Elektrik Faturası Kaç Gün Ödenmezse Kesilir?

Elektrik faturası üzerinde yazan son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa tedarikçi şirketler tüketicilere ikinci bir bildirim yapar. Bildirimin yapıldığı tarihten sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapılmamışsa tüketicilerin elektrik enerjisi kesilir. Faturanın ödenmemesi gerekçesiyle elektrik kesintisi yalnızca elektrik tedarikçisini değiştirmemiş tüketicilere uygulanır.
Elektrik Faturası Kaç Gün Ödenmezse Kesilir?

Elektrik sektörünün artan borçluluğu karşısında halkın omzuna yüklenen fatura tutarları gün geçtikçe artmaktadır. Kesilmesi durumunda hayatı yaşanamaz hale getirebilen elektrik, son yüzyılda insan yaşamının vazgeçilemeyen ihtiyacını temsil etmektedir. Ödeme gücünün azaldığı günümüz ekonomisinde tüketicilerin bir takım soruların cevabını bilmesi hayati önem taşımaktadır.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yayımladığı Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin “Zamanında Ödenmeyen Borçlar” başlıklı 35. maddesiyle bu soruların cevabını kurallara bağlamıştır. Aslında bu kurallar, tüketicin haklarının neler olduğu, elektrik tedariği kapsamında hizmet kusuru ve mevzuata aykırı durumların varlığı halinde tüketicinin elektriğinin kat’ i surette kesilemeyeceği hususu açıkça belirtilmiştir.

Elektrik faturası kaç gün ödenmezse kesilir?

Elektrik faturasının son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa tüketiciye ikinci bir bildirim yapılır ve bu bildirimi takip eden 5 gün içinde elektrik faturası ödenmezse elektrik kesilir. 

Elektrik faturası üzerinde yazılı son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. İkinci ihbarname olarak adlandırılan bu bildirimi yapan görevli tedarik şirketi, yazılı bildirimle birlikte mutlaka kalıcı veri saklayıcılarından (sms, e-posta, telefon vs.) en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.

“Elektrik faturası kaç gün ödenmezse kesilir?” sorusunun cevabı için öncelikle kesme bildiriminin ne zaman yapıldığı ve kesme bildirimi yapılırken kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılıp yapılmadığının tespiti gerekmektedir. Zira kalıcı veri saklayıcılarından en az biriyle ve yazılı olarak bildirimde bulunulmamış kullanım yerinin elektriği kesilememektedir. İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi