Sürprim Nedir?

Sürprim Nedir?

Sigorta poliçeleri belirli bir zaman aralığını kapsayacak şekilde hazırlanır. Zamanı dolan poliçe, sigortalı tarafından talepte bulunulması halinde yenilenir.

Sigortalının belirlenen zamanda sigorta poliçesini yenilememesi durumunda sigorta bedeline belirli oranlarda zam uygulanır. Poliçeye uygulanan zam oranına sürprim adı verilir. Sürprim, yalnızca zamanında yenilememe sebebiyle uygulanmaz. Sigorta şirketlerinin sürprim için sunacakları farklı gerekçeleri bulunabilir.

Sürprim Hangi Durumlarda Uygulanır?

Sürprim genellikle zorunlu sigorta türlerinde uygulanır. Uygulanabilecek maksimum sürprim oranı bazı sigorta türleri için sigorta şirketi tarafından belirlenirken bazı sigorta türlerinde ise devlet tarafından belirlenir. Sigorta poliçesi kapsamında bulunmayan ek teminatların talep edilmesi de sürprim uygulamasına neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sürprim Uygulanan Sigorta Türleri Nelerdir?

Zorunlu Trafik Sigortası Sürprim Oranı Ne Kadar?

Kasko Sigortası Sürprim Oranı Ne Kadar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sürprim Oranı Ne Kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Sürprim Oranı Ne Kadar?

Hayat Sigortası Sürprim Oranı Ne Kadar?

Sürprim Oranları Nasıl Belirlenir?