Maxwell Denklemleri Nedir?

Maxwell Denklemleri Lorentz Kuvvet yasasıyla birlikte klasik elektromanyetizma, klasik optik ve elektrik devrelerinin temelini oluşturan birleştirilmiş kısmi diferansiyel denklemler kümesidir.

Maxwell Denklemleri Nedir? Kullanım Alanı Nedir?

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Maxwell denklemleri, elektrik yüklerinin ve elektrik akımlarının nasıl elektrik ve manyetik alanlar oluşturduğunu açıklar. İlk denklem, bir yükün yarattığı elektrik alanını hesaplamaya yardımcı olur. İkincisi, manyetik alanı hesaplamayı sağlar. Diğer ikisi, alanların kaynakları etrafında nasıl dolaştığını açıklar. Manyetik alanlar, elektrik akımları ve zamanla değişen elektrik alanları etrafında dolaştığını söyleyen yasa Ampere-Maxwell Yasası, alanların ise zamanla değişen manyetik alanlar etrafında dolaştığını söyleyen yasa Faraday Yasası’dır.

Maxwell Denklemleri

Maxwell Denklemleri dört tanedir. Bu dört denklem aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

  • Maxwell’in ilk denklemi Gauss Yasası şu şekilde ifade edilir: Kapalı bir yüzey üzerinde elektrik akı yoğunluk vektörü ve yüzey integralinin ürünü, yüke eşittir. Elektrik alan çizgilerini kullanarak o yüzey boyunca geçen elektrik alan çizgilerinin toplam miktarını ölçer.
  • Maxwell Denklemleri’nin ikincisi ise Manyetizmada Gauss Yasası’dır. Bu yasa, manyetik akı yoğunluğunun kapalı yüzey integralinin, herhangi bir ortamda bulunan herhangi bir şekil veya boyuttaki o yüzey içinde bulunan toplam skaler manyetik akıya eşit olduğunu söyler.
  • Maxwell Denklemleri’nin üçüncüsü ise Faraday Yasası’dır. Bu yasa, manyetik alandaki değişimin bir elektrik alanı oluşturduğunu ifade eder.
  • Maxwell Denklemleri’nin dördüncüsü ise Ampere- Maxwell Yasası’dır. Ampere-Maxwell, elektrik akımları ve manyetik akı ile ilgilidir. Elektromanyetik araştırmalarda bir verici telinden veya döngüsünden kaynaklanan manyetik alanları tanımlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Elektromanyetik Teorinin Temelini Hangi Denklemler Oluşturur?

Maxwell Denklemlerini Kim Bulmuştur?

Maxwell Denklemleri Ne Zaman Bulundu?

Maxwell Denklemleri Ne İşe Yarar?

Maxwell Denklemleri Termodinamik Denklem Midir?

Maxwell Denklemleri Birimleri Nelerdir?

Maxwell Denklemleri Formülleri Hangileridir?

Maxwell Denklemlerinin Formları Hangileridir?

Maxwell Denklemlerinin Diferansiyel Formu Nedir?

Maxwell Denklemlerinin İntegral Formu Nedir?

Maxwell Denklemlerinin Kompleks Formu Nedir?

Uzay - Zaman Formülasyonları ve Maxwell Denklemleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Maxwell Denklemleri ve Işık Hızı Keşfi Nedir?

Maxwell Denklemleri Örnek Çözümlü Sorular Nelerdir?

Maxwell Denklemleri Elektrik Bilimi için Neden Önemlidir? 

İlgili İçerikler