Teminat Nedir?

Teminat Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre teminat, güvence kelimesinin eş anlamlısıdır. Teminat, anlaşma şartları kapsamında ortaya çıkan zararın karşılanması için kullanılır.

Türk Dil Kurumuna göre teminat, güvence kelimesinin eş anlamlısıdır. Teminat, anlaşma şartları kapsamında ortaya çıkan zararın karşılanması için kullanılır. Özellikle sigorta sektörünün ayrılmaz bir parçası olan teminat, sigorta poliçelerinde sigortalının afet, kaza veya poliçe şartlarında belirtilmiş olan herhangi bir olumsuzluk durumunda ortaya çıkan zararının karşılanması için kullanılır. Sigortalı olma niyetindeki kişiler, sigorta ettirecekleri unsurun başına gelebilecek olumsuzlukları teminat altına alma amacındadır.

Teminat Nasıl Alınır?

Teminat alabilmek için sigorta poliçesi hazırlayan herhangi bir yetkili kuruluşla sigorta anlaşması yapmak gerekir. Hangi şartlar altında, hangi durumların teminat altına alındığı, taraflar arasında yapılacak olan anlaşmaya göre sigorta poliçesinde yazar. Sigortalı taraf, sigortacı tarafa belirli bir sigorta bedeli öder. Sigorta poliçesinde yazan şartlar kapsamında bir olumsuzluk meydana gelirse, sigortalı taraf teminat altına alınmış olan miktarda hasarının karşılanmasına hak kazanır.

Teminatlar Hangi Durumları Kapsar?

Teminatların kapsadığı durumlar sigorta poliçesindeki şartlara göre değişiklik gösterebilir. Sigorta poliçesinin türüne göre de teminatlar değişiklik gösterir. Örneğin konut sigortası teminatları ile kasko teminatları birbirinden farklıdır. Birkaç farklı sigorta türüne göre teminatlar aşağıda verilmiştir.

Konut sigortası teminatları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Enkaz giderleri
 • Erozyon
 • Deprem
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Kira Kaybı
 • İzolasyon yetersizliğine bağlı hasarlar
 • Elektrik kaçağına bağlı hasarlar

Kasko sigortası teminatları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Hasarsızlık indirimi
 • İhtiyari mali mesuliyet
 • İkame araç
 • Manevi tazminat
 • Orijinal cam
 • Yedek parça
 • Servis geçerliliği

Hayat sigortası teminatları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Vefat
 • Maluliyet
 • Kanser koruma
 • Tehlikeli hastalıklar
 • İsteğe bağlı olmayan işsizlik

Sıkça Sorulan Sorular

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Ne İşe Yarar?

Teminat Senedi Nedir?

Teminat Senedi Ne İşe Yarar?

Teminat Bedeli Nedir?

Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Teminat Mektubu Çeşitleri Nelerdir?

Tazminat ve Teminat Arasındaki Fark Nedir?