödeme tutarı (kredi maliyeti) 172.608TL olarak hesaplanmıştır. Aynı tutarda ve aynı faiz oranında olan kredide vade süresinin 120 ay olarak belirlendiği durumda ise kredi toplam maliyetinin 264.577TL’ye yükseldiği görülmüştür. 100.000TL’lik örneğe bakıldığında faiz oranı ve kredi anaparası sabit olduğu halde yalnızca vade süresinin artırılması, kredi tutarının 91.969TL değişiklik göstermesine sebep olmuştur. Ancak bu hesaplama, konut kredisi için geçerlidir. Diğer kredi türlerinde Kaynak Kullanımı Destek fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) vardır. Bu sebeple gerek aylık taksit tutarı gerekse de toplam kredi maliyeti daha yüksek çıkar.

Faiz Oranlarına Göre Kredi Hesaplama

Faiz oranı, kredi toplam maliyeti üzerinde etkilidir. Diğer değişkenler; aylık taksit miktarı ve vade süresi şeklindedir. Faiz oranını aylık taksit miktarı ve vade süresinden ayıran ise bankalar tarafından belirleniyor olmasıdır. Çünkü aylık taksit miktarı ve vade süresi üzerinde kredi talep eden kişilerin belirleyici etkisi vardır. Oysa faiz oranı doğrudan bankaya bağlıdır. Faiz oranı üzerinde kişilerin herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir.

Faiz oranına göre kredi hesaplama formülü, Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı)Taksit Sayısı-1] şeklinde olan genel kredi hesaplama formülü ile aynıdır. Bu formül ile işlem yapılırken diğer bütün değişkenler sabit tutulur, yalnızca faiz oranı değiştirilerek işlem yapılır. Bunun sonucunda ise faiz oranının kredi miktarına olan etkisi tespit edilmiş olur.

Faiz, kredi tercihi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en temel etkendir. Kredi başvurusu yapmak isteyen bireylerin önce aynı kredi miktarı ve vade süresi için farklı faiz oranlarını gözlemlemesi gereklidir. Faiz oranı en avantajlı olan kredi ve banka tercih edilmelidir. Faizin kredi toplam maliyetine ve aylık taksit oranına etkisi aşağıdaki örnek üzerinden görülebilir.

 • 30.000TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %2 olduğu kabul edilsin. Bu durumda hesaplanan aylık taksit tutarı 949TL, toplam geri ödeme miktarı (toplam maliyet) ise 56.916TL olur.
 • 30.000 TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %3 olduğu kabul edilsin. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 1.227TL, toplam kredi maliyeti ise 73.619TL olur.

Kredi miktarının 30.000TL, vade süresinin 60 ay (5 yıl) olduğu bir kredi örneğinde faiz oranı %2 ve %3 olmak üzere iki örnek vardır. %1’lik bir kredi faiz oranı artışında, geri ödenecek olan tutar (toplam kredi maliyetinin) 16.703TL değişiklik göstermiştir. Konut kredisinde KKDF (Kaynak Kullanımı Destek Fonu) ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) yoktur. Bu sebeple tutarlar hesaplanan faiz oranları ve vergilerin eklenmesi ile son halini alır. Ancak diğer vergi türlerinde KKDF ve BSMV bulunur. Bu sebeple faiz üzerinden hesaplanan bu oranlar da aylık taksit tutarına dahil edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi