Kaskoda Teminat Dışı Haller Nelerdir?

Kasko sigortası, araç sahiplerinin araçlarını çeşitli risklere karşı korunduğu bir sigorta türüdür. Kasko poliçesi kapsamında, araç sahipleri beklenmedik olaylar sonucunda meydana gelen zararları sigorta şirketine bildirirler ve tazminat talep ederler.
Kaskoda Teminat Dışı Haller Nelerdir?

En cazip sigortayı anında bulun!

Kasko poliçelerinde belirli durumlar, sigorta şirketinin tazminat taleplerini kabul etmeme veya sınırlama yetkisini içerir. Bu durumlar genellikle poliçenin genel şartları ve sigorta şirketinin politikaları doğrultusunda belirlenir. Teminat dışı hallerde sigorta şirketi, söz konusu durumların kasko poliçesinde belirtilen teminatlar kapsamında olmadığını belirtir ve tazminat ödemekten kaçınır. Kasko poliçesi alırken teminat dışı halleri dikkatlice incelemek ve anlamak önemlidir.

Kasko Teminat Limiti Ne Demek?

Kasko teminat limiti, bir kasko sigortası poliçesinde belirtilen, sigorta şirketinin karşılayabileceği maksimum tazminat miktarını ifade eder. Kasko sigortası, aracın çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu riskler arasında çalınma, hasar, kaza, yangın, doğal afetler gibi durumlar yer alır. Kasko poliçesinde belirtilen teminat limiti, sigorta şirketinin bir olay sonucunda ödeyebileceği maksimum tazminat miktarını ifade eder. Örneğin, bir kaza durumunda aracın hasarını tamir etmek veya çalınan bir aracın değerini karşılamak için sigorta şirketi belirli bir miktar ödeme yapar. Bu miktar, poliçede belirtilen teminat limitiyle sınırlı olur. Kasko teminat limiti poliçe sahibi ile sigorta şirketi arasında önceden belirlenir ve poliçenin bir parçası olarak yazılır. Genellikle poliçe sahibi, aracın değerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak teminat limitini seçer. Daha yüksek bir teminat limiti seçmek, daha geniş bir kapsamda koruma sağlar ancak aynı zamanda daha yüksek prim ödemeleri gerektirir.

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Kasko sigortası, aracınızın çeşitli risklere karşı korunmasını sağlar. Kasko poliçesi, genellikle aşağıdaki durumlarda ödeme yapar.

 • Kaza Hasarları: Kaza sonucunda aracınızda meydana gelen hasarları kapsar. Bu, çarpma, devrilme, yanma, takla atma gibi kazaları içerebilir. Sigorta şirketi, aracın hasarını tamir etme maliyetini veya aracın değerine bağlı olarak tazminatını ödeyebilir.
 • Hırsızlık: Aracınızın çalınması durumunda, kasko sigortası çalıntı değerini size ödeyebilir. Bu, aracınızın bulunamaması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda geçerli olabilir.
 • Doğal Afetler: Kasko sigortası, doğal afetlerin (sel, deprem, fırtına, dolu vb.) neden olduğu hasarları kapsayabilir. Örneğin, bir sel nedeniyle aracınıza zarar gelirse, sigorta şirketi hasarın onarımını veya aracın değerini tazminat olarak ödeyebilir.
 • Yanma ve Patlama: Aracınızın yanması veya patlaması durumunda, kasko poliçesi bu tür hasarları karşılayabilir. Sigorta şirketi, hasarın onarımına veya aracın değerine bağlı olarak tazminat ödeyebilir.
 • Cam Kırılması: Kasko sigortası, aracınızdaki camların kırılması durumunda onarım veya değiştirme maliyetini karşılayabilir. Bu, ön cam, yan cam veya arka cam gibi cam parçalarını içerir.

Kasko Teminatları Ne Olmalı?

Kasko sigortası, aracınızı çeşitli risklere karşı koruyan geniş kapsamlı bir sigorta türüdür. Kasko poliçesinde yer alabilecek teminatlar, sigorta şirketi ve poliçenin detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki kasko teminatları bulunur.

 • Kaza Teminatı: Kasko poliçesi, aracınıza meydana gelen kazalara bağlı hasarları kapsar. Bu teminat, çarpma, devrilme, takla atma, yanma gibi kazalardan kaynaklanan hasarları içerir.
 • Hırsızlık Teminatı: Aracınızın çalınması veya hırsızlık girişimine maruz kalması durumunda kasko sigortası tarafından tazminat ödenir. Bu teminat, aracın tamamen çalınması veya çalınma girişimi sonucunda araca verilen hasarları kapsayabilir.
 • Doğal Afet Teminatı: Kasko poliçesi, doğal afetlerden kaynaklanan hasarları karşılayabilir. Bu teminat, deprem, sel, fırtına, dolu, yangın gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları içerebilir.
 • Cam Kırılması Teminatı: Kasko sigortası, aracınızdaki camların kırılması durumunda onarım veya değiştirme maliyetini karşılayabilir. Bu teminat, ön cam, yan cam veya arka cam gibi cam parçalarını içerir.
 • Ferdi Kaza Teminatı: Kaza sonucunda sürücü veya araçta bulunan kişilerin yaralanması veya ölümü durumunda tazminat ödemesi yapılır. Bu teminat, kaza sonucu ortaya çıkan tıbbi masraflar, sürekli sakatlık veya vefat durumunda maddi tazminat sağlayabilir.
 • Lastik Teminatı: Kasko poliçesi, aracınızın lastiklerine meydana gelen hasarları veya patlamaları karşılayabilir. Bu teminat, lastiklerin onarımını veya değiştirilmesini kapsayabilir.

Teminat Dışı Haller Ne Demek?

Teminat dışı haller, bir sigorta poliçesinde yer almayan veya kapsam dışında bırakılan durumları ifade eder. Bir sigorta poliçesi belirli teminatlar sağlar ve bu teminatlar sigorta şirketi tarafından karşılanacak riskleri ve ödeme yapılacak durumları belirler. Ancak, poliçede belirtilmeyen veya özellikle dışarıda bırakılan durumlar teminat dışı kabul edilir. Teminat dışı haller, sigorta şirketinin ödeme yapmayacağı veya sorumluluk kabul etmeyeceği durumları ifade eder. Örneğin, bir kasko poliçesinde belirli bir hasarın karşılanmayacağı veya belirli bir riskin sigorta kapsamı dışında olduğu belirtilmişse, bu durumlar teminat dışı hallerdir. Sigorta poliçesi genellikle teminat dışı halleri ayrıntılı bir şekilde belirtir ve poliçe sahibinin bu durumları dikkate alması gerekmektedir.

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası, belirli durumlar ve koşullar altında ödeme yapmaz. Ödeme yapılmayabilecek bazı yaygın durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Poliçede Belirtilmeyen Riskler: Kasko sigortası poliçenizde belirtilmeyen riskler, genellikle kapsama dahil edilmemiştir ve sigorta şirketi bu tür durumlar için ödeme yapmaz. Örneğin, poliçenizde deprem riski belirtilmemişse, deprem sonucu meydana gelen hasarları kapsamayabilir.
 • İhmal veya Kasti Eylemler: Sigorta şirketi, aracınıza yönelik kasti veya ihmalci davranışlardan kaynaklanan hasarları genellikle karşılamaz. Örneğin, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uymamanız veya aracın hasara neden olacak şekilde ihmal edilmesi durumunda sigorta şirketi ödeme yapmayabilir.
 • İzin Verilmeyen Sürücüler: Kasko poliçesi, belirli sürücülerin kullanımı dışında meydana gelen hasarları kapsamayabilir. Örneğin, poliçenizde belirli sürücülerin adları belirtilmişse, bu sürücülerin dışında başka bir kişi aracınızı kullanır ve hasar oluşursa, sigorta şirketi ödeme yapmayabilir.
 • Alkol veya Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanımı: Kasko sigortası, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanımından kaynaklanan hasarları genellikle karşılamaz. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında meydana gelen kazalar, sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayacak durumlar arasında yer alır.
 • Ticari Kullanım: Kasko sigortası, aracın ticari amaçlarla kullanılması durumunda genellikle ödeme yapmaz. Poliçenizde belirli bir kullanım amacı belirtilmişse (örneğin, özel kullanım), aracın ticari faaliyetlerde kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar kapsam dışında kalabilir.

Genel olarak ödeme yapılmayabilecek durumların birkaç örneğidir. Her sigorta şirketinin kendi poliçe koşulları ve sınırlamaları vardır.

Zorunlu Trafik Sigortası Doğal Afeti Karşılar mı?

Zorunlu Trafik Sigortası, genellikle doğal afetlerden kaynaklanan hasarları karşılamaz. Zorunlu Trafik Sigortası, trafik kazaları sonucunda üçüncü şahıslara ve araçlara verilen zararları kapsar. Bu sigorta türü, Türkiye'de trafikteki araç sahipleri için yasal bir zorunluluktur ve temel olarak kişilerin maddi sorumluluklarını teminat altına alır. Doğal afetler, genellikle Zorunlu Trafik Sigortası'nın kapsamı dışındadır. Doğal afetler, deprem, sel, fırtına, dolu, yangın gibi olayları içerir. Bu tür olaylar, araçlara ve üçüncü şahıslara zarar verebilir, ancak Zorunlu Trafik Sigortası bu durumları kapsama almaz. Doğal afetlere karşı korunmak isterseniz, kasko sigortası gibi ek bir poliçe satın almanız gerekmektedir. Kasko sigortası, aracınızı doğal afetlerden kaynaklanan hasarlara karşı korur.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

20 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi