Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Hukuksal Koruma Sigortası, üçüncü şahıslar tarafından sigortalı kişiye açılan hukuk davalarına ait masrafların güvence altına alındığı bir sigorta türüdür.
Hukuksal Koruma Sigortası Nedir, Şartları Nelerdir?

En cazip sigortayı anında bulun!

Hukuksal Koruma Sigortası, üçüncü şahıslar tarafından sigortalı kişiye açılan hukuk davalarına ait masrafların güvence altına alındığı bir sigorta türüdür. Hukuksal koruma sigortasına sahip olmayan kişiler, taraflarına açılan davalardan kaynaklanan masrafları ceplerinden karşılar. Hukuksal koruma sigortası ile aniden ortaya çıkabilecek yasal masraflar güvence altına alınır.

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Nedir?

Hukuksal koruma sigortası son derece geniş bir kapsama sahiptir. Sigorta süresi boyunca imzalanan sözleşmeler, cereyan eden olaylar ve ortaya çıkan hukuki tüm harcamalar hukuksal koruma sigortası kapsamı altındadır. Hukuksal koruma sigortası kapsamındaki teminatlar şunlardır.

 • Taşınmaz mallara bağlı hukuksal koruma teminatları
 • Kişi – aile hukuksal koruma teminatı
 • Motorlu araca bağlı hukuksal koruma teminatı

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamındaki Ödemeler Nelerdir?

Hukuki bağlamda sonuç doğuran bir durumun meydana gelmesi halinde birçok işlem gerçekleştirilir. Dosya hazırlanır, dava açılır. Dava kapsamında ihtiyari ya da gayriihtiyari arabuluculuk başvurusu yapılabilir. İstek ve sonuçların geçerlilik kazanması için dilekçeler yazılır. Hukuksal koruma sigortası ise hukuki açıdan gerçekleştirilen pek çok durumda ödeme yapar. Hukuksal koruma sigortası kapsamında yapılan ödemeler şunlardır.

 • Dava masrafları
 • Hakem ücretleri
 • Arabuluculuk ücretleri
 • Teminat akçesi
 • Karar düzeltme masrafları
 • Danışmanlık Masrafları
 • Dilekçe yazım masrafları
 • İhtarname masrafları
 • Manevi tazminat ödemeleri

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Hukuksal koruma sigortası bazı durumlarda geçerli değildir ve bu durumlarda sigorta şirketi ödeme yapmaz. Hukuksal koruma sigortası kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır.

 • Ticaret hukukuyla alakalı uyuşmazlıklardan kaynaklanan masraflar
 • Rizikodan sonra devredilen alacaklara bağlı olarak ortaya çıkan masraflar
 • Sigorta şirketi ile olan anlaşmazlıklardan doğan masraflar
 • Birlikte sigortalanmış kişilerle olan anlaşmazlıklardan doğan masraflar
 • Sözleşme yapılmadan önce var olan tüm hukuki süreçler
 • Sigorta poliçesinde bulunan katılım payından düşen giderler
 • Sigorta kapsamında bulunmayan bir durumun dava edilmesine bağlı olarak ortaya çıkan masraflar
 • Çarpışma, istila ve savaş gibi durumlara bağlı olarak meydana gelen hukuki masraflar

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

3 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi