Sovtaj Bedeli Nedir?

Sovtaj Bedeli Nedir?

Sigorta kapsamı altına alınmış ve hasar görmüş kıymetlerin, hasardan etkilenmemiş bölümlerinin satılarak gelir elde edilmesine sovtaj bedeli adı verilir.

Sigorta kapsamı altına alınmış ve hasar görmüş kıymetlerin, hasardan etkilenmemiş bölümlerinin satılarak gelir elde edilmesine sovtaj bedeli adı verilir. Sovtaj bedeli, sigortalı tarafa ödenecek olan tazminat bedelinden düşülür. Bu sayede sigorta şirketi yalnızca hasar görmüş bölümler için zarar tazmini yapar.

Sovtaj Bedeli Ne İşe Yarar?

Sovtaj bedeli, zarara uğramış veya hasar görmüş bir kıymetin satılmasına ve elde edilen satış bedelinin ödenecek olan tazminattan düşülmesine yarar. Sigorta altına alınan kıymetler, rizikonun gerçekleşmesi sonucu hasara uğrayabilir. Hasar gören kıymet, bütünüyle hasara uğramamış olabilir. Bu tip durumlarda sigorta şirketi hasar görmüş olan kıymetin tamamı için ödeme yapmaz. Hasar görmüş olan kıymetin tamamı veya hasar görmemiş bölümü satışa çıkartılır. Bu satıştan elde edilen kar tazminattan düşülür. Buna da sovtaj bedeli adı verilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sovtaj Hangi Durumlarda Devreye Girer? 

Kasko Poliçesinde Sovtaj Nasıl Geçer?

Sovtaj Neden Uygulanır?

Sovtaj Bedeli Nasıl Belirlenir?

Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj Bedelini Kime Ödenir?