Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Nedir?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) 27.08.1999 tarihli 4452 Kanun ile kurulmuş, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile düzenleme altına alınmış ve ilgili kanunla zorunlu deprem sigortalarının teminatlarını vermekle görevlendirilmiş kurumdur.

'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.
'ni okudum.
 gönderimini onaylıyorum.
Sigorta teklifleri iş ortağımız
yetkili broker
aracılığı ile sunulmaktadır.
2 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023

En cazip sigortayı anında bulun!

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, halk arasında DASK olarak bilinen ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa göre binalarda depremin doğrudan ve dolaylı olarak neden oluğu maddi hasarları teminat alan zorunlu sigortadır. ZDS’nin de trafik sigortası gibi her sene yenilenmesi gerekir. Bir kere DASK yaptırmak, afet zararlarının karşılanmasını sağlamaz. ZDS, yalnızca konut inşaat maliyetini karşılar. Kiracılar, ev eşyalarını güvence altına almak için eşya sigortası yaptırabilir.

DASK Yaptırmak Zorunlu mudur?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/1 maddesinde belirlenen koşullara göre meskenler veya mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde bulunan iş yerleri için DASK yaptırmak zorunludur.

DASK Teminatları Nelerdir?

DASK teminatları direkt olarak depremin ya da deprem nedeniyle yaşanan diğer olayların neden olduğu hasarları kapsar. Direkt ya da dolaylı olarak deprem yüzünden meydana gelen şu olaylar, DASK teminatları dahilindedir.

 • Binanın temeli ile taşıyıcı sistemi
 • Bina duvarları
 • Bahçe duvarları ile istinat duvarları
 • Merdivenler, asansör ve apartman boşlukları ile asansörler
 • Çatılar, balkonlar, bacalar ile binanın yapısına ilişkin diğer tamamlayıcı unsurlar

Aşağıdaki örnekler DASK teminatları kapsamı dışındadır.

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • İş yapamama durumunda ortaya çıkacak zararlar
 • Binanın yıkılması durumunda geçici ikamet için gerekli masraflar
 • Kira veya değer kayıpları
 • Bina içinde bulunan mal ve eşyalar
 • Kişilerde oluşacak yaralanmalar, vefatlar

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındadır?

6503 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10/1 maddesi uyarınca aşağıda sıralanmış binalar DASK kapsamındadır.

 • 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içindeki iş yerleri
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler

Sıkça Sorulan Sorular

 Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Nedir?

DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kredi Kartı ile Online DASK Sigortası Nasıl Yapılır?

DASK Adres Kodu (UAVT) Nedir, Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Değildir?

DASK Yenileme Nasıl Yapılır?

DASK Yaptırmamanın Cezası Var mı?

DASK Hangi Abonelikler İçin Zorunludur?

DASK Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Hasar Durumunda DASK’a Gönderilecek Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası Azami Teminat Tutarı Nedir?

Konut Kredisi İşlemlerinde Deprem Sigortası Zorunlu mu?

Kiracı Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?

DASK Poliçesi İptal Edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK) Bağımsız Bölüm Alanı Nasıl Hesaplanır?

DASK Yaptırmazsam Ne Olur?

Zorunlu Deprem Sigortasını Kiracı Mı Ev Sahibi mi Öder?

DASK Adres Kodu Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?

DASK Hasar İhbarı Nereye Yapılır?

Eşyalar DASK Sigortası Kapsamında mıdır?

DASK Hangi Binalara Yapılmaz?

DASK Ne Kadar Geçerlidir?

DASK Poliçe Numarası Nasıl Bulunur?

DASK Hesaplama İçin Gereken Bilgiler Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kaynaklar:

İlgili İçerikler