Konut Sigortası Hesaplama ve Ev Sigortası Fiyatları 2023

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, terör saldırısı ve kira kaybı gibi nedenlere bağlı olarak konutun veya konut içerisindeki eşyaların zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan zararı karşılayan bir sigorta türüdür.

Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, terör saldırısı ve kira kaybı gibi nedenlere bağlı olarak konutun veya konut içerisindeki eşyaların zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan zararı karşılayan bir sigorta türüdür. Konut sigortası bir mülkiyet sigortasıdır ve tek başına yaptırılabileceği gibi konut içerisinde bulunan eşya veya insanlara yönelik diğer sigorta türlerini birleştirerek de yaptırılabilir. Konut sigortası herhangi bir tehlike anında konutta oluşabilecek hasarlarda masraflardan kaçınılması için iyi bir yoldur.

Eşya Sigortası Nedir?

Eşya sigortası, ev içerisinde bulunan tüm eşyaların su baskını, sel, deprem, terör saldırısı ve hırsızlık gibi nedenlere bağlı olarak zarar görmesi halinde ortaya çıkan zararı karşılayan bir sigorta türüdür. Eşya sigortası, konut sigortasından bağımsız bir şekilde yaptırılabilir. Eşya sigortası yalnızca eşyaları kapsar ve konutu oluşturan bina yapısına gelecek zararları kapsamaz. Eşya sigortası poliçe kapsamındaki eşyaları korur, bu durumlara örnekler aşağıdaki gibidir.

 • Doğal afetler (heyelan, deprem, sel) sigorta kapsamında karşılanır.
 • Değerli eşyalar, eşya sigortası kapsamındadır.
 • Bina çökmesi, yangın, patlama gibi durumlar eşya sigortası kapsamındadır ve bu olayların gerçekleşmesi durumunda hasarın tamamı ya da bir kısmı karşılanır.
 • İhmal, tamir ve temizlik sırasında zarar gören eşyaları güvence altına alır.

Konut Sigortası Zorunlu mudur?

Konut sigortası, yasal olarak herhangi bir yaptırma zorunluluğu olmayan bir sigortadır. Konut sigortasının yaptırılması tamamen isteğe bağlı olarak gerçekleşir. Ancak kredi ile yeni ev satın alırken kredinin çekildiği banka tarafından kredi şartları doğrultusunda borç ödeme dönemi boyunca konut sigortası talep edilebilir. Konut sigortası, zorunlu deprem sigortası (DASK) karıştırılmamalıdır. Konut sigortasının kapsamı zorunlu deprem sigortasına göre daha kapsamlıdır.

Konut Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut sigortası başvurusu, konut sigortası hizmeti veren her sigorta şirketinde yapılabilir. Birçok sigorta şirketinin konut sigortası kapsamında özel teklifleri bulunur. Bu teklifler incelenerek en uygun olan seçildikten sonra gerekli belgeler hazır bulundurularak konut sigortası başvurusu yapılabilir. Konut sigortası başvurusu, kimi sigorta şirketlerine internet üzerinden de yapılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı gibi yollarla da konut sigortası yapılabilir.

En Uygun Konut Sigortası Teklifi Nasıl Bulunur?

En uygun konut sigortası teklifi, birçok sigorta şirketinin konut sigortası teklifleri incelenerek ve karşılaştırılarak yapılabilir. Bu karşılaştırma işlemi encazip.com üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. En uygun konut sigortası teklifi, yalnızca en ucuz fiyata sahip olan değil aynı zamanda ihtiyacı karşılayan ve sözleşme şartları ideal olan tekliftir. Örneğin hırsızlık oranının yüksek olduğu bir mahallede bulunan konuta yaptırılacak olan konut sigortası için hırsızlıkla ilgili anlaşma maddeleri özellikle gözden geçirilmelidir.

Konut Sigortası Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Konut sigortası başvurusu, konut sigortası hizmeti veren her sigorta şirketine yapılabilir. Birçok sigorta şirketinin konut sigortası kapsamında özel teklifleri bulunur. Bu teklifler incelenerek en uygun olan seçildikten sonra gerekli belgeler hazır bulundurularak konut sigortası başvurusu yapılabilir. Konut sigortası başvurusu kimi sigorta şirketlerine internet üzerinden de yapılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı gibi yollarla da konut sigortası yapılabilir. Konut sigortası başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

Ev sahibi için gereken belgelerKiracı için gereken belgeler
Kimlik bilgileriKimlik bilgileri
Konutun bulunduğu katKonutun bulunduğu kat
Konutun açık adresiKonutun açık adresi
Brüt metrekare belgesiBrüt metrekare belgesi
Eşya bedeli gibi belge ve bilgilerEşya bedeli gibi belge ve bilgiler
İnşa bedeli belgesi veya faturası-

Konut Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortası hesabı; konutun bulunduğu il ve ilçe, konutun yüzölçümü, konutun bulunduğu kat, konutun bulunduğu binanın yapım türü, binada alınmış olan güvenlik önlemleri, konuta ait DASK poliçesinin olup olmaması ve binanın yeniden yapım maliyeti gibi bilgiler göz önünde bulundurularak belirlenen birim metrekare bedelinin konutun brüt metrekaresi ile çarpımıyla hesaplanır. Birim metrekare bedeli her konuta göre değişiklik gösterir ve sigorta şirketi tarafından yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurularak belirlenir. Konutun birim metrekare bedeli belirlendikten sonra konut sigortası şu formülle hesaplanabilir:

Konut sigorta bedeli = Birim metrekare bedeli X konutun brüt yüzölçümü

Konut Sigortası Primleri Neye Göre Belirlenir?

Konut sigortası primleri konutun buluğu il ve ilçeye, konutun metrekaresine, binanın yapısına, konutun bulunduğu kata, poliçede zorunlu deprem sigortası (DASK) olup olmamasına ve binada alınan güvenlik önlemleri primi düşürür. Konut sigortası primlerini belirleyen şartlar aşağıda sıralandığı gibidir.

 • İl
 • İlçe
 • Konutun brüt yüzölçümü
 • Konutun yer aldığı kat
 • Binanın türü
 • Binada bulunan güvenlik tedbirleri
 • Konuta ait DASK poliçesinin olup olmadığı

Konut Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Konut sigortası, zorunlu bir sigorta türü olmadığı için isteğe bağlı olarak yaptırılır. Konut sigortası doğal afetler ve hırsızlık gibi durumlarda ev ve eşyaları güvenceye almak için yapılır. Zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı hasarları karşıladığı için ev sahiplerine avantaj sağlar. Konut sigortası yaptırabilmek için ev sahibi olmak yeterlidir. Konut sigortası yaptıran kiracılar, ev sahibi olmasalar da konutlarında yer alan eşyaları konut sigortası ile güvence kapsamına alabilir.

Konut Sigortasının Avantajları Nedir?

Konut sigortası bir mülkiyet sigortasıdır ve tek başına yaptırılabileceği gibi konut içerisinde bulunan eşya veya insanlara yönelik diğer sigorta türlerini birleştirerek de yaptırılabilir. Konut sigortası herhangi bir tehlike anında konutta oluşabilecek hasarlarda masraflardan kaçınılması için iyi bir yoldur. Konut sigortası doğal afetler ve hırsızlık gibi durumlarda ev ve eşyaları güvenceye almak için yapılır. Zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı hasarları karşıladığı için ev sahiplerine avantaj sağlar. Konut sigortası yaptırmanın avantajları aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Konutun maddi güvence altına alınmasını sağlar.
 • Doğal afet ve benzeri durumlarda konutta oluşacak hasarın karşılanmasını sağlar.
 • Konutla birlikte konut içerisindeki eşyaların da sigortalanabilmesine olanak sağlar.
 • Acil durumlarda sigorta poliçesinde yer alan çilingir, tesisatçı ve tıbbi yardım gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanma olanağı sunar.
 • Çökme halinde zarara ek olarak enkaz masraflarının karşılanmasını sağlar.
 • Enflasyona bağlı olarak meydana gelen değer kayıplarını karşılar.

Konut Sigortası ve Deprem Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Deprem sigortası sadece depremden kaynaklanan hasarlar için maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Konut sigortası ise deprem de dahil olmak üzere her türlü doğal afet, hırsızlık, terör saldırısı ve su baskınına karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Ayrıca deprem sigortasının zorunlu olmasına karşılık konut sigortası yaptırmanın herhangi bir yasal zorunluluğu yoktur. Konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

 • Konut sigortası kişilerin isteğine bağlıdır ancak zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür.
 • Konut sigortası geniş ve daha esnek güvenceler verir ancak zorunlu deprem sigortası, binada deprem nedeniyle oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmeyi hedefler.
 • Konut sigortası isteğe bağlı olduğu için istenildiği zaman iptal edilirken, zorunlu deprem sigortası zorunlu bir sigorta türü olduğu için iptal edilemez.
 • Konut sigortası doğal afet ve hırsızlık gibi olaylarda ortaya çıkacak olan hazarların ödemesini yapar. Zorunlu deprem sigortası adından anlaşılacağı gibi depremden kaynaklı hasar masraflarını karşılar.
 • Konut sigortası limiti, ev sahiplerinin belirttiği metrekare ile belirlenip, ek teminatlar ise kişilerin isteklerine göre değişkenlik gösterir. Zorunlu deprem sigortasının bir limiti vardır ve 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL'dir.
 • Konut sigortası için kurumlar tarafından özel indirimler uygulanabilir. Ancak zorunlu deprem sigortasında her yıl yenileme indirimi dışında bir indirim uygulanmaz.

Konut Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Sel, deprem, yıldırım düşmesi, yangın, erozyon, her türlü doğal afet, su baskını, hırsızlık, gasp, terör saldırısı, herhangi bir kara veya hava taşıtının konuta çarpması gibi risklerin tamamı konut sigortasının kapsamı altındadır. Konut sigortası yaptırırken ayrıca poliçe özelinde konut içerisinde bulunan eşyalar için de güvence sağlanabilir. Buna ek olarak konut poliçe anlaşmasına bağlı olarak konut sigortası; çilingir hizmeti, acil sağlık hizmeti ve tesisatçı hizmeti gibi konuta yapılacak olan çeşitli önemli müdahaleleri de kapsar.

Konut Sigortasında İsteğe Bağlı ve Zorunlu Teminatlar Nedir?

Konut sigortası zorunlu bir sigorta olmadığı için sadece poliçe ve teminatlar kapsamındaki masrafları karşılar. Ancak kişiler poliçeyi genişletmek isterlerse yeni teminatlar eklenebilir. Konut sigortası poliçesi zorunlu olarak her durumu içermez çünkü isteğe bağlı bir sigortadır. Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Hırsızların ev içindeki eşyalara ya da bina ve içindeki eşyalara verdiği hasar ek teminatlar arasında bulunur. Poliçe kapsamında bulunan riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılma masrafları karşılanır. Aşağıda konut sigortası kapsamında karşılanan zorunlu ve zorunsuz durumlar detaylıca listelenmiştir. Konut sigortası kapsamında sigorta tarafından verilen zorunlu teminatlar aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Yangın
 • Patlama
 • Yıldırım
 • Kira kaybı
 • Hasara bağlı olarak zorunlu gerçekleşen ikametgah değişimi
 • Konut eşyalarının konut dışında zarar görmesi
 • Eksik sigorta klozu
 • Sel
 • Fırtına
 • Dolu yağışı
 • Su Baskını
 • Erozyon
 • Kazıya bağlı erozyon
 • Konutun duman altında kalması
 • Konutun kar altında kalması
 • Yakıt sızıntısı
 • Enkaz kaldırma
 • Hukuki koruma
 • Bireysel kazalar
 • Hasara bağlı olarak yapılan dekorasyon ve boya

Zorunlu teminatlara ek olarak isteğe bağlı seçilebilecek konut sigortası teminatları aşağıdaki gibidir.

 • Deprem
 • Yanardağ patlaması
 • Konuta deniz taşıtı çarpması
 • Konuta hava taşıtı çarpması
 • Konuta kara taşıtı çarpması
 • Konut camlarının kırılması
 • Hırsızlık
 • Gasp
 • Enflasyon koruması
 • Üçüncü kişi koruması
 • Konut acil yardım hizmetleri
 • Terör saldırısı
 • Komşu sorumluluğu
 • Kazayla kırılma
 • Yetersiz izolasyon

İhtiyaç halinde ev yardımları ve poliçe süresi boyunca belirlenen istisna durumlar ve limitler Türkiye için geçerli olup aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

İstisnai durumlarYıl içinde karşılanma tekrarıHer tekrarın limit değeri
Tesisat işleriYılda 3 defa750 TL
Elektrik işleriYılda 3 defa750 TL
Anahtar işleriYılda 3 defa750 TL
Cam işleriYılda 3 defa750 TL
Güvenlik hizmetleriMaksimum 2 gün-
İş yerinde kalan kişinin kurtarılmasıYılda 3 defa750 TL
Ambulans gönderilmesiYılda 3 defa750 TL

Özel Konut Sigortası Nedir?

Özel konut sigortası, ev ve ev eşyalarını patlama, yangın, duman, yıldırım, hırsızlık ve terör saldırısı gibi durumlarda konutu ve konut içerisinde bulunan eşyaları sigorta bedeline kadar maddi koruma altına alan bir sigorta türüdür. Özel konut sigortası, yaptırması zorunlu bir sigorta türü değildir. İsteğe bağlı olarak yaptırılan özel konu sigortası, konut sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerine başvurularak yaptırılabilir. 

Konut Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Değildir?

Konut sigortası zorunlu olmayan, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Konut sigortası poliçe kapsamındaki durumların gerçekleşmesiyle çıkan masrafları karşılar. Poliçe dışındaki durumlardan çıkan masraflar karşılanmaz. Konut sigortası aşağıdaki durumlarda geçerli değildir.

 • Hasarın sigorta poliçesi kapsamında olmayan bir nedenden meydana gelmesi durumunda geçerli değildir.
 • Hasarın veya hasara sebep olan durumun sigortalı tarafından kasti olarak ortaya çıkartılması durumunda geçerli değildir.
 • Sigorta kapsamından daha fazla çıkan maddi zararın sigorta kapsamının üzerinde kalan bölümü için geçerli değildir.
 • Nükleer yakıttan meydana gelen radrasyon bulaşması, düşman hareketleri, iç savaş ve bu sebeple askeri tedbirlerin getireceği zararları karşılamaz.
 • Alçak basınç nedeniyle kapların içeriye doğru çökmesi, yırtılması sonucu zarar gören konutlar poliçe kapsamı dışındadır.
 • Sigortalıyken hasarlanan ve hasar giderilmeden kullanılması durumunda oluşan zarar sigorta kapsamı dışındadır.

Konut ve Eşya Bedelinin Konut Sigortası için Önemi Nedir?

Konut ve eşya bedeli, konut sigortası üzerinde ciddi derece belirleyici role sahiptir. Konutun ve konut içerisinde bulunan eşyaların değeri ne kadar yüksekse, konut sigortasının teminat limiti de o oranda yüksek olacağından konut sigortasının primleri de yüksek olur. Konut ve eşya bedeli düştükçe de bu durumun tam tersi ortaya çıkar. Konut değerinin belirlenmesinde; konutun brüt yüzölçümü, bulunduğu il, ilçe ve semt, konutun katı, bina türü, konutun yaşı ve konutun bulunduğu binadaki güvenlik önlemleri en belirleyici unsurlar arasında yer alır. Konut sigortası bir mülkiyet sigortasıdır ve tek başına yaptırılabileceği gibi konut içerisinde bulunan eşya veya insanlara yönelik diğer sigorta türlerini birleştirerek de yaptırılabilir. Konut sigortası herhangi bir tehlike anında konutta oluşabilecek hasarlarda masraflardan kaçınılması için iyi bir yoldur. Konut sigortası doğal afetler ve hırsızlık gibi durumlarda ev ve eşyaları güvenceye almak için yapılır.

Konut Sigortasında Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Konut Sigortasında Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

Konut Sigortası Deprem Hasarını Karşılar mı?

Konut Sigortası 3. Kişilere Verilen Hasarı Karşılar mı?

Cam Kırılması Konut Sigortası Dahilinde midir?

Elektronik Cihaz Hasarları Konut Sigortası Dahilinde midir?

Konut Sigortası Hırsızlıktan Kaynaklı Hasarı Karşılar mı?

Konut Sigortası Komşulara Verilen Hasarı Karşılar mı?

Konut Sigortası Ev Sahibinin Mal Zararını Karşılar mı?

Çatı Akması Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

Su Basması Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

İzolasyon Kaynaklı Hasarlar ve Onarımı Konut Sigortası Kapsamında mıdır?

Konut Sigortası Azami Teminat Limiti Nedir?

En İyi ve En Uygun Konut Sigortası Hangisidir?

Konut Sigortası İndirimleri Nedir?