Gauss Yasası Nedir?

Gauss Yasası, alanı, yük dağılımının dışındaki bir yüzeyde haritalayarak kapalı bir yükün alanını hesaplamaya izin verir. Herhangi bir kapalı yüzeye uygulanan genel bir yasadır.

Gauss Yasası (Akı Teoremi): Tarihi, Amacı ve Uygulanımı

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Gauss Yasası fizik alanında, "Gauss Akı Teoremi" olarak da bilinir. Gauss yasası klasik elektrodinamiğin temelini oluşturan Maxwell'in dört denkleminden birisidir. Gauss Yasası, Gauss'un manyetizma yasası ve Gauss'un yerçekimi yasası gibi fiziğin diğer alanlarındaki bir dizi yasayla yakın bir matematiksel benzerliğe sahiptir. Gauss Yasası, elektrik alanı ve elektrik yer değiştirme alanı kullanılarak ifade edilebilir.

Gauss Yasası Kim Tarafından Bulunmuştur?

Gauss Yasası, 1835'te Carl Friedrich Gauss tarafından bulunmuştur. Carl Friedrich Gauss tarafından 1813'te elipsoidlerin çekiciliği bağlamında formüle edilmiştir.

Gauss Yasası Çözümlü Soru 

Gauss yasası ile ilgili çözümlü örnek sorular aşağıdaki gibidir:

Soru (1): Aşağıdaki kürenin içindeki net elektrik yükünü bulun.

gauss yasası örnek soru çözümlü

Çözüm: Gauss yasası tanımında net yük, istenen kapalı yüzey içindeki tüm yüklerin aritmetik toplamı anlamına gelir.  

Böylece, küre içindeki net yük: 

 =( + 1NC )+( - 2NC )= -1NC olur. 

Soru(2): Küresel bir iletkenin yarıçapı 0,04 m'dir. Yüzeyde bir miktar yük, yüzey yük yoğunluğu ile eşit olarak dağıtılır. σ= 6,5 nC/m2. Bu iletkenin yüzeyindeki elektrik alanın gücü nedir? 

Çözüm:  

Gauss yasası bize elektrik alan gücünün kapalı yükün vakum geçirgenliğine bölünmesine eşit olduğunu söyler. Kürenin yüzeyinde (veya hemen üzerinde) bir Gauss yüzeyi almak, Gauss alanımıza küre ile aynı alanı verir. Yük miktarı, yüzeyin yük yoğunluğudur. 

S = σ 

E=S/ ε0

E=σ/ ε0 

E= σ.ε0= 6.5 ⋅10- 9/ 8.85 ⋅10-12= 734 NC 

Soru(3):  Bir yüzeyin içinde 6 C, 5 C ve 3 C yüklü üç q1, q2 ve q3 yükü vardır. Yüzeyin çevrelediği toplam akıyı bulun. 

Çözüm : Toplam yük Q, 

Q = q1 + q2 + q3 
= 6 C + 5 C + 3 C 
= 14 C 

Toplam akı, ϕ = Q/ϵ0 
ϕ = 14C / (8.854×10−12  F/m) 
ϕ = 1.584 Nm2 /C 

Bu nedenle, yüzey tarafından çevrelenen toplam akı 1.584 Nm2 /C olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Gauss Yasası İlk Olarak Kim Tarafından Düşünülmüştür?

Gauss Yasası Ne İçin Kullanılır?

Gauss Yasası Birimi Nedir?

Gauss Yasası Formülü Nedir?

Gauss Yasasının Formları Nelerdir?

Gauss Yasasının Tümlev Formu Nedir?

Gauss Yasasının İntegral Formu Nedir?

Gauss Yasasının Diferansiyel Formu Nedir?

Elektromanyetik Teori ve Gauss Yasası İlişkisi Nasıldır?

Gauss Yasasının Matematik İçin Önemi Nedir?

Gauss Yasası ve Elektrik Akısı Nasıldır?

Elektrik Akısı ve Gauss Yasası İlişkisi Nedir? 

Gauss Yasası Bulunuş Hikayesi Nasıldır?

Silindirde Gauss Yasası Nasıl Çalışır? 

Manyetizmada Gauss Yasası Nasıl Çalışır?

Hareketli Yüklerde Gauss Yasası Nasıl Çalışır? 

Gauss Yasası ve Elektrik Bilimi Arasındaki Bağlantı Nedir? 

İlgili İçerikler