Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir?

Tahkim, taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların yasal yargı organlarına aksetmeden taraflarca belirlenen hakemler tarafından çözümlenmeye çalışıldığı bir yargısal faaliyettir.

Tahkim, taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların yasal yargı organlarına aksetmeden, taraflarca belirlenen hakemler tarafından çözümlenmeye çalışıldığı bir yargısal faaliyettir. Alternatif bir uzlaşma yöntemi olan tahkim ile taraflar arasındaki anlaşmazlıklar çok daha hızlı bir şekilde neticelenebilir.

Sigorta Hukukunda Tahkim Nedir?

Sigorta hukukunda tahkim, 2007 yılı itibarıyla 5684 sayılı Sigortacılık kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla beraber sigortacılıkta tahkim sistemi sağlanarak sigortalılar ile sigortacı kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. Sigortacılık Kanununun 30. Maddesinin 12. Fıkrası ile Sigorta Tahkim Komisyonunun 5 bin TL tutarının altında kalan anlaşmazlıklara ilişkin kararları kesin karar olarak kabul edilir. 5 bin TL tutarının üzerindeki kararlara yapılan itirazlarda ise itirazı inceleyen heyetin kararları kesin olarak kabul edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışmalarını Nasıl Yürütür?

Kimler Tahkim Başvurusunda Bulunabilir?

Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tahkim Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir?

Tahkim Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Tahkim Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?