Anında Elektrik Tedarik Şirketi Değiştirme

Elektrik Şirketi Değiştirme

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik şirketi değiştirmek mümkündür. Elektrik tedarik şirketi değiştirmek, 2001 yılında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik piyasasının serbestleşmesi sonucu mümkün olmuştur. 2023 yılında 145 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 25 milyon tüketici elektrik tedarik şirketi değiştirebilir.

Ekonomik anlamda gelişmiş pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, artık ülkemizde de elektrik şirketi değişikliği yapmak mümkün hale geldi. Bu durum, elektrik piyasasının serbestleşmesi ve özelleşmesi sonucunda gerçekleşti ve düzenlenen serbest tüketici yönetmelikleri ile, elektrik dağıtım şirketi ya da elektrik dağıtım bölgesi fark etmeksizin aylık 145 TL üzerinde fatura ödeyen herkes elektrik şirketini değiştirme ve bununla birlikte farklı elektrik şirketleri tarafından belirlenen tarifeleri kullanma hakkına sahip oldu.

Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?
İndirimli elektrik tarifelerini karşılaştırın!

Abone grubunuzu seçin, teklifleri karşılaştırın, en cazip elektrik tedarikçisine geçiş yapın!

Elektrik Şirketi Değiştirmek için Gereken Belgeler Nelerdir?

Elektrik şirketi değiştirmek için mevzuata göre herhangi bir belge zorunluluğu yoktur ve tedarikçi değişikliği için yalnızca sözleşme kurulması yeterlidir. Ancak elektrik şirketleri bazı bilgilerin teyit edilmesi için elektrik şirketi değiştirme işlemi yapacak tüketicilerden bazı belgeler istemektedir. Elektrik şirketi değiştirmek için gereken belgeler ve bu belgelerin neden gerekli olduğu aşağıda listelenmiştir:

 • Elektrik Sözleşmesi: Elektrik tedarikçisi değişikliği için sözleşmeler mesafeli olarak (internet üzerinden) kurulabilir. Elektrik şirketi değiştirme işlemlerinin başlanması için ilk önce sözleşmenin kurulması gerekmektedir.
 • Elektrik Faturası Kopyası: Elektrik şirketi değiştirme işleminin yapılması için her sayacın kimlik numarası olarak kabul edilen tekil kodun EPİAŞ sistemine ibraz edilmesi gereklidir. Tedarikçi şirketler ayrıca tüketicilerin elektrik tüketimlerini teyit etmek için de elektrik şirketi değişikliği yapacak tüketicilerden elektrik faturası talep eder.
 • Kimlik Belgesi Kopyası: Sözleşmelerin bilgi güvenliği ve tüketicilerin bilgilerini teyit etmek için tedarikçiler, elektrik şirketi değiştirme sözleşmelerinin eki olarak tüketicilerden kimlik belgesi ibraz etmesini ister.

Ev (mesken) abone grubu tüketicilerinden elektrik şirketi değişikliği yapmak için yukarıda listelenen belgelerden başka belge talep edilmez.

İş yeri (Ticarethane) ve Sanayi abone grupları için yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir:

 • İmza Sirküleri: Şirket adına yapılacak elektrik tedarikçisi değişikliği işlemlerinde, elektrik abonelik sözleşmesinin şirket yetkilisi tarafından yapıldığının teyidi amacıyla imza sirküleri ibraz edilmesi talep edilir. Şahıs şirketlerinde, dernek veya vakıflarda ise imza sirküleri yerine imza beyanı ya da yetki belgesi ibraz edilmesi gereklidir.
 • Vergi Levhası: Elektrik şirketi değiştirme işlemi sırasında, yeni tedarikçinin faturalandırmalarının doğru yapılması için şirket adına olan aboneliklerde ibraz edilmesi gereklidir. Şahıs adına yapılan aboneliklerde ise faturalandırma şahıs adına yapılacağından vergi levhası ibrazına gerek yoktur.

Elektrik Şirketi Değiştirme İşlemi Kaç Gün Sürer?

Elektrik şirketi değiştirme işlemi 25 gün sürer. Tedarikçi değişikliği için başvurular aylık dönemlerde yapıldığından, işlemin tamamlanması sözleşmenin kurulduğu güne göre değişilik gösterebilir. Her koşulda en geç 50 gün içinde elektrik şirketi değiştirme işlemi tamamlanmış olur. Elektrik şirketi değiştirme süreci, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 30/A maddesince uygulanır.

Özel elektrik tedarik şirketi değiştirme başvurusu sonrasındaki süreç hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdadır:

 • Her ayın 5. gününe kadar, bir önceki ayın elektrik şirketi değiştirmek için sözleşme kurulan tüketicilerin başvuruları Elektrik Piyasası İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen sistemde oluşturulur. 
 • Başvurudan 14 gün sonra kesin listeler oluşturulur ve elektrik şirketi değiştirme işlemi teyit edilmiş olur.
 • Başvurudan 25 gün sonra, başvuru tarihini takip eden ayın birinci günü elektrik şirketi değiştirme işlemi tamamlanmış olur ve tüketicilerin enerjisi yeni tedarikçisi tarafından sağlanmaya başlar.

Elektrik tedarikçinizi anında değiştirebilirsiniz!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son güncellemelerle birlikte mesafeli sözleşmelerle elektrik tedarikçisi değişikliği yapılabilmektedir. Tüketiciler evrakla ve sözleşmelerle uğraşmadan internet üzerinden anında elektrik tedarikçisi değişikliği yapabilir.

Türkiye'de Kaç Elektrik Tedarik Şirketi Vardır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisanslandırılan elektrik tedarik şirketi sayısı 309'dur. Bu elektrik tedarik şirketlerinin 21'i görevli elektrik tedarikçisidir ve bölgelerinde elektrik tedarikçisi değiştirmemiş tüketicilere enerji sağlamakla yükümlüdür. EPDK'den lisans alan elektrik tedarik şirketlerinin tamamı piyasada aktif olarak faaliyet göstermemektedir. Aktif olarak tüketicilere hizmet veren tedarikçi sayısı, görevli elektrik tedarikçileri hariç 15-20 civarındadır. Piyasada aktif olarak elektrik tedariği sağlayan ve encazip.com'da tarifeleri yayınlanan tedarikçilerin listesi ve sundukları tarifeler aşağıdaki gibidir:

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Elektrik şirketi değiştirmenin avantajı nedir?

Elektrik şirketi değiştirmenin avantajları elektrik tedarikçilerinin tarifelerine göre farklılık gösterir. Elektrik tedarikçisi değişikliği yapan tüketicilerin elde edeceği avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Tasarruf: Elektrik şirketi değişikliği yapan tüketiciler, daha ucuz birim fiyattan elektrik faturası ödeyerek tasarruf eder.
 • Güvence Bedeli İadesi: Elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler, eski elektrik tedarikçilerine ödedikleri güvence bedelini geri alır.
 • Zamlanmayan Fiyatlar: Sabit birim fiyat garantili tarifeleri seçen tüketiciler zamlardan etkilenmez ve birim fiyatları sözleşme süresi boyunca sabit kalır.
 • Hizmet Kalitesi: Elektrik şirketi değişikliği yapınca elektrik enerjisinin kalitesinde bir değişiklik olmaz ancak çağrı merkezi, fatura ödeme kanalları, faturalandırma gibi konularda tüketiciler daha iyi hizmet alabilir.
 • Öngörülebilir Fiyatlandırma: Fiyat değişikliği koşulları sözleşmelerde belirlendiğinden dolayı tüketiciler sürpriz fiyat değişiklikleri ile karşılaşmaz.

Elektrik şirketi nasıl değiştirilir?

Elektrik tedarik şirketi değiştirmek, ıslak imzalı sözleşme zorunluluğu ya da müşteri hizmetlerini gitme gerekliliği olmadığı için cep telefonu operatörü değiştirmekten daha kolaydır. Elektrik tedarik şirketi değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Elektrik tedarikçisi değişikliği yapabilmek için serbest tüketici olmak gerekir. Tüketiciler ayda 145 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödüyorsa tedarikçi değiştirebilir, serbest tüketici sorgulaması yapılmasına gerek yoktur.
 • Geçiş yapılacak tedarikçi ile sözleşme kurulur. Sözleşmeler mesafeli olarak (internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden), yazılı olarak ya da güvenli elektronik imza ile kurulabilir.
 • Yasal olarak herhangi bir evrak ibraz zorunluluğu bulunmasa da, operasyonel işlemler için tedarikçilerin talep ettiği elektrik faturası, kimlik fotokopisi gibi evraklar elektrik tedarik şirketine iletilir.
 • Güvence bedeli talep edilen tedarikçiler için, güvence bedeli yönteminin DBS ya da teminat mektubu şeklinde olması durumunda, başvuru yapılan ayın 19'una kadar bu koşul yerine getirilir.
 • Başvurunun yapıldığı tarihin ardından bir ya da iki fatura dönemi sonra yeni tedarikçiye geçiş tamamlanır.
 • Yeni tedarikçiye geçişin tamamlanmasının ardından eski tedarikçiye ödenmiş olan güvence bedeli geri alınır.
 • Elektrik tedarikçisi değiştirirken elektrik kesintisi yaşanmaz.

Mesafeli sözleşme ile elektrik tedarikçisi nasıl değiştirilir?

Mesafeli sözleşmelerle elektrik tedarikçisi değişikliği, uzaktan iletişim kanalları ile kurulan sözleşmelerle yapılır. Mesafeli sözleşmeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca hukuken geçerli ve bağlayıcı sözleşmelerdir. Türkiye elektrik piyasasında mesafeli sözleşmeler ile elektrik tedarikçisi değişikliği ilk defa encazip.com'da yapılmıştır. Mesafeli sözleşmelerle elektrik tedarikçisi değişikliği aşağıdaki kanun ve yönetmelik maddelerinde belirtilen çerçevede kurulmaktadır:

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49. maddesi
 • 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2. maddesi uyarınca elektrik piyasasındaki mesafeli sözleşmeler bu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.
 • Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 2. maddesi uyarınca elektrik abonelik sözleşmelerinde işbu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasların tamamı uygulanır. Aynı yönetmeliğin 5. maddesinde abonelik sözleşmelerinin mesafeli olarak kurulabileceği açıkça belirtilmiştir.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrasına göre elektrik tedarikçisi değiştirme sözleşmeleri mesafeli olarak kurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelerle Elektrik Tedarikçisi Değiştirme Süreci Nasıl İşler?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yıllık 100 bin kWh ve altında elektrik tüketen tüketiciler düşük tüketimli tüketicilerdir ve bu tüketicilerle kurulacak mesafeli sözleşmeler için usuller aşağıdaki şekildedir:

 • Tüketiciler, ön bilgilendirme formlarını (ilgili yönetmelikte belirtilen EK-1 ve EK-2 formları) okuyarak kalıcı veri saklayıcısı ile kabul eder.
 • Tüketiciler, abonelik sözleşmesini kalıcı veri saklayıcısı ile okuyup kabul eder.
 • Tüketiciler, eski tedarikçilerine ödemiş oldukları güvence bedelinin iadesini almak için EK-4/A formunu kalıcı veri saklayıcısı ile kabul eder. Bu şekilde kabul edilen form, geçilecek elektrik tedarikçisi tarafından ilgili tedarik şirketine iletir. Görevli tedarik şirketi bu formu bu şekilde işleme almak ve güvence bedeli iadesini zamanında yapmakla yükümlüdür.
 • Bu form ve sözleşmelerin kalıcı veri saklayıcısı ile kabulünün ardından tüm evrakların birer kopyası e-posta ve SMS yoluyla tüketiciye iletilir.
 • Bu işlemlerden sonra tedarikçi değişikliği başvurusu elektirk tedarikçisi tarafından yapılarak tüketicinin tedarikçi değişikliği tamamlanır.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği yalnızca yıllık tüketimi 100 bin kWh ve altında olan tüketiciler için geçerlidir. Bu miktarın üzerinde tüketim yapan tüketiciler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bir düzenleme yapılmamıştır. Bu yüzden yüksek tüketimli tüketiciler için mesafeli sözleşme kurulurken ek formların onaylatılması zorunlu değildir.

Elektrik dağıtım şirketi değişikliği yapılabilir mi?

Elektrik tedarik şirketini yukarıda da bahsettiğimiz gibi kolayca değiştirebilirsiniz. Elektrik dağıtım şirketleri değişikliği ise farklı bir konudur. Dağıtım şirketleri kablo, sayaç işlemleri gibi teknik konulardan sorumluyken tedarik şirketleri elektrik enerjisinin sağlanmasından sorumludur. Bu durumda dağıtım şirketinizi değil, size enerji sağlayan şirketi değiştirebilirsiniz. Tüketiciler unutmamalıdır ki EnCazip tarafsız, bağımsız bir internet sitesidir. EnCazip'in birinci önceliği tüketicilerin doğru bir karşılaştırma yaparak en cazip elektrik tedarikçisini ve en cazip elektrik tarifesini kolayca seçebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Elektrik Tedarikçisi Değişikliği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik şirketi değiştirme konusunda sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibidir.

Elektrik Şirketi Değiştirme İşlemi Sırasında Elektrik Kesilir Mi?

Elektrik Şirketi Değiştirince Elektrik Enerjisinin Kalitesi Değişir Mi?

Elektrik Şirketi Değiştirirken Sayaç Değişir Mi?

Arıza Durumlarında Kiminle İrtibata Geçilmelidir?

Elektrik Tedarik Şirketi Değiştirince Sayaçları Kim Okur?

Elektrik Tedarik Şirketi Değiştirmek Riskli Midir?

Elektrik Aboneliği Değiştirirken Ödenen Ücretler Nelerdir?

Elektrik aboneliği değiştirirken elektrik abonelik ücreti alınmaz. Elektrik aboneliği değiştirmek tamamen ücretsizdir.

Elektrik şirketi değiştirme süreci nasıl işler?

Elektrik tedarik şirketi değiştirme işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları çerçevesinde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen sistem üzerinden yapılır. Elektrik tedarikçisi değişikliği işlemlerindeki süreç, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Buna göre tedarikçi değişiklik süreci aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Başvuru TarihiKesin Liste TarihiYeni Tedarikçiden Enerji Alma Başlangıcı
Her ayın 6. iş gününden önceki son iş günüHer ayın 19'uTakip eden ayın ilk günü

Elektrik Aboneliği Değiştirirken Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Serbest Tüketici Limitleri: EPDK, elektrik şirkeri değiştirme işlemi yapabilecek tüketiciler için bir üst tüketim sınırı belirlemiştir. 2023 yılı için serbest tüketici olmak için limit 1000kWh'dir.
  • Aylık ortalama elektrik faturası 145 TL'nin üzerinde olan (yıllık toplamda 1730 TL) elektrik faturası ödeyen elektrik şirketi değiştirme işlemi yapabilir.
  • Yıllık toplam elektrik faturası tutarı 1730 TL'nin altında olan tüketiciler elektrik tedarik şirketi değiştiremez.
 • Birim Fiyat Değişikliği Şartı: Elektrik tedarik sözleşmelerinde tüketicilere uygulanacak elektrik birim fiyatının nasıl güncelleneceği de belirtilir. Elektrik tedarikçisi değişikliği piyasasında sabit birim fiyat, indirim garantili birim fiyat, son kaynak elektrik tedariği kapsamında belirlenen fiyat ve değişken fiyat olmak üzere dört ayrı fiyat değişikliği koşulu bulunur. Birim fiyat değişikliği detayları ve bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir:
  • Sabit Birim Fiyat: Sözleşme başlangıcında belirlenen birim fiyat sözleşme bitimine kadar sabit kalır.
  • Sabit birim fiyatlı tarifeler zamlardan etkilenmez.
  • Sabit birim fiyatlı tarifelerde avantaj ilerleyen dönemlerde elektrik fiyatları zamnlandıkça ortaya çıkar. Elektrik fiyatlarının zamlanmaması durumunda sabit fiyatlı tarifeler, indirim garantili tarifelere göre daha az tasarruf ettirebilir.
  • İndirim Garantili Birim Fiyat: İndirim garantili tarifelerde tüketicilerin birim fiyatları sözleşme süresi boyunca, sözleşmede belirlenmiş oranda ulusal tarife fiyatlarından daha ucuz olur.
  • İndirim garantili tarifeler zamlardan etkliense de, tüketiciler sözleşme süresi boyunca sözleşmede belrtilen oranda daha ucuz elektrik tüketir.
  • Piyasa elektrik maliyetlerine endeksli son kaynak tedarik tarifesi ile belirlenen birim fiyat: Bu birim fiyat, elektrik tedarik maliyeti ile bir kar marjı oranının çarpılması ile hesaplanan birim fiyattır. Genellikle yüksek tüketimli tüketiciler için sunulan ve PTF+YEKDEM tarifeleri olarak da bilinen bu tarifelerde birim fiyat sürekli olarak değişiklik göstermekle birlikte, tüketiciler tedarikçileri tarifelerini kar marjı oranını dikkate alarak karşılaştırmalıdır.
  • PTF+YEKDEM endeksli tarifelerde birim fiyat piyasa fiyatlarına göre değişkenlik gösterdiğinden, bu tür tarifeler için fiyat öngörülebilir olmaz.
  • Fiyat değişikliği tedarikçide olan tarifeler: Bildirim yapmadan birim fiyat değişikliği yapmak Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne aykırıdır. Ancak tedarikçi şirketler, sözleşmelerinde belirtilmesi şartıyla önceden bildirim yapmak koşuluyla fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutabilir. Tüketicilerin bu şekilde şart içeren tarifeleri seçerken dikkatli olması önerilmektedir. İyi bir indirim oranı verilmesi durumunda fiyat değişikliği olan tarifeler de cazip olabilir, ancak tedarikçiden yapılacak bildirimlerin mutlaka takip edilmesi gereklidir.
 • Yıllık Tasarruf: Elektrik şirketi değişikliği yapılmadan önce mutlaka yeni birim fiyatlarla elektrik faturası hesaplama işlemi yapılarak tedarikçi değişikliği durumunda bir yılda elde edilecek toplam yaklaşık tasarruf tutarı öğrenilmelidir.
  • Tasarruf hesaplamaları, elektrik tedarik şirketi değişikliği esnasında yapılacağından, hesaplamalar tahmini tasarrufları gösterir. Elektrik fiyatları genellikle yükselme trendinde olduğundan, gerçekte olan tasarruf tutarları tedarikçi değiştirme öncesi yapılan tasarruf hesaplamalarından daha yüksek olur.
 • Sözleşme süresi: Elektrik tedarikçi sözleşmeleri genellikle 12 ay olur. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre belirli süreli sözleşmeler en fazla 36 aylık olarak kurulabilir. Sözleşme süresi konusunda tüketiciler aşağıda sıralanan noktalara dikkat etmelidir:
  • Sabit birim fiyatlı tarifelerde sözleşme süresinin uzun olması tüketicilerin menfaatinedir.
  • İndirim garantili tarifelerin sözleşme süresi tüketiciler tarafından tercih edilebilir.
  • Sözleşmeler otomatik olarak yenilenmez, sözleşmenin yenilenmesi için tüketicilerin onay vermesi gereklidir.
 • Sözleşmelerde cayma bedeli uygulaması olup olmadığı: Tüketicilerin, sözleşme bitiş tarihinden önce bir başka tedarikçiye geçiş yapmak isterse cayma bedeli ödemeleri gerekebilir. Bazı durumlarda cayma bedeli ödense dahi bir diğer tedarikçinin tarifesi daha cazip olabilir. Cayma bedeli uygulaması tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleri için önemli bir bariyer oluşturmuyor olsa da, tüketicilerin bu konuda aşağıdaki noktaları dikkate alması gerekir.
  • Cayma bedeli, yalnızca tüketiciye sağlanan tasarruf kadar olabilir. Bundan daha yüksek bir cayma bedeli tüketicilerden alınamaz.
  • 12 aydan daha uzun süreli sözleşmelerde cayma bedeli alınamaz.
  • Belirsiz süreli sözleşmelerde cayma bedeli alınamaz.
 • Güvence bedeli: Tedarikçiler, genellikle tüketicilerden güvence bedeli talep edebilir. Güvence bedeli, tedarikçi değiştirme sürecinin başında talep edilebilir. Güvence bedeli talep edilmesinin nedeni, tüketicilerin fatura ödememe risklerine karşı tedarikçi şirketlerin aldıkları bir önlemdir. Zira elektrik şirketi değişimi yapıldıktan sonra tedarikçi şirketler, fatura ödenmemesini gerekçe göstererek tüketicilerin elektrik enerjisini kesemez. Tüketiciler, güvence bedeli ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara dikkat etmelidir:
  • Elektrik şirketi değiştirme işlemi tamamlandıktan hemen sonra eski tedarikçiye ödenen güvence bedeli geri alınır.
  • Güvence bedeli talebi olan tedarikçiler arasında, farklı şekillerde güvence bedeli kabul eden tedarikçilerin tarifeleri daha caziptir. Güvence bedelini taksitle alan, faturaya yansıtan tedarikçilerde işlemler oldukça kolaydır.
  • Güvence bedelini DBS ya da teminat mektubu şekilde kabul eden tedarikçilerin tarifeleri, tüketicilerin tercihine göre cazip olabilir. DBS hesabı açtırmak bazı tüketiciler için çok kolay ve zahmetsiz olabilir, dolayısı ile bu şarta dikkat edilmesi gereklidir ve bunun cazip olup olmadığı, tüketicilerin tercihleri ile ilgilidir.
  • Güvence bedeli talep etmeyen tedarikçilerin tarifeleri ise elektrik şirketi değiştirme işlemlerinin en kolay yapıldığı tedarikçilerdir.

Elektrik Tedarik Şirketi Değiştiren Kaç Adet Tüketici Vardır?

Şubat 2023 verilerine göre Türkiye'deki toplam serbest tüketici sayısı 25 milyon civarındadır ve elektrik tedarik şirketi değiştiren tüketicilerin sayısı 102.501'dir. Yıllara göre elektrik tedarik şirketi değiştiren tüketicilerin grafiği aşağıdadır.

E-İmza İle Tedarikçi Değişikliği 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca Güvenli Elektronik İmza elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve dijital ortamda evrakların güvenli olarak imzalanmasına imkan veren altyapıya verilen isimdir.

Güvenli Elektronik İmza (E-İmza) Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca Güvenli Elektronik İmza elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve dijital ortamda evrakların güvenli olarak imzalanmasına imkan veren altyapıya verilen isimdir.

Güvenli Elektronik İmza İle Elektrik Tedarikçisi Nasıl Değiştirilir?

E-İmza ve Mobil İmza ile elektrik tedarikçisi değişikliği kanunlar ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararları uyarınca yasal geçerliliği kabul edilmiş olması ile birlikte mümkün hale gelmiştir. Türkiye’de ilk defa encazip.com üzerinden e-imza ya da mobil imza sahibi tüketiciler herhangi bir kısıtlama olmaksızın elektrik tedarikçisi değiştirme işlemleri için gerekli tüm sözleşme ve formları güvenli elektronik imza ile kurarak elektrik tedarikçisi değiştirebilirler.

5 milyona yakın e-imza ya da mobil imza kullanıcısı elektrik tedarikçisi değişikliklerini hiç bir evrak yükü olmaksızın tamamen internet üzerinden yapılacak işlemlerle güvenle elektrik tedarikçisini değiştirebilir.

E-imza ile Islak İmza Arasındaki Fark Nedir?

E-İmza ile dijital ortamda sözleşmeler kurulabilirken, ıslak imza ile kurulacak sözleşmelerde sayfalarca evrakla uğraşılır. Ayrıca E-İmza ile yapılan işlemler, ıslak imza ile yapılan işlemlere göre oldukça güvenilirdir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne (EPTHY) göre E-imza ile tedarikçi değişikliği nasıl yapılır?

EPTHY’nin 12. maddesi uyarınca elektrik tedarikçisi değişiklikleri için sözleşmeler Güvenli Elektronik İmza (e-İmza) ile kurulabilir.