Kredi

İstediğiniz Kredi Tutarı Nedir?

Kredi tutarınızı giriniz.

Cep Telefonu Numaranız Nedir?

Kredi sorgulamak için cep telefonunuzu giriniz.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Taşıt Kredisi

Motorlu taşıt alımlarını finanse etmek amaçlı bir borçlanma türü olan taşıt kredisi hesaplanırken kullanılacak kredi tutarı, faiz ve kredinin vadesi baz alınır. Taşıt kredisinde taşıt bedelleri sıfır araçlarda aracın fatura tutarına göre, ikinci el araçlarda ise aracın kasko değerine göre yapılır.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları Sayfa Özeti

Mayıs 2022 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplamda 19,4 milyar TL tutarında bireysel taşıt kredisi, 78,8 milyar TL tutarında ise ticari taşıt kredisi kullanılmıştır. Taşıt kredileri toplam bireysel kredilerin yaklaşık %2’sini, ticari kredilerin ise yaklaşık %3’ünü oluşturur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı Kurul kararı uyarınca bedeline göre taşıt kredisi vade sınırlaması uygulaması aşağıdaki gibidir:

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için 48 ay 
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için 36 ay 
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için 24 ay 
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için 12 ay 

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, bireysel ve ticari tüketicilerin taşıt alımlarında kullanabilecekleri ipotekli bir kredi türüdür. Taşıt kredilerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen oranlarda peşinat ödemesi yapılır ve taşıt kredisi kullanılarak satın alınan araç kredi veren lehine ipotekli (rehinli) olur. 

Türkiye’de ilk taşıt kredisi uygulamaları 2000’li yılların başında başlamış, ilk defa bu dönemde öncelikle bankalar tarafından tüketicilere taşıt kredisi sağlanmıştır. Taşıt kredisi talebinin yaygınlaşmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda başta motorlu taşıt satıcıları ve distribütörlerinin kurduğu finansman şirketleri de tüketicilere taşıt kredisi sağlamaya başlamıştır. 

Güncel verilere göre Türkiye’deki taşıt kredilerinin %52’si bankalar, %47’si ise taşıt finansman kuruluşları (TFŞ) tarafından sağlanmaktadır. Taşıt kredileri hakkında bilinmesi gereken 3 temel nokta aşağıdaki gibidir:

 • Taşıt kredilerinde faiz üzerinden %15 KKDF ve %5 BMSV alınır.
 • Taşıt kredilerinde, satın alınırken kredi kullanılan taşıt krediyi veren lehine ipotekli (rehinli) olur.
 • Taşıt kredisi kapatılmadan ipotekli araç satılamaz.

Taşıt kredisi kullanımlarında tüketicilerin peşinat ödemesi gerekir. Peşinat tutarı aracın fiyatına göre değişir ve peşinat ödendikten sonra taşıt kredisi onaylanır. 21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurul kararı uyarınca araçların fiyatlarına göre zorunlu peşinat oranları aşağıdaki gibidir:

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için aracın fiyatının %30’u 
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %50’si 
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %70’i 
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %80’i 

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplaması anapara, aylık faiz oranı, vade ve vergiler ile hesaplanır. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır, aylık taksitte anapara, faiz, BMSV ve KKDF toplamı bulunur.

Taşıt kredisi hesaplamasında üç kriter vardır, bunlar kredi çekilecek tutar, faiz oranı ve vadedir. Taşıt kredi hesaplaması aşağıdaki bilgilerle yapılmaktadır:

 • Anapara: Toplam çekilen kredi tutarı 
 • Faiz: Kullanılan kredi için ödenecek faiz oranı 
 • Vade: Borcun ne kadar sürede ve hangi periyotlarda ödeneceğidir.

Taşıt kredisi hesaplamak için önce ihtiyaç kredisi hesaplama alt formülleri ile gerekli sayıların bulunması gerekir. Kullanılacak ilk alt formül formülünde ilk işlem aylık ödeme tutarını bulmaktır. Aylık taşıt kredisi ödeme tutarı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

P: Toplam kullanılan taşıt kredisi tutarı 

r: Faiz oranı  

n: Yapılacak ödeme sayısı 

Aylık %2 faiz oranıyla, 36 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir taşıt kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır:

Taşıt kredisi hesaplamada toplam faiz ödemesini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır: 

Aylık taksit: 392,33 

Vade sonuna kadar yapılacak ödeme sayısı: 36 

Kullanılan kredi (anapara): 10.000 

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı 

392,33 x 36 = 14.123

ve

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

14.123 - 10.000 = 4.123

Güncel faiz oranları, farklı vadeler ve BMSV ve KKDF dahil hesaplamalar için encazip.com taşıt kredisi hesaplama modülü kullanılmalıdır. 

Taşıt Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

Taşıt kredisi vade limitleri 48 ay ile 12 ay arasındadır. Bankalar genellikle en kısa 12 aylık vade seçeneği sunarken, taşıt kredisi faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterir. 300.000 TL anapara ve aylık %3 faiz oranıyla vadelere göre ödenecek toplam faiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Vade 

Kredi Tutarı 

Faiz Oranı 

Toplam Ödenecek Faiz 

12 Ay 

300.000 

%3 

62.282 TL 

18 Ay 

300.000 

%3 

94.010 TL 

24 Ay 

300.000 

%3 

127.572 TL 

36 Ay 

300.000 

%3 

199.956 TL 

48 Ay 

300.000 

%3 

278.840 TL

Faizsiz Taşıt Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından sağlanan faizsiz taşıt kredileri sağlanır. Türkiye’de katılım bankası olarak adlandırılan ve Dünya genelinde islami bankalar olarak sınıflandırılan bankalar, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet gösteriyor.

Faizsiz taşıt kredisi, sıfır faizli kredi değildir ve kar payı adında bir maliyeti vardır. Faizsiz taşıt kredisi ile faizli taşıt kredisi arasında karar vermek için tüketicilerin toplam geri ödeme tutarlarını karşılaştırmaları önerilir. 

Taşıt Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Taşıt kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz vergilerin ödeme tutarını her taksit için gösteren tablodur.  

Taşıt kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

Taşıt kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunur. Aylık taksitin belirlenmesinin ardından kullanılan kredi üzerinden aylık faiz hesaplanır ve ilk ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BMSF ve KKDF hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek kalan anapara borcu belirlenir. 

Bir sonraki ay için bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve taşıt kredisi ödeme tablosu hazırlanır. 

Aylık faiz oranı %3 olan 12 ay vadeli ve 1.000.000 TL tutarlı taşıt kredisi için örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 

Vade 

Taksit Tutarı 

Anapara 

Faiz 

KKDF 

BSMV 

Kalan Anapara 

1 

104.094 

68.093,90 

30.000,00 TL 

4.500,00 TL 

1.500,00 TL 

931.906,10 

2 

104.094 

70.545,28 

27.957,18 TL 

4.193,58 TL 

1.397,86 TL 

861.360,81 

3 

104.094 

73.084,91 

25.840,82 TL 

3.876,12 TL 

1.292,04 TL 

788.275,90 

4 

104.094 

75.715,97 

23.648,28 TL 

3.547,24 TL 

1.182,41 TL 

712.559,93 

5 

104.094 

78.441,75 

21.376,80 TL 

3.206,52 TL 

1.068,84 TL 

634.118,18 

6 

104.094 

81.265,65 

19.023,55 TL 

2.853,53 TL 

951,18 TL 

552.852,54 

7 

104.094 

84.191,21 

16.585,58 TL 

2.487,84 TL 

829,28 TL 

468.661,32 

8 

104.094 

87.222,10 

14.059,84 TL 

2.108,98 TL 

702,99 TL 

381.439,23 

9 

104.094 

90.362,09 

11.443,18 TL 

1.716,48 TL 

572,16 TL 

291.077,14 

10 

104.094 

93.615,13 

8.732,31 TL 

1.309,85 TL 

436,62 TL 

197.462,01 

11 

104.094 

96.985,27 

5.923,86 TL 

888,58 TL 

296,19 TL 

100.476,74 

12 

104.094 

100.476,74 

3.014,30 TL 

452,15 TL 

150,72 TL 

0,00

Taşıt Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Taşıt kredisi vadeleri, toplam kullanılan kredi miktarına ve aracın bedeline göre değişir. Taşıt kredisi vadeleri üst limitleri Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir.

21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı BDDK Kurul kararı uyarınca bedeline göre taşıt kredisi vadeleri aşağıdaki şekilde değişmektedir:

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için 48 ay 
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için 36 ay 
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için 24 ay 
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için 12 ay

Bu üst limitler dışında taşıt kredisi vadeleri bankalara ve kredi kullanan kişiye göre değişiklik gösterir. En güncel taşıt kredisi vadeleri için encazip.com taşıt kredisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz. 

Taşıt Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Taşıt kredisi vadeleri, aracın kasko değerine göre değişiklik gösterir. Kasko değeri 400 bin TL olan araçların vadesi 48 ayı, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçların vadesi 36 ayı, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL olan araçların vadesi 24 ayı, kasko değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olan araçların vadesi ise 12 ayı geçemez. Taşıt kredisi vadeleri 3 aydan başlamaktadır.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi başvurusu şu yollarla yapılabilir: 

 • Şubeye giderek başvuru 
 • Online başvuru 
 • Mobil bankacılık yoluyla başvuru 
 • Başvuru sonrasında kredi başvurusunun işleme alınabilmesi için gerekli belgelerin ilgili finans kurumuna teslim edilmesi gerekir. 

Taşıt Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?  

Taşıt kredisi başvuru belgeleri şunlardır: 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve kimlik belgesi 
 • İkametgah ilmuhaberi 
 • Son iki aya ait elektrik, doğal gaz veya su faturası 
 • Noter satış sözleşmesi 
 • Sıfır araçlar için otomobil veya proforma faturası 
 • İkinci el araçlar için satıcıya ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi 
 • Ruhsat fotokopisi  
 • Bordro, hesap cüzdanı veya vergi levhası gibi gelir belgesi 
 • Varsa konut kirası gibi ek gelirlerin tescilini gösteren belge 
 • Taşıt kredisinin tüzel bir kişi veya kurum adına çekilmesi halinde ise başvuru için gerekli belgeler şunlardır: 
 • Vergi levhası fotokopisi 
 • İmza sirküsü 
 • Gelir tablosu 
 • Son döneme ait mizan 
 • Şirketin hisselerinde %25’in üzerinde pay sahibi olanların kimlik fotokopileri 

Taşıt Kredisini Kimler Çekebilir?

Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartları taşıyan herkes taşıt kredisi çekebilir. Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartlar şunlardır: 

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Aktif SGK kaydına sahip olmak
 • En az 6 aylık SGK kaydına sahip olmak 
 • Satın alınacak olan taşıtın üzerinde şerh, rehin veya ipotek olmaması 
 • Kredi notunun yeterli seviyede olması 
 • Belgelenebilir gelirin, kredi taksitlerini ödemeye yeterli bir düzeyde olması 

Çalışmayanlar Taşıt Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların taşıt kredisi çekmeleri mümkündür. Ancak bunun için daha farklı şartlar gereklidir. Çalışmayan kişiler şu şartlardan bazılarına sahip oldukları takdirde taşıt kredisi çekebilir: 

 • Belgelenebilir bir gelire sahip olmak (ev kirası gibi) 
 • Çiftçilik faaliyetleriyle ilgilenerek gelir elde etmek 
 • Bir şirket veya kurumda pay sahibi olmak 
 • Teminat olarak gösterilebilecek yeterli mal veya mülke sahip olmak 

Ev Hanımları Taşıt Kredisi Alabilir mi?

Ev hanımlarının taşıt kredisi almaları mümkündür. Bunun için ev hanımlarının üzerine kayıtlı bulunan çeşitli mal ve mülklerin yanı sıra bir kefile ihtiyaç duyulur.

Faizsiz Taşıt Kredisi Veren Bankalar Hangileridir? H2

Faizsiz taşıt kredisi, katılım bankaları tarafından verilir. Faizsiz taşıt kredisi veren bankalar şunlardır: 

 • Kuveyt Türk  
 • Albaraka Türk  
 • Türkiye Finans  
 • Vakıf Katılım Bankası  
 • Ziraat Katılım Bankası  

En Düşük Faizli Taşıt Kredileri Hangi Bankalardadır?

Haziran 2022 itibarıyla sıfır bir araç satın almak için 12 ay vadeli ve 500 bin TL tutarındaki bir kredi için en düşük faiz oranı sunan 5 banka şunlardır: 

 • Ziraat Katılım %1,65 
 • Türkiye İş Bankası %1,79 
 • Albaraka Türk %1,93 
 • Fiba Bak %2,55 
 • Garanti Bankası %3,37 

Taşıt Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Taşır kredisi çekme işlemi, tüm belgelerin tamamlanması ve başvurunun yapılarak işlemlerin başlamasından sonra bankadan bankaya değişmek suretiyle 1 ile 3 iş günü arasında sürer. 

Anında Taşıt Kredisi Çekilir mi?

Anında taşıt kredisi çekmek mümkündür. Bunun için sürekli çalışılan bir banka veya maaş hesabının bulunduğu bankadan kredi çekmek gerekir. Sürekli çalışılan bankalar, kişi hakkında detaylı finans raporlarına sahiptir. Bu nedenle kredi çekme işlemi diğer bankalara göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Taşıt Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Taşıt kredisi taksitleri  zamanında ödenmez ise icra davası başlatılır. Buna ek olarak kredi kapsamında rehin altına alınan araç bankaya teslim edilir. Bu süre zarfında taşıt kredisinin geciken taksitlerine ilişkin %30’a varan faiz işlemeye başlar. Kredi taksitleri yeniden ödenmeye başlandığında bu faizlerin de ödenmesi gerekir.

Taşıt Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Taşıt kredisi çekmek, kredi notu üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki göstermez. Kredi notu üzerinde etki eden şey ise kredi borcunun ödenme düzenidir. Kredi borcu düzenli bir şekilde günü gününe ödendiği takdirde bu durum kredi notuna olumlu yansır. Kredi borcunun geciktirilmesi ve aksatılması gibi durumlarda ise kredi notu olumsuz yönde etkilenir. 

Taşıt Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Taşıt kredisi ve tüketici kredisi farklı kredi türleridir. Taşıt kredisi ipotekli bir kredi türüyken, ihtiyaç kredisi ise ipoteksiz olarak da kullanılabilir. Taşıt kredisi yalnızca motorlu taşıt satın almak için kullanılırken, ihtiyaç kredisi tüketicinin herhangi bir ihtiyacı için kullanılabilir. İhtiyaç kredisinin limitleri taşıt kredisine kıyasla düşüktür ancak ihtiyaç kredisi kullanılarak araç satın alınabilir. 

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Taşıt kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan bir masraf kalemidir. Taşıt kredisi dosya masrafı, bankanın kredi kullandırımı sonucu ortaya çıkan çeşitli masraflar ve evrak giderlerinin tahsisini sağlar.  

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır? 

Taşıt kredisi dosya masrafı, taşıt kredisinin kullanımı sırasında doğan çeşitli masraflar ile evrak giderlerini kapsar. Taşıt kredisi dosya masrafı, çekilen kredinin miktarına göre değişiklik gösterir. Kredi miktarı ne kadar fazlaysa dosya masrafı da o kadar fazla olur. Taşıt kredisi dosya masrafı en fazla alınan kredi miktarının binde beşi oranında olabilir. Örneğin 500 bin TL’lik bir taşıt kredisinin dosya masrafı en fazla 2.500 TL olabilir. 

Taşıt Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Bazı durumlarda taşıt kredisi başvurusu reddedilir. Taşıt kredisi başvurusunun reddedilmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Taşıt kredi başvurusunun reddedilmesinin sebepleri şunlardır:   

Kredi notunun yetersiz olması: Kredi notu skalası 0 ile 1900 arasındadır. Kredi notu 1100’ün altında olan kişiler ise riskli kabul edilir ve bu durum kredi çıkmamasına neden olabilir.

Yetersiz gelir: Taşıt kredisine başvuran kişinin belgelenebilir geliri, aylık olarak ödenmesi gereken kredi taksiti için yetersiz veya güvensiz ise kredi çıkmayabilir. 

Kara liste: Daha önceki bankacılık işlemleri nedeniyle bankacılık sisteminin kara listesine girmiş kişilere kredi çıkmayabilir.  

Evrak veya belge eksikliği: Başvuru sırasında önem teşkil eden bazı evrak veya belgelerin eksik olması veya temin edilememesi gibi durumlarda kredi başvurusu reddedilebilir.  

Taşıt Kredisi KKDF Nedir? 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), taşıt kredileri için anapara ve faiz kur farkı üzerinden %15 olarak alınır. 

Taşıt Kredisi BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), taşıt kredileri için faiz kazanımı üzerinden %5 olarak alınır.

İpotekli Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi ipotekli bir kredi türüdür ve satın alımı için kredi kullanılan araç krediyi veren lehine ipotekli (rehinli) olur. Kredi tutarının tamamı ödenene kadar araç üzerinde ipotek bulunur, kredi borcu tamamlandıktan sonra ipotek kaldırılır.

Erken Taşıt Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca erken taşıt kredisi kapatan tüketicilere ödeme planına göre ödeme yaptığı tarihten sonraki faiz ve vergiler tutarları için indirim uygulanır ve ödeme yapılan tarihten sonra tahakkuk edecek faiz ve vergiler alınmaz. Erken taşıt kredisi kapatma durumunda örnek hesaplama aşağıdaki gibidir:  

 • Kredi Miktarı Vade: 10.000 TL 36 Ay 
 • Aylık Akdi Faiz Oranı: % 1,0420
 • İndirimli Faiz Oranı: % 1,0000
 • Peşin Faiz Tutarı: 166,67 TL
 • KKDF Oranı: % 15
 • BSMV Oranı: % 5 

Not : "Peşin Tahsil Edilen Faizin Aylar itibarı ile Reeskont Dağılımı" ve "Peşin Tahsil Edilen. Faizin Aylar Itibarı ile Tahakkuk Eden Kısmı" isimli sütunlar standart bir ödeme planında yer almamakla birlikte aşağıda yer verilecek örneklere ilişkin hesaplamalann daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacı ile ödeme planlarına dahil edilmiştir.

Ödeme Planı 

Dönem 

Tarih 

Taksit 

Faiz 

Fon 

Vergi 

Ana Para 

Kalan Anapara 

Pe 
şin Tahsil  
Edilen  
Faizin  
(Vergiler  
Hariç) Aylar  
itibar 
ı ile  
Reeskont  
Dağılımı 

