Zorunlu Araç ve Trafik Sigortası Hesaplama ve Fiyatları

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Trafik Kanunun 91. Maddesi ile zorunlu hale getirilen ve bir kaza anında diğer araçlara ve şahıslara verilen zararın karşılanmasını teminat altına alan sigortadır.

Trafik Sigortası
Kasko
'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.
'ni okudum.
gönderimini onaylıyorum.
Zorunlu trafik sigortası; sigorta yaptıranı değil, sigorta yaptıranın karıştığı kazalarda ikinci ve üçüncü şahısları kapsar.

Zorunlu Trafik Sigortasının Avantajları Nedir?

Zorunlu trafik sigortasının en önemli avantajı kaza sonucunda karşı tarafta ve üçüncü kişilerde oluşabilecek maddi ve hukuki sorumluluğun sigorta tarafından teminat altına alınmasıdır. Zorunlu trafik sigortasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kaza sonrasında kazaya karışan diğer araçlarda oluşan maddi hasarlar teminat kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.
 • Zorunlu trafik sigortası ile poliçe kapsamındaki teminatlara göre kaza esnasında üçüncü şahıslarda oluşabilecek sakatlıklar karşılanır.
 • Vefat durumunda poliçe kapsamındaki teminatlara göre tazminat ödemesi yapılır.
 • Kazaya karışanların sağlık ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.
 • Kazazedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanır.
Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Trafik Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Tüm sigorta acenteleri ve brokerleri, sigorta acentelik hizmeti veren banka şubeleri tarafından yaptırılabilir. Sigorta acentelik ya da aracılık hizmeti veren internet siteleri (sigortam.net, encazip.com gibi) üzerinden farklı sigorta şirketleri karşılaştırılarak internet üzerinden yaptırılabilir.  Sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinden yaptırılabilir. 

Zorunlu Trafik Sigortası İçin Gerekli Evraklar Nedir?

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için, yalnızca sigorta yaptırılacak aracın ruhsatının bulunması yeterlidir. 

Trafik Sigortası Ne Zaman Yenilenir?

Trafik sigortası poliçesinin süresi 1 yıldır ve otomatik olarak yenilenmez ve belirli bir yenileme süresi yoktur. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak yasak olduğundan sigortanın başlangıç tarihinden 1 yıl sonra yenilenmesine mutlaka dikkat edilmelidir. 

Sigorta aracılık ya da acentelik hizmeti veren internet sitelerini kullanarak zorunlu trafik sigortası yenileme alarmı kurularak takip kolaylığı sağlanır. Ayrıca sigorta acenteleri ve brokerler de manuel olarak müşterilerine trafik sigortası yenileme tarihine yakın bir tarihte hatırlatma yapabilir.

Trafik Sigortası Bitiş Tarihi Nasıl Öğrenilir?

Trafik sigortası bitiş tarihi e-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) hizmetlerinden öğrenilebilir. E-Devlet üzerinden trafik sigortası bitiş tarihi öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama sayfasındaki modülden sorgulama yapılabilir. Sıfır araçların trafik sigortası genellikle trafiğe çıkış tarihinde ya da 1-2 gün önce yapıldığından, sıfır araçların trafik sigortası bitiş tarihi ilk trafiğe çıkış tarihinden 1 yıl sonrasına çok yakın bir tarih olarak kabul edilerek buna göre işlem tahsis edilebilir.

Yeni Alınan Aracın Trafik Sigortası Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sıfır kilometre araçların trafik sigortası ruhsat işlemleri sırasında ibraz zorunluluğu olduğundan ruhsat işlemlerine başlamadan önce yapılmalıdır. 2. el araçlarda ise noter satışı yapıldıktan sonra 15 gün boyunca aracın eski sahibi tarafından yapılan trafik sigortası geçerli olur. Yeni alınan 2. El araçların zorunlu trafik sigortası satış tarihini takip eden 15 gün içinde yapılmalıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası Ne Kadar?

Zorunlu trafik sigortası fiyatları ile, sigorta yaptıran kişiye göre değişmekle birlikte 2022 yılı için TL ile 1.323 TL ile 6.018 TL arasında değişir. Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bakanlık, zorunlu trafik sigortası için uygulanabilecek en yüksek fiyatı açıklar ancak sigorta şirketleri bu fiyatın daha altına trafik sigorta poliçesi düzenleyebilir.

Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Trafik sigortası poliçelerinin teminatlarında şirketler arasında herhangi bir farklılık olmaz, tüm sigorta şirketleri ve müşteriler için aynı teminatlar geçerli olur. Trafik sigortası fiyatı hesaplamasında hasarsızlık durumuna göre %45 hasarsızlık indirimi ile %150 prim artışı olur. Bu hesaplamanın yapılması için kademeli bir basamak sistemi kurulmuş ve 7 basamaktan oluşan bir sistemdir. Trafik sigortası fiyatı hesaplamaya esas 7 basamaklı sistemde ilk kez sigorta yaptıran 4. Kademeden başlar. İlk sene hasarsız kapanırsa 5. basamağa geçilerek %15 hasarsızlık indirimi uygulanırken, ilk senenin hasarla kapanması durumunda 3. basamağa geçilir ve sigorta priminde %50’lik artış olur.

Zorunlu Trafik Sigortası Prim İadesi Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu trafik sigortası prim hesaplaması, gün hesabı ile 1 yıllık bir poliçenin iptal tarihinde kalan gün sayısının bulunması ve bunun toplam sigorta primi ile oranlanması ile hesaplanır. Zorunlu trafik sigortası prim iadesi formülü şu şekildedir:

(Toplam Sigorta Primi/365) x (365 – Fesih gününe kadar geçen süre) 

Örneğin 730 TL yıllık primi olan bir trafik sigortasının poliçe başlangıcından 100 gün sonra iptal edilmesi durumunda hesaplama şu şekilde yapılır:

365 – 100 = 265 prim iadesi yapılacak gün sayısı 

730 / 365 = 2 TL günlük trafik sigortası primi 

265 x 2 = 530 TL yapılacak trafik sigortası prim iadesi 

Trafik Sigortası Kademesi Nedir?

Trafik sigortası fiyat hesaplaması 7 kademeli basamak sistemi ile yapılır ve bu basamak sistemine göre hasarsızlık indirimi ya da prim artışı gerçekleşir. 1 Aralık 2022 tarihinde trafik sigortası basamaklarının değiştirilmesi, 0. ve 8. olarak iki yeni basamağın eklenmesi ve hazarsızlık indirimi - prim artış durumu oranlarına güncellenmesi beklenmektedir. 04.12.2022 tarihinde geçerli olan trafik sigortası fiyatı hesaplamaya esas basamak sistemi tablosu aşağıdaki gibidir:

KademeHasar ve Süre DurumuHasarsızlık İndirimi – Prim Artış Durumu 
1. basamakArt arda 3 yıl hasar olmaması %150 Prim Artışı 
2. basamakArt arda 2 yıl hasar olmaması %100 Prim Artışı 
3. basamakİlk yılda hasar olmaması %50 Prim Artışı 
4. basamakİlk defa trafiğe çıkacak kişiler için uygulanır. İndirim ya da Prim Artışı Olmaz 
5. basamakİlk yılın hasarsızlıkla kapanması %15 Hasarsızlık İndirimi 
6. basamak2. Yılın hasarsızlıkla kapanması %30 Hasarsızlık İndirimi 
7. basamak3. Yılın hasarsızlıkla kapanması %45 Hasarsızlık İndirimi

Trafik Sigortası Doğal Afetleri Karşılar mı?

Trafik sigortası yalnızca kaza anında üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları kapsar ve bu yüzden doğal afetler ile oluşan hasarlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz.

Hangi Araçlara Trafik Sigortası Yapılmaz?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. Maddesi uyarınca trafiğe çıkan tüm araçlara trafik sigortası yapılması zorunludur. 

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Zorunlu trafik sigortasının teminat kapsamı yalnızca üçüncü kişilerin araçlarında oluşacak hasarlar ile üçüncü kişilerin yaralanmaları veya ölümleri durumundaki tazminatları içerir. Zorunlu trafik sigortası teminat kapsamı detayları şu şekildedir: 

 • Maddi zararların tazmin edilmesi: Kazaya karışan diğer araçlarda oluşan maddi zararın karşılanması. 
 • Sağlık teminatı: Kaza sonucunda üçüncü kişilerin yaralanması sonucunda bu kişilerin tedavi edilmesi için gerekli giderlerin karşılanması. 
 • Sakatlık tazminat teminatı: Kaza sonucunda üçüncü kişilerde kalıcı sakatlık oluşması durumunda ortaya çıkacak giderlerin karşılanması. 
 • Vefat tazminat teminatı: Kaza sonucunda üçüncü kişilerin vefat etmesi durumunda vefat eden kişilerin yakınlarına ödenecek tazminatın karşılanması. 

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi, 1 yıllık sigorta poliçesi süresinde herhangi bir kaza yapılmaması durumunda bir sonraki dönemde uygulanacak olan indirim oranıdır. Bu indirim oranı basamak sistemine göre belirlenir. İlk yılın hasarsız geçmesi durumunda ikinci yılda %15, ikinci yılın da hasarsız kapanması ile üçüncü yılda %30, üçüncü yılın da hasarsız kapanması durumunda devam eden sürede %45’lik bir hasarsızlık indirimi uygulanır.

Trafik Sigortası Hasar Basamakları Nedir?

Trafik sigortası hasar basamakları, sigortalının hasar durumuna göre takip eden yıldaki poliçesine uygulanacak hasarsızlık indirimini ya da prim artış oranını belirleyen ve 7 basamaktan oluşan sistemdir. Her sigortalı ilk başlangıçta 4. Basamaktan başlar ve hasar durumuna göre devam eden yılda bir diğer basamağa geçiş yapar. Trafik sigortası hasar basamakları şu şekildedir: 

 • 1. basamak: Geçen 3 yılda her yıl hasar olması durumunda 4. yılda geçilir ve %150 prim artışı uygulanır. 
 • 2. basamak: Geçen 2 yılda her yıl hasar olması durumunda 3. yılda geçilir ve %100 prim artışı uygulanır. 
 • 3. basamak: Geçen 1 yılda hasar olması durumunda 2. yılda geçilir ve %50 prim artışı uygulanır. 
 • 4. basamak: İlk sigorta yapılan yılda uygulanan basamaktır. 
 • 5. basamak: Geçen 1 yılda hasar olmaması durumunda 2. yılda geçilir ve %15 hasarsızlık indirimi uygulanır. 
 • 6. basamak: Geçen 2 yılda hasar olmaması durumunda 3. yılda geçilir ve %30 hasarsızlık indirimi uygulanır. 
 • 7. basamak: Geçen 3 yılda hasar olmaması durumunda 4. yılda geçilir ve %45 hasarsızlık indirimi uygulanır. 

Trafik Sigortası Tavan Fiyatı Nedir?

Trafik sigortası tavan fiyatı, yönetmelik ile belirlenen, ile göre değişen ve 15 ayrı araç sınıfı için uygulanacak en yüksek trafik sigortası fiyatlarıdır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanmış artış oranları ile hesaplanan 2022 yılı için açıklanan otomobil trafik sigortası tavan fiyatı 6.018 TL’dir. Diğer araç sınıfları için tavan fiyatlar şu şekildedir: 

Araç Türü 1.Basamak 7.Basamak 
Otomobil 5.887 TL 1.295 TL 
Kamyonet 7.696 TL 1.693 TL 
Motosiklet 2.400 TL 528 TL 
Traktör 1.204 TL 265 TL 
Minibüs (10-17 koltuk) 10.344 TL 2.276 TL 
Kamyon 16.471 TL 3.624 TL 
Çekici 27.603 TL 6.073 TL 
Otobüs (19-30 koltuk) 14.742 TL 3.243 TL 
Taksi 15.239 TL 3.352 TL 
İş Makinesi 5.033 TL 1.107 TL 
Otobüs (31 ve üzeri koltuk) 36.524 TL 8.035 TL 
Özel Amaçlı Araç 16.048 TL 3.531 TL 
Römork 3.326 TL 732 TL

Trafik Sigortası Teminat Limitleri Nedir?

Kaza başına, kazaya karışan araç başına ve kazada yaralanan ya da vefat eden kişi başına göre her araç tipi için trafik sigortası teminat limitleri belirlenir. 2022 için trafik sigortası teminat limitleri şu şekildedir:

Araç TürüAraç Başına Maddi Giderler/TLKaza Başına Maddi Giderler/TLKişi Başına Sağlık Giderleri/TLKaza Başına Sağlık Giderleri/TLKişi Başına Sakatlanma ve Vefat/TLKaza Başına Sakatlanma ve Vefat/TL
Otomobil50.000100.000500.0002.500.000500.0002.500.000
Taksi50.000100.000500.0002.500.000500.0002.500.000
Minibüs50.000100.000500.0005.000.000500.0005.000.000
Otobüs (18-30 Koltuk50.000100.000500.0009.000.000500.0009.000.000
Otobüs (31 ve üstü koltuk)50.000100.000500.00015.500.000500.00015.500.000
Kamyonet50.000100.000500.0005.000.000500.0005.000.000
Kamyon50.000100.000500.0005.000.000500.0005.000.000
Çekici50.000100.000500.0005.000.000500.0005.000.000
Traktör50.000100.000500.0002.500.000500.0002.500.000
Motosiklet50.000100.000500.0001.500.000500.0001.500.000
Tanker50.000100.000500.0002.500.000500.0002.500.000
Özel Amaçlı Taşıtlar45.00090.000450.0002.250.000450.0002.250.000
Tarım Makinası45.00090.000450.0002.250.000450.0002.250.000

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatlarında ve Ödeme Koşullarında Değişiklik Olur mu?

Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatlarında bir değişiklik olmaz ancak hasarsızlık indirimi ve ödeme gibi konularda sigorta şirketlerine göre değişiklik olabilir.

Trafik Sigortası Bozulursa Ne Olur?

Aracın bir kazaya karışması ve bunun akabinde karşı tarafta oluşan zararın sigorta tarafından karşılanması durumunda trafik sigortası bozulur. Bu durumda basamak sistemine göre hasarsızlık indiriminden yararlanılamadığı gibi sigorta priminde de artış olur.

Trafik Sigortası Değer Kaybını Karşılar mı?

Trafik sigortası, kazaya karışan karşı tarafın değer kaybını karşılar ancak kusurlu tarafın değer kaybını karşılamaz.

Trafik Sigortası Araç Camına Gelen Zararı Karşılar mı?

Trafik sigortası ile kaza anında karşı tarafta oluşabilecek maddi hasarlar karşılandığından, kaza anında karşı tarafın araç camının zarar görmesi ya da kırılması durumunda ortaya çıkacak maliyet trafik sigortası tarafından karşılanır. Fakat trafik sigortası ile yalnızca karşı tarafın ya da üçüncü kişilerin hasarları teminat altında olduğundan, kaza dışında bir sebeple (örneğin taş fırlaması) camda oluşan hasar ya da kırılmanın onarımı trafik sigortası tarafından karşılanmaz.

Zorunlu Trafik Sigortası Manevi Tazminat Talebini Karşılar mı?

Zorunlu trafik sigortası manevi tazminat talebini karşılamaz. Zorunlu trafik sigortası kaza sonucunda karşı tarafta oluşan zararların tazminini, üçüncü kişilerde oluşacak yaralanmaların tedavileri ya da vefat durumunda direkt olarak ödenen tazminatlar gibi direkt olarak maddi hukuki konuları teminat altına alır. Kaza sonucunda karşı tarafın manevi tazminat talepleri ya da dava sonucunda ödenmesi kararlaştırılan manevi tazminatlar trafik sigortası kapsamına girmez. Karşı tarafın sigortalı aleyhinde dava açması durumunda ise poliçe teminat limitleri dahilinde kalmak suretiyle dava masrafları ve avukatlık ücretleri ödenir. 

Kredi Kartı ile Online Biçimde Trafik Sigortası Yaptırılabilir mi?

Kredi kartı ile online olarak trafik sigortası poliçesi yaptırılabilir. Bunun için sigorta şirketlerinin internet siteleri ile sigorta karşılaştırma siteleri kullanılabilir.

Online trafik sigortası yaptırabilmek için aşağıdaki bilgilerin bilinmesi yeterlidir:

 • TC kimlik numarası 
 • Aracın plakası 
 • Aracın ruhsat seri numarası  

Henüz ruhsatı çıkmamış araçlar için ise ruhsat seri numarası yerine aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır:

 • ASBİS numarası 
 • Aracın markası 
 • Aracın model yılı 
 • Aracın modeli 

Trafik Sigortası Kaza Sonrası Tedavi Giderlerini Karşılar mı?

Sigorta yaptıranın kusurlu olduğu kazalarda üçüncü kişilerde oluşacak yaralanmaların tedavi giderleri poliçe teminatları ile sınırlı olacak şekilde trafik sigortası tarafından karşılanır.

Trafik Sigortası Kimin Hasarını Karşılar?

Trafik sigortası, sigorta yaptıranın kusuru sonucu yaşanan kazalarda kazanın karşı tarafının veya üçüncü kişilerin hasarını karşılar, sigorta yaptıranın hasarını karşılamaz.

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Fark Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, sigorta yaptıranın aracındaki hasarları ya da yaralanma durumundaki sağlık giderlerini karşılamaz, yalnızca karşı tarafın hasarlarını karşılar. Kasko ise sigorta yaptıran tarafında oluşacak hasarları karşılar. Zorunlu trafik sigortası ile kasko arasındaki farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Trafik sigortası yaptırmak zorunludur ancak Kasko yaptırmak isteğe bağlıdır.
 • Trafik sigortası karşı tarafın hasarlarını karşılamaya yönelik bir enstrümanken, kaskonun amacı sigorta yaptıran tarafında oluşacak hasarları karşılamaktır.
 • Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri devlet tarafından belirlenirken, Kaskonun teminatları sigorta yaptıran ile sigorta şirketi arasındaki müzakereler ile değiştirilebilir.

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

2022 yılında trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 TL’dir. Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan aracın kolluk kuvvetlerince tespiti halinde araç bağlanır ve trafik sigortası yapılana kadar otoparka çekilir.

Trafik Sigortası Olmadan Kaza Yapılması Durumunda Ne Olur?

Zorunlu trafik sigortası olmadan bir kazaya karışılması durumunda araç sahibinin hiçbir güvencesi ve koruması olmaz. Para cezası veya trafikten men cezası, ortaya çıkabilecek zararın maddi yükünden çok daha düşük bir seviyede kalabilir. Trafik sigortası olmayan bir aracın kusurlu olarak kaza yapması durumunda karşı tarafta ve üçüncü kişilerde oluşacak tüm zararlar araç sahibi (sürücü) tarafından karşılanır. Buna çeşitli yöntemlerle kaza yapandan tazmin edilecek sağlık giderleri de dahildir. Trafik sigortası olmadan kaza yapılması sonucunda ortaya çıkması muhtemel maliyetler çok yüksektir ve tüm zararlar hiçbir yardım olmadan karşılanmak zorundadır.

Trafik Sigortası Gecikme Cezası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın para cezası ya da muhtemel trafikten men cezasının yanı sıra, trafiğe çıkmamış bir araç dahi olsa zorunlu trafik sigortasının yenilenmemesi cezaya tabidir. Trafik sigortası gecikme cezası 1 aya kadar gecikmeler için %5, 2 aylık gecikme için %10, 3 aylık gecikme için %15 ceza uygulanır ve bu ceza tutarı gecikme zamanına göre %50’ye kadar çıkar.

Türkiye’de Trafik Sigortası Yaptırabileceğiniz İşletmeler Hangileridir?

Trafik sigortası, tüm sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Bu sigorta şirketlerinin acenteleri ile brokerler, sigorta acenteliği yapan banka şubeleri ile online kanallar üzerinden trafik sigortası yaptırılabilir. Encazip.com gibi internet siteleri üzerinden aracı acenteler vasıtasıyla sigorta şirketlerini karşılaştırarak kendi seçeceğiniz sigorta şirketinden trafik sigortasını online olarak, kredi kartı ile ödeyerek yapabilirsiniz.  

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler