Hayat Sigortası Primleri Nedir?

Hayat Sigortası Primleri Nedir?

Hayat sigortası primi, kişinin sigorta güvencesinden faydalanabilmek için sigorta şirketine yapması gereken ödemeyi ifade eder.

Hayat sigortası, sigortalı tarafından primlerin ödenmesi karşılığında geçerli olan bir güvencedir. Sigortalının kritik hastalık, ölüm, işsizlik ve sakatlık gibi durumlarla karşı karşıya kaldığı durumlarda sigorta şirketi tarafından poliçe şartları kapsamında sigortalıya ödeme yapılır. Sigortalının vefatı halinde ödeme yakınlarına ya da poliçede özel olarak belirlenen kişiye/kişilere yapılır.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi, sigorta teminatlarından faydalanabilmek için sigorta şirketine yapılacak ödemeyi ifade eder. Sigorta prim tutarı arttıkça sigortalının alacağı ödeme miktarı da artar. Sigorta teminatlarının genişletilmesi de sigorta maliyetini artırır.

Sıkça Sorulan Sorular

"Sigorta Primi" Teriminin Kökeni Nedir?

Hayat Sigortası Primi Ne Kadar?

Hayat Sigortası Primleri Geri Alınabilir mi?

Hayat Sigortası Prim İadesi Nasıl Alınır?

Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?