Gauss Yasası Nedir?

Gauss Yasası, alanı, yük dağılımının dışındaki bir yüzeyde haritalayarak kapalı bir yükün alanını hesaplamaya izin verir. Herhangi bir kapalı yüzeye uygulanan genel bir yasadır.
Gauss Yasası (Akı Teoremi): Tarihi, Amacı ve Uygulanımı

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Gauss Yasası fizik alanında, "Gauss Akı Teoremi" olarak da bilinir. Gauss yasası klasik elektrodinamiğin temelini oluşturan Maxwell'in dört denkleminden birisidir. Gauss Yasası, Gauss'un manyetizma yasası ve Gauss'un yerçekimi yasası gibi fiziğin diğer alanlarındaki bir dizi yasayla yakın bir matematiksel benzerliğe sahiptir. Gauss Yasası, elektrik alanı ve elektrik yer değiştirme alanı kullanılarak ifade edilebilir.

Gauss Yasası Kim Tarafından Bulunmuştur?

Gauss Yasası, 1835'te Carl Friedrich Gauss tarafından bulunmuştur. Carl Friedrich Gauss tarafından 1813'te elipsoidlerin çekiciliği bağlamında formüle edilmiştir.

Gauss Yasası Çözümlü Soru 

Gauss yasası ile ilgili çözümlü örnek sorular aşağıdaki gibidir:

Soru (1): Aşağıdaki kürenin içindeki net elektrik yükünü bulun.

Gauss Yasası Nedir?

Çözüm: Gauss yasası tanımında net yük, istenen kapalı yüzey içindeki tüm yüklerin aritmetik toplamı anlamına gelir.  

Böylece, küre içindeki net yük: 

 =( + 1NC )+( - 2NC )= -1NC olur. 

Soru(2): Küresel bir iletkenin yarıçapı 0,04 m'dir. Yüzeyde bir miktar yük, yüzey yük yoğunluğu ile eşit olarak dağıtılır. σ= 6,5 nC/m2. Bu iletkenin yüzeyindeki elektrik alanın gücü nedir? 

Çözüm:  

Gauss yasası bize elektrik alan gücünün kapalı yükün vakum geçirgenliğine bölünmesine eşit olduğunu söyler. Kürenin yüzeyinde (veya hemen üzerinde) bir Gauss yüzeyi almak, Gauss alanımıza küre ile aynı alanı verir. Yük miktarı, yüzeyin yük yoğunluğudur. 

S = σ 

E=S/ ε0

E=σ/ ε0 

E= σ.ε0= 6.5 ⋅10- 9/ 8.85 ⋅10-12= 734 NC 

Soru(3):  Bir yüzeyin içinde 6 C, 5 C ve 3 C yüklü üç q1, q2 ve q3 yükü vardır. Yüzeyin çevrelediği toplam akıyı bulun. 

Çözüm : Toplam yük Q, 

Q = q1 + q2 + q3 
= 6 C + 5 C + 3 C 
= 14 C 

Toplam akı, ϕ = Q/ϵ0 
ϕ = 14C / (8.854×10−12  F/m) 
ϕ = 1.584 Nm2 /C 

Bu nedenle, yüzey tarafından çevrelenen toplam akı 1.584 Nm2 /C olur.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 19 Mart 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi