En cazip bankayı anında bulun!

Döviz, Türkiye'deki Türk lirası dışındaki tüm yabancı ülke paralarına verilen genel isimdir. Ulusal para birimi euro olan bir ülkede yaşayan kişiler için dolar veya Türk lirası bir dövizdir. Döviz, ülkeler arası ödemelerde kullanılabileceği gibi yatırım amaçlı da kullanılabilir.

Döviz Nasıl Belirlenir?

Türkiye gibi serbest kur rejiminin uygulandığı ülkelerde döviz fiyatları serbest piyasadaki arz-talep dengesine göre belirlenir. Döviz fiyatlarının belirlenmesindeki ana sebepler iç ve dış sebepler olarak ikiye ayrılır. Dış sebepler, ilgili döviz cinsinin değerinin diğer tüm para birimleri karşısındaki değer değişiklidir. Bir döviz cinsini yöneten merkez bankasının kararları, o döviz cinsinin tüm para birimleri karşısında değer kazanmasına ya da kaybetmesine neden olur. 

Döviz kurlarının belirlenmesindeki iç nedenler politik ve ekonomik sebepler olarak sınıflandırılabilir. Politik sebepler, bir ülke tarafından alınan politik kararların o ülkenin üzerindeki riskleri artırması ya da azaltması neticesinde, ilgili ülkenin para biriminin değer kaybı ya da kazancıyla sonuçlanmasıdır. Ekonomik sebepler ise o ülkedeki ekonomik koşullardır. Örneğin bir ülkede enflasyon yüksekse, döviz kurları da serbest kur rejiminde enflasyona paralel olarak yükselir. Ülke ekonomisinde güvensizlik oluşması o ülkenin para birimine olan talebi düşürür ve sermaye sahipleri farklı para birimlerine yönelir. Bu da döviz kurlarının yükselmesine neden olur. Serbest kur rejimi olan ülkelerde, döviz kurları arz-talep dengesine göre serbest piyasada belirlenir.

Döviz Kuru Çeşitleri Nelerdir?

Döviz kuru türleri, yapılan müdahaleye göre şekillenir. Birden fazla döviz kuru çeşidi bulunur. Döviz kuru çeşitleri aşağıdaki gibidir.

  • Nominal kur: Yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısındaki değeridir.
  • Reel efektif kur: Yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısındaki değerinin (Nominal Kur) enflasyona göre hesaplama yapıldıktan sonraki halidir.
  • Çapraz kur: Bir döviz cinsinin bir başka döviz cinsine göre değeridir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

10 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi