Güneş Enerjisi İle Elektrik Nasıl Üretilir?

Güneş, güneş sistemindeki gezegenlerde olduğu gibi Dünya’nın birincil enerji kaynağıdır. Güneş Dünya’daki tüm doğa olaylarının da kaynağı olduğundan tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının da temeli Güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin direkt olarak enerji üretiminde kullanılması İngilizce’deki Solar (güneşsel, güneşten gelen) kelimesi Solar enerji olarak adlandırılmaktadır.
Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Güneş ışınlarıyla Dünya’ya her an 173.000 terawatt’lık (trilyon watt) bir enerji gelmektedir. Bu sayı Dünya’nın toplam enerji tüketiminin 10.000 katıdır. Güneş enerjisi ile elektrik üretiminin potansiyelini ve önemini görmek için bu rakamlara dikkat edilmelidir.

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi küresel toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü karşılarken, Türkiye’deki toplam lisanslı kurulu güneş enerjisi ile elektrik üretimi gücü toplam gücün %0,1’i kadardır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yüksek ölçekli ve düşük ölçekli santrallerde yapılabilir. Bir güneş enerjisi santrali bir şehrin tüm ihtiyacını karşılayabilecek kadar büyük olabilirken, yalnızca bir hesap makinesinin çalışmasını sağlayacak kadar küçük olabilir. Bu da güneş enerjisi ile elektrik üretiminin ekonomik olarak cazip olmasının başlıca nedenleri arasındadır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi teknolojisi iki ayrı yöntemle elektrik üretimine imkan vermektedir. En çok kullanılan yöntem olan fotovoltaik yöntem ile güneş ışınları direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülmekteyken, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi yöntemi güneş ışınlarının verdiği ısının dolaylı olarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibi ile çalışmaktadır.

Güneş Enerjisi İle Evlerde Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi ile evlerde elektrik üretimi (küçük ölçekli tüm üretim ev tipi üretim olarak kabul edilir) dünyada her geçen gün artmaktadır. 2019 yılının sonunda özellikle de küçük ölçekli üretim tesislerinin katkısıyla toplam global kurulu güç, bir önceki yıla %22 artmıştır.  Güneş enerjisi ile evlerde elektrik üretimi ülkemizde de hızla artmaktadır. Evlerde ya da ev ölçeğinde güneş enerjisi ile elektrik üretimi lisanssız elektrik üretimi olarak yapılır. Bir eve kurulan küçük çaplı elektrik enerjisi santralinin üretim kapasitesi genellikle evin ihtiyacından fazla olur ve ihtiyaç fazlası elektrik şebekeye satılır. Enerji Piyasası Kanunu ve elektrik piyasası mevzuatına göre ev ölçeğindeki bir üretim için lisans gerekmeden de bu satış yapılabilmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre güneş enerjisi ile evlerde elektrik üretimi yapan kişiler, kullanımının fazlası olan toplam 9.425.965 MWh elektriği şebekeye geri satmıştır. 

Güneş enerjisi ile evlerde elektrik üretimi için yapılacak yatırım (ölçümlere ve sistemin yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte) yaklaşık 8 yılda kendini amorti etmektedir. Ancak elektrik fiyatlarının yükselmesi bu amortisman süresini düşürmektedir. Güneş enerjisi ile evlerde elektrik üretim sistemi kurulmasının yaklaşık maliyeti ise sistemin kurulu gücüne göre 16.000USD ile 36.000USD arasındadır. Güneş enerji sistemlerinin amortisman sürelerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Güneş Enerjisi İle Elektrik Nasıl Üretilir?
Yukarıdaki tablo 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

23 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi