Kaskoda Hasar Sonrası Kesintiler Nelerdir?

Aracınızla bir kaza meydana geldiğinde ve aracınızda hasar oluştuğunda, sigorta şirketi hasar tutarını karşılıyor olsa bile, poliçe şartlarına göre sizin tarafınızdan ödenmesi gereken zorunlu bazı kesintiler bulunabilir.
Kaskoda Hasar Sonrası Kesintiler Nelerdir?

Hasar ikame zeyili, muafiyet, KDV tenzili, kıymet kazanma tenzili ve indirimin geri alınması gibi kesintiler, poliçe koşullarına bağlı olarak uygulanabilir. Hasar ikame zeyili ile aracın değeri tazminat miktarından düşürülür, muafiyet indirimi seçiliyse belirli bir hasar miktarı sigortalı tarafından ödenir. KDV tenzili şirket politikalarına göre değişir. Kıymet kazanma tenzili ise onarılan parçaların değer artışını içerir ve indirimin geri alınması durumunda hatalı uygulanan indirim düzeltilir ancak kesinti yapılır.

Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Ne Tür Kesintiler Yapılabilir?

Maddi hasarlı kaza sonrasında kasko sigortası kapsamında yapılan kesintiler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Maddi hasarlı kaza sonrasında uygulanabilecek bazı kesinti türleri aşağıda verilmiştir.

  • Muafiyet Kesintisi: Kasko poliçesinde belirlenen muafiyet miktarı, hasar durumunda sigortalının ödemesi gereken kısmı ifade eder. Örneğin, 500TL muafiyetli bir poliçede, oluşan hasarın ilk 500TL'si sigortalı tarafından karşılanır. Bu miktarın üzerindeki hasar tutarı sigorta şirketi tarafından tazmin edilir.
  • Kıymet Kaybı Tenzili: Hasarlı araç onarıldıktan sonra aracın değerinde oluşan kayıplar sigorta eksperi tarafından belirlenir. Yeni parçaların takılması veya onarılan kısımların değer kaybetmesi durumunda aracın piyasa değerinde bir azalma yaşanabilir. Bu değer kaybı, tazminat miktarından kesilerek sigortalıya ödeme yapılır.
  • Hasarsızlık İndirimi Kaybı: Sigorta poliçesinde belirtilen hasarsızlık indirimleri, hasar durumunda kaybedilebilir. Hasar yapıldığında hasarsızlık indirim oranları düşer ve yeni poliçe yılında daha yüksek bir prim ödenmesine neden olabilir.
  • İndirim İptali: Sigorta şirketleri bazen özel indirimler sunar. Örneğin, öğrenci indirimi veya çoklu poliçe indirimi gibi. Hasar durumunda, indirim koşulları yerine getirilememişse bu indirimler iptal edilebilir ve prim miktarında artış meydana gelebilir.
  • KDV Kesintisi: Kasko poliçesinde KDV hariç bedel üzerinden hasar ödemesi yapılan durumlarda hasar tutarından KDV düşülerek sigortalıya ödeme yapılır. Eğer araç sahibi bir şirket ise ve KDV mükellefiyeti varsa, ödenecek olan KDV tutarı sigortalı tarafından ödenir.

Bu kesinti türleri, poliçenin detaylarına, sigorta şirketinin politikalarına ve hasarın özelliklerine göre değişebilir. Sigortalılar, poliçelerini dikkatlice inceleyerek hasar durumlarında uygulanacak kesinti ve indirimleri önceden öğrenmelidirler.

İlgili İçerik:

Kasko Neleri Karşılar?

Kaskoda Hasar Sonrası Kesinti Olur mu?

Kaskoda hasar sonrasında poliçe şartlarına göre çeşitli kesintiler uygulanabilir. Muafiyet, hasar ikame zeyili, KDV tenzili gibi faktörlere bağlı olarak kesinti yapılabilir ve sigortalının ödeme yapması gerekebilir. Bu kesintiler, poliçenin detaylarına ve sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Muafiyet İndiriminden Doğan Kesintiler Nelerdir?

Muafiyet indiriminden doğan kesintiler, hasar durumunda sigortalının kendi ödemesi gereken bir miktarı ifade eder. Araç sahipleri, poliçede belirlenen muafiyet tutarını ödemeyi kabul ederek düşük prim avantajından yararlanır. Hasar anında muafiyet miktarı tazminat tutarından düşülerek sigortalıya ödenen miktar belirlenir. Bu nedenle, muafiyetli kasko poliçeleri kullanılırken Araç Kasko Değer Listesi dikkatlice incelenmeli ve doğru bilgilerle kasko hasar beyanı yapılmalıdır.

İlgili İçerikler

10 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 10 Ocak 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi