Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

Araç sigortalarında muafiyet, poliçe sahibinin hasar durumunda ödemekle yükümlü olduğu sabit bir miktarı ifade eder. Sigorta şirketi, hasar taleplerinde poliçe sahibinin muafiyet tutarını karşılamasını ister ve hasarın muafiyet tutarının üzerinde olması durumunda geri kalan kısmını öder.
Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

En cazip sigortayı anında bulun!

Muafiyet, sigorta poliçesinin bir parçası olarak belirlenen ve genellikle poliçe sahibinin tercihine bağlı olarak seçilebilen bir unsurdur. Poliçe sahibi, muafiyet miktarını belirleyerek sigorta primini etkileyebilir. Muafiyet miktarı genellikle hasarın onarım maliyetine bağlı olarak değişir ve poliçe sahibi, hasar durumunda muafiyet tutarını karşılamakla yükümlüdür.

Araç Sigortalarında Muafiyet Nedir?

Araç sigortalarında "muafiyet", sigortalının hasar durumunda ödemekle yükümlü olduğu tutarı ifade eder. Muafiyet, sigorta poliçesinde belirtilen bir miktar veya yüzde olarak belirlenir ve sigorta şirketi tarafından kabul edilir. Hasar durumunda, sigortalı bu muafiyet tutarını karşılamakla yükümlüdür ve sigorta şirketi geri kalan hasar tutarını öder. Muafiyet, sigorta şirketinin riski paylaşma prensibiyle ilişkilidir. Sigortalı, poliçe kapsamında belirtilen muafiyet tutarını kabul ederek, sigorta şirketinin daha düşük prim maliyetleri sunmasını sağlar. Daha yüksek muafiyet tutarı seçildiğinde, sigorta primi genellikle düşer. Bunun nedeni, sigorta şirketinin hasarın bir kısmını veya tamamını sigortalıdan talep etme olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Muafiyet tutarı, hasarın sigorta poliçesi kapsamında belirtilen bir eşik değeri üzerinde gerçekleşmesi durumunda uygulanır. Örneğin, bir araç sigortasında 500TL muafiyet tutarı belirlendiğinde, bir hasar durumunda hasar miktarı 500TL'nin altında ise sigorta şirketi hasarı karşılar. Ancak, hasar miktarı 500 TL veya daha fazlaysa, sigortalı 500TL'yi ödemekle yükümlü olur ve sigorta şirketi geri kalan hasar tutarını öder.

Muafiyetli Kasko Nasıl Uygulanır?

Muafiyetli kasko, araç sahiplerinin kasko sigortası poliçelerinde belirli bir miktar muafiyet ödemeyi kabul etmeleri durumunda uygulanan bir sigorta seçeneğidir. Muafiyetli kasko, bir aracın kasko sigortası poliçesinde belirtilen bir tutarın altındaki hasarlar için sigorta şirketinin sorumluluk kabul etmediği bir tür kasko sigortasıdır. Bu durumda tenzili muafiyet terimi kullanılır. Muafiyet, sigorta şirketi tarafından belirlenen bir tutardır ve araç sahibi, hasar durumunda bu tutarı ödemeyi taahhüt eder. Muafiyetli kasko poliçesi, araç sahibine sigorta primini düşürme imkanı sağlar, ancak hasar durumunda daha yüksek bir mali yükümlülüğü beraberinde getirir. Muafiyetli kasko uygulanması için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir.

 • Sigorta Şirketi Seçimi: Muafiyetli kasko poliçesi sunan sigorta şirketlerini araştırın. Farklı sigorta şirketlerinin muafiyet oranları, primler ve teminatlar konusunda farklı seçenekleri olabilir. Kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı seçin.
 • Muafiyet Belirleme: Sigorta şirketi, muafiyet tutarını belirler. Muafiyet, hasar durumunda araç sahibinin ödemeyi kabul ettiği bir miktar olduğundan, bu tutarı dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Daha yüksek bir muafiyet, primi düşürebilirken hasar durumunda daha yüksek bir ödeme yapmanızı gerektirecektir.
 • Poliçe Detaylarının Belirlenmesi: Sigorta şirketiyle poliçe detaylarını görüşün ve muafiyetli kasko poliçesi için öngörülen primi, teminatları ve süreleri hakkında bilgi alın. Poliçenin kapsamını ve süresini anlamak önemlidir.
 • Poliçenin Satın Alınması: Sigorta şirketiyle anlaşılan poliçeyi satın alın. Poliçe başlatma süreci, gerekli bilgilerin sağlanması, primin ödenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi adımları içerebilir. Poliçenin yürürlük tarihini ve vadesini doğru bir şekilde takip etmek önemlidir.
 • Hasar Durumunda İşlem Süreci: Hasar durumunda, sigorta şirketine hasarı bildirin ve gerekli belgeleri sağlayın. Sigorta şirketi, hasarın muafiyet miktarını aşması durumunda uygun bir ödeme yapacaktır. Muafiyet tutarını ödeme sorumluluğu ise araç sahibine aittir.

Muafiyetli kasko, araç sahiplerine prim maliyetini düşürme avantajı sunan bir sigorta seçeneğidir.

Muafiyetli Kaskonun Özellikleri Nelerdir?

Muafiyetli kasko sigortasında, araç sahibi hasar durumunda belirli bir muafiyet tutarını ödemeyi kabul eder. Bu tutar, sigorta poliçesinde belirlenir ve sigortalı tarafından ödenmesi gereken minimum hasar miktarını ifade eder. Kasko değer listesi aracın piyasa değerini veya sigorta değerini belirlemek için kullanılan bir referans kaynağıdır. Bu liste, aracın markası, modeli, yaşına, kilometresine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. 2024 araç sigorta fiyatları ise çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Araç sahibinin sürücü profili, aracın markası ve modeli, kullanım amacı, ikamet ettiği bölge gibi etkenler, sigorta fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Muafiyetli kasko sigortasının bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

Düşük prim maliyeti: Muafiyetli kasko sigortası genellikle daha düşük prim maliyetleri sunar. Sigorta şirketi, araç sahibinin daha yüksek bir muafiyet tutarını kabul etmesi durumunda, primleri düşürebilir. Bu, araç sahibine sigorta primlerinden tasarruf etme avantajı sağlar.

Temel kasko kapsamı: Muafiyetli kasko poliçesi, temel kasko kapsamını içerir. Bu kapsam genellikle aracın çalınması, hasar görme veya yangın gibi olaylar için koruma sağlar. Poliçenin kapsamı, sigorta şirketi tarafından belirlenir ve poliçe sahibine sunulan temel korumaları içerir.

Hasar bildirimi süreci: Muafiyetli kasko poliçesinde hasar durumunda sigorta şirketine başvurmak gerektiğinde, muafiyet tutarı ödenmelidir. Sigorta şirketi hasarın geri kalanını karşılar. Hasar bildirimi süreci, sigorta şirketinin belirlediği prosedürlere göre yürütülür.

Muafiyet seçenekleri: Muafiyetli kasko sigortası genellikle farklı muafiyet seçenekleri sunar. Araç sahibi, risk toleransına ve finansal durumuna göre muafiyet tutarını belirleyebilir. Daha yüksek bir muafiyet tutarı seçmek, primleri daha da düşürebilir.

İsteğe bağlı ek kapsamlar: Muafiyetli kasko poliçeleri, araç sahibinin isteğine bağlı olarak ek kapsamlar sunabilir. Örneğin, cam kırılması, hırsızlık veya doğal afetler gibi riskler için ek teminatlar poliçeye eklenebilir. Bu ek kapsamların varlığı ve kapsamı sigorta şirketinin politikalarına bağlıdır.

Muafiyetli kasko sigortası, araç sahiplerine temel kasko korumasını sağlarken, daha düşük prim maliyetleri sunar. Ancak, araç sahibinin hasar durumunda muafiyet tutarını ödemeyi kabul etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Poliçe tercihi yaparken, araç sahibinin risk toleransı, finansal durumu ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Muafiyetli Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Muafiyetli kasko sigortasının bazı avantajları aşağıdaki gibidir.

 • Daha düşük prim maliyeti: Muafiyetli kasko poliçeleri genellikle daha düşük primlere sahiptir. Araç sahibi, belirli bir muafiyet tutarını kabul ettiği için sigorta şirketi prim maliyetini düşürebilir. Bu, araç sahibinin sigorta primlerinden tasarruf etmesini sağlar.
 • Özelleştirilebilir muafiyet tutarı: Muafiyetli kasko poliçelerinde muafiyet tutarı sigorta şirketiyle belirlenir. Araç sahibi, risk toleransına ve finansal durumuna bağlı olarak muafiyet tutarını özelleştirebilir. Daha yüksek bir muafiyet tutarı seçmek, sigorta primini daha da düşürebilir.
 • Sigorta kapsamının devamı: Muafiyetli kasko poliçeleri, temel kasko teminatlarını içerir. Bu teminatlar, aracın çalınması, hasar görme veya yangın gibi durumlar için koruma sağlar. Muafiyetli kasko poliçesi sayesinde araç sahibi, temel kasko kapsamının avantajlarından yararlanabilir.
 • Özgürce hasar bildirimleri: Muafiyetli kasko poliçesinde, muafiyet tutarı belirli bir hasarın altında olduğunda hasar bildirimi yapmak serbesttir. Bu, araç sahibinin küçük hasarlar için sigorta şirketine başvurmak zorunda kalmadan kendi masraflarını karşılayabilmesini sağlar. Böylece sigorta şirketiyle uğraşmadan daha hızlı bir şekilde hasarları halledebilir.
 • Özel şartlarla uyum sağlama: Muafiyetli kasko poliçeleri, araç sahiplerinin özel şartlara ve ihtiyaçlara uyum sağlamasına olanak tanır. Sigorta şirketleri, farklı muafiyet seçenekleri sunabilir ve müşterilerin bütçe ve tercihlerine göre poliçeyi şekillendirebilir.

Bu avantajlar, araç sahiplerine muafiyetli kasko poliçesi seçeneğini değerlendirmeleri için bir teşvik sağlar. Ancak, muafiyetli kasko poliçesi seçerken dikkatli olunmalı ve muafiyet tutarı ile risk ve finansal durum dikkate alınmalıdır.

Muafiyetli Kaskonun Dezavantajları Nelerdir?

Muafiyetli kasko poliçesinde, hasar durumunda belirlenen muafiyet tutarı ödenmek zorundadır. Bu, araç sahibinin hasarın bir kısmını veya tamamını kendisi karşılamasını gerektirebilir. Yüksek muafiyet tutarı seçilmişse, araç sahibinin beklenmedik bir hasar durumunda daha büyük bir mali yükümlülükle karşılaşma riski vardır. Muafiyetli kasko sigortasının bazı dezavantajları aşağıdaki gibidir.

 • Daha sınırlı kapsam: Muafiyetli kasko poliçeleri, temel kasko kapsamını içerir ancak ek kapsamları kapsamayabilir. Örneğin, hırsızlık, doğal afetler veya cam kırılması gibi ek teminatlar muafiyetli kasko poliçelerinde sınırlı olabilir veya hiç bulunmayabilir. Bu da araç sahibini bu tür risklere karşı korumasız bırakabilir.
 • Daha karmaşık hasar süreci: Muafiyetli kasko poliçesinde hasar durumunda sigorta şirketine başvurulması gerektiğinde, araç sahibi muafiyet tutarını ödemek zorunda kalır. Bu, daha fazla mali yükümlülük ve işlem sürecindeki ek adımlar gerektirebilir. Tam kasko poliçelerine kıyasla daha karmaşık bir hasar süreciyle karşılaşma ihtimali vardır.
 • Düşük muafiyet tutarı için yüksek primler: Muafiyetli kasko poliçesinde düşük bir muafiyet tutarı seçmek istendiğinde, sigorta şirketi genellikle daha yüksek prim talep edebilir. Daha düşük muafiyet tutarı, sigorta şirketi için daha fazla risk taşıdığından primlerin artması olasıdır. Bu da araç sahibinin daha yüksek prim ödemesine neden olabilir.
 • Belirli durumları kapsamaması: Muafiyetli kasko poliçeleri, bazı özel durumları veya istenmeyen olayları kapsamayabilir. Örneğin, araç sahibinin kendisinden kaynaklanan hasarlar, iç dış temizlik gibi durumlar veya hırsızlık gibi belirli riskler muafiyetli kasko poliçesi tarafından karşılanmayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

22 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi