SEDDK - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla faaliyete başlamış bir kurumdur.
Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

En cazip sigortayı anında bulun!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir bağımsız idari otoritedir. Kamu tüzel kişiliği bulunan kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilidir. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurumun merkezi İstanbul’dadır.

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hangi Tarihte Kuruldu?

SEDDK tarihçesi 1963 yılında kurulan Sigorta Murakabe Kuruluna dayanır. Kurul, 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olur. 2007 yılında, 2001 tarihli Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na dayanarak Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu birleştirilir. 2019 yılında ise bugünkü haliyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulur.

SEDDK- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Görevleri Nelerdir?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun sigorta ve özel emeklilik sektörlerine yönelik denetleme ve düzenleme görevi bulunur. Kurumun diğer görevleri aşağıdaki gibidir.

  • Sigortacılık ve özel emeklilik konularında düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.
  • Kurumun performansını, amaç ve hedeflerini ölçüp belirlemek.
  • Kurumun bütçe tekliflerini görüşmek.
  • Kuruma kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile özel olarak atfedilen diğer görevleri yapmak.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

25 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 6 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi