Elektrikte Hizmet Kalitesi

Elektrik tedarikçilerinden 50 – 100 TL tazminat alabilirsiniz
Elektrikte Hizmet Kalitesi Nedir?

Elektrik Dağıtım Şirketleri Ticari Kalite Göstegesi Tablosu

Elektrik dağıtım şirketlerinin kalite göstergeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen yönetmelik ve kararlarla belirlenmiştir. Buna göre tüketici şikayetleri belli kod numaraları ile gruplandırılmış, her bir tüketici şikayetinin ne kadar sürede sonuçlanıdırılması gerektiği belirtilerek zamanında sonuçlandırılmayan talepler için tazminatlar açıklanmıştır.

TİCARİ KALİTE KOD NOTİCARİ KALİTE GÖSTERGESİSTANDART SÜRETAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM
1.1Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi.Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
1.2Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile sahibine yazılı olarak bildirilmesiDağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
2Bağlantı talebine ilişkin yatırımın başvuru sahibi tarafından yapılması durumunda projenin onaylanması veya revizyonu için iade edilmesiProje sunum tarihinden itibaren beş iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
3Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde; proje inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesiOn beş gün içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100TL
4Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilmesi (01/01/2014 tarihinden itibaren isteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderilmesi)Kesintiden en az kırk sekiz saat önceDağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından, programlı olduğu halde bildirimi yapılmayan her bir kesinti için 2000 TL düşülür.
5.1Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesiDağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde200 TL
5.2Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesiDağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren, ek bilgi talep edilmesi halinde doksan gün içerisinde200 TL
6Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesiOn beş iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
7Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye başlanmasıİmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 400TL
8Dağıtım şirketleri tarafından kullanım yerinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak kullanıcılara verilen randevu saatine uyulmasıEn fazla üç saat gecikme ile gerçekleştirilirMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
9.1Kullanıcı zararının tazminine ilişkin başvuruyu sonuçlandırmaYirmi iş günüMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
9.2Kullanıcı zararının ödenmesi veya teçhizatın tamir ettirilmesiBu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen sürelere uyulmalıdırMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
10Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulmasıBildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemezKesintiden etkilenen kullanıcı başına Mesken Abonesi: 50TL Diğer Aboneler: 100 TL

Görevli Tedarik Şirketleri Ticari Kalite Göstegesi Tablosu

TİCARİ KALİTE KOD NOTİCARİ KALİTE GÖSTERGESİSTANDART SÜRETAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM
1Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesiOn beş iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
2Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edilmesiSon ödeme tarihinden en az on gün önceKullanıcından sadece faturanın anaparası tahsil edilir. Kesme yapılmışsa kesme bağlama bedeli alınmaz.
3Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesiBaşvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde100 TL
4Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin müşteriye iade edilmesiÜç iş günü içerisindeFazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz
5Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin müşteriye iade edilmesiTüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncelleştirerek talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisindeGüvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz
6Perakende satış sözleşmesinin kullanıcıya önerilmesiAynı gün içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL
7İmzalanan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi verilmesiİmza tarihini izleyen üç iş günü içerisindeMesken Abonesi: 50 TL Diğer Aboneler: 100 TL

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 22 Eylül 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi