Coulomb Yasası Nedir?

Coulomb Yasası veya Coulomb'un Ters Kare Yasası iki sabit, elektrik yüklü parçacık arasındaki kuvvet miktarını ölçen deneysel bir fizik yasasıdır. Durgun haldeki yüklü cisimler arasındaki elektrik kuvvetine elektrostatik kuvvet veya Coulomb Kuvveti denir.
Coulomb Yasası (Coulomb Ters Kare Yasası)

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Yasa ilk olarak 1785'te Fransız fizikçi Charles-Augustin de Coulomb tarafından keşfedildiği için adı Coulomb Yasası’dır. Elektrik yükünün miktarını anlamlı bir şekilde tartışmayı mümkün kılar. Bu nedenle elektromanyetizma teorisinin gelişimi için gereklidir. Yasa, iki nokta yük arasındaki elektrostatik çekim veya itme kuvvetinin büyüklüğünün, yüklerin büyüklüklerinin çarpımı ile doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğunu belirtir.

Coulomb Sabiti Nasıl Bulunur?

Coulomb sabiti klasik olarak dört temel Planck'tan türetilebilir. Bunlar Planck kütlesi, Planck uzunluğu, Planck zamanı ve Planck yüküdür. Dalga sabiti biçiminde, Kuvvetler belgesinde türetilen karmaşık bir orantı sabitidir. Geri kalan değişkenlerin dalga genliği ve mesafesi olduğu bir dalga denklemindeki sabitlerin birleşimidir.

Coulomb Yasası Nedir?

Coulomb Yasasında Ayrık Yükler Sistemi Nedir?

  • Ayrık Yükler Sistemi, Coulomb Yasası’nın herhangi bir sayıda nokta yükünü içerecek şekilde genişletilmesine izin verir.
  • Bir nokta yükler sistemi nedeniyle bir nokta yüke etki eden kuvvet, yüklerin her biri nedeniyle tek başına o nokta yüke etki eden bireysel kuvvetlerin vektör toplamıdır.
  • Ortaya çıkan kuvvet vektörü, o noktadaki elektrik alan vektörüne paraleldir ve bu nokta yükü kaldırılmıştır.

N ayrık yüklerden oluşan bir sistemde, r konumunda küçük bir q yükü üzerindeki F kuvveti aşağıdaki gibidir:

Coulomb Yasası Nedir?

Coulomb Yasası İçin Burulma Terazisi Nedir? 

Coulomb'un Burulma Terazisi, her biri 32 cm çapında ve yüksekliğe sahip daha büyük bir silindirin üzerine oturan bir cam plaka üzerine yerleştirilmiş bir burulma mikrometreli, 65 cm uzunluğunda iki cam silindire dayalı bir kurulumdur. Daha büyük silindirin dışına açısal bir ölçek sabitlenmiştir. Burulma mikrometresine, alt ucunda 0,2 cm çapında bir bakır veya demir çubuk tutan, 0,04 mm çapında 76 cm uzunluğunda metalik bir tel klemplenmiştir. Çubuğun kendisi, bir ucunda bir kâğıt diski ve diğer ucunda bir eski öz top tutan sızdırmazlık mumu kaplı ipek filament için bir montaj aşamasıdır. 

Bakır çubuğun ağırlığı, metal teli bozmadan sıkmak için kullanılır. Kenarına doğru cam levhada, ucunda mürver özü topu olan başka bir çubuğun hazneye tutulduğu bir delik vardır. İkinci öz top, birinci öz topun dinlenme durumundaki konumuna yerleştirilir. 

Coulomb, Burulma Terazisini ucuna kuvvet uygulandığında dönen (açı yapan) bir araca, ne kadar kuvvet uygulandığını açı miktarını kıyaslayarak bulabilmek için kullanmıştır.

Coulomb Yasası Nedir?


Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

31 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 19 Mart 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi