Kredi

İstediğiniz Kredi Tutarı Nedir?

Kredi tutarınızı giriniz.

Cep Telefonu Numaranız Nedir?

Kredi sorgulamak için cep telefonunuzu giriniz.

Konut Kredisi Hesaplama ve Ev Kredisi Faiz Oranları 2022

Konut Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Konut kredisi gayrimenkul alınması amacıyla verilen ipotekli bir kredi türüdür.

Konut Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları Sayfa Özeti

Konut kredisi hesaplaması için öncelikle aylık yapılacak geri ödeme tutarı belirlenir. Geri ödemenin yapılacağı ilk ay, tüm anapara üzerinden aylık kredi faizi hesaplanır ve aylık ödemeden çıkartılır. Bu şekilde aylık faiz ödemesi ve anapara ödemesi bulunur. Devam eden ayda yine kalan anapara üzerinden faiz hesaplaması yapılır ve yine aylık taksitten çıkartılarak ilgili ay için toplam anapara ödemesi bulunur. Aynı işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için yapılarak konut kredisi hesaplama işlemi yapılır.

Haziran 2022 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 324 milyar 204 milyon TL’lik konut kredisi kullanımdadır. Türkiye’deki bankaların tamamına yakını tüketicilere konut kredisi verirken, çeşitli zamanlarda uygulanan teşviklerle birlikte kamu bankaları tarafından sağlanan konut kredileri daha fazla rağbet görmektedir. Konut kredisi vadeleri bankalara göre değişmekle birlikte 15 yıla kadar vade uygulanabilir. 

Konut Kredisi Nedir?

Konut kredisi, 28.05.2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ile hukuki düzenlemesi yapılan, ipotekli bir kredi türüdür. Türkiye’de konut kredileri, 21.02.2007 tarihinde TBMM’de kabul edilen Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hayata geçmiş ve 2007 yılından beri bankalar tarafından verilmeye başlanmıştır.

Konut kredisinin tarihsel ilk uygulamaları orta çağ Avrupa’sına dayanmakla birlikte, tarihte bilinen ilk profesyonel konut finansmanı kurumu 1775 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde kurulmuştur.

Konut kredisinin dünyadaki adı “mortgage”dır ve ülkemizde de bazen bu ismiyle kullanılmaktadır. Etimolojik olarak mortgage, Latince’de ölü anlamına gelen “mort” ile Cermen kökenli ve rehinli ya da teminat anlamında “gage” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 

Konut kredisi hakkında bilinmesi gereken üç önemli nokta şunlardır:

 • Konut kredisi, satın alınacak evin ekspertiz değerinin tamamını karşılamaz, en fazla yüzde 90’ını karşılar. 
 • Konut kredileri ipotekli kredi türüdür ve borcun tamamı ödenene kadar konut ipotekli olarak kalır. 
 • Konut kredisi, KKDF ve BMSV gibi vergilerden muaftır. 

Konut kredisi faizleri genellikle makroekonomik gelişmelere göre bankalar tarafından belirlenir. Ancak bazı durumlarda devlet tarafından kamu bankaları aracılığıyla piyasa genelinden daha düşük faiz oranlı konut kredisi teşvikleri olmaktadır. Konut kredilerinin temel belirleyici faktörleri aşağıdaki gibidir:  

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası 
 • Bankaların para edinme (mevduat) maliyetleri 
 • Enflasyon 
 • Kredi arz talep dengesi 

Konut kredisi faizlerini belirleyen faktörler, faiz oranlarının bankalara göre değişmesine neden olur. Örneğin topladığı mevduat oranı artan bir banka daha düşük faizle kredi verebilir. Haziran 2022 itibarıyla Türkiye genelindeki toplam tüketici kredilerinin yaklaşık %33’ünü konut kredileri oluşturur. 

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Konut kredisi hesaplaması anapara, aylık faiz oranı ve vade verileri ile hesaplanır. Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır, ilgili ay için ödenecek konut kredisi toplam taksidinden o ay için toplam faiz tutarı düşülür ve anapara ödemesi bulunur.

Konut kredisi hesaplamasında üç kriter vardır, bunlar kredi çekilecek tutar, faiz oranı ve vadedir. Kredi hesaplaması aşağıdaki bilgilerle yapılmaktadır:

 • Anapara: Toplam kullanılan konut kredisi tutarı 
 • Faiz: Alınan borç için ödenecek aylık faiz oranı 
 • Vade: Borcun ne kadar sürede ve hangi periyotlarda ödeneceğidir.

Konut kredisi hesaplamak için önce konut kredisi hesaplama alt formülleri ile gerekli hesaplamanın yapılması gerekir. Kullanılacak ilk formül aylık ödemenin hesaplanacağı formüldür. Toplam kredi tutarı, faiz oranı ve vade belirlendikten sonra konut kredisi aylık ödemeleri aşağıdaki formülle hesaplanır:

Bu formüldeki ifadelerin karşılıkları şu şekildedir:

P: Toplam kullanılan ihtiyaç kredisi tutarı 

r: Faiz oranı  

n: Yapılacak ödeme sayısı

Aylık %3 faiz oranıyla, 120 ay vadeli 1.000.000 TL’lik örnek bir konut kredisi için aylık ödeme şu şekilde hesaplanır: kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır: 

Örnek konut kredisi hesaplamada toplam faiz ödemesini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır:

Aylık taksit: 45.803,70 TL

Vade sonuna kadar yapılacak ödeme sayısı: 120 

Kullanılan kredi (anapara): 1.000.000 

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı

45.803,70 TL x 120 = 5.496.455 TL 

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

5.496.455 TL – 1.000.000 TL = 4.496.455 TL 

Güncel faiz oranları ve farklı vadeler için konut kredisi hesaplamak için encazip.com konut kredisi hesaplama modülü kullanılabilir. 

Konut Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

2022 konut kredisi faiz oranları aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Banka 

Kredi Adı 

Faiz Oranı 

Minimum Vade 

Maksimum Vade 

Vakıf Bank 

Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi 

%1,29 

3 Ay 

120 Ay 

Ziraat Bankası 

Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi 

%1,29 

3 Ay 

120 Ay 

Akbank 

Akbank Konut Kredisi 

%1,80 

1 Ay 

120 Ay 

FibaBanka 

Fibabanka Konut Kredisi 

%1,90 

3 Ay 

120 Ay 

Türkiye İş Bankası 

Türkiye İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası 

%1,95 

3 Ay 

120 Ay 

TEB 

TEB Konut Kredisi 

%1,95 

3 Ay 

120 Ay 

YapıKredi 

Yapı Kredi Konut Kredisi 

%2,06 

3 Ay 

120 Ay 

ICBC 

ICBC Turkey Konut Kredisi 

%2,07 

2 Ay 

120 Ay 

ING Bank 

ING Bank Konut Kredisi 

%2,19 

3 Ay 

120 Ay 

QNB Finans Bank 

QNB Finansbank Standart Konut Kredisi 

%2,22 

3 Ay 

180 Ay 

Alternatif Bank 

Alternatif Bank Konut Kredisi 

%2,64 

1 Ay 

120 Ay 

Garanti BBVA 

Garanti BBVA Konut/Ev Kredisi 

%2,75 

3 Ay 

240 Ay 

Faizsiz Konut Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından verilen faizsiz konut kredisi vardır. Katılım bankaları faiz ile değil, kar payı oranı ile konut kredisi verir. Faizsiz konut kredisi ile sıfır faizli konut kredisi birbirinden farklıdır. Faizsiz konut kredisi herkesin katılım bankalarından kullanabileceği kredilere verilen isimdir, sıfır faizli kredi ise 21.09.1991 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği ile belirlenen şartlar kapsamında TOKİ tarafından saplanan kredilere verilen isimdir.

Katılım bankaları tarafından sağlanan faizsiz ihtiyaç kredileri vardır. Türkiye’de katılım bankası olarak adlandırılan ve Dünya genelinde islami bankalar olarak sınıflandırılan bankalar, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Dünya genelinde islami bankalar olarak sınıflandırılan katılım bankaları, faiz ile değil kar paylaşımı yöntemi ile bankacılık sektöründe faaliyet gösterir. Faizsiz konut kredisi, sıfır faizli kredi anlamına gelmediğinden bu kredinin de bir maliyeti olur. Faizsiz kredi ile faizli kredi arasında karar vermek için tüketicilerin toplam geri ödeme tutarlarını karşılaştırarak karar vermeleri önerilir. 

Konut Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır? 

Konut kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle kullanılacak toplam kredi (anapara), aylık ödeme tutarı, faiz oranı ve vade belirlenmelidir. Konut kredisi ödeme tablosu hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Ödenecek aylık taksit bulunmalıdır. 
 • Ödenecek aylık taksit bulunduktan sonra ilk ay için tüm anapara üzerinden aylık faiz hesaplanmalıdır.
 • İlk taksit toplam tutarından hesaplanan bu faiz çıkartılmalı ve ilk aya ait anapara ödemesi bulunmalıdır.
 • Toplam anapara tutarından ilk aya ait anapara ödemesi çıkartılarak kalan anapara ödemesi bulunmalıdır.
 • Kalan anapara üzerinden yeniden ilgili aya ait faiz toplamı bulunmalı ve toplam taksitten düşülerek o aya ait anapara ödemesi bulunmalıdır.
 • Bu işlemler vade sonuna kadar olan her ödeme dönemi için tekrarlanmalıdır.

Bu adımlar takip edilerek kolayca konut kredisi hesaplama tablosu hazırlanabilir. Diğer bazı kredilerin aksine konut kredilerinin vergiden muaf olduğuna hesaplamada dikkat edilmelidir. 

1.000.000 TL tutarında, aylık %1,99 faiz oranı ile 120 ay vadeli örnek bir konut kredisi için ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Ödeme Dönemi 

Aylık Taksit Ödemesi 

Faiz Tutarı 

Anapara 

Kalan Anapara 

1 

9.197 

1.658 

7.539 

992.461 

2 

9.184 

1.633 

7.551 

984.910 

3 

9.184 

1.621 

7.564 

977.347 

4 

9.184 

1.608 

7.576 

969.771 

5 

9.184 

1.596 

7.589 

962.182 

6 

9.184 

1.583 

7.601 

954.581 

7 

9.184 

1.570 

7.614 

946.967 

8 

9.184 

1.558 

7.626 

939.341 

9 

9.184 

1.545 

7.639 

931.701 

10 

9.184 

1.532 

7.652 

924.050 

11 

9.184 

1.520 

7.664 

916.385 

12 

9.184 

1.507 

7.677 

908.708 

13 

9.184 

1.494 

7.690 

901.018 

14 

9.184 

1.481 

7.703 

893.315 

15 

9.184 

1.469 

7.715 

885.600 

16 

9.184 

1.456 

7.728 

877.872 

17 

9.184 

1.443 

7.741 

870.131 

18 

9.184 

1.430 

7.754 

862.377 

19 

9.184 

1.417 

7.767 

854.610 

20 

9.184 

1.404 

7.780 

846.830 

21 

9.184 

1.391 

7.793 

839.038 

22 

9.184 

1.378 

7.805 

831.232 

23 

9.184 

1.365 

7.818 

823.414 

24 

9.184 

1.353 

7.831 

815.582 

25 

9.184 

1.339 

7.844 

807.738 

26 

9.184 

1.326 

7.857 

799.881 

27 

9.184 

1.313 

7.870 

792.010 

28 

9.184 

1.300 

7.883 

784.127 

29 

9.184 

1.287 

7.897 

776.230 

30 

9.184 

1.274 

7.910 

768.321 

31 

9.184 

1.261 

7.923 

760.398 

32 

9.184 

1.248 

7.936 

752.462 

33 

9.184 

1.235 

7.949 

744.513 

34 

9.184 

1.221 

7.962 

736.551 

35 

9.184 

1.208 

7.975 

728.575 

36 

9.184 

1.195 

7.989 

720.587 

37 

9.184 

1.182 

8.002 

712.585 

38 

9.184 

1.168 

8.015 

704.570 

39 

9.184 

1.155 

8.028 

696.541 

40 

9.184 

1.142 

8.042 

688.500 

41 

9.184 

1.128 

8.055 

680.444 

42 

9.183 

1.115 

8.068 

672.376 

43 

9.183 

1.102 

8.082 

664.294 

44 

9.183 

1.088 

8.095 

656.199 

45 

9.183 

1.075 

8.109 

648.090 

46 

9.183 

1.061 

8.122 

639.968 

47 

9.183 

1.048 

8.136 

631.832 

48 

9.183 

1.034 

8.149 

623.683 

49 

9.183 

1.021 

8.163 

615.521 

50 

9.183 

1.007 

8.176 

607.345 

51 

9.183 

994 

8.190 

599.155 

52 

9.183 

980 

8.203 

590.952 

53 

9.183 

966 

8.217 

582.735 

54 

9.183 

953 

8.230 

574.504 

55 

9.183 

939 

8.244 

566.260 

56 

9.183 

925 

8.258 

558.002 

57 

9.183 

912 

8.272 

549.731 

58 

9.183 

898 

8.285 

541.446 

59 

9.183 

884 

8.299 

533.147 

60 

9.183 

870 

8.313 

524.834 

61 

9.183 

857 

8.327 

516.507 

62 

9.183 

843 

8.340 

508.167 

63 

9.183 

829 

8.354 

499.813 

64 

9.183 

815 

8.368 

491.445 

65 

9.183 

801 

8.382 

483.063 

66 

9.183 

787 

8.396 

474.667 

67 

9.183 

773 

8.410 

466.258 

68 

9.183 

759 

8.424 

457.834 

69 

9.183 

745 

8.438 

449.396 

70 

9.183 

731 

8.452 

440.945 

71 

9.183 

717 

8.466 

432.479 

72 

9.183 

703 

8.480 

423.999 

73 

9.183 

689 

8.494 

415.506 

74 

9.183 

675 

8.508 

406.998 

75 

9.183 

661 

8.522 

398.476 

76 

9.183 

647 

8.536 

389.940 

77 

9.183 

632 

8.550 

381.390 

78 

9.183 

618 

8.564 

372.825 

79 

9.183 

604 

8.579 

364.247 

80 

9.183 

590 

8.593 

355.654 

81 

9.183 

576 

8.607 

347.047 

82 

9.183 

561 

8.621 

338.425 

83 

9.183 

547 

8.636 

329.790 

84 

9.183 

533 

8.650 

321.140 

85 

9.182 

518 

8.664 

312.475 

86 

9.182 

504 

8.679 

303.797 

87 

9.182 

489 

8.693 

295.104 

88 

9.182 

475 

8.707 

286.396 

89 

9.182 

460 

8.722 

277.674 

90 

9.182 

446 

8.736 

268.938 

91 

9.182 

431 

8.751 

260.187 

92 

9.182 

417 

8.765 

251.422 

93 

9.182 

402 

8.780 

242.642 

94 

9.182 

388 

8.794 

233.847 

95 

9.182 

373 

8.809 

225.038 

96 

9.182 

359 

8.824 

216.214 

97 

9.182 

344 

8.838 

207.376 

98 

9.182 

329 

8.853 

198.523 

99 

9.182 

315 

8.868 

189.655 

100 

9.182 

300 

8.882 

180.773 

101 

9.182 

285 

8.897 

171.876 

102 

9.182 

270 

8.912 

162.964 

103 

9.182 

255 

8.927 

154.038 

104 

9.182 

241 

8.941 

145.096 

105 

9.182 

226 

8.956 

136.140 

106 

9.182 

211 

8.971 

127.169 

107 

9.182 

196 

8.986 

118.183 

108 

9.182 

181 

9.001 

109.182 

109 

9.182 

166 

9.016 

100.166 

110 

9.182 

151 

9.031 

91.135 

111 

9.182 

136 

9.046 

82.090 

112 

9.182 

121 

9.061 

73.029 

113 

9.182 

106 

9.076 

63.953 

114 

9.182 

91 

9.091 

54.862 

115 

9.182 

76 

9.106 

45.756 

116 

9.182 

61 

9.121 

36.635 

117 

9.182 

46 

9.136 

27.499 

118 

9.182 

30 

9.151 

18.348 

119 

9.182 

15 

9.166 

9.182 

120 

9.182 

- 

9.182 

0

Konut Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Konut kredisi vadeleri bankalara ve tüketicilere göre değişir. Tüketiciler aylık gelirinin belirli bir kısmının üzerinde aylık geri ödemesi olan kredi kullanamayacağı için bu koşulda tüketicinin konut kredisi alırken vadeyi daha uzun tutması gerekir.

Konut kredisi vadesi uzadıkça aylık ödemelerdeki anapara ödemesi oranı düşer ve uzun vadeli kredilerde daha yüksek toplam faiz ödemesi yapılır. Konut kredisi vadesi kısaldıkça ödenecek faiz de düşer.

Konut Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Konut kredisi vadesi en az 3 aydan başlayıp 240 aya kadar çıkabilir. En popüler konut kredisi vadeleri ise; 36 ay, 48 ay ve 60 aydır. En popüler konut kredisi vadelerine göre faiz miktarları şu tablodaki gibidir:

Banka 

36 Ay Faiz Oranı 

48 Ay Faiz Oranı 

60 Ay Faiz Oranı 

Vakıf Bank 

%1,29 

%1,29 

%1,29 

Ziraat Bankası 

%1,29 

%1,29 

%1,29 

Akbank 

%1,80 

%1,80 

%1,80 

İş Bankası 

%1,95 

%1,95 

%1,95 

TEB 

%1,95 

%1,95 

%1,95 

YapıKredi 

%2,06 

%2,06 

%2,06

Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut kredisi başvurusu herhangi bir banka şubesine gidilerek yapılabilir. Banka şubesinde konut kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler, banka personeline teslim edildikten sonra konut kredisi işlemleri başlar. 

Konut Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Konut kredisi başvurusu yaparken gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu 
 • Alınacak konuta ait tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı 
 • İkametgah ilmuhaberi 
 • Gelir belgesi 
 • Ücretli çalışanlar için; maaş bordrosu, maaşta kısıtlama olmadığına dair şirketten alınacak belge, belgelerde imzası bulunan şirket yetkililerine ait imza sirküsü 
 • Serbest meslek erbapları için; vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, bir yıllık bilanço, son yılın kurumlar vergisi tahakkuk fişi 
 • Emekliler için maaş cüzdanı fotokopisi

Konut Kredisini Kimler Çekebilir?

Mevzuata ve mevcut uygulamalara göre aşağıdaki şartlara uyan kişiler konut kredisi çekebilir: 

 • Belirli bir yaş sınırında olma: Konut kredisi çekebilmek için 18 ile 70 yaş arasında olmak gerekir. 
 • Bankanın değerlendirmesi: Konut kredisi çekebilmek için bankanın kredi verme kriterlerine uygun olmak gerekir. Bu da kişinin kredi geçmişi ve kredi notuyla ilgilidir. 
 • Gelir sahibi olmak: Konu kredisi çekecek kişilerin gelir sahibi olması ve bu gelirini belgelendirmesi gerekir. Kullanılacak konut kredisinin aylık ödemesi kişinin aylık gelirinin 2/3’ünden yüksek olamaz. 
 • Peşinat: Konut kredisi alabilmek için bir peşinat ödenmesi gerekir. Bu peşinat ödemesi ev sınıfına göre %10 ile %20 arasında değişir. Yalnızca peşinat ödeyebilen kişiler konut kredisi çekebilir. 
 • Gayrimenkulün krediye uygun olması: Konut kredisi teminatının önemli bir kısmı satın almak için kredi kullanılan gayrimenkulün ipoteklenmesiyle teminat altına alınır. Yalnızca gayrimenkulün ekspertiz raporu sonucunda krediye uygun olduğu anlaşılması ile konut kredisi kullanılabilir. 

Çalışmayanlar Konut Kredisi Çekebilir mi?

Konut kredisi kullanmak için en önemli kriter düzenli bir gelir sahibi olmaktır. Sigortalı olarak çalışmayanlar kanıtlanabilir bir gelirleri sahibiyse, bu geliri kanıtlar belgeyi bankaya ibraz ederek konut kredisi kullanabilir. 

Düzenli emekli maaşı alanlar, sahip oldukları gayrimenkullerden düzenli kira geliri elde edenler, şirket ortağı olmaları ile bu şirketlerden gelir elde edenler, aktif çalışmadıkları halde bu gelirlerini belgelendirerek konut kredisi kullanabilir.

Ev Hanımları Konut Kredisi Alabilir mi?

Belgelenebilir geliri olmayan ev hanımları, başka bir mülkü teminat göstermek suretiyle belirli şartlar dahilinde konut kredisi alabilir. 

Faizsiz Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz konut kredisi, mevduat ve kalkınma bankaları tarafından verilir. Bu bankalardan bazıları şunlardır:

 • Kuveyt Türk 
 • Aktif Bank 
 • Albaraka Türk 
 • Ziraat Katılım 
 • Vakıf Katılım 
 • Türkiye Finans 

En Düşük Faizli Konut Kredileri Hangi Bankalardadır?

En düşük faizli konut kredisine sahip 5 banka ve faiz oranları şunlardır: 

 • Vakıf Bank %1,29  
 • Ziraat Bankası %1,29  
 • Akbank %1,80  
 • İş Bankası %1,95  
 • TEB %1,95  

 Konut kredisi başvurusu her bankaya olduğu gibi bu bankalara da doğrudan şubeye giderek yapılabilir. Konut kredisi için istenen belgeler her bankada aynıdır. 

Konut Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer? 

Konut kredisi çekmek isteten kişinin halihazırda çalıştığı veya maaş müşterisi olduğu bankadan konut kredisi çekmesi 3 gün kadar kısa sürebilir. Bireyin daha önce hiç çalışmadığı bir bankadan konut kredisi çekmesi ise birkaç günü bulabilir. Bu sürenin ortalama 1 hafta olması beklenir ve en fazla 10 gün içinde konut kredisi başvursu neticelenir. Kredi çekme sürecini kısaltan faktörlerin başında ise Findeks kredi notunun yeterli olması gelir. Bireyin kredi notunun iyi olmaması ve daha önce çalışmadığı bir bankadan kredi çekmeye çalışması süreci uzatan etmenler arasındadır. 

Anında Konut Kredisi Çekilir mi?

 Konut kredisi, bir ev satın almak amacıyla çekilen bir kredi türüdür. Bu nedenle konut kredisi çekerken satın alınacak olan evin tapu bilgileri ile farklı bilgilere ihtiyaç duyulur. Ayrıca bankanın tahkikat yapması gerekir. Bu nedenle konut kredisi anında çekilemez. Ancak kredi puanı yüksek olan kişiler özellikle sürekli çalıştıkları bi bankadan konut kredisi çekme işlemini bir gün gibi kısa bir sürede tamamlayabilir. 

Konut Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Konut kredilerinde ödemelere ait düzenlemeler 28.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca yapılmıştır. İlgili madde uyarınca kredi sözleşmesinde iki defa üst üste konut kredisi taksidinin ödenmemesi durumunda kalan borcun tamamının kapatılacağı belirtilmişse, alacaklı banka iki defa üst üste kredi taksit ödemesinin yapılmamasının üzerine borçluya bir ihtar çekerek 30 gün içinde tüm borcun kapatılmasını talep edebilir. İhtarın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmezse hukuki süreç başlar. 

Konut kredileri ipotekli krediler olduğu için, kredi konusu olan gayrimenkulün kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi gayriemenkulün icra yoluyla satışına kadar gidebilir. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 13/5 maddesine göre bu şekilde satışın toplam bedelinin kalan kredi borçlarını aşması durumunda aradaki fark tüketiciye ödenir.

Konut Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler? 

Konut kredisi çekmek, kredi notunu olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemez. Konut kredisinin onaylanması kredi notunu olumlu şekilde etkileyebilirken, kredi notunu etkileyen asıl faktör, konut kredisinin geri ödeme sürecidir. Ödemeler aksatıldığı ve temerrüde düşüldüğü takdirde kredi notu olumsuz etkilenir. Ödemelerin zamanında yapılması ise kredi notunu olumlu yönde etkiler. 

Konut Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Konut kredisi ve tüketici kredisi birbirinden farklı kredi türleridir ve aralarındaki en temel fark konut kredilerinin ipotekli olma zorunluluğudur. Tüketici kredisi, diğer adı ile ihtiyaç kredisidir ve ipoteksiz olarak kullanılabilir. Konut kredisi ise yalnızca ev satın almak amacıyla çekilen bir kredi türüdür ve kredi konusu olan gayrimenkul üzerine ipotek konulur.

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Konut kredisi dosya masrafı, Dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği konut sigorta masraflarının toplamıdır. 

Konut Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Konut kredisi dosya masrafı, , Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca %0,5 ile sınırlandırılmıştır. 100 bin TL’lik bir kredi için en fazla %0,5 olarak uygulanabilir. Bu da 100 bin TL’lik bir konut kredisi için 500 TL tutarında dosya masrafı alınacağı anlamına gelir. 800 bin TL’lik bir konut kredisi içinse alınabilecek maksimum dosya masrafı 4 bin TL’dir. Bu rakamlar maksimum dosya masrafını ifade etmekte olup bankalar daha düşük dosya masrafı avantajı sunabilirler. 

Konut Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Konut kredisi başvurusunun onaylanmamasının farklı nedenleri olabilir. Bu nedenlerin başında ise krediyi talep eden kişinin belgelenebilir gelir ortaya koyamaması veya  düşük kredi notuna sahip olması gelir.  Konut kredisi başvurusunun onaylanmamasının nedenleri şunlardır:

 • Düşük kredi notu: 0 ile 1900 arasında değişen kredi notu skalası içerisinde kredi notu 1100’ün altında kalanlar orta riskli olarak tanımlanır ve kredi başvurusu reddedilebilir.  
 • Yetersiz Gelir: Konut kredisi geri ödeme taksitleri tüketicinin geliri oranında belirlenir. Bu nedenle az gelire sahip kişilerin yüksek seviyedeki konut kredisi başvuruları reddedilebilir. Ayrıca belgelenebilir geliri olmayan kişilerin de konut kredisi başvuruları reddedilir.   
 • Kara Liste: Herhangi bir nedenden dolayı bankacılık sisteminin kara listesinde bulunan kişilerin konut kredisi başvuruları reddedilebilir.  
 • Belge Eksikliği: Başvuru dosyasında istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması, konut kredisi başvurusunun reddedilmesine yol açabilir.

Konut Kredisi KKDF Nedir?

KKDF, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun kısaltılmış halidir. Gelir İdaresi Başkanlığına ödenmek üzere banka tarafından %15 KKDF alınır. Konut kredisi dışındaki tüm kredilerde KKDF bulunur. Bu nedenle konut kredisinde KKDF alınmaz.  

Konut Kredisi BSMV Nedir?

BSMV, Banka Sigorta Muamele Vergisinin kısaltılmış halidir. Gelir İdaresi Başkanlığına ödenmek üzere banka tarafından %5 BSMV alınır. Konut kredisi ve konut ipotekli ihtiyaç kredisi dışındaki tüm kredilerde BSMV bulunur. Bu nedenle konut kredisinde BSMV alınmaz. 

İpotekli Konut Kredisi Nedir?

İpotekli konut kredisi, uzun vade ile alınan krediyle konut sahibi olunmasını sağlayan ve satın alınan konutu teminat olarak ipotek eden bir kredi türüdür. İpotekli konut kredisinde, ipotek edilen evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi çekilebilir. Örneğin ekspertiz değeri 120.000 TL olan bir ev için 108 bin TL’ye kadar ipotekli konut kredisi verilir. Ayrıca satın alınan ev banka tarafından ipotek altına alınır.

Erken Konut Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 37/2 maddesi uyarınca kredi sözleşmesinde belirtilmek suretiyle finansmanı sağlayan kurum tarafından yalnızca sabit faizli konut kredilerinde erken kapatma cezası uygulanabilir. Aynı kanun maddesine göre erken ödeme cezası, ödeme zamanında kalan taksit sayısı 36 aydan azsa erken ödenen tutarın %1’ine, 36 ayın üzerindeki vadelerde ise kalan tutarın %2’sine kadar olabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31/1 maddesi uyarınca kredi veren kurum, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet indirimlerini yapmakla yükümlüdür.

Konut Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir? 

Konut kredisi hesaplama, alınan toplam kredi, faiz oranı ve vadeye göre değişiklik gösterir. Temel olarak aylık ödeme planlı ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılır:

 • Öncelikle aylık sabit ödeme tutarı hesaplanır.
 • Toplam alınan kredi (anapara) üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır.
 • Toplam aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur. 
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur. 
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır. 
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır. 

Konut Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Konut kredisi hesaplamak için formül tek olsa da üç farklı değişken ile hesaplama yöntemi değiştirilebilir. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir: 

 • Vadeye göre konut kredisi hesaplama: Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre konut kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz de artar. Vade uzadıkça faiz masrafı artar, vade kısaldıkça faiz masrafı düşer. 
 • Aylık taksite göre konut kredisi hesaplama: Tüketiciler, kullanacakları duydukları konut kredisi tutarını gelirlerine göre belirleyecekleri aylık taksit tutarıyla kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve anapara ödemeleri aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre konut kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır. 
 • Faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi hesaplama: Faiz oranı, konut kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz direkt olarak toplam maliyeti belirleyeceğinden konut kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur. 

Konut Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Konut kredisi vadesine, kredi tutarına ve faiz oranına göre değişir.

Konut Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Konut kredisi hesaplama ile ihtiyaç kredisi hesaplama arasındaki tek fark KKDF ve BMSF’dir. Mevzuata göre konut kredilerinden KKDF ve BMSF alınmaz ancak ihtiyaç kredilerinden alınır. Bu fark dışında konut kredisi ve ihtiyaç kredisi aynı formül ve usülle hesaplanır.

Konut Kredisi Hesaplama ve Taşıt Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Konut kredisi, taşıt kredisinin aksine KKDF ve BMSF vergilerinden muaf olduğu için konut kredisi faizi üzerinden bu vergiler tahakkuk etmezken taşıt kredilerinde bu vergiler alınır. Faiz üzerinden tahakkuk eden bu vergiler dışında konut kredisi hesaplama ile taşıt kredisi hesaplama formülleri aynıdır, öncelikle anapara, faiz ve vadeye göre aylık ödeme tutarı bulunur ve aylık sabit ödeme tutarı ile ödeme planı hazırlanır.

Diğer Sayfalar