En cazip
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
tekliflerini görüntüleyin.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Prim Hesaplama 2022

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Nedir?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) 27.08.1999 tarihli 4452 Kanun ile kurulmuş, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile düzenleme altına alınmış ve ilgili kanunla zorunlu deprem sigortalarının teminatlarını vermekle görevlendirilmiş kurumdur.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, halk arasında DASK olarak bilinen ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa göre binalarda depremin doğrudan ve dolaylı olarak neden oluğu maddi hasarları teminat alan zorunlu sigortadır.

DASK Yaptırmak Zorunlu mudur?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/1 maddesinde belirlenen koşullara göre meskenler veya mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde bulunan iş yerleri için DASK yaptırmak zorunludur.

 Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Nedir?

Zorunlu deprem sigortası, 6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 2. maddesine göre “binalarda depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları” kapsar.

DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

DASK sorgulama e-devlet üzerinden ya da Doğal Afet Sigortaları Kurumunun resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. 

DASK Nerede Yapılır?

DASK, sigorta poliçesi yapmaya yetkili tüm kurumlar tarafından yapılabilir. DASK yapılabileceği yerler aşağıdaki gibidir: 

 • Sigorta şirketleri 
 • Sigorta acenteleri, brokerleri ile bankaların sigorta acenteliği ile yetkilendirilmiş şubeleri 
 • encazip.com gibi sigorta acenteliği ya da sigorta acenteliğine aracılık yapan internet siteleri 

Kredi Kartı ile Online DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

Kredi kartı ile online olarak DASK sigortası encazip.com'dan yapılabilir. Online DASK sigortası yaptırmak için encazip.com'dan adımları takip ederek farklı şirketlerin DASK poliçelerini karşılaştırabilir ve yetkili sigorta acentesi sisteminin üzerinden kredi kartı ile ödenerek DASK sigortası yaptırılabilir.

DASK Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

DASK sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Sigorta yaptıranın adı ve soyadı 
 • Sigorta yaptıranın adresi ve iletişim bilgileri 
 • Sigorta yaptıranın TC Kimlik numarası (şirket ise vergi numarası) 
 • DASK sigortası yaptırılacak yerin adresi ve tapu bilgileri 
 • DASK sigortası yaptırılacak binanın hasar durumu ile inşa yılı 
 • DASK sigortası yaptırılacak binanın türü (karkas, betonarme, kagir, çelik konstrüksiyon gibi) 
 • DASK sigortası yaptırılacak binanın kaç katlı olduğu ve meskenin metrekaresi 
 • DASK sigortası yaptırılacak yerin kullanım şekli

DASK Adres Kodu (UAVT) Nedir, Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kodu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen sistemde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm adreslerin tutulduğu bir Ulusal Adres Veri Tabanındaki adresin 10 haneli kodudur. Bu kod, DASK işlemleri için gerekli olan adres kodudur. 

DASK adres kodu (UAVT) sorgulaması aşağıdaki kanallardan yapılabilir: 

 • encazip.com DASK Adres Kodu (UAVT) sorgulama sayfasından
 • Muhtarlıklar, Belediyeler ya da Nüfus Müdürlüklerinden
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) resmi internet sitesinden 
 • e-devlet uygulamasından 

DASK Teminatları Nelerdir?

DASK teminatları yalnızca direkt olarak depremin ya da deprem nedeniyle yaşanan diğer olayların neden olduğu hasarları kapsamaktadır. Buna göre yaşanan bir depremden sonra direkt olarak deprem yüzünden ya da depremin oluşturduğu yangın, patlama, tsunami gibi ikincil olayların binaların aşağıda sıralanan temel yapılarında meydana gelen hasarlar DASK teminatları dahilindedir:

 • Binanın temeli ile taşıyıcı sistemi 
 • Bina duvarları 
 • Bahçe duvarları ile istinat duvarları 
 • Merdivenler, asansör ve apartman boşlukları ile asansörler 
 • Çatılar, balkonlar, bacalar ile binanın yapısına ilişkin diğer tamamlayıcı unsurlar 

Aşağıdaki örnekler DASK teminatları kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları 
 • İş yapamama durumunda ortaya çıkacak zararlar 
 • Binanın yıkılması durumunda geçici ikamet için gerekli masraflar 
 • Kira veya değer kayıpları 
 • Bina içinde bulunan mal ve eşyalar 
 • Kişilerde oluşacak yaralanmalar, vefatlar

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındadır?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/1 maddesi uyarınca aşağıda sıralanmış binalar DASK zorunlu deprem sigortası kapsamındadır: 

 • 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler 
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içindeki iş yerleri 
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler 

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Değildir?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun onuncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıdaki binalar deprem sigortası kapsamının dışındadır:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler  
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar 
 • Kanunun birinci fıkrasında sayılan ancak tamamı ikamet dışı amaçla kullanılan binalar 

DASK Yenileme Nasıl Yapılır?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/3 maddesi uyarınca DASK zorunlu deprem sigortası her yıl yenilenmelidir. DASK yenileme işlemi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 • encazip.com DASK sayfasında teklifleri karşılaştır butonu tıklanmalıdır ve yönlendirilen sayfada DASK yenileme seçeneği seçilerek bilgiler girilmelidir. 
 • Sigorta şirketlerinin teklifleri karşılaştırılarak en cazip sigorta şirketi seçilmelidir. 
 • Sigorta seçimi yapıldıktan sonra güvenli sistem üzerinden kredi kartı ile DASK yenileme işlemi tamamlanmalıdır. 

DASK Yaptırmamanın Cezası Var mı?

DASK yaptırmak zorunlu olmakla birlikte yaptırmamanın herhangi bir cezası yoktur. Ancak DASK yapılmayan binalara elektrik aboneliği yapılmayacağı için yeni abonelik oluşturacak binalarda DASK yapılmaması durumunda elektrik bağlantısı yapılmaz.

DASK Hangi Abonelikler İçin Zorunludur?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11/3 maddesi uyarınca aşağıdaki aboneliklerin yapılması için DASK yapılması zorunludur: 

 • Elektrik bağlantı anlaşması 
 • Son kaynak tedarik kapsamındaki perakende satış sözleşmesi ile elektrik aboneliği 
 • Su aboneliği 

DASK Hasar Bildirimi

Deprem sonrasında oluşan hasarın zorunlu deprem sigortası tarafından karşılanması için hasardan sonraki 15 gün içinde Doğal Afet Sigortalar Kurumuna (DASK) hasar bildirimi yapılmalıdır. DASK hasar ihbarı aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • ALO DASK 125 nolu ihbar hattından 
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) resmi internet sitesinden 
 • DASK poliçesini düzenleyen kurumdan 
 • E-devlet uygulamasından 

Hasar Durumunda DASK’a Gönderilecek Bilgi ve Belgeler

DASK sigortası kapsamında zararı tazmini talebi için DASK hasar bildirimi sırasında aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

 • Hasar bildirimi 
 • Tapu bilgileri 
 • Hasar alan binanın adresi 
 • Sigorta yaptıranın iletişim bilgileri 

Zorunlu Deprem Sigortası Azami Teminat Tutarı Nedir?

17 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ uyarınca 2022 yılı için zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarı 302 bin TL’dir. 

Konut Kredisi İşlemlerinde Deprem Sigortası Zorunlu mu?

Mevzuata göre konut kredisi işlemlerinde deprem sigortası zorunludur. 

Kiracı Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?

DASK zorunlu deprem sigortası yalnızca ev sahipleri tarafından yaptırılır, kiracılar tarafından DASK yaptırılamaz. DASK poliçesinde belirtilecek TC Kimlik numarası (şirketler için vergi no) tapu sahibine ait olmalıdır. 

DASK Poliçesi İptal Edilebilir mi?

Zorunlu deprem sigortası iptal edilemez. Evin satılması durumunda ise zeyilname ile sigorta ettiren bilgileri değiştirilerek aynı poliçe kullanılmaya devam edilebilir.  

27933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C2 maddesi uyarınca yalnızca bir yere yanlışlıkla iki defa zorunlu deprem sigorta yaptırılması veya binanın sigorta yapıldıktan sonra zorunlu deprem sigortası kapsamından çıkması durumunda iptal edilebilir. 

Zorunlu deprem sigortasında bağımsız bölüm alanı nasıl hesaplanır?

Tapular üzerinde çeşitli nedenlerle binanın ya da evin alanı tam olarak belirtilemeyebileceğinden, zorunlu deprem sigortasında bağımsız bölüm alanı hesaplaması için sigorta ettirenin beyanı esas alınır.   

DASK Yaptırmazsam Ne Olur?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/3 maddesi uyarınca DASK yaptırılmaması durumunda elektrik ve su abonelikleri yaptırılamaz. Bunun dışında binanın DASK haricinde bir sigortası yoksa olası bir deprem durumunda herhangi bir zarar tazminatı alınamaz.   

Zorunlu Deprem Sigortasını Kiracı Mı Ev Sahibi mi Öder?

Zorunlu deprem sigortası DASK yaptırma yükümlülüğü tapu sahiplerine aittir, ödemesi de ev sahibi tarafından yapılır. Kiracının DASK zorunlu deprem sigortası ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmaz. 

DASK Adres Kodu Nedir?

DASK adres kodu, DASK zorunlu deprem sigortası yaptırırken gereken 10 haneli Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kodudur. 

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?

DASK zorunlu deprem sigortası kapsamında olan bir hasarın tazminat ödemesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Hasar ihbarı yapılmalıdır.
 • Hasar ihbarının ardından hasarlı bölgeye bağımsız eksperler gelerek ekspertiz raporlarını hazırlar.
 • Ekspertiz raporunu takip eden 1 ay içinde hasar tazminatı sigortalıya ödenir.

Hasar İhbarı Nereye Yapılır?

DASK zorunlu deprem sigortası kapsamındaki hasarlar için ihbarlar aşağıdaki şekilde yapılabilir: 

 • ALO DASK 125 nolu ihbar hattından 
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) resmi internet sitesinden 
 • DASK poliçesini düzenleyen kurumdan 
 • E-devlet uygulamasından 

Eşyalar DASK Sigortası Kapsamında mıdır?

Resmi Gazetede yayımlanan DASK zorunlu deprem sigortası genel şartları uyarınca eşyalar DASK zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

DASK Hangi Binalara Yapılmaz?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 10/2 maddesine göre aşağıdaki binalar deprem sigortası kapsamının dışındadır:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler  
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar 
 • Kanunun birinci fıkrasında sayılan ancak tamamı ikamet dışı amaçla kullanılan binalar

DASK ne kadar geçerli?

DASK zorunlu deprem sigortası 1 yıl geçerlidir ve yıllık olarak yenilenmesi gerekir. 

DASK Poliçe Numarası Nasıl Bulunur?

DASK poliçe numarasını bulmak için 125 numaralı ALO DASK hattı aranabilir ya da bu bilgi DASK sigortasını yaptıran acente ya da sigorta kurumu tarafından da sağlanabilir. 

DASK Hesaplama İçin Gereken Bilgiler Nedir?

DASK hesaplama için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Binanın bulunduğu il/ilçe/mahalle ya da köy 
 • Binanın yapı tarzı (betonarme ya da diğer) 
 • Binanın inşa yılı 
 • Binanın toplam kat sayısı 
 • Daire brüt yüzölçümü 

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Zorunlu deprem sigortası için Türkiye 7 risk bölgesine bölünmüştür ve binanın hangi risk bölgesinde olduğu DASK fiyatlandırması için birinci belirleyici faktördür. Buna ilave olarak binanın yapı türü (betonarme ve diğer) da hesaplama faktörlerinden biridir. Ayrıcaolarak binanın kat sayısı ve binanın yaşı da fiyat belirlemesinde faktördür.

Binanın bulunduğu risk bölgesi ve binanın betonarme olup olmadığı parametreleri ile tarife birim fiyatı bulunur ve tarife birim fiyatının bina toplam brüt metrekaresi ile çarpılarak zorunlu sigorta türlerinden biri olan zorunlu deprem sigortası prim fiyatı belirlenir. Buna ilave olarak aşağıdaki koşullarda indirim ya da prim artışı yapılarak son fiyat hesaplaması oluşur.

 • İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır. 
 • Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 
 • Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır. 
 • Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır. 

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler