Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Nedir?

Kısaca PTF olarak bilinen piyasa takas fiyatı, gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans elektrik enerjisi fiyatıdır.
Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Nedir?

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Piyasa Takas Fiyatı

Üretim ve tüketim arasındaki dengenin sağlanması enerji sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Tüketim talebinden fazla elektrik üretimi yapılması durumunda kaynaklar israf olacak ve maliyetler yükselecektir. Aynı şekilde elektrik talebini karşılamaya yetmeyen üretim elektrik arzında yetersizliklere ve kesintilerin yaşanmasına sebep olur. Böyle bir sistemde enerji üretimi ve tüketim miktarının sürekli dengede tutulması gereklidir. Piyasa takas fiyatı da üretim ve tüketim dengesinin sağlandığı noktada eşleşen o anda sistemde olan en pahalı elektrik santralinin elektrik enerjisi fiyatıdır. Türkiye’de piyasa takas fiyatı merit order yöntemi ile belirlenmektedir. Merit order yöntemi ile tüketim talebini karşılayacak olan üretim tesislerinin en ekonomik şekilde sisteme alınmasını ve sürdürülebilir tedarikin sağlanmasında maliyetin minimize edilmesi hedeflenir.

Merit order modeline göre, saatlik tüketim talepleri piyasa katılımcılarından toplanarak her bir günün her saati için ihtiyaç duyulacak olan elektrik enerjisi miktarı bir gün öncesinden tahmin edilir. Bu doğrultuda her bir saat için elektrik ihtiyacını karşılayacak santraller en ucuzdan en pahalıya doğru devreye alınmaya başlanır. Herhangi bir saat için elektrik ihtiyacını karşılayan son santralin elektrik fiyatı piyasa takas fiyatını belirler.

Şekil 1. Merit Order Yöntemi

Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Nedir?


Görüldüğü üzere, elektrik üretim planlaması, tahmin edilen tüketim miktarı doğrultusunda yapılır. Tüketim tahminleri de tüketicilerin geçmişte benzer gün koşullarını sağlayan günlerde gerçekleştirdikleri tüketim miktarı doğrultusunda tahmin edilir. Örneğin 3 vardiya olarak 24 saat çalışan bir üretim tesisi bayram günlerinde vardiya sayısını 1’e düşürüp belirli saatlerde çalışıyorsa, bir sonraki bayramda da benzer elektrik tüketimini gerçekleştireceği ön görülür. Buradaki arz ve talebin dengesi tamamen bu hesaplamaların ne kadar hassas ve gerçeğe yakın yapılması ile ilgilidir. Ancak çoğu zaman tüketicilerin gerçekte ne kadar tüketeceğini önceden tam olarak tespit edebilmek hemen hemen olanaksızdır. Bu durumda gerçek zamanlı üretim ve tüketimde arz ve talepten kaynaklanan dengesizlikler doğacaktır. Bu dengesizlikler gerçek zamanlı olarak, yani elektrik tüketiminin gerçekleştiği gün içinde giderilmek zorundadır. Anlık olarak yaşanacak arz fazlası sisteme ek maliyet getirecek, arzın yetersiz olması da kesintilere sebep olacaktır.

PTF Verileri

Piyasa katılımcıları, içinde bulunulan gün saat 12.30’a kadar bir sonraki gün için talep tahminlerini piyasa işletmecisi EPİAŞ’a bildirir. EPİAŞ tarafından alınan teklifler 13.00 -13.30 arasında değerlendirilerek 13.30’da ertesi güne ilişkin kesinleşmemiş PTF açıklanır. Kesinleşmemiş PTF açıklandıktan sonra varsa piyasa katılımcılarının itirazları değerlendirilir ve saat 14.00’te kesinleşmiş PTF açıklanır.

Aşağıda 2016 - 2024 yıları arası PTF verileri incelenmiştir.

Piyasa Takas Fiyatı (PTF) elektrik birim maliyeti için referans bedelken, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (detaylı bilgi için YEKDEM Nedir? sayfasını inceleybilirsiniz) kapsamında yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştiren santrallere verilen alım garantisine verilen isimdir. YEKDEM kapsamında üretim yapan santralllerin ürettiği elektrik, alım garantisi fiyatlarından devlet tarafından alınır. Daha sonra bu alım garantilerine ödenen toplam bedel, o ay içinde tüketilen toplam elektrik miktarına bölünere, birim başına düşen YEK Birim Bedeli hesaplanır. Hesaplanan YEK Biri Bedeli direkt olarak enerji maliyetlerine eklenir ve bu toplam gerçek enerji maliyeti olur. YEK birim bedelinin yıllar içindeki değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Elektrik enerjisinin gerçek maliyeti Piyasa Takas Fiyatı ve YEKDEM Birim Maliyetleri toplamıdır. PTF+YEKDEM olarak adlandırılan gerçek elektrik maliyetinin yıllar içindeki değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 19 Mart 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi