TARSİM Tarım Sigortası Nedir?

TARSİM tarım sigortası, 14.06.2005 tarihinde 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” kapsamında kurulmuştur. TARSİM, Tarım Sigortası Havuzu anlamına gelir ve devlet destekli poliçe türlerinden biridir.
TARSİM Tarım Sigortası Nedir? | encazip

En cazip sigortayı anında bulun!

Tarım sigortaları, çiftçilere üretim esnasında oluşabilecek tüm risk ve zararlara karşı teminat sağlar. TARSİM, tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra sürdürülebilir olması açısından önemlidir. Bu sebeple poliçe ödemesinin prim tutarının %50’si kadar devlet tarafından ödenir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticiler, TARSİM sigortası kapsamında devlet desteği alırlar. Devlet desteği sayesinde üreticilerin uğrayabileceği tüm kaza ve riskler devlet tarafından teminat altına alınır.

TARSİM Sigortası Ne İşe Yarar?

TARSİM sigortası kapsamında Türkiye’deki tüm tarım sigortası ile ilgili çalışmalar ve durumlar yürütülür. TARSİM sigortası sayesinde üreticinin başına gelebilecek maddi zararların önüne geçilir veya en aza indirgenir.

Tarım Sigortası Havuzu’nun en temel amacı, tarım yapılması sırasında oluşabilecek tüm riskleri teminat altına almak, hasarın karşılanması, tazminat ödemelerinin yapılması ve tarım sigortalarına dair tüm çalışmaların yürütülmesidir ayrıca diğer tüm teknik hizmetlerin de yürütülmesini sağlar.

TARSİM Sigortası Türleri Nelerdir?

TARSİM sigortası türleri bunlardır.

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

TARSİM Bitkisel Ürün Sigortası

Tüm bitkisel ürünlerin başına gelebilecek risklere karşı koruma sağlar, teminatları şunlardır.

 • Başta deprem, heyelan, su baskını gibi çeşitli doğal afetler
 • Dolu yağışı sonucunda oluşan kayıplar
 • Yaban domuzlarının tarla veya üretim alanı üzerinde oluşturabilecek zararlar
 • Kuşların tohumları yemesi veya zarar vermesi sonucunda oluşan zararlar
 • Yağmur yağması sonucunda pamuk ve pamuk ürününde oluşturabileceği hasarlar
 • Don riski ile oluşan zararlar

TARSİM Sera Sigortası

Seraların ihtiyacı olan tüm teknik ekipmanları sağlar, sera içerisinde yetiştirilen üründe meydana gelebilecek tüm zararları korur ve güvence altına alır.

TARSİM sera sigortası teminatları bunlardır.

 • Doğal afetler
 • Sera örtüleri ve diğer teknik ekipmanlar
 • Hayvanlardan kaynaklı oluşan zararlar
 • İsteğe bağlı olarak fide ve yapraklar, don riskine karşı güvence altına alınabilir.

TARSİM Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvanların başına gelebilecek tüm zararların güvence altına alınmasını sağlar, teminatları bunlardır.

 • Gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • Hayvansal hastalıklar
 • Her türlü kaza, hayvan ısırması, böcek sokması
 • Zehirlenme
 • Tüm doğal afetler, güneş çarpması
 • Yangın veya infilak

TARSİM Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Süt sığırı ve besi hayvanlarının başına gelebilecek tüm riskleri güvence altına alır, teminatları şunlardır.

 • Hastalık, gebelik ve tüm cerrahi müdahale
 • Hayvansal hastalıklar
 • Her türlü kaza, zehirli hayvan zararları
 • Zehirlenme
 • Tüm doğal afetler, güneş çarpması
 • Yangın veya infilak

TARSİM Su Ürünleri Hayat Sigortası

Denizde veya iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde oluşabilecek zararları güvence altına alır, teminatları aşağıdakilerdir.

 • Poliçe bekleme süresi içerisinde (14 gün) oluşan hastalıklar haricindeki hastalıklar
 • Kontrol dışındaki kirlilik ve zehirlenme
 • Doğal afetler
 • Kazalar, predatörler
 • Alg patlamaları
 • Kafes veya havuz arası balık aktarması
 • TARSİM Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kümes hayvanlarının başına gelebilecek risklerin güvence altına alınmasıdır, teminatları bunlardır.

 • İhbar edilmesi mecburi olan hastalıkların dışındaki tüm hastalıklar
 • Tüm kaza ve zehirlenmeler
 • Teknik ekipmanlarda oluşan arızalar
 • Tüm doğal afetler
 • Yangın ve infilak

TARSİM Arıcılık Sigortası

Arı kovanlarının güvence altına alınmasıdır, teminatları şunlardır.

 • Tüm doğal afetler
 • Hayvanlardan kaynaklı oluşan kazalar
 • Taşıt kaynaklı kazalar
 • Taşınma esnasında oluşan hasarlar
 • Yangın
 • TARSİM Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Köy genelinde oluşabilecek kuraklık verim kaybına karşı koruma sağlar. Sigortalanmış tarım ürünleri ve tohumluk ürünler dahil olmak üzere doğal afetler ve köy ikliminin dışında kalan riskleri teminat altına alır.

TARSİM Sigortası Kimlere Yapılır?

TARSİM sigortası, tarımla uğraşan üreticiler, çiftçiler ve hayvan üreticileri faydalanabilir. TARSİM sayesinde üreticiler, devlet desteğini de alarak maddi yüklerini hafifletirler. TARSİM sigortasından dönemsel olarak tarımsal faaliyetlerle uğraşan bireyler de faydalanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

12 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 3 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi