Doğal Gaz Nedir?

Doğal gaz; Metan (CH4), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Hidrojen sülfür (H2S), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Etan (C2H8) ve Helyum(He) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan havadan daha hafif, renksiz, kokusuz ve fosil kaynaklı bir yanıcı gaz karışımıdır.
Doğal Gaz Nedir? Nasıl Doğal Gaz Üretilir? | encazip

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

% 95’i metan gazından oluşur. Kokusuzdur, kaçakların fark edilmesi için sonradan tetra hidro teofen (THT) ve tersiyer bütil merkaptan (TBM) kullanılarak kokulandırılır. Metan gazının kimyasal yapısı basit olduğu için yanması kolaydır ve yanma verimliliği yüksektir.

Doğal Gaz Nasıl Üretilir?

Doğal gazlar, yer altındaki kayaların gözle görülemeyecek kadar küçük gözeneklerinde ve çatlaklarından doğal olarak bulunan gazlardır. Doğal gazın çıkarılması için petrol mühendisliğine, jeoloji mühendisliğine ve jeofizik mühendisliğine ihtiyaç vardır. Yer altında gaz tespit edebilmek için sondaj yapılmalıdır. Varlığı sondaj ile tespit edildikten sonra gaz, üretim kuyularına çekilir.

Doğal gaz üretimi için gerekli aşamalar şunlardır:

1. Saha çalışmaları: Jeolojik olarak arama yapılacak alanın seviyesi tespit edilir.

2. Sismik çalışmalar: Yer altı bilgisi edinmek amacıyla sismik çalışmalar yapılır ve sonucunda sismik harita oluşturulur.

3. Kuyu programı: Alanın jeolojik verileri ile sismik haritası birleştirilir ve kazılacak nokta tespit edilir.

4. Lokasyon çalışması: Bir kısmı betonla düz şekilde kaplanarak sondaj kulesinin yerleştirileceği alan belirlenir.

5. Sondaj: Sondaj kulesi kurulduktan sonra sondaj başlar. Sondaj, yüzeyde delik açma işlemidir.

6. Kuyu tamamlama: Kuyudan alınan örneklerle doğal gazlı seviyeler tespit edilir. Kuyu deliği içerisine borular geçirilir. Boru ve delik yüzeyinin arası betonlanarak kafesleme yapılır.

7. Doğal gaz üretimi: Doğalgaz üretim verimliliğine göre pompa seçilerek üretime hazır hale getirilir.

Dünya Doğal Gaz Rezervi Nedir?

Kanıtlanmış enerji rezervleri, jeolojik ve mühendislik verilerinin analizinin, mevcut ekonomik ve işletme koşulları altında makul bir kesinlikle geri kazanılabileceğini gösterdiği tahmini enerji kaynakları miktarıdır. Enerji kaynağının yeri, miktarı ve derecesinin genellikle bu tür rezervlerde “iyi kurulmuş” olduğu kabul edilir. Bu terim, ABD Jeolojik Araştırma Genelgesi 831, 1980'de yer alan kaynak/rezerv sınıflandırmasında tanımlandığı şekliyle "Ölçülen rezervler"e eşdeğerdir. Ölçülen ve belirtilen rezervler, birleştiklerinde, kanıtlanmış rezervleri oluşturur.

Dünya doğal gaz rezervi, Dünyada bulunan keşfedilmiş doğal gaz kaynaklarıdır.

BOTAŞ’a göre, dünya üzerindeki “doğal gaz rezervlerinin 79,1 trilyon metreküpü (%40,9) Orta Doğu ülkelerinde, 62,2 trilyon metreküpü (%32,1) Avrupa ve Asya ülkelerinde, 33,1 trilyon metreküpü (%17,1) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.”

Rusya Federasyonu, dünyadaki doğal gaz rezervleri bakımından en üst sırada yer almaktadır. 2020’de Rusya’daki doğal gaz rezervleri 1.688.23 trilyon ft³ fit küptür ve dünya doğal gaz rezervinin %23.27'sini oluşturur. Rusya’yı sırasıyla İran, Katar, Amerika ve Türkmenistan takip etmektedir. Listedeki ilk 5 ülke, toplam Dünya rezervinin %62,63'ünü oluşturmaktadır. Dünyanın toplam doğal gaz rezervinin 2020'de 7.254,16 trilyon  ft³ fit küp olduğu tahmin ediliyor.

Doğal Gaz Nedir?


Türkiye Doğal Gaz Rezervi Nedir?

Türkiye doğal gaz rezervi, ispatlanmış, muhtemel ve mümkün doğal gaz kaynaklarının toplamıdır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) raporuna göre 2020 yılı sonu itibariyle ispatlanmış, muhtemel ve mümkün rezervlerin toplamı Türkiye için 26.597.807.859 m³’tür. Ayrıca Türkiye üretilebilir gaz miktarı ise 20.076.762.843 m³’tür.

Doğal Gaz Nedir?


Doğu Akdeniz Doğal Gaz Rezervi Nedir?

Doğu Akdeniz doğal gaz rezervi, günümüzde Levant Havzası ve Nil Deltası Havzası doğal gaz potansiyelini ifade eder.

Karadeniz’de Ne Kadar Doğal Gaz Vardır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 4 Haziran 2021’de Zonguldak’ta “Fatih Sondaj gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." şeklinde yaptığı açıklamaya göre Karadeniz’de 540 milyar m³ doğal gaz rezervi bulunmaktadır.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Nedir?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü (PDGM) Türkiye'de ilk kez 196 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) kuruldu. Kurucusu Prof. Dr. Ekrem Göksu’dur. Petrol ve doğal gaz mühendisliği, teknolojik ve bilimsel araştırmalarla yeraltındaki enerji kaynaklarının incelenerek doğal gaz, petrol vb. endüstrilerin gelişmesinin amaçlandığı bir meslektir. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü (PDGM), İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), Ortadoğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ), İskenderun Teknik Üniversitesinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde ve Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024
Ezgi Koca
Ezgi Koca
Baş Editör
Yazar Hakkında
Ezgi Koca, 21 Ağustos 1989 İstanbul doğumludur. 2012 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli ajanslarda içerik editörlüğü ve dijital proje yöneticiliği yaptı. Encazip baş editörü olarak 2021'den bu yana görev yapıyor.
Detaylı Bilgi