Esnaf ve Kobi Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Esnaf Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Kobi kredisi olarak da bilinen esnaf kredisi, esnaf ve zanaatkârlık faaliyetleri gösterenlere destek olma maksadı taşıyan ve düşük faiz imkanı sunan bir kredi türüdür.

'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.
'ni okudum.
gönderimini onaylıyorum.
Öne Çıkan Krediler
Esnaf Kredisi Sayfa Özeti

Esnaf kredisi, esnaf ve işletme sahiplerinin hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla verilen bir kredi türüdür. Esnaf kredilerinde taksit geri ödemeleri üç ayda bir yapılır. Esnafın çalışma sermayesi yaratmasını ve işletme giderlerine destek olmasını sağlayan bu kredi ile iş hayatındaki kritik durumlarda para akışı sağlanabilmektedir. Esnaf kredisi, esnafların bağlı bulunduğu meslek yahut ticaret odası üzerinden verilebildiği gibi bankalar üzerinden de verilebilmektedir. Esnaf kredisi almanın çok çeşitli şartları bulunmakla beraber, esnafın yürüttüğü işin şekline ve büyüklüğüne göre verilecek olan kredi değişiklik göstermektedir. Esnaf kredisinin hesaplama işlemi ise esnaf kredisi hesaplama formülleri kullanılarak yapılır. Esnaf kredisi aylık hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

 •  KOBİ Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

2021 yılında aylık %1,35 civarında olan esnaf kredisi faiz oranları Temmuz 2022 itibarıyla aylık %2,08 ile %2,91 arasında değişiklik göstermektedir. Esnaf kredisi faiz oranları sürekli değiştiğinden 25.09.2022 tarihli güncel esnaf kredisi oranları için yukarıdaki hesaplama modülü kullanılmalıdır. Esnaf kredisi çekme süresi ile 20 ile 30 gün arasında değişiklik göstermektedir.

Esnaf Kredisi Nedir?

Esnaf kredisi, esnaf ve işletme sahiplerinin hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla verilen bir kredi türüdür. Esnaf kredisi bankalar, meslek odaları ve ticaret odaları tarafından verilmektedir. Esnaf kredisinde bilinmesi gereken üç temel nokta; esnaf kredi faizlerinin daha düşük olması, 3 ayda bir veya 6 ayda bir olacak şekilde geri ödeme seçeneklerine sahip olması ve üst limitinin 350 bin TL olmasıdır. Ancak yeni iş yeri veya ticari araç satın alımları için bu kredi miktarı 500 bin TL’ye kadar artış gösterebilmektedir. Esnaf kredisinin yurt dışındaki adı ise "business loan" olarak bilinir.  Esnaf kredisi kullanırken bilinmesi gereken üç temel noktadan ilki esnaf kredisininin bir işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çekildiğidir. İkinci nokta ise ödemelerin geciktirilmesi durumunda faiz işlemesi ve banka kredi notunda düşüş meydana geldiğidir. Üçüncüsü ise faiz oranlarının değişiklik gösterdiğidir. Esnaf kredisinin tarihçesi ticaretin ilk başladığı zamanlara kadar uzanır. Antik Yunan, Roma ve Mezopotamya uygarlıklarında pazar yerlerinde kurulan standlarda daha önce belirlenmiş faiz oranlarında kredi verilmekteydi. Türkiye'de ise esnaf kredisi Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından beri verilmektedir. Esnaf kredisi, esnaflar tarafından en çok tercih edilen popüler ve avantajlı bir kredi türüdür. Esnaf kredisi faizleri BDDK şartlarına uymak koşuluyla bankalar tarafından belirlenir. Bu nedenle esnaf kredisi faizleri bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Daha düşük faizle mevduat toplayabilen bir banka, tüketicilere daha düşük esnaf kredisi faiz oranı sunabilir. Esnaf kredisi faizlerini etkileyen unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası
 • Bankaların para edinme (mevduat) maliyetleri
 • Enflasyon
 • Kredi arz talep dengesi

Esnaf Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Esnaf kredisi hesaplanırken anapara, aylık faiz oranı, vade ve vergi oranları kullanılır. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır. Aylık taksitte anapara, faiz, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BMSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) toplamı bulunur.  Esnaf kredisi hesaplamasında kredi tutarı, faiz oranı ve vade olmak üzere üç kriter bulunur. Esnaf kredisi hesaplaması aşağıdaki bilgilerle yapılmaktadır: 

 • Anapara: Toplam çekilen esnaf kredisi tutarı  
 • Faiz: Kullanılan kredi için ödenecek faiz oranı  
 • Vade: Borcun ne kadar sürede ve hangi periyotlarda ödeneceğidir.  

Esnaf kredisi hesaplamak için öncelikle esnaf kredisi hesaplama alt formülleri ile gerekli sayıların bulunması gerekir. Kullanılacak ilk alt formül formülünde ilk işlem aylık ödeme tutarını bulmaktır. Aylık esnaf kredisi ödeme tutarı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

 •  Esnaf Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı (1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Örneğin aylık %2 faiz oranıyla 36 ay vadeli 100.000 TL’lik örnek bir esnaf kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır:  

P: 100.000  

r: 0,02  

n: 36  

= 100.000 x 0,02 x (1,02)36  ÷ (1,02)36  -1  

= 4008 ÷ 1,039887  

= 3920,33 TL aylık esnaf kredisi geri ödeme tutarı olacaktır.  

Ancak esnaf kredisinde faiz ödemeleri üç aylık veya altı aylık dilimlerle yapılabildiği için geri ödeme taksiti aylık döneme göre belirlenir. Aylık taksitin üç ile çarpılması ile elde edilen 11.760 sonucu, kredinin üç aylık taksitlerle ödenmesi gereken miktarını gösterir. Bu hesaplama işleminde faiz oranı ve vadeler örnek olarak verilmiştir. Güncel faiz oranları, farklı vadeler, BSMV ve KKDF dahil hesaplamalar için encazip.com üzerinden esnaf kredisi hesaplama modülü kullanılabilir. 

Esnaf Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

Esnaf kredisi üst limiti 350 bin TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu limit, yeni iş yeri veya ticari araç satın alma faaliyetlerinde 500 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Esnaf kredisi vadeleri ise 1 aydan başlayarak 60 aya kadar çıkabilir. Faiz oranları ise kredi alınacak kuruma, miktara ve vade sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

Temmuz 2022 itibarıyla çeşitli bankaların çeşitli miktar ve vadelerdeki faiz oranları aşağıdaki tablodaki gibidir.

BankaVadeMiktar (TL)Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
Türkiye İş Bankası12100.000%2,084.243 TL153.886 TL
ING Bank1250.000%2,594.940 TL59.773 TL
Garanti Bankası1250.000%2,795.002 TL60.602 TL
YapıKredi12100.000%2,914.923 TL178.219 TL

Faizsiz Esnaf Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından sağlanan faizsiz esnaf kredileri vardır. Türkiye’de katılım bankası olarak adlandırılan fakat dünya genelinde İslami banka olarak sınıflandırılan bu bankalar, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Faizsiz esnaf kredisi, sıfır faizli kredi esnaf kredisi verileceği anlamına gelmez ve kendi içerisinde belirli bir maliyet barındırır. Fakat katılım bankalarının çalışma prensibi gereğince faiz yerine kar oranı adı verilen bir maliyet ortaya çıkar. Faizsiz kredi ile faizli kredi arasında karar vermek için geri ödeme tutarları karşılaştırılarak hangi kredinin daha avantajlı olduğu belirlenmelidir.  Faizsiz esnaf kredisinin varlık amacı, İslami usüllere uygun olarak kredi kullanmak isteyen esnafların ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Esnaf Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Esnaf kredisi ödeme tablosu borcun vadesine ve faizine göre değişiklik gösterir. 

Esnaf Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Esnaf kredisi vadeleri esnafın tercihlerine ve bankaya göre değişebilir. Ancak uygulanabilecek en yüksek vade miktarı, kullanılan kredi tutarına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. Esnaf kredisi vadeler 1 ile 60 arasında verilmektedir. Esnaf kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz, BSMV ve KKDF’nin detaylarını her taksit için gösteren tablodur. Esnaf kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür.

Esnaf kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunmalıdır. Daha sonra ilk çekilen kredi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanarak o ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BMSF ve KKDF hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve esnaf kredisi ödeme tablosu hazırlanır. 

Aylık faiz oranı %1,2 olan 36 ay vadeli ve 100.000 TL tutarlı bir esnaf kredisi için örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem Sayısı Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara 
3.579 2.139,22 1.200,00 TL 180,00 TL 60,00 TL 97.860,78 
3.579 2.170,03 1.174,33 TL 176,15 TL 58,72 TL 95.690,75 
3.579 2.201,28 1.148,29 TL 172,24 TL 57,41 TL 93.489,47 
3.579 2.232,98 1.121,87 TL 168,28 TL 56,09 TL 91.256,50 
3.579 2.265,13 1.095,08 TL 164,26 TL 54,75 TL 88.991,37 
3.579 2.297,75 1.067,90 TL 160,18 TL 53,39 TL 86.693,62 
3.579 2.330,84 1.040,32 TL 156,05 TL 52,02 TL 84.362,78 
3.579 2.364,40 1.012,35 TL 151,85 TL 50,62 TL 81.998,38 
3.579 2.398,45 983,98 TL 147,60 TL 49,20 TL 79.599,94 
10 3.579 2.432,98 955,20 TL 143,28 TL 47,76 TL 77.166,95 
11 3.579 2.468,02 926,00 TL 138,90 TL 46,30 TL 74.698,93 
12 3.579 2.503,56 896,39 TL 134,46 TL 44,82 TL 72.195,37 
13 3.579 2.539,61 866,34 TL 129,95 TL 43,32 TL 69.655,76 
14 3.579 2.576,18 835,87 TL 125,38 TL 41,79 TL 67.079,58 
15 3.579 2.613,28 804,96 TL 120,74 TL 40,25 TL 64.466,31 
16 3.579 2.650,91 773,60 TL 116,04 TL 38,68 TL 61.815,40 
17 3.579 2.689,08 741,78 TL 111,27 TL 37,09 TL 59.126,32 
18 3.579 2.727,80 709,52 TL 106,43 TL 35,48 TL 56.398,51 
19 3.579 2.767,08 676,78 TL 101,52 TL 33,84 TL 53.631,43 
20 3.579 2.806,93 643,58 TL 96,54 TL 32,18 TL 50.824,50 
21 3.579 2.847,35 609,89 TL 91,48 TL 30,49 TL 47.977,15 
22 3.579 2.888,35 575,73 TL 86,36 TL 28,79 TL 45.088,79 
23 3.579 2.929,94 541,07 TL 81,16 TL 27,05 TL 42.158,85 
24 3.579 2.972,14 505,91 TL 75,89 TL 25,30 TL 39.186,71 
25 3.579 3.014,93 470,24 TL 70,54 TL 23,51 TL 36.171,78 
26 3.579 3.058,35 434,06 TL 65,11 TL 21,70 TL 33.113,43 
27 3.579 3.102,39 397,36 TL 59,60 TL 19,87 TL 30.011,04 
28 3.579 3.147,06 360,13 TL 54,02 TL 18,01 TL 26.863,97 
29 3.579 3.192,38 322,37 TL 48,36 TL 16,12 TL 23.671,59 
30 3.579 3.238,35 284,06 TL 42,61 TL 14,20 TL 20.433,24 
31 3.579 3.284,98 245,20 TL 36,78 TL 12,26 TL 17.148,25 
32 3.579 3.332,29 205,78 TL 30,87 TL 10,29 TL 13.815,96 
33 3.579 3.380,27 165,79 TL 24,87 TL 8,29 TL 10.435,69 
34 3.579 3.428,95 125,23 TL 18,78 TL 6,26 TL 7.006,74 
35 3.579 3.478,33 84,08 TL 12,61 TL 4,20 TL 3.528,41 
36 3.579 3.528,41 42,34 TL 6,35 TL 2,12 TL 0,00

Esnaf Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Esnaf kredisi vadeleri 1 ile 60 ay arasında değişmektedir. En popüler esnaf kredisi vadeleri ise şunlardır:

 • 12 ay 
 • 18 ay 
 • 24 ay 
 • 36 ay 
 • 48 ay 
 • 60 ay 

Bu vadelere ek olarak esnaf kredisinde belirli bir süre geri ödemesiz zaman kazanımı mevcuttur. Örneğin kredi anlaşmasına bağlı olarak kredi geri ödemesine 2 yıl sonra başlanabilir. 

Esnaf Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf kredisi başvurusu online ya da fiziki olarak şu kanallardan yapılabilir:   

 • encazip.com üzerinden yönlendirilen esnaf kredisi sayfasından  
 • Online bankacılık kanallarından  
 • Bankaların çağrı merkezlerinden  
 • Kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan  
 • KOSGEB üzerinden 

Esnaf Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Esnaf kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler şunlardır: 

 • 3 vesikalık fotoğraf 
 • 3 kimlik fotokopisi 
 • 3 ikametgah ilmühaberi (2 tanesi fotokopi olabilir) 
 • 3 esnaf sicil belgesi fotokopisi 
 • 3 oda belgesi 
 • 3 imza sirküler 
 • 3 vergi levhası fotokopisi 
 • 3 adet son geçmiş döneme ait beyanname

Esnaf Kredisini Kimler Çekebilir?

Esnaf kredisi çekecek kişilerin taşıması gereken bazı şartlar bulunur. Esnaf kredisi çekmek için gerekli şartlar şunlardır: 

 • Esnaf ve sanatkar olmak 
 • Esnaflık faaliyetini en az bir yıldır sürdürüyor olmak 
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kayıtlı olmak 
 • Kefalet veren kooperatifin bölgesi içerisinde ikamet veya iş yeri adresine sahip olmak 
 • Birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleriyle ortak olmamak 
 • Vergi borcu olmamak 
 • Banka kredi notunun yeterli olması 

Çalışmayanlar Esnaf Kredisi Çekebilir mi?

Esnaf kredisi yalnızca esnaflara verilen ve çeşitli şartları sağlamayı gerektiren bir kredi türüdür. Bu nedenle çalışmayanlar esnaf kredisi çekemez. Yalnızca çalışmayanlar değil aynı zamanda esnaflık faaliyeti dışındaki çalışanlar da esnaf kredisi çekemez. Buna bağlı olarak her yıl çalışmayan kaç kişinin esnaf kredisi çektiğine dair bir istatistik mevcut değildir.

Ev Hanımları Esnaf Kredisi Alabilir mi?

Esnaf kredisi yalnızca esnaflara verilen bir kredi türüdür. Bu nedenle ev hanımlarının esnaf kredisi çekmesi mümkün değildir. Buna bağlı olarak her yıl kaç ev hanımının esnaf kredisi çektiğine dair bir istatistik mevcut değildir.

Faizsiz Esnaf Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz esnaf kredisi, katılım bankaları tarafından verilmektedir. Faizsiz esnaf kredisi veren bankalar şunlardır: 

 • Kuveyt Türk  
 • Albaraka Türk  
 • Türkiye Finans  
 • Vakıf Katılım Bankası  
 • Ziraat Katılım Bankası  

En Düşük Faizli Esnaf Kredileri Hangi Bankalardadır?

Haziran 2022 itibarıyla en düşük faizli esnaf kredisi veren 4 banka ve faiz oranları şunlardır: 

 • Akbank %0,99 
 • Fiba Banka %1,85 
 • Türkiye İş Bankası %1,90 
 • ING Bank %1,90 

Esnaf Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Esnaf kredisi çekme süresi 20 gün ile 30 gün arasında değişir. Esnaf kredisi, diğer kredi türlerine göre daha düşük faizli ve daha uzun vadelere ve kolay ödeme sistemlerine sahip bir kredi türüdür. Bu nedenle esnaf kredisi verirken çeşitli kurumların istihbarat çalışmaları yürütülür. Bu çalışmaların tamamlanması ve kredi başvurusunun sonuçlanması bir aylık zaman alabilir. 

Anında Esnaf Kredisi Çekilir mi?

Esnaf kredisi çekme süresi en az 20 gün en fazla ise 30 iş günüdür. Bu nedenle herhangi bir bankaya gidip anında esnaf kredisi çekmek mümkün değildir. 

Esnaf Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Esnaf kredisi taksitleri zamanında ödenmezse kredi alan esnafa icra işlemleri başlatılır. Esnaf Kefalet Kredisi kapsamında alınan esnaf kredisi taksitleri zamanında ödenmediği takdirde ise şu süreç işletilir: 

 • Gecikmenin 30. günü itibarıyla banka tarafından Kredi Garanti Fonuna (KGF) bilgilendirme yapılır. 
 • 90. gün itibarıyla takip işlemleri başlatılır. 
 • İlerleyen süreçte banka avukatları tarafından KGF’ye kredi ve bilgi dosyaları teslim edilir ve KGF tazmin takibi başlatılır. 
 • KGF tarafından işletmeye kefil olunan miktar bankaya ödenir. 

Esnaf Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Esnaf kredisi çekmek, kredi notunu doğrudan etkileyen bir durum değildir. Kredi notunu etkileyen şey ise çekilen esnaf kredisinin geri ödeme sürecidir. Esnaf kredisinin geri ödemeleri zamanında ve aksatmaksızın yapılırsa bu durum kredi notuna olumlu etki eder. Ödemelerin aksatılması veya yapılmaması ise kredi notunu olumsuz bir şekilde etkileyebilir. 

Esnaf Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi anlamına gelir. İhtiyaç kredisi, farklı vadelerle, faizlerle ve farklı şartlarla çekilen bir kredi türüdür. Esnaf kredisi ise yalnızca esnaf ve zanaatkarlık faaliyetleri içerisindeki kişilere verilen bir kredi türüdür. Bu nedenle esnaf kredisi ile tüketici kredisi aynı değildir. 

Esnaf Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Esnaf kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile kredi veren kurumlar tarafından talep edilen esnaf kredisi masrafları toplamıdır. 

Esnaf Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Esnaf kredilerinde dosya masrafı binde 5 (%0,5) oranında alınır. Örneğin 100 bin TL tutarındaki bir esnaf kredisinin dosya masrafı 500 TL olarak hesaplanır. 

Esnaf Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Esnaf kredisi başvurusunun onaylanmamasına neden olabilecek bazı durumlar mevcuttur. Esnaf kredisi başvurusu şu nedenlerden dolayı onaylanmayabilir: 

 • Kredi notunun düşük olması: 0 ile 1900 arasında değişen kredi notu skalasında 1100’ün altında kredi notu alan kişiler orta riskli olarak tanımlandığından esnaf kredisi başvurularının onaylanmama ihtimali yüksektir.   
 • Gelir yetersiz olması: Krediyi geri ödemek için yeterli gelir olduğuna dair kanıt yetersizliği, kredinin onaylanmamasına yol açabilir.  
 • Kara listede olmak: Daha önceki dönemde kullanılan kredi ürününün zamanında ödenmemesi nedeniyle hukuki işlem başlatılan kişiler 5 yıl süreyle bankaların kara listelerinde yer alır. Kara listede olma durumunda esnaf kredisi başvurusu onaylanmaz.  
 • Evrak ya da belge eksikliği: Çok önemli bir neden olmaksızın başvuru dosyasındaki bir evrak eksikliği de kredi talebinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu durumda eksik evrak tamamlanarak kredi onayı alınabilir.  

Esnaf Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), verilen kredilerden alınan faiz üzerinden alınarak Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) aktarılan bir fondur. Esnaf kredisi için KKDF, hesaplanan faiz miktarı üzerinden %15 oranında alınır. 

Esnaf Kredisi BSMV Nedir?

Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), verilen kredilerden alınan faiz üzerinden alınarak Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) aktarılan bir vergidir. Esnaf kedisi için BSMV, hesaplanan faiz miktarı üzerinden %5 oranında alınır.  

İpotekli Esnaf Kredisi Nedir?

İpotekli esnaf kredisi, bir mal veya mülkün ipotek altına alınması koşuluna dayalı bir kredidir. Esnaf kredisinde ipotek işlemleri özellikle ticari araç veya iş yeri alımlarında gerçekleştirilir. İpotekli esnaf kredisine en somut örnek taksidir. Taksi satın alan bir taksi esnafı, bu aracı ipotekli şekilde satın alarak esnaf kredisi kullanabilir. İpotekli esnaf kredisinin hesaplama formülü, ipoteksiz esnaf kredisinin hesaplama formülü ile aynıdır. Bu nedenle her ikisi de aynı formül ile hesaplanabilir. Yıllık %9,5 faizle 12 aylık vadeye sahip 100.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

100.000 x %9,5 = 9.500 TL yıllık ödenecek faiz 

9.500 x BSMV(%5) = 475 

9.500 x KKDF (%15) = 1425 

Faiz + BSMV + KKDF = 11.400 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 111.400

Esnaf Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Esnaf hesaplaması için belli bir formül vardır ancak ülkemizde faiz üzerinden alınan KKDF ve BSMV, kredi hesaplamasının ülkemizde daha farklı bir formüle dayanmasına neden olur. 

Esnaf kredisi hesaplama, alınan toplam kredi, faiz oranı ve vadeye göre değişiklik gösterir. Temel olarak aylık ödeme planlı esnaf kredisi hesaplama şu şekilde yapılır:  

 • Aylık sabit ödeme tutarı bulunur.
 • Toplam alınan kredi (anapara) üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır.
 • Hesaplanan faiz üzerine %5’lik BSMV ve %15’lik KKDF eklenerek toplam vergiler bulunur.  
 • Toplam aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.  
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur.  
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.  
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.  

Ziraat Bankası Esnaf Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası, 60 aya kadar vadeli esnaf kredisi vermektedir. Temmuz 2022 itibarıyla faiz oranı ise yıllık %9,5’tir. Kullanılabilecek maksimum kredi ise 200 bin TL’dir.

ING Bank Esnaf Kredisi Hesaplama

Ing Bank, 60 aya kadar vadeli esnaf kredisi vermektedir. Temmuz 2022 itibarıyla faiz oranı ise aylık %2,24 ile %3,03 arasında değişmektedir. Kullanılabilecek maksimum kredi ise 100 bin TL’dir.

Akbank Esnaf Kredisi Hesaplama

Akbank, 12 aya kadar vadeli esnaf kredisi vermektedir. Temmuz 2022 itibarıyla faiz oranı ise aylık en az %0,99'dur. Kullanılabilecek maksimum kredi ise 50 bin TL’dir.

İş Bankası Esnaf Kredisi Hesaplama

Türkiye İş Bankası, 36 aya kadar vadeli esnaf kredisi vermektedir. Temmuz 2022 itibarıyla faiz oranı ise aylık en az %2,30 ile %2,61 arasında değişmektedir. Kullanılabilecek maksimum kredi ise 250 bin TL’dir.

Esnaf Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Esnaflar, çekmek istedikleri esnaf kredisi tutarını belirlerken 3 farklı yöntem kullanabilir. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:    

 • Vadeye göre esnaf kredisi hesaplama 
 • Aylık taksite göre esnaf kredisi hesaplama 
 • Faiz oranlarına göre esnaf kredisi hesaplama 

1. Vadeye Göre Esnaf Kredisi Hesaplama

Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre esnaf kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.  

2. Aylık Taksite Göre Esnaf Kredisi Hesaplama

Esnaflar, ihtiyaç duydukları kredi tutarını kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre esnaf kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.  

3. Faiz Oranlarına Göre Esnaf Kredisi Hesaplama

Faiz oranı, esnaf kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, esnaf kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur.  

Popüler Esnaf Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler esnaf kredisi hesaplama miktarları şunlardır: 

 • 5.000 TL 
 • 10.000 TL 
 • 20.000 TL 
 • 30.000 TL 
 • 40.000 TL 
 • 100.000 TL 

5,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 5.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

5.000 x %9,5 = 475 TL yıllık ödenecek faiz 

475 x BSMV(%5) = 23,75 

475 x KKDF (%15) = 71,25 

Faiz + BSMV + KKDF = 570 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 5,570 

10,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 10.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

10.000 x %9,5 = 950 TL yıllık ödenecek faiz 

950 x BSMV(%5) = 47,5 

950 x KKDF (%15) = 142,5 

Faiz + BSMV + KKDF = 1.140 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 11.140  

20,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 20.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

20.000 x %9,5 = 1.900 TL yıllık ödenecek faiz 

1.900 x BSMV(%5) = 95 

1.900 x KKDF (%15) = 285 

Faiz + BSMV + KKDF = 2.280 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 22.280  

30,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 30.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

30.000 x %9,5 = 2.850 TL yıllık ödenecek faiz 

1.900 x BSMV(%5) = 142,5 

1.900 x KKDF (%15) = 427,5 

Faiz + BSMV + KKDF = 3.420 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 33.420  

40,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 40.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

40.000 x %9,5 = 3.800 TL yıllık ödenecek faiz 

1.900 x BSMV(%5) = 190 

1.900 x KKDF (%15) = 570 

Faiz + BSMV + KKDF = 4.560 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 44.560  

100,000 TL Esnaf Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranı yıllık %9,5’tir. Buna göre biri 12 aylık vadede 100.000 TL esnaf kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 

100.000 x %9,5 = 9.500 TL yıllık ödenecek faiz 

9.500 x BSMV(%5) = 475 

9.500 x KKDF (%15) = 1425 

Faiz + BSMV + KKDF = 11.400 toplam ödenecek faiz matrahı 

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 111.400

Esnaf Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Esnaf kredisi, ticari işletmelerin işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fonlanan bir kredi türüdür. Esnaf kredisi kullanmayan tüketiciler için işletme giderlerini gidermek amacıyla alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • İhtiyaç kredisi kullanmak

Esnaf Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Esnaf kredisi hesaplama ile ihtiyaç kredisi hesaplama arasında herhangi bir fark bulunmaz. Her iki kredi türü de aynı vergilere tabi olduğu için hesaplama işlemi her iki kredi türünde de aynı şekilde yapılır.

Esnaf Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Konut kredisi, esnaf kredisinin aksine KKDF ve BMSF vergilerinden muaf olduğu için konut kredisi faizi üzerinden bu vergiler tahakkuk etmezken esnaf kredilerinde bu vergiler alınır. Faiz üzerinden tahakkuk eden bu vergiler dışında konut kredisi hesaplama ile esnaf kredisi hesaplama formülleri aynıdır. Öncelikle anapara, faiz ve vadeye göre aylık ödeme tutarı bulunur ve aylık sabit ödeme tutarı ile ödeme planı hazırlanır. Bu nedenle esnaf kredisi hesaplama ile konut kredisi hesaplama işlemi birbirinden farklıdır.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler