Elektrik Faturası

Elektrik faturası, elektrik enerjisinin tüketimin karşılığı olarak ödenecek bedeli belirten belgedir. Elektrik faturası, bölgede görevli elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan sayaç okumalarından sonra elektrik tedarikçileri tarafından kesilir. Elektrik faturasını kesen elektrik tedarik şirketiyken, faturaya esas enerji tüketimi sayaçtan okuyan kurum elektrik dağıtım şirketidir.

Elektrik Faturası Kalemleri Nelerdir?

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Türkiye'de elektrik faturaları sayaçların okunması ve sayaçlardaki ilk okuma ile son okuma dönemlerindeki arasındaki farkın enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler eklenerek hesaplanmasıyla kesilir. Elektrik piyasası mevzuatına göre sayaç okumaları 25 ile 35 gün arasında olur, tüketiciler yaklaşık her ay elektrik faturası öder.

Elektrik Faturası Kalemleri Nelerdir?

Elektrik faturası kalemleri enerji piyasası mevzuatına göre 4 kalemden oluşur. Tedarikçi değiştirmemiş tüketicilerin elektrik faturaları ulusal tarife birim fiyatından kesilirken, tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için elektirk tedarikçileri tarafından kesilir. Elektrik faturası kalemleri aşağıdaki gibidir.

  • Aktif Enerji Bedeli (Tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler için elektrik tedarikçileri tarafından belirlenir.)
  • Dağıtım Bedeli
  • BTV
  • KDV

Sıkça Sorulan Sorular

Abone Grubu Nedir?

Elektrik Sayacı Okuma Dönemi Nedir?

Elektrik Faturası Son Ödeme Tarihi Ne Zamandır?

Elektrik Faturalarındaki Son Bir Yıllık Tüketim Ne Demek?

Enerji Kullanımına İlişkin Fatura Kalemleri Hangileridir?

Aktif Enerji Bedeli Nedir?

Dağıtım Bedeli Nedir?

İletim Bedeli Nedir?

Sayaç Okuma Bedeli Nedir?

Enerji Fonu Nedir?

TRT Payı Nedir?

Belediye Tüketim Vergisi (BTV) Nedir?

Elektrik Faturasında KDV Nedir?

Elektrik Faturasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İlgili İçerikler