Pe 
şin Tahsil  
Edilen  
Faizin Aylar  
itibar 
ı ile  
Tahakkuk  
Eden Kısmı 

0 

20.12.2014 

200,00 

166,67 

25,00 

8,33 

0,00 

10.000,00 

1 

20.01.2015 

343,72 

100,00 

15,00 

5,00 

223,72 

9.776,28 

8,42 

8,42 

2 

20.02.2015 

343,72 

97,76 

14,66 

4,89 

226,41 

9.549,87 

8,24 

16,66 

3 

20.03.2015 

343,72 

95,50 

14,32 

4,77 

229,12 

9.320,75 

8,05 

24,71 

4 

20.04.2015 

343,72 

93,21 

13,98 

4,66 

231,87 

9.088,87 

7,85 

32,56 

5 

20.05.2015 

343,72 

90,89 

13,63 

4,54 

234,66 

8.854,22 

7,66 

40,22 

6 

20.06.2015 

343,72 

88,54 

13,28 

4,43 

237,47 

8.616,75 

7,46 

47,67 

7 

20.07.2015 

343,72 

86,17 

12,93 

4,31 

240,32 

8.376,42 

7,26 

54,93 

8 

20.08.2015 

343,72 

83,76 

12,56 

4,19 

243,21 

8.133,22 

7,06 

61,99 

9 

20.09.2015 

343,72 

81,33 

12,20 

4,07 

246,12 

7.887,10 

6,85 

68,84 

10 

20.10.2015 

343,72 

78,87 

11,83 

3,94 

249,08 

7.638,02 

6,64 

75,49 

11 

20.11.2015 

343,72 

76,38 

11,46 

3,82 

252,07 

7.385,95 

6,43 

81,92 

12 

20.12.2015 

343,72 

73,86 

11,08 

3,69 

255,09 

7.130,86 

6,22 

88,14 

13 

20.01.2016 

343,72 

71,31 

10,70 

3,57 

258,15 

6.872,71 

6,01 

94,15 

14 

20.02.2016 

343,72 

68,73 

10,31 

3,44 

261,25 

6,611,46 

5,79 

99,94 

15 

20.03.2016 

343,72 

66,11 

9,92 

3,31 

264,38 

6.347,08 

5,57 

105,51 

16 

20.04.2016 

343,72 

63,47 

9,52 

3,17 

267,56 

6.079,52 

5,35 

110,86 

17 

20.05.2016 

343,72 

60,80 

9,12 

3,04 

270,77 

5.808,75 

5,12 

115,98 

18 

20.06.2016 

343,72 

58,09 

8,71 

2,90 

274,02 

5.534,73 

4,89 

120,87 

19 

20.07.2016 

343,72 

55,35 

8,30 

2,77 

277,31 

5.257,43 

4,66 

125,54 

20 

20.08.2016 

343,72 

52,57 

7,89 

2,63 

280,63 

4.976,79 

4,43 

129,97 

21 

20.09.2016 

343,72 

49,77 

7,47 

2,49 

284,00 

4.692,79 

4,19 

134,16 

22 

20.10.2016 

343,72 

46,93 

7,04 

2,35 

287,41 

4.405,38 

3,95 

138,11 

23 

20.11.2016 

343,72 

44,05 

6,61 

2,20 

290,86 

4.114,53 

3,71 

141,82 

24 

20.12.2016 

343,72 

41,15 

6,17 

2,06 

294,35 

3.820,18 

3,47 

145,29 

25 

20.01.2017 

343,72 

38,20 

5,73 

1,91 

297,88 

3.522,30 

3,22 

148,51 

26 

20.02.2017 

343,72 

35,22 

5,28 

1,76 

301,45 

3.220,84 

2,97 

151,48 

27 

20.03.2017 

343,72 

32,21 

4,83 

1,61 

305,07 

2.915,77 

2,71 

154,19 

28 

20.04.2017 

343,72 

29,16 

4,37 

1,46 

308,73 

2.607,04 

2,46 

156,65 

29 

20.05.2017 

343,72 

26,07 

3,91 

1,30 

312,44 

2.294,60 

2,20 

158,84 

30 

20.06.2017 

343,72 

22,95 

3,44 

1,15 

316,19 

1.978,41 

1,93 

160,78 

31 

20.07.2017 

343,72 

19,78 

2,97 

0,99 

319,98 

1.658,43 

1,67 

162,44 

32 

20.08.2017 

343,72 

16,58 

2,49 

0,83 

323,82 

1.334,61 

1,40 

163,84 

33 

20.09.2017 

343,72 

13,35 

2,00 

0,67 

327,71 

1.006,91 

1,12 

164,96 

34 

20.10.2017 

343,72 

10,07 

1,51 

0,50 

331,64 

675,27 

0,85 

165,81 

35 

20.11.2017 

343,72 

6,75 

1,01 

0,34 

335,62 

339,65 

0,57 

166,38 

36 

20.12.2017 

343,72 

3,40 

0,51 

0,17 

339,65 

0,00 

0,29 

166,67 

TOPLAM 

12.574,00 

2.145,00 

321,75 

107,25 

10.000,00 

- 

166,67 

-

Tüketicinin 20. taksitin ödeneceği 20.08.2016 tarihinde toplam 1.000 TL tutarında ödeme yapmak istemesi durumunda aşağıdaki işlemler yapılır:

 • 20.08.2016 tarihi itibarı ile biriken faiz tutarı tahsil edilir. Tahsil Edilecek Faiz = (5.257,43 x %1 x 30) / 30 = 52,57 TL 
 • Faiz üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV tahsil edilir. 

BSMV = 52,57 x 0,05 = 2,63 TL  

KKDF = 52,57 x 0,15 = 7,89 TL 

 • Kalan tutar ödeme tarihi itiban ile 5.257,43 TL olan Kalan Anapara'dan düşülür. 

Anaparadan Düşülecek Tutar = 1.000 - 52,57 - 2,63 - 7,89 = 936,91 TL Ödeme Sonrası Kalan Anapara = 5.257,43 - 936,91 = 4.320,52 TL 

 • Kredi vadesi sonuna kadar kalan 16 taksit, ödeme tarihleri değişmeyecek şekilde, yeni oluşan 4.320,52 TL tutarlı Kalan Anapara üzerinden yeniden hesaplanır.  
 • Peşin tahsil edilen faizin tahakkuk eden ve kalan kısmı hesaplanır. 

Tahakkuk Eden Peşin Faiz = 8,42 + 8,24 + 8,05 + r 4,43 = 129,97 TL 

Kalan Peşin Faiz = 166,67 - 129,97 = 36,70 TL

 • Kalan peşin faizin erken ödenen anapara tutarına ve kalan 16 taksite isabet eden kısmı hesaplanarak tüketiciye iade edilir.

Tüketiciye İade Edilecek Peşin Faiz Tutarı = 

[(4,320,52x%lx30+30)+{4,073,97x%1x30+30)+(3.824,46x%1x30÷30)+....+(294,86x%1x30+30)] 36,70X [ 1-  

[(4.976,79x%lx30+30)+(4.692,79«1x30+30)444.405,38x%lx304-30)+....+(339,65x%lx30+30)] 

= 4,84 TL 

Taşıt Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Taşıt kredisi vadeleri, aracın kasko değerine göre değişiklik gösterir. Kasko değeri 400 bin TL olan araçların vadesi 48 ayı, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçların vadesi 36 ayı, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL olan araçların vadesi 24 ayı, kasko değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olan araçların vadesi ise 12 ayı geçemez. Taşıt kredisi vadeleri 3 aydan başlamaktadır.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi başvurusu şu yollarla yapılabilir: 

 • Şubeye giderek başvuru 
 • Online başvuru 
 • Mobil bankacılık yoluyla başvuru 
 • Başvuru sonrasında kredi başvurusunun işleme alınabilmesi için gerekli belgelerin ilgili finans kurumuna teslim edilmesi gerekir. 

Taşıt Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir? 

Taşıt kredisi başvuru belgeleri şunlardır: 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve kimlik belgesi 
 • İkametgah ilmuhaberi 
 • Son iki aya ait elektrik, doğal gaz veya su faturası 
 • Noter satış sözleşmesi 
 • Sıfır araçlar için otomobil veya proforma faturası 
 • İkinci el araçlar için satıcıya ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi 
 • Ruhsat fotokopisi  
 • Bordro, hesap cüzdanı veya vergi levhası gibi gelir belgesi 
 • Varsa konut kirası gibi ek gelirlerin tescilini gösteren belge 

Taşıt kredisinin tüzel bir kişi veya kurum adına çekilmesi halinde ise başvuru için gerekli belgeler şunlardır: 

 • Vergi levhası fotokopisi 
 • İmza sirküsü 
 • Gelir tablosu 
 • Son döneme ait mizan 
 • Şirketin hisselerinde %25’in üzerinde pay sahibi olanların kimlik fotokopileri 

Taşıt Kredisini Kimler Çekebilir?    

Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartları taşıyan herkes taşıt kredisi çekebilir. Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartlar şunlardır:

 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak 
 • Aktif SGK kaydına sahip olmak 
 • En az 6 aylık SGK kaydına sahip olmak 
 • Satın alınacak olan taşıtın üzerinde şerh, rehin veya ipotek olmaması 
 • Kredi notunun yeterli seviyede olması 
 • Belgelenebilir gelirin, kredi taksitlerini ödemeye yeterli bir düzeyde olması 

Çalışmayanlar Taşıt Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların taşıt kredisi çekmeleri mümkündür. Ancak bunun için daha farklı şartlar gereklidir. Çalışmayan kişiler şu şartlardan bazılarına sahip oldukları takdirde taşıt kredisi çekebilir: 

 • Belgelenebilir bir gelire sahip olmak (ev kirası gibi) 
 • Çiftçilik faaliyetleriyle ilgilenerek gelir elde etmek 
 • Bir şirket veya kurumda pay sahibi olmak 
 • Teminat olarak gösterilebilecek yeterli mal veya mülke sahip olmak

Ev Hanımları Taşıt Kredisi Alabilir mi?

Ev hanımlarının taşıt kredisi almaları mümkündür. Bunun için ev hanımlarının üzerine kayıtlı bulunan çeşitli mal ve mülklerin yanı sıra bir kefile ihtiyaç duyulur.

Faizsiz Taşıt Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz taşıt kredisi, katılım bankaları tarafından verilir. Faizsiz taşıt kredisi veren bankalar şunlardır: 

 • Kuveyt Türk  
 • Albaraka Türk  
 • Türkiye Finans  
 • Vakıf Katılım Bankası  
 • Ziraat Katılım Bankası  

En Düşük Faizli Taşıt Kredileri Hangi Bankalardadır?  

Haziran 2022 itibarıyla sıfır bir araç satın almak için 12 ay vadeli ve 500 bin TL tutarındaki bir kredi için en düşük faiz oranı sunan 5 banka şunlardır: 

 • Ziraat Katılım %1,65 
 • Türkiye İş Bankası %1,79 
 • Albaraka Türk %1,93 
 • FibaBank %2,55 
 • Garanti Bankası %3,37 

Taşıt Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Taşır kredisi çekme işlemi, tüm belgelerin tamamlanması ve başvurunun yapılarak işlemlerin başlamasından sonra bankadan bankaya değişmek suretiyle 1 ile 3 iş günü arasında sürer. 

