Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

Araç sigortalarında muafiyet, poliçe sahibinin hasar durumunda ödemekle yükümlü olduğu sabit bir miktarı ifade eder. Sigorta şirketi, hasar taleplerinde poliçe sahibinin muafiyet tutarını karşılamasını ister ve hasarın muafiyet tutarının üzerinde olması durumunda geri kalan kısmını öder.

Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

En cazip sigortayı anında bulun!

Muafiyet, sigorta poliçesinin bir parçası olarak belirlenen ve genellikle poliçe sahibinin tercihine bağlı olarak seçilebilen bir unsurdur. Poliçe sahibi, muafiyet miktarını belirleyerek sigorta primini etkileyebilir. Muafiyet miktarı genellikle hasarın onarım maliyetine bağlı olarak değişir ve poliçe sahibi, hasar durumunda muafiyet tutarını karşılamakla yükümlüdür.

Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

Araç sigortalarında "muafiyet", sigortalının hasar durumunda ödemekle yükümlü olduğu tutarı ifade eder. Muafiyet, sigorta poliçesinde belirtilen bir miktar veya yüzde olarak belirlenir ve sigorta şirketi tarafından kabul edilir. Hasar durumunda, sigortalı bu muafiyet tutarını karşılamakla yükümlüdür ve sigorta şirketi geri kalan hasar tutarını öder. Muafiyet, sigorta şirketinin riski paylaşma prensibiyle ilişkilidir. Sigortalı, poliçe kapsamında belirtilen muafiyet tutarını kabul ederek, sigorta şirketinin daha düşük prim maliyetleri sunmasını sağlar. Daha yüksek muafiyet tutarı seçildiğinde, sigorta primi genellikle düşer. Bunun nedeni, sigorta şirketinin hasarın bir kısmını veya tamamını sigortalıdan talep etme olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Muafiyet tutarı, hasarın sigorta poliçesi kapsamında belirtilen bir eşik değeri üzerinde gerçekleşmesi durumunda uygulanır. Örneğin, bir araç sigortasında 500TL muafiyet tutarı belirlendiğinde, bir hasar durumunda hasar miktarı 500TL'nin altında ise sigorta şirketi hasarı karşılar. Ancak, hasar miktarı 500 TL veya daha fazlaysa, sigortalı 500TL'yi ödemekle yükümlü olur ve sigorta şirketi geri kalan hasar tutarını öder.

Muafiyetli Kasko Nasıl Uygulanır?

Muafiyetli kasko, araç sahiplerinin kasko sigortası poliçelerinde belirli bir miktar muafiyet ödemeyi kabul etmeleri durumunda uygulanan bir sigorta seçeneğidir. Muafiyetli kasko, bir aracın kasko sigortası poliçesinde belirtilen bir tutarın altındaki hasarlar için sigorta şirketinin sorumluluk kabul etmediği bir tür kasko sigortasıdır. Bu durumda tenzili muafiyet terimi kullanılır. Muafiyet, sigorta şirketi tarafından belirlenen bir tutardır ve araç sahibi, hasar durumunda bu tutarı ödemeyi taahhüt eder. Muafiyetli kasko poliçesi, araç sahibine sigorta primini düşürme imkanı sağlar, ancak hasar durumunda daha yüksek bir mali yükümlülüğü beraberinde getirir. Muafiyetli kasko uygulanması için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir.

  • Sigorta Şirketi Seçimi: Muafiyetli kasko poliçesi sunan sigorta şirketlerini araştırın. Farklı sigorta şirketlerinin muafiyet oranları, primler ve teminatlar konusunda farklı seçenekleri olabilir. Kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı seçin.
  • Muafiyet Belirleme: Sigorta şirketi, muafiyet tutarını belirler. Muafiyet, hasar durumunda araç sahibinin ödemeyi kabul ettiği bir miktar olduğundan, bu tutarı dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Daha yüksek bir muafiyet, primi düşürebilirken hasar durumunda daha yüksek bir ödeme yapmanızı gerektirecektir.
  • Poliçe Detaylarının Belirlenmesi: Sigorta şirketiyle poliçe detaylarını görüşün ve muafiyetli kasko poliçesi için öngörülen primi, teminatları ve süreleri hakkında bilgi alın. Poliçenin kapsamını ve süresini anlamak önemlidir.
  • Poliçenin Satın Alınması: Sigorta şirketiyle anlaşılan poliçeyi satın alın. Poliçe başlatma süreci, gerekli bilgilerin sağlanması, primin ödenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi adımları içerebilir. Poliçenin yürürlük tarihini ve vadesini doğru bir şekilde takip etmek önemlidir.
  • Hasar Durumunda İşlem Süreci: Hasar durumunda, sigorta şirketine hasarı bildirin ve gerekli belgeleri sağlayın. Sigorta şirketi, hasarın muafiyet miktarını aşması durumunda uygun bir ödeme yapacaktır. Muafiyet tutarını ödeme sorumluluğu ise araç sahibine aittir.

Muafiyetli kasko, araç sahiplerine prim maliyetini düşürme avantajı sunan bir sigorta seçeneğidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Muafiyetli Kaskoyu Kimler Tercih Edebilir?

Muafiyetli Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Muafiyetli Kaskonun Dezavantajları Nelerdir?

Muafiyetli Kaskonun Özellikleri Nelerdir?

Araç Sigortalarında Muafiyet Neyi Amaçlar?

İlgili İçerikler