Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Motorlu taşıt alımlarını finanse etmek amaçlı bir borçlanma türü olan taşıt kredisi hesaplanırken kullanılacak kredi tutarı, faiz ve kredinin vadesi baz alınır. Taşıt kredisinde taşıt bedelleri sıfır araçlarda aracın fatura tutarına göre, ikinci el araçlarda ise aracın kasko değerine göre yapılır.

'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.
'ni okudum.
gönderimini onaylıyorum.
Öne Çıkan Krediler
Taşıt Kredisi Sayfa Özeti

Taşıt kredisi, bireysel ve ticari tüketicilerin motorlu taşıt alımlarında kullanabilecekleri ipotekli bir kredi türüdür. Taşıt kredisi hesaplamaları, taşıt kredisi hesaplama formülleri kullanılarak yapılır. Taşıt kredisi hesaplaması için öncelikle kullanılacak toplam krediye ve vadeye göre aşağıdaki formül kullanılarak aylık yapılacak geri ödeme tutarı belirlenir.

 •  Taşıt Kredisi Aylık Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1+Aylık Faiz Oranı)Vade-1) 

Aylık taksit tutarı bulunduktan sonra taşıt kredisi toplam geri ödeme tutarını hesaplamak için aşağıdaki formülde görüldüğü gibi aylık taksit tutarı ile vade sayısı çarpılır.

 • Taşıt Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = Taşıt Kredisi Aylık Taksit x Vade Sayısı

En doğru taşıt kredisi hesaplaması için KKDF ve BMSV'nin de dahil edildiği taşıt kredisi amortisman (ödeme) tablosu hazırlanmalıdır. Ödeme tablosu üzerinde aylık net faiz ödemesi, aylık KKDF ödemesi, aylık BMSV ödemesi ve aylık net anapara geri ödeme tutarı hesaplanır.

Taşıt kredisi, motorlu araç satın alımı amaçlı kullanılan ipotekli bir kredi türüdür. Satın alınması için taşıt kredisi kullanılan araç, kredi veren kurum lehine rehinli olur ve bu ipotek kredi ödemesinin tamamanın yapılmasına kadar devam eder. 2021 yılının Temmuz ayında en düşük taşıt kredisi faiz oranı %1,43 iken, 2022 yılının Temmuz ayı itibarıyla en düşük taşıt kredisi faiz oranı %1,65'tir. Taşıt kredisi faiz oranları sürekli değiştirinden 25.09.2022 tarihli güncel taşıt kredisi oranları için yukarıdaki hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Mayıs 2022 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplamda 19,4 milyar TL tutarında bireysel taşıt kredisi, 78,8 milyar TL tutarında ise ticari taşıt kredisi kullanılmıştır. Taşıt kredileri toplam bireysel kredilerin yaklaşık %2’sini, ticari kredilerin ise yaklaşık %3’ünü oluşturur. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı Kurul kararı uyarınca bedeline göre taşıt kredisi vade sınırlaması uygulaması aşağıdaki gibidir.

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için 48 ay 
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için 36 ay 
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için 24 ay 
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için 12 ay 

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, bireysel ve ticari tüketicilerin motorlu taşıt alımlarında kullanabilecekleri ipotekli bir kredi türüdür. Taşıt kredilerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen oranlarda minimum peşinat ödemesi yapılır ve taşıt kredisi kullanılarak satın alınan araç kredi veren lehine ipotekli (rehinli) olur. 

20. yüzyılın başlarında otomobillerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte taşıt kredisi adı altında olmasa da dünyadakibazı bankalardan araç satın almak amacıyla kredi kullanımı mümkündü. Türkiye’de ise ilk taşıt kredisi uygulamaları 2000’li yılların başında başlamış, ilk defa bu dönemde öncelikle bankalar tarafından tüketicilere taşıt kredisi sağlanmıştır. Taşıt kredisi talebinin yaygınlaşmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda başta motorlu taşıt satıcıları ve distribütörlerinin kurduğu finansman şirketleri de tüketicilere taşıt kredisi sağlamaya başlamıştır. Taşıt kredisinin İngilizcesi taşıt finansmanı anlamına gelen "car finance"tır ve global standartları takip eden ülkelerdeki uygulamaları ülkemizdekine benzerlikler göstermektedir.  İTaşıt kredisi kullanırken bilinmesi gereken üç temel noktadan ilki taşıt kredisinin yalnızca araç almak için kullanılabileceğidir. İkinci nokta ise ödemelerin geciktirilmesi durumunda faiz işlemesi ve banka kredi notunda düşüş meydana geldiğidir. Üçüncüsü ise faiz oranlarının değişiklik gösterdiğidir. Taşıt kredisi, tüm krediler içerisinde %5'e yakın bir kullanım oranına sahiptir. Ancak taşıt almak isteyenlerin en çok tercih ettiği kredi türüdür ve taşıt alma niyetinde olanlar arasında oldukça popülerdir.

Güncel verilere göre Türkiye’deki taşıt kredilerinin %52’si bankalar, %47’si ise taşıt finansman kuruluşları (TFŞ) tarafından sağlanmaktadır. Taşıt kredileri hakkında bilinmesi gereken 3 temel nokta şunlardır:

 • Taşıt kredilerinde faiz üzerinden %15 KKDF ve %5 BMSV alınır.
 • Taşıt kredilerinde, satın alınırken kredi kullanılan taşıt krediyi veren lehine ipotekli (rehinli) olur.
 • Taşıt kredisi kapatılmadan ipotekli araç satılamaz.

Taşıt kredisi kullanımlarında tüketicilerin peşinat ödemesi gerekir. Peşinat tutarı aracın fiyatına göre değişir ve peşinat ödendikten sonra taşıt kredisi onaylanır. 21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurul kararı uyarınca araçların fiyatlarına göre zorunlu peşinat oran limitleri şunlardır:

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için aracın fiyatının %30’u 
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %50’si 
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %70’i 
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için aracın fiyatının %80’i 

Toplam bireysel kredilerin sadece %2'sini oluşturan taşıt kredileri, tüketiciler tarafından en az tercih edilen kredi türlerinden biridir.

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplaması anapara, aylık faiz oranı, vade ve vergiler ile hesaplanır. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır, aylık taksitte anapara, faiz, BMSV ve KKDF toplamı bulunur.

Taşıt kredisi hesaplamasında üç kriter vardır, bunlar kredi çekilecek tutar, faiz oranı ve vadedir. Taşıt kredi hesaplaması şu bilgilerle yapılmaktadır:

 • Anapara: Toplam çekilen taşıt kredisi tutarı 
 • Faiz: Kullanılan kredi için ödenecek faiz oranı 
 • Vade: Borcun ne kadar sürede ve hangi periyotlarda ödeneceğidir.

Taşıt kredisi hesaplamak için önce taşıt kredisi hesaplama alt formülleri ile gerekli sayıların bulunması gerekir. Kullanılacak ilk alt formül formülünde ilk işlem aylık ödeme tutarını bulmaktır. Aylık taşıt kredisi ödeme tutarı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

 •  Taşıt Kredisi Aylık Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1+Aylık Faiz Oranı)Vade-1) 

Aylık %2 faiz oranıyla, 36 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir taşıt kredisinin aylık geri ödemesi veriler formüldeki yerine yerleştirilerek şu şekilde hesaplanır:

 •  Taşıt Kredisi Aylık Taksit Tutarı = 10.000 TL x (0,02 (1,02)36 )/ ((1,02)36-1) 
 • = 392,22 TL taşıt kredisi geri ödeme tutarı olacaktır.

36 ay vadeli taşıt kredisi toplam geri ödemesini bulmak için aşağıdaki gibi vade sayısı ve aylık ödeme çarpılarak hesaplama yapılır.

 •  Taşıt Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = Aylık Ödeme x Vade Sayısı
 • = 392,22 TL x 36
 • Taşıt Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = 14.123 TL

Ödenen toplam faiz tutarını bulmak için ise toplam geri ödeme tutarından kullanılan kredi tutarı çıkartılır.

 • 14.123 TL - 10.000 TL = 4.123 TL

25.09.2022 tarihli güncel faiz oranları, farklı vadeler ve BMSV ve KKDF dahil hesaplamalar için encazip.com taşıt kredisi hesaplama modülü kullanılmalıdır. 

Taşıt Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

Taşıt kredisi vade limitleri 48 ay ile 12 ay arasındadır. Bankalar genellikle en kısa 12 aylık vade seçeneği sunarken, taşıt kredisi faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterir. 300.000 TL anapara ve aylık %3 faiz oranıyla vadelere göre ödenecek toplam faiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VadeTaşıt Kredisi TutarıFaiz OranıToplam Ödenecek Faiz
12 Ay300.000%362.282 TL
18 Ay300.000%394.010 TL
24 Ay300.000%3127.572 TL
36 Ay300.000%3199.956 TL
48 Ay300.000%3278.840 TL

Taşıt kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, genel faiz ve bankacılık koşullarından direkt olarak etkilenmektedir. Taşıt kredisi faiz oranlarını belirleyen 4 ana faktör şu şekildedir:

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası 
 • Bankaların para edinme (mevduat) maliyetleri 
 • Enflasyon 
 • Kredi arz talep dengesi 

15 Temmuz 2022 tarihi için en düşük taşıt kredisi faizi aylık %2 oranla Akbank, en yüksek taşıt kredisi faizi ise %2,05 ile İş Bankası tarafından sağlanmaktadır. Taşıt kredisi oranları anlık olarak değiştiğinden 25.09.2022 tarihli güncel taşıt kredisi oranları için yukarıdaki hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Faizsiz Taşıt Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından sağlanan faizsiz taşıt kredileri sağlanmaktadır. Türkiye’de katılım bankası olarak adlandırılan ve Dünya genelinde islami bankalar olarak sınıflandırılan bankalar, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet gösterir.

Faizsiz taşıt kredisi, sıfır faizli kredi değildir ve kar payı adında bir maliyeti vardır. Faizsiz taşıt kredisi ile faizli taşıt kredisi arasında karar vermek için tüketicilerin toplam geri ödeme tutarlarını karşılaştırmaları önerilir. Faizsiz taşıt kredisinin varlık nedeni, İslami usüllere uygun olarak kredi çekerek araç sahibi olmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Taşıt Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Taşıt kredisi ödeme tablosu, diğer adıyla amortisman tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz vergilerin ödeme tutarını her taksit için gösteren tablodur.  

Taşıt kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

Taşıt kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunur. Aylık taksitin belirlenmesinin ardından kullanılan kredi üzerinden aylık faiz hesaplanır ve ilk ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BMSF ve KKDF hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek kalan anapara borcu belirlenir. Bir sonraki ay için bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve taşıt kredisi ödeme tablosu hazırlanır. 

Aylık faiz oranı %3 olan 12 ay vadeli ve 1.000.000 TL tutarlı taşıt kredisi için örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.

VadeTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
1104.09468.093,9030.000,00 TL4.500,00 TL1.500,00 TL931.906,10
2104.09470.545,2827.957,18 TL4.193,58 TL1.397,86 TL861.360,81
3104.09473.084,9125.840,82 TL3.876,12 TL1.292,04 TL788.275,90
4104.09475.715,9723.648,28 TL3.547,24 TL1.182,41 TL712.559,93
5104.09478.441,7521.376,80 TL3.206,52 TL1.068,84 TL634.118,18
6104.09481.265,6519.023,55 TL2.853,53 TL951,18 TL552.852,54
7104.09484.191,2116.585,58 TL2.487,84 TL829,28 TL468.661,32
8104.09487.222,1014.059,84 TL2.108,98 TL702,99 TL381.439,23
9104.09490.362,0911.443,18 TL1.716,48 TL572,16 TL291.077,14
10104.09493.615,138.732,31 TL1.309,85 TL436,62 TL197.462,01
11104.09496.985,275.923,86 TL888,58 TL296,19 TL100.476,74
12104.094100.476,743.014,30 TL452,15 TL150,72 TL0,00

Taşıt Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Taşıt kredisi vadeleri, toplam kullanılan kredi miktarına ve aracın bedeline göre değişir. Taşıt kredisi vadeleri üst limitleri Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir.

21.02.2022 tarih ve 10099 sayılı BDDK Kurul kararı uyarınca bedeline göre taşıt kredisi vadeleri aşağıdaki şekilde değişmektedir:

 • 400.000 TL tutarına kadar olan araçlar için 48 ay
 • 400.000 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar için 36 ay
 • 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar için 24 ay
 • 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için 12 ay

Bu üst limitler dışında taşıt kredisi vadeleri bankalara ve kredi kullanan kişiye göre değişiklik gösterir. Ancak taşıt kredisi kullanırken vadenin uzaması toplam faiz ödemesini artırır. Aşağıdaki tabloda kredi tutarı ve faiz oranı sabit tutularak vadenin maliyete ve aylık taksit tutarına etkisi gösterilmiştir.

Kredi TutarıFaiz OranıKredi VadesiAylık TaksitToplam Geri ÖdemeToplam Maliyet
10.000 TL%26 Ay1.809 TL10.857 TL857 TL
10.000 TL%212 Ay969 TL11.628 TL1.628 TL
10.000 TL%218 Ay691 TL12.433 TL2.433 TL
10.000 TL%224 Ay553 TL13.271 TL3.271 TL

Taşıt Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Taşıt kredisi vadeleri, aracın kasko değerine göre değişiklik gösterir. En yüksek taşıt kredisi vadesi 48 ay, en düşük taşıt kredisi vadesi ise 3 aydır. Kasko değeri 400 bin TL olan araçların vadesi 48 ayı, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçların vadesi 36 ayı, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL olan araçların vadesi 24 ayı, kasko değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olan araçların vadesi ise 12 ayı geçemez. 

100.000 TL'lik bir taşıt kredisi için aylık taksit ve toplam maliyet hesaplaması vadelere göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vade  Kredi TutarıFaiz Oranı Aylık TaksitToplam Maliyet
60 Ay100.000 TL%23.089 TL185.370 TL
48 Ay100.000 TL%23.462 TL166.194 TL
36 Ay100.000 TL%24.115 TL148.132 TL

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi başvurusu şu yollarla yapılabilir: 

 • encazip.com üzerinden taşıt kredisi başvurusu: encazip.com taşıt kredisi hesaplama modülü kullanılarak farklı bankaların faiz oranları karşılaştırılarak en cazip bankaya başvuru internet üzerinden yapılabilir.
 • Online bankacılık kanalları: Bankaların online bankacılık kanallarından taşıt kredisi başvurusunda bulunulabilir.
 • Bankaların çağrı merkezleri: Bankaların çağrı merkezleri aranarak taşıt kredisi başvurusunda bulunulabilir.
 • Mobil bankacılık kanalları: Mobil bankacılık kanalları üzerinden kredi başvurusu yapılabilir.
 • Banka şubeleri: Banka şubelerine fiziki olarak giderek taşıt kredisi başvurusunda bulunulabilir.
 • Araç distribütörleri: Araç satışı gerçekleştiren distribütör şirketler tarafından kurulan taşıt finansman kuruluşları, araç satışı gerçekleştirilen mağazada taşıt kredisi başvurusu alabilir.

Taşıt Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Taşıt kredisi başvuru belgeleri şunlardır: 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve kimlik belgesi 
 • İkametgah ilmuhaberi 
 • Son iki aya ait elektrik, doğal gaz veya su faturası 
 • Noter satış sözleşmesi 
 • Sıfır araçlar için otomobil veya proforma faturası 
 • İkinci el araçlar için satıcıya ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi 
 • Ruhsat fotokopisi  
 • Bordro, hesap cüzdanı veya vergi levhası gibi gelir belgesi 
 • Varsa konut kirası gibi ek gelirlerin tescilini gösteren belge 

Taşıt kredisinin tüzel bir kişi veya kurum adına çekilmesi halinde ise başvuru için gerekli belgeler şunlardır: 

 • Vergi levhası fotokopisi 
 • İmza sirküsü 
 • Gelir tablosu 
 • Son döneme ait mizan 
 • Şirketin hisselerinde %25’in üzerinde pay sahibi olanların kimlik fotokopileri 

Taşıt Kredisini Kimler Çekebilir?

Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartları taşıyan herkes taşıt kredisi çekebilir. Taşıt kredisi çekmek için gerekli şartlar şunlardır: 

 • Reşit olmak: Taşıt kredisi çekebilmek için 18 yaşının üstünde olmak gerekir. 
 • Bankanın değerlendirmesi: Taşıt kredisi çekebilmek için bankanın kredi verme kriterlerine uygun olmak gerekir. Bankalar genellikle Findeks kredi notu 1500 ile 1900 arasında olan kişilere daha kolay kredi verir. 
 • Gelir sahibi olmak: Taşıt kredisi çekecek kişilerin gelir sahibi olması ve bu gelirini belgelendirmesi gerekir. 
 • Aracın üstünde şerh olmaması: Satın alınacak olan taşıtın üzerinde şerh, rehin veya ipotek olmaması 
 • Kredi notu: Kredi notunun banka tarafından belirlenenin üzerinde olan kişiler 
 • Gelir sahibi olamak: Belgelenebilir gelirin, kredi taksitlerini ödemeye yeterli bir düzeyde olması 

Çalışmayanlar Taşıt Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların taşıt kredisi çekmeleri mümkündür. Ancak bunun için daha farklı şartlar gereklidir. Çalışmayan kişiler şu şartlardan bazılarına sahip oldukları takdirde taşıt kredisi çekebilir: 

 • Belgelenebilir bir gelire sahip olmak (ev kirası gibi) 
 • Çiftçilik faaliyetleriyle ilgilenerek gelir elde etmek 
 • Bir şirket veya kurumda pay sahibi olmak 
 • Teminat olarak gösterilebilecek yeterli mal veya mülke sahip olmak 

Ev Hanımları Taşıt Kredisi Alabilir mi?

Gayrimenkul kira geliri, emekli aylığı ya da benzeri bir geliri olan ev hanımları taşıt kredisi alabilir. Aylık geliri olmayan ancak üstüne kayıtlı gayrimenkulü ya da mevduatı olan ev hanımları da taşıt kredisi alabilir. Herhangi bir geliri olmayan ev hanımları için ise bankalar tarafından farklı uygulamalar olup, genellikle bir kefil bulunması suretiyle taşıt kredisi verilebilir.

Faizsiz Taşıt Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz taşıt kredisi, katılım bankaları tarafından verilir. Faizsiz taşıt kredisi veren katılım bankaları şunlardır: 

 • Kuveyt Türk  
 • Albaraka Türk  
 • Türkiye Finans  
 • Vakıf Katılım Bankası  
 • Ziraat Katılım Bankası  

Faizsiz taşıt kredisi veren bankaların ortak özelliği katılım bankaları olmalarıdır. Katılım bankaları faiz oranı ile değil, kar payı oranı ile taşıt kredisi sağlar. Faizsiz taşıt kredisi ile faizli taşıt kredisi hesaplama formülleri arasında önemli bir fark olmamakla birlikte isimlendirmelerdeki değişiklikler tüketiciler için kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden faizli ve faizsiz taşıt kredileri karşılaştırılırken toplam geri ödeme tutarlarının karşılaştırılması önemlidir. 

En Düşük Faizli Taşıt Kredileri Hangi Bankalardadır?

Haziran 2022 itibarıyla sıfır bir araç satın almak için 12 ay vadeli ve 500 bin TL tutarındaki bir kredi için en düşük faiz oranı sunan 5 banka şunlardır: 

 • Ziraat Katılım %1,65 
 • Türkiye İş Bankası %1,79 
 • Albaraka Türk %1,93 
 • Fibabanka %2,55 
 • Garanti Bankası %3,37 

Taşıt kredisi oranları bankalara göre anlık olarak değiştiğinden, 25.09.2022 tarihi için en cazip taşıt kredisi faizini bulmak için hesaplama modülünden karşılaştırma yapılmalıdır.

Taşıt Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Taşır kredisi çekme işlemi, tüm belgelerin tamamlanması ve başvurunun yapılarak işlemlerin başlamasından sonra bankadan bankaya değişmek suretiyle 1 ile 3 iş günü arasında sürer. Tüketicilerin aktif olarak çalıştıkları, mevduatlarının bulunduğu ya da maaş müşterisi oldukları bankadan başvuru yapmak taşıt kredisi çekme süresini düşürür. Kredi notu yüksek olan kişilerin de kredi onay süreleri daha kısa olur. Daha önce çalışılmayan bir bankadan kredi başvurusunda bulunmak, düşük kredi notuna sahip olmak gibi nedenler kredi çekme sürecini yavaşlatan etkenlerdir.

Anında Taşıt Kredisi Çekilir mi?

Anında taşıt kredisi çekmek mümkündür. Bunun için sürekli çalışılan bir banka veya maaş hesabının bulunduğu bankadan kredi çekmek gerekir. Sürekli çalışılan bankalar, kişi hakkında detaylı finans raporlarına sahiptir. Bu nedenle kredi çekme işlemi diğer bankalara göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Ancak taşıt kredisi çekme prosedürünün tamamlanması için her koşulda ruhsat işlemleri ve benzeri bürokratik işlemlerin tamamlanması beklenir.

Taşıt Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Taşıt kredisi taksitleri zamanında ödenmez ise icra davası başlatılır. Buna ek olarak kredi kapsamında rehin altına alınan araç bankaya teslim edilir. Bu süre zarfında taşıt kredisinin geciken taksitlerine ilişkin %30’a varan faiz işlemeye başlar. Kredi taksitleri yeniden ödenmeye başlandığında bu faizlerin de ödenmesi gerekir.

Taşıt Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Taşıt kredisi çekmek, kredi notu üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki göstermez. Kredi notu üzerinde etki eden şey ise kredi borcunun ödenme düzenidir. Kredi borcu düzenli bir şekilde günü gününe ödendiği takdirde bu durum kredi notuna olumlu yansır. Kredi borcunun geciktirilmesi ve aksatılması gibi durumlarda ise kredi notu olumsuz yönde etkilenir. 

Taşıt Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Taşıt kredisi ve tüketici kredisi farklı kredi türleridir. Taşıt kredisi ipotekli bir kredi türüyken, ihtiyaç (tüketici) kredisi ise ipoteksiz olarak da kullanılabilir. Taşıt kredisi yalnızca motorlu taşıt satın almak için kullanılırken, ihtiyaç (tüketici) kredisi tüketicinin herhangi bir ihtiyacı için kullanılabilir. İhtiyaç kredisinin limitleri taşıt kredisine kıyasla düşüktür ancak ihtiyaç kredisi kullanılarak araç satın alınabilir. 

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Taşıt kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan kredi tahsis ücreti ile kredi kullanmada ortaya çıkacak bazı kalemleri içeren masraftır. Taşıt kredisi dosya masrafı, bankanın kredi kullandırımı sonucu ortaya çıkan çeşitli masraflar ve evrak giderlerinin tahsisini sağlar. Kredi tahsis ücreti, kullanılan toplam kredi tutarının en fazla %0,5'i kadar olabilir.

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Taşıt kredisi dosya masrafı, taşıt kredisinin kullanımı sırasında doğan çeşitli masraflar ile evrak giderlerini kapsar. Taşıt kredisi dosya masrafı içinde aşağıdaki kalemler yer alabilir:

 • Kredi tahsis ücreti: Kullanılan kredinin en fazla %0,5'i kadar olabilir. 100.000 TL’lik bir taşıt kredisinin dosya masrafı en fazla 500 TL olur. Bankalara göre değişiklik gösterebilir.
 • Taşıt kredisi rehin ücreti: Aracın ruhsatına kredi veren lehine rehin işlemi yapılırken ortaya çıkabilecek masraftır.
 • Kasko ücreti: Taşıt kredisi kullanılan motorlu taşıtın kaskosunun yapılması zorunludur. Kasko ücreti de dosya masrafı içinde yer alır.

Taşıt kredisi dosya masrafı bankadan bankaya değişiklik gösterdiğinden, en güncel dosya masrafı tutarları için bankaların kredi teklifleri karşılaştırılmalıdır.

Taşıt Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Bazı durumlarda taşıt kredisi başvurusu reddedilir. Taşıt kredisi başvurusunun reddedilmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Taşıt kredi başvurusunun reddedilmesinin sebepleri şunlardır:   

Kredi notunun yetersiz olması: Kredi notu skalası 0 ile 1900 arasındadır. Kredi notu 1100’ün altında olan kişiler ise riskli kabul edilir ve bu durum kredi çıkmamasına neden olabilir.

Yetersiz gelir: Taşıt kredisine başvuran kişinin belgelenebilir geliri, aylık olarak ödenmesi gereken kredi taksiti için yetersiz veya güvensiz ise kredi çıkmayabilir. 

Kara liste: Daha önceki bankacılık işlemleri nedeniyle bankacılık sisteminin kara listesine girmiş kişilere kredi çıkmayabilir.  

Evrak veya belge eksikliği: Başvuru sırasında önem teşkil eden bazı evrak veya belgelerin eksik olması veya temin edilememesi gibi durumlarda kredi başvurusu reddedilebilir.  

Taşıt Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre taşıt kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır.

Taşıt Kredisi BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin kısaltması olan BMSV oranı 1998/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca taşıt kredilerinde %5 olarak uygulanmaktadır. Taşıt kredilerinde BMSV, ödenen toplam faiz tutarı üzerinden %5 olarak hesaplanır. 

İpotekli Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi ipotekli bir kredi türüdür ve satın alımı için kredi kullanılan araç krediyi veren lehine ipotekli (rehinli) olur. Kredi tutarının tamamı ödenene kadar araç üzerinde ipotek bulunur, kredi borcu tamamlandıktan sonra ipotek kaldırılır. İpotekli taşıt kredisinin hesaplama formülü, ipoteksiz taşıt kredisinin hesaplama formülü ile aynıdır. Buna göre 400.000 TL değerinde sıfır kilometre bir aracın %1,88 faiz oranı baz alınarak ipotekli taşıt kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,882.000 TL139.395 TL420.183 TL
6%1,882.000 TL72,029 TL434.172 TL
9%1,882.000 TL49.607 TL448.462 TL
12%1,882.000 TL38.422 TL463.053 TL

Erken Taşıt Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca erken taşıt kredisi kapatan tüketicilere ödeme planına göre ödeme yaptığı tarihten sonraki faiz ve vergiler tutarları için indirim uygulanır ve ödeme yapılan tarihten sonra tahakkuk edecek faiz ve vergiler alınmaz. Erken taşıt kredisi kapatma durumunda örnek hesaplama aşağıdaki gibidir.

 • Kredi Miktarı Vade: 10.000 TL 36 ay 
 • Aylık Akdi Faiz Oranı: % 1,0420
 • İndirimli Faiz Oranı: % 1,0000
 • Peşin Faiz Tutarı: 166,67 TL
 • KKDF Oranı: % 15
 • BSMV Oranı: % 5 

Not : "Peşin Tahsil Edilen Faizin Aylar itibarı ile Reeskont Dağılımı" ve "Peşin Tahsil Edilen. Faizin Aylar Itibarı ile Tahakkuk Eden Kısmı" isimli sütunlar standart bir ödeme planında yer almamakla birlikte aşağıda yer verilecek örneklere ilişkin hesaplamalann daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacı ile ödeme planlarına dahil edilmiştir.

Erken taşıt kredisi kapatma hesaplamasında kullanılacak tablo aşağıdaki gibidir.

Not: "Peşin Tahsil Edilen Faizin Aylar itibarı ile Reeskont Dağılımı" ve "Peşin Tahsil Edilen. Faizin Aylar Itibarı ile Tahakkuk Eden Kısmı" isimli sütunlar standart bir ödeme planında yer almamakla birlikte aşağıda yer verilecek örneklere ilişkin hesaplamalann daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacı ile ödeme planlarına dahil edilmiştir.

DönemTarihTaksitFaizFonVergiAna ParaKalan Anapara
020.12.2014200,00166,6725,008,330,0010.000,00
120.01.2015343,72100,0015,005,00223,729.776,28
220.02.2015343,7297,7614,664,89226,419.549,87
320.03.2015343,7295,5014,324,77229,129.320,75
420.04.2015343,7293,2113,984,66231,879.088,87
520.05.2015343,7290,8913,634,54234,668.854,22
620.06.2015343,7288,5413,284,43237,478.616,75
720.07.2015343,7286,1712,934,31240,328.376,42
820.08.2015343,7283,7612,564,19243,218.133,22
920.09.2015343,7281,3312,204,07246,127.887,10
1020.10.2015343,7278,8711,833,94249,087.638,02
1120.11.2015343,7276,3811,463,82252,077.385,95
1220.12.2015343,7273,8611,083,69255,097.130,86
1320.01.2016343,7271,3110,703,57258,156.872,71
1420.02.2016343,7268,7310,313,44261,256,611,46
1520.03.2016343,7266,119,923,31264,386.347,08
1620.04.2016343,7263,479,523,17267,566.079,52
1720.05.2016343,7260,809,123,04270,775.808,75
1820.06.2016343,7258,098,712,90274,025.534,73
1920.07.2016343,7255,358,302,77277,315.257,43
2020.08.2016343,7252,577,892,63280,634.976,79
2120.09.2016343,7249,777,472,49284,004.692,79
2220.10.2016343,7246,937,042,35287,414.405,38
2320.11.2016343,7244,056,612,20290,864.114,53
2420.12.2016343,7241,156,172,06294,353.820,18
2520.01.2017343,7238,205,731,91297,883.522,30
2620.02.2017343,7235,225,281,76301,453.220,84
2720.03.2017343,7232,214,831,61305,072.915,77
2820.04.2017343,7229,164,371,46308,732.607,04
2920.05.2017343,7226,073,911,30312,442.294,60
3020.06.2017343,7222,953,441,15316,191.978,41
3120.07.2017343,7219,782,970,99319,981.658,43
3220.08.2017343,7216,582,490,83323,821.334,61
3320.09.2017343,7213,352,000,67327,711.006,91
3420.10.2017343,7210,071,510,50331,64675,27
3520.11.2017343,726,751,010,34335,62339,65
3620.12.2017343,723,400,510,17339,650,00
TOPLAM12.574,002.145,00321,75107,2510.000,00-

Tüketicinin 20. taksitin ödeneceği 20.08.2016 tarihinde toplam 1.000 TL tutarında ödeme yapmak istemesi durumunda aşağıdaki işlemler yapılır.

 • 20.08.2016 tarihi itibarı ile biriken faiz tutarı tahsil edilir. Tahsil Edilecek Faiz = (5.257,43 x %1 x 30) / 30 = 52,57 TL 
 • Faiz üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV tahsil edilir. 

BSMV = 52,57 x 0,05 = 2,63 TL  

KKDF = 52,57 x 0,15 = 7,89 TL 

 • Kalan tutar ödeme tarihi itiban ile 5.257,43 TL olan kalan anaparadan düşülür. 

Anaparadan Düşülecek Tutar = 1.000 - 52,57 - 2,63 - 7,89 = 936,91 TL Ödeme Sonrası Kalan Anapara = 5.257,43 - 936,91 = 4.320,52 TL 

 • Kredi vadesi sonuna kadar kalan 16 taksit, ödeme tarihleri değişmeyecek şekilde, yeni oluşan 4.320,52 TL tutarlı Kalan Anapara üzerinden yeniden hesaplanır.  
 • Peşin tahsil edilen faizin tahakkuk eden ve kalan kısmı hesaplanır. 

Tahakkuk Eden Peşin Faiz = 8,42 + 8,24 + 8,05 + r 4,43 = 129,97 TL 

Kalan Peşin Faiz = 166,67 - 129,97 = 36,70 TL

 • Kalan peşin faizin erken ödenen anapara tutarına ve kalan 16 taksite isabet eden kısmı hesaplanarak tüketiciye iade edilir.

Tüketiciye İade Edilecek Peşin Faiz Tutarı =

[(4,320,52x%lx30+30)+{4,073,97x%1x30+30)+(3.824,46x%1x30÷30)+....+(294,86x%1x30+30)] 36,70X [ 1-

[(4.976,79x%lx30+30)+(4.692,79«1x30+30)444.405,38x%lx304-30)+....+(339,65x%lx30+30)] 

= 4,84 TL 

Taşıt Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplaması yapılırken bankalar tarafından kullanılan sabit bir formül mevcuttur. Ancak ülkemizde faiz tutarı üzerinden alınan KKDF ve BSMV vergileri sebebiyle bu hesaplama daha farklı formüller dahil edilerek yapılır. Taşıt kredisi hesaplama işlemi, alınan kredinin miktarı ile faiz oranı ve vade sayısına göre değişiklik gösterir. İlk olarak kredi miktarı üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır. Hesaplanan bu aylık faiz üzerine %5 BSMV ve %15 KKDF ilave edilerek toplam vergi matrahına ulaşılır. Toplam aylık sabit ödeme tutarından, hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.  İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur. Daha sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır. Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Hesaplama

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Ziraat Bankası örnek kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,592.000 TL138.454 TL417.361 TL
6%1,592.000 TL71,189 TL429.133 TL
9%1,592.000 TL48.792 TL441.122 TL
12%1,592.000 TL37.611 TL453.326 TL

25.09.2022 tarihli güncel Ziraat Bankası taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

Halkbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Halkbank örnek kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,632.000 TL138.584 TL417.750 TL
6%1,632.000 TL71,305 TL429.826 TL
9%1,632.000 TL48.904 TL442.130 TL
12%1,632.000 TL37.722 TL454.661 TL

25.09.2022 tarihli güncel Halkbank taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

Akbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Akbank örnek kredi oranları ve hesaplaması şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,952.100 TL139.622 TL420.965 TL
6%1,952.100 TL72,232 TL435.492 TL
9%1,952.100 TL49.805 TL450.343 TL
12%1,952.100 TL38.619 TL465.517 TL

25.09.2022 tarihli Akbank taşıt kredisi oranlarını sorgulamak için encazip.com'da karşılaştırma yapılmalıdır.

TEB Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için TEB kredi oranları ve örnek hesaplama tablosu şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%2,402.000 TL141.087 TL425.259 TL
6%2,402.000 TL73,546 TL443.273 TL
9%2,402.000 TL51.087 TL461.779 TL
12%2,402.000 TL39.898 TL480.771 TL

25.09.2022 tarihli TEB taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

ING Bank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

50.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için ING Bank kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
12%2,40250 TL5.002 TL60.018 TL
18%2,40250 TL3.613 TL65.040 TL
24%2,40250 TL3.006 TL72.145 TL
36%2,40250 TL2.390 TL86.028 TL

25.09.2022 tarihli ING Bank taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

Kuveyt Türk Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Kuveyt Türk kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,882.000 TL139.395 TL420.183 TL
6%1,882.000 TL72,029 TL434.172 TL
9%1,882.000 TL49.607 TL448.462 TL
12%1,882.000 TL38.422 TL463.053 TL

25.09.2022 tarihli Kuveyt Türk taşıt kredisi kampanyaları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

İş Bankası Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Türkiye İş Bankası kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3%1,892.000 TL139.427 TL420.280 TL
6%1,892.000 TL72,058 TL434.346 TL
9%1,892.000 TL49.636 TL448.716 TL
12%1,892.000 TL38.450 TL463.390 TL

25.09.2022 tarihli İş Bankası taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

Vakıfbank Taşıt Kredi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarındaki sıfır kilometre bir taşıt kredisi için Vakıfbank örnek kredi oranları şu şekildedir:

VadeFaizTahsis ÜcretiAylık TaksitToplam Ödeme
3 ay%1,792.000 TL139.102 TL419.306 TL
6 ay%1,792.000 TL71,768 TL432.605 TL
9 ay%1,792.000 TL49.353 TL446.177 TL
12 ay%1,792.000 TL38.169 TL460.022 TL

25.09.2022 tarihli Vakıfbank taşıt kredisi oranları için karşılaştırma modülü kullanılmalıdır.

Taşıt Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplamak ve en cazip taşıt kredisini bulabilmek için 3 farklı hesaplama yöntemi izlenebilir:

 • Vadeye göre taşıt kredisi: Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre taşıt kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.
 • Aylık taksite göre taşıt kredisi: Taşıt kredisi taksitleri tüketici tarafından belirlenebilir. Bu durumda belirlenen aylık ödeme tutarına göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler buna göre belirlenir. Aylık taksite göre taşıt kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.
 • Faiz oranlarına göre taşıt kredisi: Faiz oranı, taşıt kredisi maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanısıra BMSV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, taşıt kredisi hesaplanırken en cazip faiz oranı en düşük faiz oranı olarak öne çıkar.

Popüler Taşıt Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler taşıt kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 300.000 TL - ortalama 106.000 TL faiz ödemesi ve 421.500 TL toplam maliyet
 • 500.000 TL - ortalama 176.000 TL faiz ödemesi ve 702.400 TL toplam maliyet
 • 1.000.000 TL - ortalama 352.000 TL faiz ödemesi ve 1.405.000 TL toplam maliyet

En çok tercih edilen taşıt kredisi tutarlarının, motorlu taşıt anahtar teslim fiyatlarıyla paralel olduğu analiz edilmektedir. Popüler taşıt kredisi tutarları BDDK peşinat zorunluluğu ve en çok satılan araçların verilerine paralel olarak seyretmektedir.

50.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

50.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı %1,89 aylık faiz oranına göre şu şekildedir:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
50.000 TL%1,8918 Ay61.706 TL
50.000 TL%1,8936 Ay73.945 TL

100.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

100.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
100.000 TL%1,8918 Ay123.412 TL
100.000 TL%1,8936 Ay147.889 TL

200.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

200.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
200.000 TL%1,8918 Ay246.823 TL
200.000 TL%1,8936 Ay295.777 TL

300.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

300.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme hesaplaması şu şekildedir:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
300.000 TL%1,8918 Ay370.235 TL
300.000 TL%1,8936 Ay443.665 TL

400.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

400.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme hesaplaması şu şekildedir:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
400.000 TL%1,8918 Ay493.646 TL
400.000 TL%1,8936 Ay591.553 TL

1.000.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama Örneği

1.000.000 TL tutarında bir taşıt kredisinin geri ödeme tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kredi TutarıFaizVadeGeri Ödeme
1.000.000 TL%1,8936 Ay1.478.883 TL

Taşıt kredilerinde Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarının daha çok tercih edildiği ve çoğunlukla kamu bankalarının faiz oranlarının diğer bankalara kıyasla daha düşük olduğu analiz edilmektedir. 25.09.2022 tarihi için güncel taşıt kredisi faiz hesaplaması için hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Taşıt Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Taşıt kredisi, taşıt satın almak için gerekli fonlamayı sağlayan kredi türüdür. Taşıt kredisi kullanmayan tüketiciler için araç satın almak amaçlı alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmek
 • Leasing
 • Ticari kuruluşlar için ticari kredi

Taşıt Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplama ile ihtiyaç kredisi hesaplama formülü arasında herhangi bir fark yoktur ve hesaplama yöntemleri birebir aynıdır. Hem taşıt kredisi hesaplarken hem de ihtiyaç kredisi hesaplanırken KKDF ve BMSV hesaplamaya dahil edilir.

Taşıt Kredisi Hesaplama ve Konut Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Taşıt kredisi hesaplama ile konut kredisi hesaplama arasındaki tek fark konut kredisindeki KKDF ve BMSV muafiyetidir. Taşıt kredilerinde ödenen faiz üzerinden KKDF ve BMSF tahsil edilirken konut kredi hesaplama işleminde ise bu vergiler bulunmaz.

İlgili İçerikler