Elektrik Alanı Nedir?

Elektrik alanı, elektrik yüklü parçacıkları çevreleyen ve alandaki diğer tüm yüklü parçacıklara onları çeken veya iten kuvvet uygulayan fiziksel alandır. Ayrıca yüklü parçacıklardan oluşan bir sistem için fiziksel alanı ifade eder.

Elektrik Alanı Nedir? Nasıl Oluşur? | encazip

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Elektrik alanları, elektrik yüklerinden veya zamanla değişen manyetik alanlardan kaynaklanır. Elektrik alanları ve manyetik alanlar, doğanın dört temel kuvvetinden biri olan elektromanyetik kuvvetin oluşumu veya görünümüdür. Elektrik alanları fiziğin birçok alanında önemlidir ve elektrik teknolojisinde pratik olarak kullanılır. Atom fiziği ve kimyasında, elektrik alanı, atom çekirdeğini ve elektronları atomlarda bir arada tutan çekici kuvvettir. Aynı zamanda, moleküller ile sonuçlanan atomlar arasındaki kimyasal bağdan sorumlu olan kuvvettir.

Elektrik Alanı Formülü Nedir? 

Elektrik alanı formülü, elektrik alanı ile herhangi bir q yüküne etki eden elektrik kuvveti arasındaki ilişkiyi verir. Elektrik alanı formülü aşağıdaki gibidir. 

E= F/ q = kq/d2 

E: Elektrik Alanı

F: Elektrik Kuvveti

q: Elektrik Yükü

Elektriksel alan hesaplama örneği aşağıdaki gibidir:

ÖRNEK: 3.10-6 C’luk noktasal yükten 0,2 m uzaktaki elektriksel alanın büyüklüğü kaç N’C’dir? 

(k= 9.109 Nm2/C2

ÇÖZÜM: q= 3.10-6  C ve d= 0,2 m olmak üzere E= kq/d2 formülünden à E= (9.109 ) (3.10-6  ) / (0,2)2 = 6,75.103 sonucu elde edilir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik Alanı Formülündeki K Nedir? 

Elektrik Alanı Nasıl Hesaplanır? 

Yalıtkan Kürenin Elektrik Alanı Nedir?

Çubuğun Elektrik Alanı Nedir?

Elektrik Yükü ve Elektrik Alanı İlişkisi Nedir? 

Diskin Elektrik Alanı Nedir? 

Günlük Yaşamdan Elektrik Alanı Örnekleri Nelerdir?

Elektrik Alanı Türleri Nelerdir?

Elektrik Alanı Negatif Olabilir mi?

Elektrik Alanı Nerede Sıfırdır?

Elektrik Alanları Birleştirilebilir mi?

Elektrik Alan Problemleri Nasıl Çözülür?

Elektrik Alanı Skaler midir Vektörel midir?

Coulomb Constant'ı ile Elektrik Alanı İlişkisi Nedir? 

Elektriksel Alan Nedir?

Elektrik Alanı ve Elektromanyetizma Arasındaki Bağlantı Nedir?

Elektrik Alanı ve Elektromanyetik Alan Aynı Şey Midir?

Elektrik Alanı Nasıl Oluşur?

Elektrik Alan Birimi Nedir? 

Elektrik Alan Şiddeti Nasıl Ölçülür? 

Elektrik Alan Şiddeti Nelere Bağlıdır? 

Elektrik Alan Yönü Nasıl Bulunur?

Noktasal Yükün Elektrik Alanı Nedir? 

Elektrik Alan Çizgileri Nedir?

Elektrik Alan Çizgileri Birbirini Keser mi?

Elektrik Alan Çizgileri Neden Diktir?

Elektrik Alan Nasıl Değişir?

Manyetik Alan Çizgileri ile Elektrik Alan Çizgileri Arasındaki Fark Nedir? 

Elektrik Alan Vektörel Bir Büyüklük müdür? 

Nötr Cisimler Elektrik Alandan Etkilenir mi?

İlgili İçerikler