Tedarikçi Değiştirme

Elektrik Birim Fiyatları 2022

Bu sayfada güncel kWh başına elektrik fiyatları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ocak 2022 döneminden önceki dönem elektrik fiyatları ile ilgili detaylı bilgi için elektrik zamları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Elektrik Fiyatları Sayfa Özeti

Mesken ve ticarethane elektrik aboneleri iki tip tarifeden faydalanabilmektedir. Tek zamanlı tarife ve üç zamanlı elektrik tarifesi olarak bilinen ulusal tarifelerdeki elektrik fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir ve farklı elektrik tedarikçisinden elektrik tedarik etmeyen tüketiciler bu fiyatlar üzerinden elektrik tedarik eder. 125 TL üzerinde fatura ödeyip tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için elektrik birim fiyatları ise serbest piyasada belirleniyor. Ayrıca 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçen Kademeli Elektrik Tarifesi ile 150 kWh altında elektrik tüketen abonelere düşük, 150 kWh üzeri elektrik tüketen abonelere ise yüksek birim fiyat uygulanmaya başladı.

Serbest tüketici fiyatları piyasada belirlenir.

Ayda 125 TL üzeri elektrik faturası ödeyen herkes, elektrik şirketini değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmeyenlerin birim elektrik fiyatı EPDK tarafından belirlenirken, değiştirenler için elektrik fiyatları serbest piyasada belirlenir ve bu fiyat %10 oranına kadar daha düşük olur.

Ocak 2022 elektrik fiyatları ne kadar?

KiloWatt saat elektrik kullanımı başına Ocak 2022 döneminde evler için vergiler dahil elektrik fiyatları 2.07113 TL'dir. Aynı dönem için detaylı elektrik fiyatları 2022 yılında şu şekildedir:

Abone GrubuAktif Enerji Birim FiyatıDağıtım Bedeli Birim FiyatıEnerji Birim Fiyatı (Dağıtım Bedeli Dahil)Vergi ve Fonlar Dahil Fiyat
Mesken (Düşük Kademe)0,7946 TL/kWh0.3295 TL/kWhGüncelleniyor1,37 TL/kWh
Mesken (Yüksek Kademe)1,3488 TL/kWh0.3295 TL/kWhGüncelleniyor2,06 TL/kWh
Ticarethane1.890181 TL/kWh0.3369 TL/kWh2.2271 TL/kWh2.75507 TL/kWh

1 KW Kaç TL 2022?

1 kW TL 2022 Aktif Enerji Bedeli, elektrik tedarikçisi değiştirmemiş mesken (ev) ve ticarethane (iş yeri) abone grupları için aşağıdaki gibidir:

Üç Zamanlı Tarife Kullanıcıları İçin
Tek ZamanlıGündüzPuantGece
Ev (Mesken) Düşük Kademe0,794622 TL/kWh1.370507 TL/kWh2.159889 TL/kWh0.739241 TL/kWh
Ev (Mesken) Yüksek Kademe1,348829 TL/kWh1.370507 TL/kWh2.159889 TL/kWh0.739241 TL/kWh
Ticarethane (İş Yeri)1.890181 TL/kWh 1.908402 TL/kWh2.952280 TL/kWh1.077829 TL/kWh
Sanayi1,669128 TL/kWh1.68825 TL/kWh2.630643 TL/kWh0.928686 TL/kWh

Elektrik tedarikçisi değiştirmiş serbest tüketiciler için 1kW elektrik birim fiyatı (iş yerleri için) 0.656903 TL’dir.

Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş ev tüketicileri için 2022 yılı Ocak 1 kW elektrik fiyatı 1.348829 TL/kWh’dir. Elektrik fiyatını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirler. EPDK, 3’er aylık periyotlarla yılda toplam 4 defa olacak şekilde elektrik birim fiyatı tarifelerini açıklar. Bu tarifeler elektrik tedarikçisi değiştirmemiş tüketicilere uygulanacak kWh başına elektrik birim fiyatını belirler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği 1kW elektrik fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Döviz
 • Elektrik üretim kaynakları
 • İklimsel sebepler
 • Arz-talep dengesi

Ayrıca elektrik faturasına yansıyan belirli vergiler ve katkı payları da, fatura tutarını etkileyen faktörlerdendir.

Bir elektrik faturasının içeriği aşağıdaki şekildedir:

 • Elektrik Tüketim Bedeli (Aktif Enerji Bedeli): Elektrik enerjisinin maliyeti için belirlenen birim fiyat aktif enerji birim fiyatıdır. Elektrik tedarikçisi değiştirmemiş tüketiciler için Aktif Enerji Birim Fiyatı EPDK tarafından, tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için ise tedarikçiler tarafından serbest piyasada belirlenir. Ocak 2022 döneminde tedarikçi değiştirmemiş evler için aktif enerji birim fiyatı 1.348829 TL, iş yerleri için ise 1.890181 TL’dir. Tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için uygulanan yaklaşık en düşük aktif enerji birim fiyatı 0.656903 TL’dir. Elektrik tüketim bedeli, tüketilen elektriğin kWh için birim fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilir.
 • Elektrik Dağıtım Bedeli: Elektriğin üretim tesisinden çıkışından itibaren, tüketiciye ulaşmasını sağlayan kurum, elektrik iletim ve dağıtım şirketleridir. Dağıtım ve iletim şirketlerine bu hizmetleri için ödenen bedel, elektrik dağıtım bedeli kalemi altında tüketicilerden alınır. Elektrik dağıtım bedelinde indirim yapılamaz, sabittir ve EPDK tarafından belirlenir. Ocak 2022 döneminde elektrik dağıtım bedeli evler için 0.3295 TL, iş yerleri için 0.3369 TL’dir.
 • Enerji Fonu: Elektrik enerjisinin üretimi ve enerji sektörünün geliştirilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılır. Tüketim bedelinin %0.7’si olarak hesaplanır.
 • Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi): 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 34. Maddesine göre, her belediye kendi sınırları içerisinde bulunan tüketicilerden vergi almaktadır. Elektrik tedarikçileri vergiyi toplar ve ilgili belediyeye devreder. Elektrik tüketiminin %5’i belediye tüketim vergisidir. Bu vergi sanayi faturalarında, elektrik tüketiminin %1’i olarak hesaplanır.

Yukarıda belirtilen her kalem hesaplanıp toplandıktan sonra ortaya çıkan bedelin %18’i de Katma Değer Vergisi (KDV) olarak faturaya eklenir.

1000 Watt Elektrik Kaç TL?

1000 Watt elektrik düşük tüketimli kademe için 1.348829 TL/kWh, yüksek tüketimli tarife için ise 2,06 TL/kWh’dir. 1000 Watt, 1 kW’ye eşittir. 2022 Ocak dönemi ulusal tarife 1 kWh elektrik birim fiyatı evler için 1.348829 TL/kWh (düşük tüketim), iş yerleri için ise 1.890181 TL/kWh'dir. En düşük serbest piyasa elektrik birim fiyatı ev için 1.335341 TL ve iş yeri için 0.656903 TL’dir.

elektrik faturası

En ucuz elektrik fiyatını bulun!

Abone grubunuzu seçip elektrik fiyatlarını anında karşılaştırın, tedarikçinizi değiştirip ucuz elektrik kullanın.

Elektrik KW Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

Türkiye'de elektrik fiyatlarını belirleyen 3 ana faktör vardır:

EPİAŞ (Elektrik Piyasa Takas Fiyatları): Elektrik santrallerinin ürettiği elektrik enerjisi, Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen ve “elektrik borsası” olarak adlandırılan piyasadaki işlemlerle satılır. Tedarikçi şirketler, tüketiciler için gerekli enerjiyi bu piyasadan satın alarak tedarik eder. Bu nedenle EPİAŞ piyasalarında belirlenen piyasa fiyatları, tüketici elektrik fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.

EÜAŞ (Elektrik Toptan Satış Tarifeleri): Kamunun sahip olduğu Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) santrallerinden elde edilen enerjinin tedarikçilere satışı için uygulanan birim fiyatı EPDK tarafından belirlenir. EÜAŞ, belirlenen birim fiyat ile görevli tedarik şirketlerine elektrik satar. Bu nedenle EÜAŞ toptan elektrik satış tarifeleri, tüketici elektrik fiyatlarının belirlenmesindeki önemli faktörlerden biridir.

YEKDEM (Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) Birim bedelleri: Devlet tarafından yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için bazı destekleme mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Bu mekanizmaların en önemlisi YEKDEM adı verilen ve alım garantisi şeklinde yapılan teşviktir. Bu mekanizmada alım garantisi için santrallere ödenen tutar, tüm Türkiye’de tüketilen her kWh başına elektrik maliyetlerine direkt olarak yansıtılır. 2021 yılına kadar YEKDEM garantilerinin önemli bir çoğunluğu Amerikan Doları üzerinden verilmiş olduğundan ve yapılan ödemelerin tamamı dolaylı olarak tüketicilere yansıtıldığından, dolar kurundaki artışın elektrik fiyatlarındaki etkisi yüksektir.

EPDK başlıca bu üç faktörü dikkate alarak her üç aylık dönem için bir ulusal tarife açıklar. Bu tarifeler tedarikçi değiştirmemiş tüketicilere uygulanacak elektrik fiyatlarını belirlerken, tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için tedarik şirketleri tarafından uygulanacak elektrik fiyatları çoğunlukla EPDK tarafından belirlenen fiyatların üzerinden indirim yapılarak belirlenir. Dolayısıyla piyasadaki tüm elektrik fiyatları, bu üç faktörü dikkate alarak tarifelerini açıklayanan EPDK’nın kararları doğrultusunda belirlenmiş olur.

EPDK’nın belirlediği sabit elektrik birim fiyatı iş yerleri için 1.890181 TL, meskenler (ev) için 1.348829 TL’dir. Serbest piyasada elektrik birim fiyatı ise % 10 oranında daha ucuzdur. Aylık 253 TL üzerinde fatura ödeyen ticarethane grubu serbest tüketiciler için elektrik birim fiyatları, tedarikçi değiştirirlerse bu oran kadar daha düşük olur.

Elektrik Faturasındaki Bedel ve Vergilerin Oranı Nedir?

Elektrik faturasındaki bedel ve vergilerin oranı dönemi için aşağıdaki şekildedir:

 • Elektrik Tüketim Bedeli: Tükettiğiniz elektriğin kWh fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilir. Bir elektrik faturasının %49.95’i Elektrik Tüketim Bedeli’dir.
 • Elektrik Dağıtım Bedeli: Elektrik dağıtım şirketinin sağladığı hizmet için ödenen bedelidir. İndirim yapılamaz. Bir elektrik faturasının %30.95’i Elektrik Dağıtım Bedeli’dir.
 • Enerji Fonu: Elektrik tüketim bedelinin %0.7’sidir. Bir elektrik faturasının %0.35’i Enerji Fonu’na ayrılır.
 • Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi): Meskenler ve ticarethaneler için elektrik tüketiminin %5’i, sanayi için elektrik tüketiminin %1’idir. Bir elektrik faturasının %2.5’i mesken ve ticarethane için Belediye Tüketim Vergisi’dir.
 • Katma Değer Vergisi (KDV): Bir elektrik faturasının %15.25’i KDV’dir.
Fatura KalemiTutar Hesaplaması Detayı
Aktif Enerji Bedeli1.348829 x Toplam Tüketim (kWh)
Dağıtım Bedeli0.3295 x Toplam Tüketim (kWh)
Enerji Fonu BedeliToplam Aktif Enerji Bedeli X %0,7
Elektrik Tüketim VergisiToplam Aktif Enerji Bedeli X %5
KDVYukarıdaki tüm tutarlar X %18

Serbest tüketici elektrik fiyatları (Ocak 2022) ne kadar?

Serbest tüketici elektrik fiyatları piyasada oluşan maliyetlere göre elektrik tedarik şirketleri tarafından belirlenmektedir. encazip.com'da öne çıkan elektrik fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Üç Zamanlı Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır?