Anında Taşıt Kredisi Çekilir mi?     

Anında taşıt kredisi çekmek mümkündür. Bunun için sürekli çalışılan bir banka veya maaş hesabının bulunduğu bankadan kredi çekmek gerekir. Sürekli çalışılan bankalar, kişi hakkında detaylı finans raporlarına sahiptir. Bu nedenle kredi çekme işlemi diğer bankalara göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. 

Taşıt Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur? 

Taşıt kredisi taksitleri  zamanında ödenmez ise icra davası başlatılır. Buna ek olarak kredi kapsamında rehin altına alınan araç bankaya teslim edilir. Bu süre zarfında taşıt kredisinin geciken taksitlerine ilişkin %30’a varan faiz işlemeye başlar. Kredi taksitleri yeniden ödenmeye başlandığında bu faizlerin de ödenmesi gerekir. 

Taşıt Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler? 

Taşıt kredisi çekmek, kredi notu üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki göstermez. Kredi notu üzerinde etki eden şey ise kredi borcunun ödenme düzenidir. Kredi borcu düzenli bir şekilde günü gününe ödendiği takdirde bu durum kredi notuna olumlu yansır. Kredi borcunun geciktirilmesi ve aksatılması gibi durumlarda ise kredi notu olumsuz yönde etkilenir.

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Nedir? 

Taşıt kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan bir masraf kalemidir. Taşıt kredisi dosya masrafı, bankanın kredi kullandırımı sonucu ortaya çıkan çeşitli masraflar ve evrak giderlerinin tahsisini sağlar.  

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Taşıt kredisi dosya masrafı, taşıt kredisinin kullanımı sırasında doğan çeşitli masraflar ile evrak giderlerini kapsar. Taşıt kredisi dosya masrafı, çekilen kredinin miktarına göre değişiklik gösterir. Kredi miktarı ne kadar fazlaysa dosya masrafı da o kadar fazla olur. Taşıt kredisi dosya masrafı en fazla alınan kredi miktarının binde beşi oranında olabilir. Örneğin 500 bin TL’lik bir taşıt kredisinin dosya masrafı en fazla 2.500 TL olabilir. 

Taşıt Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?  

Bazı durumlarda taşıt kredisi başvurusu reddedilir. Taşıt kredisi başvurusunun reddedilmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Taşıt kredi başvurusunun reddedilmesinin sebepleri şunlardır:   

 • Kredi notunun yetersiz olması: Kredi notu skalası 0 ile 1900 arasındadır. Kredi notu 1100’ün altında olan kişiler ise riskli kabul edilir ve bu durum kredi çıkmamasına neden olabilir. 
 • Yetersiz gelir: Taşıt kredisine başvuran kişinin belgelenebilir geliri, aylık olarak ödenmesi gereken kredi taksiti için yetersiz veya güvensiz ise kredi çıkmayabilir. 
 • Kara liste: Daha önceki bankacılık işlemleri nedeniyle bankacılık sisteminin kara listesine girmiş kişilere kredi çıkmayabilir.  
 • Evrak veya belge eksikliği: Başvuru sırasında önem teşkil eden bazı evrak veya belgelerin eksik olması veya temin edilememesi gibi durumlarda kredi başvurusu reddedilebilir.  

Taşıt Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), taşıt kredileri için anapara ve faiz kur farkı üzerinden %15 olarak alınır. 

Taşıt Kredisi BSMV Nedir?      

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), taşıt kredileri için faiz kazanımı üzerinden %5 olarak alınır. 

Taşıt Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?  

Taşıt kredisi hesaplaması yapılırken bankalar tarafından kullanılan sabit bir formül mevcuttur. Ancak ülkemizde faiz tutarı üzerinden alınan KKDF ve BSMV vergileri sebebiyle bu hesaplama daha farklı formüller dahil edilerek yapılır. Taşıt kredisi hesaplama işlemi, alınan kredinin miktarı ile faiz oranı ve vade sayısına göre değişiklik gösterir. İlk olarak kredi miktarı üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır. Hesaplanan bu aylık faiz üzerine %5 BSMV ve %15 KKDF ilave edilerek toplam vergi matrahına ulaşılır. Toplam aylık sabit ödeme tutarından, hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.  İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur. Daha sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır. Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.  

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Hesaplama  

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Ziraat Bankası kredi oranları şu şekildedir:

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,59 

2.000 TL 

138.454 TL 

417.361 TL 

6 

%1,59 

2.000 TL 

71,189 TL 

429.133 TL 

9 

%1,59 

2.000 TL 

48.792 TL 

441.122 TL 

12 

%1,59 

2.000 TL 

37.611 TL 

453.326 TL

Halkbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Halk Bank kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,63 

2.000 TL 

138.584 TL 

417.750 TL 

6 

%1,63 

2.000 TL 

71,305 TL 

429.826 TL 

9 

%1,63 

2.000 TL 

48.904 TL 

442.130 TL 

12 

%1,63 

2.000 TL 

37.722 TL 

454.661 TL 

Akbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Akbank kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,95 

2.100 TL 

139.622 TL 

420.965 TL 

6 

%1,95 

2.100 TL 

72,232 TL 

435.492 TL 

9 

%1,95 

2.100 TL 

49.805 TL 

450.343 TL 

12 

%1,95 

2.100 TL 

38.619 TL 

465.517 TL 

Teb Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için TEB kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%2,40 

2.000 TL 

141.087 TL 

425.259 TL 

6 

%2,40 

2.000 TL 

73,546 TL 

443.273 TL 

9 

%2,40 

2.000 TL 

51.087 TL 

461.779 TL 

12 

%2,40 

2.000 TL 

39.898 TL 

480.771 TL 

ING Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

50 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için NG Bank kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

12 

%2,40 

250 TL 

5.002 TL 

60.018 TL 

18 

%2,40 

250 TL 

3.613 TL 

65.040 TL 

24 

%2,40 

250 TL 

3.006 TL 

72.145 TL 

36 

%2,40 

250 TL 

2.390 TL 

86.028 TL 

Kuveyt Türk Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Kuveyt Türk kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,88 

2.000 TL 

139.395 TL 

420.183 TL 

6 

%1,88 

2.000 TL 

72,029 TL 

434.172 TL 

9 

%1,88 

2.000 TL 

49.607 TL 

448.462 TL 

12 

%1,88 

2.000 TL 

38.422 TL 

463.053 TL 

İşbankası Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için İş Bankası kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,89 

2.000 TL 

139.427 TL 

420.280 TL 

6 

%1,89 

2.000 TL 

72,058 TL 

434.346 TL 

9 

%1,89 

2.000 TL 

49.636 TL 

448.716 TL 

12 

%1,89 

2.000 TL 

38.450 TL 

463.390 TL 

Vakıfbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400 bin TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Vakıf Bank kredi oranları şu şekildedir: 

Vade 

Faiz 

Tahsis Ücreti 

Aylık Taksit 

Toplam Ödeme 

3 

%1,79 

2.000 TL 

139.102 TL 

419.306 TL 

6 

%1,79 

2.000 TL 

71,768 TL 

432.605 TL 

9 

%1,79 

2.000 TL 

49.353 TL 

446.177 TL 

12 

%1,79 

2.000 TL 

38.169 TL 

460.022 TL 

Taşıt Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplamak ve en cazip taşıt kredisini bulabilmek için 3 farklı hesaplama yöntemi izlenebilir: 

 • Vadeye göre taşıt kredisi: Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre taşıt kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer. 
 • Aylık taksite göre taşıt kredisi: Taşıt kredisi taksitleri tüketici tarafından belirlenebilir. Bu durumda belirlenen aylık ödeme tutarına göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler buna  göre belirlenir. Aylık taksite göre taşıt kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır. 
 • Faiz oranlarına göre taşıt kredisi: Faiz oranı, taşıt kredisi maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanısıra BMSV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, taşıt kredisi hesaplanırken en cazip faiz oranı en düşük faiz oranı olarak öne çıkar.

Popüler Taşıt Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?  

Popüler taşıt kredisi hesaplama miktarları şunlardır: 

Kredi Miktarı 

Faiz 

50.000 TL 

%1,99 

100.000 TL 

%1,89 

200.000 TL 

%1,89 

300.000 TL 

%1,89 

400.000 TL 

%1,89 

1.000.000 TL 

%1,89 

50,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

50.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

50.000 TL 

%1,89 

18 Ay 

61.706 TL 

50.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

73.945 TL 

100,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği 

100.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

100.000 TL 

%1,89 

18 Ay 

123.412 TL 

100.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

147.889 TL 

200,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

200.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

200.000 TL 

%1,89 

18 Ay 

246.823 TL 

200.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

295.777 TL 

300,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği 

300.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

300.000 TL 

%1,89 

18 Ay 

370.235 TL 

300.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

443.665 TL 

400,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

400.000 TL 

%1,89 

18 Ay 

493.646 TL 

400.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

591.553 TL 

1,000,000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

100.000.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı Türkiye İş Bankası faiz tutarı olan %1,89’a göre şu şekildedir: 

Kredi Tutarı 

Faiz 

Vade 

Geri Ödeme 

100.000.000 TL 

%1,89 

36 Ay 

1.478.883 TL 

Taşıt Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Taşıt kredisi vadesine, kredi tutarına ve faiz oranına göre değişir.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplama ile ihtiyaç kredisi hesaplama formülü arasında herhangi bir fark yoktur ve hesaplama yöntemleri birebir aynıdır. Hem taşıt kredisi hesaplarken hem de ihtiyaç kredisi hesaplanırken KKDF ve BMSV hesaplamaya dahil edilir. 

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplama ile konut kredisi hesaplama arasındaki tek fark konut kredisindeki KKDF ve BMSV muafiyetidir. Taşıt kredilerinde ödenen faiz üzerinden KKDF ve BMSF tahsil edilirken, konut kredi hesaplamalarında bu vergiler bulunmaz. 

Diğer Sayfalar