Çerez Politikası

EnCazip (“Şirket” veya “encazip.com”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.
Çerez Politikası

Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVK Kanunu”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cazip Enerji Ticaret A.Ş. ("Cazip Enerji " veya "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.Cazip Enerji olarak, internet sitelerimizi ("Site") kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız.  Cazip Enerji olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni'nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; encazip.com/cerez-politikasi adresinde yer alan Cazip Enerji Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki SebeplerCazip Enerji, olarak Site’de kullanılan çerezler, KVK Kanunu m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVK Kanunu m. 4’te belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda ilgili çerez türlerinin kullanımına açık rıza vermeniz halinde, internet sitesinin ve kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi, kullanıcı bazlı sayfa istatikleri oluşturma ve elde edilen istatikler ile reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş pazarlama hizmeti sunulması amaçlarıyla işlemektedir.Cazip Enerji olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılan “Zorunlu Çerezler”: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVK Kanunu m.5/2-f uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
 • Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak amacıyla kullanılan üçüncü taraf “Performans Çerezleri”: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla Kanun m.5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 
 • Site’de ilgi alanlarına yönelik reklam sunmak amacıyla kullanılan “Reklam Çerezleri”: Reklam çerezleri, çoğunlukla, üçüncü taraflarca sağlanan kalıcı çerezlerdir. Bu çerezler size ilgi alanlarınıza ilişkin kişiselleştirilmiş reklam sunmamıza imkan tanır. Buna ek olarak, bu çerezler vasıtasıyla pazarlama kampanyalarımızı izleyebiliriz. İnternet Sitemizde gezinirken sosyal medya hesaplarınızda oturumunuzun açık olması halinde, söz konusu üçüncü taraflar tarayıcınızı izleyebilir ve ilgi alanlarınıza yönelik bir profil oluşturabilir. Reklam çerezleri bu yolla İnternet Sitemizi daha önceden ziyaret etmiş olan kullanıcılara diğer internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam sunmamıza imkan tanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

Reklam çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin İnternet Sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda reklam çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, reklam çerezlerini engellemeniz halinde kişiselleştirilmemiş ve ilgi alanlarınıza ilişkin olmayan reklamlar görmeye devam edeceksiniz.

 • Diğer-İzleme Çerezleri: Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı daha iyi analiz edebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sizinle olan etkileşimimizin kayıt altına alınması amacıyla piksel, script (betik), web işaretçileri, gifler veya sayfa etiketleri gibi izleme çerezleri kullanılabilecektir. İzleme çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin İnternet Sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda izleme çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Site’de Kullanılan Çerezler ÇeşitleriAşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de aşağıda belirtilen hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Cazip Enerji, olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun'un 8. ve 9. maddesi başta olmak üzere ulusal mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslara aktarabilmekteyiz.Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcı yurt dışında mukim Microsoft ve Extrinsica Global tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, alt yapı ve analitik, pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerinin sağlanması, istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Microsoft ve Extrinsica Global ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak tarayıcı üzerinden bazı çerezlerin kapatılması halinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

 • Ziyaretçiler, Site’de görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ziyaretçilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devrede bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. 
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 İlgili Kişilerin TalepleriKVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@encazip.com.tr  adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.   

Son güncelleme tarihi: 09.09.2022

Platforumumuzda Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Çerez SağlayıcısıÇerez AdıÇerez TanımıGereklilikSüre
.encazip.comASP.net_SessionIdİnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir.Kesinlikle GerekliOturum Süresi Boyunca
.encazip.comptidAbone grup bilgisinin tanımlanabilmesi için, kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde daha önce yaptığı tercih hatırlanır.Fonksiyonel1 Ay
.encazip.comprovinceidKullanıcının girişini yaptığı il bilgisinin hatırlanıp, tekrar ziyaretinde işlemini kolaylaştırmak için gereklidir.Fonksiyonel1 Ay
.encazip.com_gidZiyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 Gün
.encazip.com_gaKullanıcıları, rastgale oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans2 Yıl
.encazip.com_hjShownFeedback MessageHotjar’ın işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.Fonksiyonel1 Gün
.encazip.com_hjidHotjar’ın işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.FonksiyonelOturum Süresi Boyunca
.doubleclick.netIDEKullanıcı hedefi reklam sunmak veya kullanıcıya görüntülenen reklam sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilmektedir.Hedefleme24 Ay
.hotjarhubspotutkHotjar’ın işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.Fonksiyonel8 Ay
.hotjar_uetsidHotjar’ın işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.Fonksiyonel1 Gün
.hotjarhotjar-cookie-consentHotjar’ın işlevselliğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.Fonksiyonel1 Yıl
.googletagmanager.comgtm_authSite kullanımı ile ilgili analitik veri toplama amacıyla kullanılmaktadırFonksiyonelOturum Süresi Boyunca
.googletagmanager.comgtm_debugSite kullanımı ile ilgili analitik veri toplama amacıyla kullanılmaktadırFonksiyonelOturum Süresi Boyunca
.googletagmanager.comgtm_previewSite kullanımı ile ilgili analitik veri toplama amacıyla kullanılmaktadırFonksiyonelOturum Süresi Boyunca

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 28 Ekim 2022
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi