Kira Sözleşmesi Örneği

Kira kontratı örneği, her iki tarafın yasal haklarını koruma altına alabilecek şekilde, ev ve iş yeri sahipleri tarafından kullanılabilecek formatta hazırlanan bir sözleşmedir.
Boş Kira Kontratı & Kira Sözleşmesi Örnekleri (Konut – İşyeri)

Kira sözleşmesi diğer adıyla kira kontratı, mal sahibi ile kiracı arasında gerçekleştirilen bir sözleşmedir. Bu sözleşme her iki tarafa da belli haklar ve sorumluluklar tanır. Kira kontratının imzalanması sonrasında kiralanan ev ya da iş yerinin kullanma hakkı kiracıya geçer. Sözleşme kapsamında kiracının yükümlülüğü, kiralanan taşınmazı kullanma karşılığında kira bedelini ödemektir.

Ev ya da iş yeri sahibinin belirli bir dönem kullanmak üzere mülkünü kiracıya verdiğini yazılı olarak belirten evrak kira sözleşmesi olarak adlandırılır. Kira sözleşmesi çoğunlukla bir yıllık olarak imzalansa da sözleşmenin süresi tarafların kararına göre değişebilir. Mülk sahibi, kiracı ve emlakçı tarafından hazırlanan kira sözleşmesi örneği, kiracı ve mülk sahibinin haklarını ve sözleşme süresi boyunca uyması gereken kuralları içerir. 

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Mal sahibi ve kiracının kullanabileceği, hazır iş yeri kira kontratı ya da ev kira kontratı örnekleri mevcuttur ancak taraflar, hazır kira sözleşmesi örneği kullanmak istemiyorsa kontrat, mülk sahibinin avukatı tarafından özel olarak düzenlenebilir. Kira sözleşmesinin içinde bulunması gereken bölümler şu şekildedir:

 • Kiralama Bilgileri: Sözleşmenin bu kısmında mülkün adresi ve cinsi, mülk sahibine ait iletişim bilgileri bulunur. Ayrıca mülkün kira bedeli ve kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri bu bölümde yer alır.
 • Demirbaş Bilgileri: İş yeri ya da ev kira kontratı örneği kiralanan mülkte bulunan demirbaşlar hakkındaki bilgileri içermelidir. Mülkün içerisinde yer alan eşyalar, abonelik sayaçları, posta kutusu ve mülkün anahtarı, kira sözleşmesi demirbaş bölümünde yer alır.
 • Genel Haklar ve Koşullar: Kira sözleşmesinin bu bölümünde mülk sahibinin talepleri ve varsa yapılacak tadilatlara ait bilgiler ve banka hesap bilgileri yer almalıdır.

Kiracı ile mülk sahibi arasında gerçekleştirilen kira kontratı, genel olarak yukarıda bulunan bu üç maddeyi içermelidir. Kira kontratı mülk sahibi, kiracı ve emlakçı tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra bir kopyası mülk sahibinde diğer kopyası kiracıda kalmalıdır.

Kira Sözleşmesi İmzalanırken Dikkat Edilecek Şeyler Nelerdir?

Mülk sahibi ve kiracının haklarını güvence altına aldığından kira sözleşmesi, her iki taraf için de önemlidir. Kira sözleşmesi yenilenme döneminde, ileride yaşanabilecek bir sorun ya da gelişme ile ilgili karar alırken kira kontratında yer alan maddeler önem taşır. Kira sözleşmesi imzalanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Öncelikle kira sözleşmesinde, her iki tarafın kimlik bilgilerinin eksiksiz yer alması gerekir.
 • Ad, soyad ve T.C kimlik numarasının doğru olması gerekir.
 • Kiracının dikkat etmesi gereken önemli en önemli şey, sözleşmeyi imzalayacak kişinin gerçek mülk sahibi olup olmadığıdır.
 • Sözleşmede kiralanacak mülkün adresinin, mülk sahibinin ve kiracının iletişim bilgilerinin doğru olması gerekir.
 • Kira kontratında, kira bedeli hem rakamla hem yazıyla yer almalıdır.
 • Kira kontratında, demirbaş bilgilerine ve kiracının hangi şartlarda tadilat yapabileceği bilgilerine yer verilmelidir.
 • Depozito alınması halinde kira sözleşmesinde depozito detaylarına yer verilmelidir.
 • Depozitonun verilme nedeni, depozito bedeli ve depozito bedelinin iade edilmemesine neden olabilecek durumlar net şekilde sözleşmede belirtilmelidir.
 • Mülk sahibi, kira sözleşmesi süresi dolmadan kiracıyı mülkten çıkartamaz. Bu yüzden kira sözleşmesinin süresi belirtilmelidir.
 • Sözleşme bitimine bir ay kala mülk sahibi, kiracıya ihtarname göndermediği takdirde kontrat kendiliğinden yenilenir.
 • Tarafların ortak görüşleri çerçevesinde, sözleşmeye ek maddeler eklenebilir.

Kira Sözleşmesi Örnekleri

Aşağıdaki ev kira sözleşmesi örneği ve iş yeri kira kontratı örneğini indirip kullanabilirsiniz. 

Ev Kira Sözleşmesi Örneği

İş Yeri Kira Sözleşmesi Örneği

*Yukarıdaki örnek boş kira kontratı word olarak çıktı almak için kullanılabilir.

Kira Sözleşmesi Fesih Edilebilir mi?

Kira sözleşmesi, tek taraflı olarak fesih edilebilir ancak kiracının ya da mülk sahibinin, tek taraflı sözleşmeyi fesih edebileceği zamanlar ve durumlar değişiklik gösterir. Genel olarak kiracının, kira sözleşmesini feshedebileceği durumlar ve zamanlar daha genişken kiraya veren daha sıkı şartlarda ve sınırlı sebeplerle sözleşmeyi feshedebilir. Bunun dışında tarafların ortak kararıyla kira sözleşmesi feshedilebilir.

Kira kontratı feshi, tarafların kira sözleşmesinin koşullarını eksiksiz yerini getirdiği durumlarda genel olarak kiracının lehinedir. Mülk sahibinin 1 yıldır kiracı olan kişiyi tahliye edebilmesi ve kira kontratını sonlandırabilmesi için kiracının ödemelerini düzenli yapmaması, mülke ya da mülk sahibine kasti (bilerek) zarar vermesi gibi nedenlere gereksinim bulunur; kiracı bir yıllık kira sözleşmesini en az 15 gün önce mülk sahibine bildirmek şartıyla fesih edebilir. Kiraya veren yani mal sahibi ise 10 yıl uzama yılı sonrasında uzayan yıldan en az 3 ay evvel bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir.

Kira Sözleşmesi Feshi için Ne Yapmalı?

Belirli süreli kira sözleşmesi imzalanması halinde sözleşme süresi sona ermeden en az 15 gün önce kiracı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Mal sahibi 10 uzama yılının ardından 3 ay evvel bildirimde bulunursa kira sözleşmesini feshedebilir. Mal sahibi, kendisinin ya da 1. derece yakınlarından birisinin ihtiyacı sebebiyle kira sözleşmesi feshi bildirimi yaparak kiracıyı evden çıkartabilir ancak bu durumda, söz konusu mülkü 3 yıl boyunca yeniden kiraya veremez.

Tüm bunlar dışında bazı olağanüstü haller sözleşmenin feshedilebilmesini mümkün kılar. Kira sözleşmesinin fesih edilebilmesine olanak tanıyan durumlar şunlardır:

 • Kanunun 331. maddesi bu konuyu şu şekilde bildirir: “Taraflardan her biri, kira ilişkisini sürdüremeyecek ölçüde sebeplerin varlığı halinde yasal fesih bildirim süresine uyarak sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Olağanüstü fesih bildiriminin doğuracağı parasal sonuçlara koşulları göz önünde bulundurarak hakim karar verir.”
 • Kanun kapsamında bu olağanüstü hallerin ne olduğu belirtilmemiştir ve olayın önem derecesine göre ayrı bir değerlendirme yapılacaktır.
 • Tarafların sözleşmeyi feshedebileceği olaylara; kiracının başka şehre tayini, kiracının ağır bir hastalığının olması, kiracının mülk sahibine ya da yakınlarına karşı suç işlemesi vb. örnek verilebilir.

Kira Sözleşmesi Bittikten Sonra Evden Ne Zaman Çıkmak Gerekir?

Bir yıllık kira sözleşmesinin ardından kiracı eğer sözleşmeyi feshetmek isterse sözleşme süresinin bitmesinden en az 15 gün önce fesih bildiriminde bulunmalıdır. Kiracı fesih bildirimi yaptıktan sonra 15 günlük süre içerisinde evi boşaltmalıdır; kiracı eğer sözleşmeyi feshetmek ve evden çıkmak istemezse kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir.

Kira Sözleşmesi ile İlgili Uyuşmazlıklar Nasıl Çözülür?

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 01.09.2023 tarihinde eklenen 18/B maddesi” uyarınca mülk sahibi ve kiracı arasındaki kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda, söz konusu uyuşmazlığın mahkeme tarafından çözülebilmesi için dava öncesi arabuluculuk şartı gelmiştir. Taraflar eğer arabuluculuğa başvurmadan dava açarlarsa dava şartı eksikliği sebebiyle davaları reddedilir. Tarafların, arabuluculuk ile anlaşamaması durumunda arabuluculuk son tutanağı, dava açarken dava dilekçesine eklenmek zorundadır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024
Ezgi Koca
Ezgi Koca
Baş Editör
Yazar Hakkında
Ezgi Koca, 21 Ağustos 1989 İstanbul doğumludur. 2012 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli ajanslarda içerik editörlüğü ve dijital proje yöneticiliği yaptı. Encazip baş editörü olarak 2021'den bu yana görev yapıyor.
Detaylı Bilgi