Konut Sigortası Hesaplama ve Ev Sigortası Fiyatları 2022

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, terör saldırısı ve kira kaybı gibi nedenlere bağlı olarak konutun veya konut içerisindeki eşyaların zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan zararı karşılayan bir sigorta türüdür.

Konut Sigortası Sayfa Özeti

Konut sigortası bir mülkiyet sigortasıdır ve tek başına yaptırılabileceği gibi konut içerisinde bulunan eşya veya insanlara yönelik diğer sigorta türlerini birleştirerek de yaptırılabilir.

Eşya Sigortası Nedir?

Eşya sigortası, ev içerisinde bulunan tüm eşyaların su baskını, sel, deprem, terör saldırısı ve hırsızlık gibi nedenlere bağlı olarak zarar görmesi halinde ortaya çıkan zararı karşılayan bir sigorta türüdür. Eşya sigortası, konut sigortasından bağımsız bir şekilde yaptırılabilir. Eşya sigortası yalnızca eşyaları kapsar ve konutu oluşturan bina yapısına gelecek zararları kapsamaz. 

Konut Sigortası Zorunlu mudur?

Konut sigortası, yasal olarak herhangi bir yaptırma zorunluluğu olmayan bir sigortadır. Konut sigortasının yaptırılması tamamen isteğe bağlı olarak gerçekleşir. Ancak kredi ile yeni ev satın alırken kredinin çekildiği banka tarafından kredi şartları doğrultusunda borç ödeme dönemi boyunca konut sigortası talep edilebilir. 

Konut Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut sigortası başvurusu, konut sigortası hizmeti veren her sigorta şirketine yapılabilir. Birçok sigorta şirketinin konut sigortası kapsamında özel teklifleri bulunur. Bu teklifler incelenerek en uygun olan seçildikten sonra gerekli belgeler hazır bulundurularak konut sigortası başvurusu yapılabilir. Konut sigortası başvurusu kimi sigorta şirketlerine internet üzerinden de yapılabilir. 

En Uygun Konut Sigortası Teklifi Nasıl Bulunur?

En uygun konut sigortası teklifi, birçok sigorta şirketinin konut sigortası teklifleri incelenerek ve karşılaştırılarak yapılabilir. Bu karşılaştırma işlemi encazip.com üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. En uygun konut sigortası teklifi, yalnızca en ucuz fiyata sahip olan değil aynı zamanda ihtiyacı karşılayan ve sözleşme şartları ideal olan tekliftir. Örneğin hırsızlık oranının yüksek olduğu bir mahallede bulunan konuta yaptırılacak olan konut sigortası için hırsızlıkla ilgili anlaşma maddeleri özellikle gözden geçirilmelidir. 

Konut Sigortası Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Konut sigortası başvurusu için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Kimlik belgesi 
 • Sigorta yaptırılacak konutun açık adresi 
 • Konut bir apartmanda yer alıyorsa bulunduğu kat ve daire numarası 
 • Konutun brüt yüzölçümü 
 • İnşa bedeli 
 • Konutta bulunan eşya bedelleri

Konut Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortası hesabı; konutun bulunduğu il ve ilçe, konutun yüzölçümü, konutun bulunduğu kat, konutun bulunduğu binanın yapım türü, binada alınmış olan güvenlik önlemleri, konuta ait DASK poliçesinin olup olmaması ve binanın yeniden yapım maliyeti gibi bilgiler göz önünde bulundurularak belirlenen birim metrekare bedelinin konutun brüt metrekaresi ile çarpımıyla hesaplanır. Birim metrekare bedeli her konuta göre değişiklik gösterir ve sigorta şirketi tarafından yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurularak belirlenir. Konutun birim metrekare bedeli belirlendikten sonra konut sigortası şu formülle hesaplanabilir:

Konut sigorta bedeli = Birim metrekare bedeli X konutun brüt yüzölçümü

Konut Sigortası Primleri Neye Göre Belirlenir?

Konut sigortası primleri şunlara göre belirlenir:

 • İl
 • İlçe 
 • Brüt yüzölçümü 
 • Konutun yer aldığı kat 
 • Binanın türü 
 • Binada bulunan güvenlik tedbirleri 
 • Konuta ait DASK poliçesinin olup olmadığı

Konut Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Konut sigortası, zorunlu bir sigorta türü olmadığı için isteğe bağlı olarak yaptırılır. Konut sigortası yaptırabilmek için ev sahibi veya kiracı olmak yeterlidir. Konut sigortası yaptıran kiracılar, ev sahibi olmasalar da konutlarında yer alan eşyaları konut sigortası ile güvence kapsamına alabilir.

Konut Sigortasının Avantajları Nedir?

Konut sigortası yaptırmanın avantajları şunlardır: 

 • Konutun maddi güvence altına alınmasını sağlar.
 • Doğal afet ve benzeri durumlarda konutta oluşacak hasarın karşılanmasını sağlar.
 • Konutla birlikte konut içerisindeki eşyaların da sigortalanabilmesine olanak sağlar.
 • Acil durumlarda sigorta poliçesinde yer alan çilingir, tesisatçı ve tıbbi yardım gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanma olanağı sunar.
 • Çökme halinde zarara ek olarak enkaz masraflarının karşılanmasını sağlar.
 • Enflasyona bağlı olarak meydana gelen değer kayıplarını karşılar.

Konut Sigortası ve Deprem Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Deprem sigortası sadece depremden kaynaklanan hasarlar için maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Konut sigortası ise deprem de dahil olmak üzere her türlü doğal afet, hırsızlık, terör saldırısı ve su baskınına karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Ayrıca deprem sigortasının zorunlu olmasına karşılık konut sigortası yaptırmanın herhangi bir yasal zorunluluğu yoktur.

Konut Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Sel, deprem, yıldırım düşmesi, yangın, erozyon, her türlü doğal afet, su baskını, hırsızlık, gasp, terör saldırısı, herhangi bir kara veya hava taşıtının konuta çarpması gibi risklerin tamamı konut sigortasının kapsamı altındadır. Konut sigortası yaptırırken ayrıca poliçe özelinde konut içerisinde bulunan eşyalar için de güvence sağlanabilir. Buna ek olarak konut poliçe anlaşmasına bağlı olarak konut sigortası; çilingir hizmeti, acil sağlık hizmeti ve tesisatçı hizmeti gibi konuta yapılacak olan çeşitli önemli müdahaleleri de kapsar.

Konut Sigortasında İsteğe Bağlı ve Zorunlu Teminatlar Nedir?

Konut sigortası kapsamında sigorta tarafından verilen zorunlu teminatlar şunlardır: 

 • Yangın 
 • Patlama 
 • Yıldırım 
 • Kira kaybı 
 • Hasara bağlı olarak zorunlu gerçekleşen ikametgah değişimi 
 • Konut eşyalarının konut dışında zarar görmesi 
 • Eksik sigorta klozu 
 • Sel  
 • Fırtına 
 • Dolu yağışı 
 • Su Baskını 
 • Erozyon 
 • Kazıya bağlı erozyon 
 • Konutun duman altında kalması 
 • Konutun kar altında kalması 
 • Yakıt sızıntısı 
 • Enkaz kaldırma 
 • Hukuki koruma 
 • Bireysel kazalar 
 • Hasara bağlı olarak yapılan dekorasyon ve boya  
 • Zorunlu teminatlara ek olarak isteğe bağlı seçilebilecek konut sigortası teminatları şunlardır: 
 • Deprem 
 • Yanardağ patlaması 
 • Konuta deniz taşıtı çarpması 
 • Konuta hava taşıtı çarpması 
 • Konuta kara taşıtı çarpması 
 • Konut camlarının kırılması 
 • Hırsızlık 
 • Gasp 
 • Enflasyon koruması 
 • Üçüncü kişi koruması 
 • Konut acil yardım hizmetleri 
 • Terör saldırısı 
 • Komşu sorumluluğu 
 • Kazayla kırılma
 • Yetersiz izolasyon 

Özel Konut Sigortası Nedir?

Özel konut sigortası, ev ve ev eşyalarını patlama, yangın, duman, yıldırım, hırsızlık ve terör saldırısı gibi durumlarda konutu ve konut içerisinde bulunan eşyaları sigorta bedeline kadar maddi koruma altına alan bir sigorta türüdür. Özel konut sigortası, yaptırması zorunlu bir sigorta türü değildir. İsteğe bağlı olarak yaptırılan özel konu sigortası, konut sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerine başvurularak yaptırılabilir. 

Konut Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Değildir?

Konut sigortasının geçersiz olduğu ve hasarı karşılamadığı durumlar şunlardır: 

 • Hasarın sigorta poliçesi kapsamında olmayan bir nedenden meydana gelmesi 
 • Hasarın veya hasara sebep olan durumun sigortalı tarafından kasti olarak ortaya çıkartılması 
 • Sigorta kapsamından daha fazla çıkan maddi zararın sigorta kapsamının üzerinde kalan bölümü

Konut ve Eşya Bedelinin Konut Sigortası için Önemi Nedir?

Konut ve eşya bedeli, konut sigortası üzerinde ciddi derece belirleyici role sahiptir. Konutun ve konut içerisinde bulunan eşyaların değeri ne kadar yüksekse, konut sigortasının teminat limiti de o oranda yüksek olacağından konut sigortasının primleri de yüksek olur. Konut ve eşya bedeli düştükçe de bu durumun tam tersi ortaya çıkar. Konut değerinin belirlenmesinde; konutun brüt yüzölçümü, bulunduğu il, ilçe ve semt, konutun katı, bina türü, konutun yaşı ve konutun bulunduğu binadaki güvenlik önlemleri en belirleyici unsurlar arasında yer alır.

Konut Sigortasında Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Hasar ihbarı yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde oluşan hasar ve sigortalı tarafından gönderilen belgeler sigorta şirketi tarafından incelenerek tazminat tutarı belirlenir ve sigortalıya bilgi verilir. Bu aşamadan sonra maksimum 30 iş günü içinde tazminat tutarı sigortalının hesabına aktarılır.

Konut Sigortası Deprem Hasarını Karşılar mı?

Konut sigortasında deprem hasarı, isteğe bağlı bir teminat türüdür. Şayet konut sigortası poliçesi içerisinde deprem ve depremden kaynaklanan hasarlar teminat altına alınmışsa, deprem hasarları konut sigortası tarafından karşılanır. Konut sigortasının deprem hasarını karşılaması talep ediliyorsa, sigorta poliçesi yapılırken sözleşmeye deprem teminatı mutlaka ekletilmelidir.

Konut Sigortası 3. Kişilere Verilen Hasarı Karşılar mı?

Konut sigortası, sigorta poliçesinde yer alan teminatlarla bağlantılı olmak şartıyla üçüncü kişilerin gördüğü zararı karşılar. Üçüncü kişilere verilen hasarın karşılanması için kişinin konut içerisinde veya konuttan kaynaklanan bir nedenle zarara uğramış olması gerekir. 

Cam Kırılması Konut Sigortası Dahilinde midir?

Konut sigortasında cam kırılması, isteğe bağlı bir teminat türüdür. Şayet konut sigortası poliçesi içerisinde cam kırılması teminat altına alınmışsa, cam kırılmasına bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır. Konut sigortasının cam kırılmasını karşılaması talep ediliyorsa, sigorta poliçesi yapılırken sözleşmeye cam kırılması teminatı mutlaka ekletilmelidir. 

Elektronik Cihaz Hasarları Konut Sigortası Dahilinde midir?

Elektronik cihaz hasarları, kaza ile kırılma kapsamına girer. Kaza ile kırılma ise konut sigortasında isteğe bağlı teminatlar arasında yer alır. Eğer konut sigortası kapsamında kaza ile kırılma yer alıyorsa kırılan televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar konut sigortası tarafından karşılanır. 

Konut Sigortası Hırsızlıktan Kaynaklı Hasarı Karşılar mı?

Hırsızlık, konut sigortası kapsamında yapılabilecek isteğe bağlı teminatlar arasında yer alır. Sigorta poliçesinde hırsızlık kapsamı yer alıyorsa konut içerisindeki eşyaların hırsızlığa bağlı olarak gördüğü hasar konut sigortası tarafından karşılanır.  

Konut Sigortası Komşulara Verilen Hasarı Karşılar mı?

Su sızması ve yangın sıçraması gibi konuttan kaynaklı olarak komşulara verilen hasarlar komşu sorumluluğu kapsamında yer alır. Komşu sorumluluğu, isteğe bağlı sigorta teminatları arasında yer alır. Eğer yaptırılan konut sigortası kapsamında komşu sorumluluğu yer alıyorsa komşulara verilen hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır.

Konut Sigortası Ev Sahibinin Mal Zararını Karşılar mı?

Mallara gelen zararlar eşya sigortası kapsamında yer alır. Eşya sigortası, konut sigortasından ayrı olarak da yaptırılabilir. Ancak pek çok sigorta şirketi tarafından sunulan konut sigorta poliçelerinin kapsamında eşya sigortası da yer alır. Bu tür konut sigortaları ev sahibinin mal zararlarını karşılar.

Çatı Akması Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

Çatı akmasıyla birlikte gerçekleşen maddi zarara ek olarak çatı akmasına bağlı olarak konut içerisindeki eşyaların gördüğü maddi hasarlar da konut sigortası tarafından karşılanır. Ancak bu noktada çatı akmasının sebebi sigorta şirketi tarafından yürütülen tahkikatta belirlenir. Kar birikmesi ve aşırı yağış gibi nedenlerle meydana gelen çatı akmaları konut sigortası kapsamındadır. Buna karşılık olarak sigortalının hatasından kaynaklanan yetersiz izolasyon gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleşen çatı akmaları sigorta şirketi tarafından karşılanmayabilir. Yetersiz izolasyon bazı sigorta şirketleri tarafından isteğe bağlı teminat olarak sunulabilmektedir.

Su Basması Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

Su basması, konut sigortası kapsamında yer alan teminatlardan bir tanesidir. Sel veya tesisatın bozulması gibi nedenlerle gerçekleşen su baskınlarından kaynaklanan hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır. Ancak su baskını doğal yollarla değil kasti sebeplerle gerçekleşmişse bu durumda sigorta şirketinin yürüteceği tahkikata bağlı olarak hasar karşılanmayabilir.

İzolasyon Kaynaklı Hasarlar ve Onarımı Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

Yetersiz izolasyondan kaynaklanan hasarlar ev sahibinin sorumluluğunda olduğu için konut sigortası kapsamında zorunlu teminat altında değildir. Ancak bazı sigorta şirketleri yetersiz izolasyonu isteğe bağlı teminatlar arasında sunmaktadır. Sigorta poliçesinde yetersiz izolasyon teminatı bulunan konut sigortaları, izolasyondan kaynaklanan hasarları karşılar.

Konut Sigortası Azami Teminat Limiti Nedir?

Konut sigortası azami teminat limiti, konut sigortası kapsamında karşılanabilecek maksimum miktarı ifade eder. Konut sigortası azami teminat limiti, sigortanın yapıldığı yapıyla ilgili teknik bilgilere ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Poliçede yer alan azami teminat limiti, sigorta teminatları kapsamında meydana gelen hasarlar için ödenecek maksimum tazminatı ifade eder. Hasarın bu miktardan daha fazla olması halinde, sigorta şirketi yalnızca azami teminat limitini öder.

En İyi ve En Uygun Konut Sigortası Hangisidir?

En iyi ve en uygun konut sigortası, her konut için özeldir ve farklılık gösterebilir. Konutun bulunduğu il, ilçe, semt gibi faktörlerin yanı sıra bina yapısı, konutun brüt yüzölçümü ve konuta özel durumlar en iyi ve en uygun konut sigortasının belirlenmesinde etkin rol oynayan unsurlar arasındadır. Konutların sigorta ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Deniz kenarında yer alan bir konuta deniz taşıtı çarpma teminatı içeren bir konut sigortası uygunken denizden uzakta yer alan bir konut için böyle bir sigortaya ihtiyaç olmaması buna örnek olarak gösterilebilir. Hırsızlık oranı yüksek semtlerde hırsızlık teminatı, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ise izolasyon teminatları önemlidir. En iyi ve en uygun konut sigortası, konutun tüm sigorta ihtiyaçlarına cevap vermelidir. İhtiyaçların doğru belirlenmesinden sonra ise sigorta prim bedelinin uygunluğu önem kazanır. Encazip.com üzerinden birçok sigorta şirketinin teklifleri karşılaştırılarak en uygun sigorta tekliflerine ulaşılabilir.

Konut Sigortası İndirimleri Nedir?

Konut sigortası indirimleri, sigortalanacak olan konutta yer alan çeşitli güvenlik önlemlerine karşılık veya daha önceki sigortalar kapsamında konutun herhangi bir hasar almaması sebebiyle hasarsızlığa karılık olarak yapılan indirimlerdir. Konutta alarm olması, konutun veya konutun bulunduğu binada güvenlik görevlisi çalışması, güvenlik kamerası olması ve binanın yeni olması gibi durumlar karşılığında sigorta şirketiyle anlaşma aşamasında konut sigortası indirimi talep edilebilir. Konut sigortası indirimleri doğrudan tüm poliçe üzerinden yapılabildiği gibi poliçede yer alabilecek isteğe bağlı ek teminatlara özel olarak da uygulanabilir. Ayrıca daha önce konut sigortası yapılmış olan bir konutun sigorta poliçesi yenilenirken önceki sigorta kapsamında herhangi bir hasar meydana gelmemiş ve sigortası süresi sorunsuz sona ermişse hasarsızlık indirimi de talep edilebilir.

Konut Sigortası Nasıl Yenilenir?

Konut sigortası yenilenirken konut sigortasının ilk yaptırıldığı dönemdeki tüm işlemleri yeniden yapmaya gerek yoktur. Konut sigortası mevcut poliçe üzerinden yeni bir anlaşma düzenlenerek hızlı bir şekilde yenilenebilir. Konut sigortası yenileme işlemi için konut sigortasının yaptırılmış olduğu sigorta şirketine başvurulmalıdır. Konut sigortasını yenilerken önceki poliçede düzenleme talep edilebilir. Bu düzenleme doğrultusunda sigorta poliçesine yeni maddeler eklenebilir veya çıkartılabilir. Konut sigortası yenileme işlemiyle birlikte konut sigortasının süresi yeni poliçede yazan süreye kadar güncellenmiş olur. Prim ödemeleri ise yenilenen sigorta poliçesinde yer aldığı gibi gerçekleştirilir.

Konut Sigortası Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

Konut sigortası poliçesi, konut sigortasının yaptırılmış olduğu şirketin müşteri hattı üzerinden veya bu hizmeti veren şirketlerin resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir. Buna ek olarak sigorta poliçelerinin tamamı e-devlet üzerinde yer alan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine işlenir. E-devlet üzerinden giriş yapılarak isme kayıtlı her türlü sigorta poliçesi online olarak sorgulanabilir.

İlgili İçerikler