SEDDK - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

SEDDK - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla faaliyete başlamış bir kurumdur.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla faaliyete başlamış bir kurumdur. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurumun merkezi İstanbul’dadır.

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hangi Tarihte Kuruldu?

SEDDK tarihçesi 1963 yılında kurulan Sigorta Murakabe Kuruluna dayanır. Kurul, 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olur. 2007 yılında, 2001 tarihli Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na dayanarak Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu birleştirilir. 2019 yılında ise bugünkü haliyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulur.

Sıkça Sorulan Sorular

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ne işe Yarar?

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Görevleri Nelerdir?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru Takibi Nasıl Gerçekleştirilir?