Elektrik Şirketleri

Elektrik Şirketleri

Elektrik şirketleri, görevlerine göre farklı lisanslara sahip olan ve elektrik piyasasında belirli bir alanda görev yapan şirketlerdir. Elektrik şirketleri serbest elektrik tedarik şirketleri, görevli elektrik tedarik şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, elektrik iletim şirketleri ve elektrik üretim şirketleri olarak sınıflandırılabilir.

Elektrik Şirketi Nedir?

Elektrik şirketleri, serbestleşen elektrik piyasasında elektrik enerjisinin üretiminden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan elektrik tedarik zincirini oluşuturan şirketlerdir. Elektrik şirketleri, lisanlarına ve görevlerine göre 5 ayrı kategoride değerlendirilebilir.

  • Serbest Elektrik Şirketleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik tedarik lisansı almış ve bu kapsamda tüketicilere elektrik tedariği sağlayabilen şirketlerdir. Serbest elektrik şirketleri sadece serbest tüketicilere elektrik tedariği sağlayabilirken, gerekli enerjiyi kendileri de üretebilir, farklı şekillerde piyasadan da elektrik alıp tüketicilere satarak ticaretini yapabilir.
  • Görevli Elektrik Tedarik Şirketleri: Elektrik tedarik şirketini değiştirmemiş tüketicilere son kaynak elektrik tedariği kapsamında elektrik sağlamakla görevlendirilmiş şirketler. Türkiye genelinde 21 adet görevli tedarik şirketi bulunurken her görevli tedarik şirketi kendi görev bölgesindeki son kaynak elektrik tedarikinden sorumludur. Bu şirketler hem son kaynak tedarik kapsamında görevliyken hem de serbest tüketicilere ikili anlaşmalarla elektrik satışı gerçekleştirebilir.
  • Elektrik Dağıtım Şirketleri: Elektrik enerjisinin şehir içinde dağıtılmasını ve iletim hattından gelen enerjinin kullanım yerlerindeki sayaçlara kadar ulaşmasını sağlayan şirketlerdir. Elektrik dağıtım şirketleri elektrik satışı yapmazlar ve EPDK'dan aldıkları elektrik dağıtım lisansı ile faaliyet gösterirler.
  • Elektrik İletim Şirketleri: Elektrik enerjisinin üretim yerinden şehirlere iletilmesini sağlayan hatları işleten şirkete elektrik iletim şirketi denir. Türkiye'de yalnızca bir tane elektrik iletim şirketi vardır ve bu şirketin adı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketidir (TEİAŞ). TEİAŞ, elektrik enerjisinin yüksek gerililm hatlarından şehirlere ulaşmasını sağlayan şebekeyi işletir.
  • Elektrik Üretim Şirketleri: Elektrik enerjisinin üretilmesinden sorumlu şirketlerdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Serbest Elektrik Tedarik Şirketi Nedir?

Serbest Elektrik Tedarik Şirketlerinin Görevi Nedir?

Serbest Elektrik Tedarikçileri Hangileridir?

Elektrik Tedarik ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Ayrılması Nasıl Olmuştur?

Görevli Elektrik Tedarik Şirketi Nedir?

Elektrik Şirketleri Arasındaki Fark Nedir?

Serbest Elektrik Şirketlerine Nasıl Geçilir?

Serbest Elektrik Şirketlerinin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?