Üç zamanlı elektrik tarifesine göre elektrik birim fiyatı; gündüz (06.00-17.00), puant (17.00-22.00) ve gece (22.00-06.00) saatleri arasında farklı ücretlendirilir. Üç zamanlı elektrik faturası, elektrik birim fiyatının gündüz, puant ve gece olarak üç ayrı zaman diliminde yapılan tüketimin, üç ayrı birim fiyat ile çarpılması ile bulunur:

 • Gündüz (06.00-17.00) saatlerinde yapılan elektrik tüketimi, gündüz tarifesindeki elektrik birim fiyatı (1.370507) ile çarpılarak hesaplanır.
 • Puant (17.00-22.00) saatlerinde yapılan elektrik tüketimi, puant tarifesindeki elektrik birim fiyatı (2.159889) ile çarpılarak hesaplanır.
 • Gece (22.00-06.00) saatlerinde yapılan elektrik tüketimi, gece tarifesindeki elektrik birim fiyatı (0.739241) ile çarpılarak hesaplanır.

Bulunan toplam tutar üzerinden vergiler hesaplanır.

Her üç zaman dilimindeki kWh cinsinden elektrik tüketim toplamı dağıtım bedeli (0.3295 TL/kWh) ile çarpılıt. Daha sonra hesaplanan tüm bedeller toplanır ve üzerinde yüzde 18 Katma Değer Vergisi eklenerek üç zamanlı elektrik faturası hesaplanr.

Tek zamanlı elektrik faturası ise, günün tamamında kullanılan elektrik için tek bir birim fiyat olan 1.348829 TL/kWh üzerinden hesaplanır.

Üç zamanlı elektrik tarifesine geçmek için, elektrik tedarikçisine başvurulmalıdır. Elektrik dağıtım şirketinin taktığı akıllı dijital sayaç sayesinde günün belirli saatlerinde harcanan elektrik hesaplanır ve faturalandırma buna göre yapılır.

Elektrik Faturalarındaki Puant Ne Anlama Gelir?

Üç zamanlı elektrik tarifesine göre, günün 17.00-22.00 saatleri arasındaki zaman dilimine puant denir. Puant (17.00-22.00) saatlerinde yapılan elektrik tüketimi, puant tarifesindeki birim fiyatı ile çarpılarak hesaplanır.

Elektrik Abonelik Fiyatları Nasıldır?

Serbest tüketicilerden, elektrik abonelik ücreti alınmaz. Elektrik tedarikçisi değiştirmek ücretsizdir.

Elektrik abonelik ücreti, EPDK tarafından tüketicinin sözleşme gücüne göre belirlenir ve aşağıdaki koşullarda alınmaktadır:

 • İlk defa elektrik aboneliği başlatmak
 • Aynı meskendeki elektriğin farklı bir tüketiciye devredilmesi

Elektrik Tedarikçisi Değiştirme Ücreti Nedir?

Tüketicilerden elektrik tedarikçisi değiştirme ücreti alınmaz, tedarikçi değiştirmek ücretsizdir. Yalnızca ilk defa elektrik aboneliği başlatan kişilerden görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından elektrik abonelik ücreti alınır. Mevcut durumda bir elektrik tedarikçisinden hizmet alan serbest tüketiciler ise ücretsiz olarak tedarikçi değiştirebilir.

İndirimli Elektrik Fiyatı Nedir?

İndirimli elektrik fiyatı, ulusal elektrik tarifelerinden daha ucuz olan elektrik birim fiyatıdır. 2022 yılında serbest tüketici olmak için EPDK tarafından belirlenen elektrik tüketim limiti 1.101kWh’dir. Bu tüketim limitini aşan tüketiciler, serbest tüketicidir ve hiçbir ücret ödemeden elektrik tedarikçisini değiştirerek indirimli elektrik kullanabilir.

2022 Ocak için encazip.com verilerine göre serbest tüketicilere uygulanan en yüksek indirim oranı %10, en düşük indirimli elektrik fiyatı ise 0.656903 TL/kWh’dir.

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Geçmiş dönem elektrik fiyatları

Geçmiş yıllardaki elektrik fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ülkemizdeki teamül elektrik tarifelerinin üç ayda bir defa güncellenmesi yönünde oluşmuş, ancak kurdaki artışlar ve enerji maliyetlerinin yükselmesi, bu alışkanlığın dışına çıkılması zaruretini yaratmıştır.

2015 - 2022 Aktif Enerji Bedeli (Mesken)

2015 - 2022 Aktif Enerji Bedeli (Ticarethane)

2016 - 2022 Vergiler dahil elektrik fiyatları (Mesken)

2016 - 2022 vergiler dahil elektrik fiyatları (Ticarethane)

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler