Maluliyet Nedir?

Maluliyet, kelime anlamı itibarıyla sakatlığı olma, engeli bulunma hali anlamına gelmektedir.
Maluliyet Nedir? Nasıl Belirlenir?  | encazip

Maluliyet, kelime anlamı itibarıyla sakatlığı olma, engeli bulunma hali anlamına gelir. Maluliyet, sigorta poliçelerinde sıklıkla kullanılır. Sigorta poliçesi kapsamındaki şartlar altında maluliyet yaşayan kişilerin mağduriyetleri, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Maluliyetin farklı boyutları bulunur. Sigorta poliçesi kapsamında, maluliyetin boyutuna göre kişiye ödenecek tazminat bedelleri belirlenir.

En cazip sigortayı anında bulun!

Maluliyet Çeşitleri Nelerdir?

Maluliyet çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Tam maluliyet
  • Geçici maluliyet
  • Kalıcı maluliyet

Tam Maluliyet

Kaza, terör saldırısı, doğal afet veya hastalık gibi olumsuz durumlara bağlı olarak kişinin vücut bütünlüğünün veya sağlığının bozulması tam maluliyet kapsamına girer. Sağlığın bozulmasına bağlı olarak kişinin vücut fonksiyonlarının kendini idame ettiremez hale gelmesine ve çalışma niteliklerinin kaybedilmesine tam maluliyet adı verilir.

Kısmi Maluliyet

Meydana gelen herhangi bir olumsuzluk neticesinde, kişinin vücudunun bir ya da daha fazla yerinde vücut işlev kayıplarının meydana gelmesine kısmi maluliyet adı verilir. Kısmi maluliyete örnek olarak uzuv kopması, ezilmeye bağlı olarak uzuv işlevlerinin yitirilmesi ve kemiklerin kırılması verilebilir.

Geçici Maluliyet

Bireyin tedavi edilerek normal yaşamına dönebilecek şekilde küçük veya orta çaplı işlev bozukluğu yaşamasına geçici maluliyet adı verilir. Geçici maluliyete örnek olarak ameliyat geçirme, sargıya veya alçıya alınma, atele bağlanma verilebilir.

Kalıcı Maluliyet

Meydana gelen bir olay veya hastalık neticesinde kişinin ömür boyu sürecek bir vücut işlev bozukluğuna maruz kalmasına kalıcı maluliyet adı verilir. Kalıcı maluliyet aynı zamanda kısmi veya tam maluliyet şeklinde de kendisini gösterir. Kalıcı maluliyetin en önemli niteliği, meydana gelen uzuv kaybı veya işlev bozukluğunun geri döndürülemeyecek düzeyde olmasıdır.

Maluliyet Nasıl Belirlenir?

Maluliyet, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olan Bölge Sağlık Kurulu tarafından belirlenir. Maluliyetin boyutunun belirlenmesinde sağlık kurulu tarafından pek çok faktör ve kriter kullanılır. Maluliyetin seviyesi, kişinin iş yaşamındaki ve sigorta poliçelerindeki pozisyonunu etkiler. Sağlık kurulu, kişi üzerinde yaptığı detaylı sağlık incelemesi sonucu maluliyetin seviyesini belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

7 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi