Kasko Deprem Teminatı Nedir?

Doğal afetler yalnızca evlere ya da taşınmazlara değil araçlara da zarar verir. Deprem, sel gibi doğaüstü olaylar öncelikli olarak araçlarda hasara neden olur.
Kasko Sigortası Deprem Teminatı Nedir | Encazip

En cazip sigortayı anında bulun!

Deprem kaskosu deprem sebebiyle hasar gören araçlara yönelik masrafların teminat altına alınmasını sağlar. Deprem sigortası teminatları, dar kasko kapsamında yer almaz. Deprem teminatı, kasko poliçesine ek olarak talep edilir.

Kasko Deprem Teminatı Şartları Nelerdir?

Kasko genel şartları çarpma, çarpışma, çarpılma ve çalınma gibi durumları kapsar. Poliçeye ek teminatlarla kasko kapsamı genişletilebilir. Poliçeye ek olarak talep edilebilecek teminatlar arasında deprem teminatı yer alır. Kasko sigortası poliçesinde deprem teminatı şartları şunlardır.

 • Sigortanın konusu ve kapsamı
 • Hasar durumu
 • Coğrafi sınırlar
 • Muafiyetler
 • Eksik ve aşkın sigorta detayları
 • Kasko poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihi

Kasko Deprem Teminatı Neleri Karşılar?

Kasko deprem teminatı, araçlarda deprem sebebiyle meydana gelen hasarların poliçe limiti kapsamında karşılanmasını sağlar. Araca kasten verilen zararlar ya da savaş ve benzeri durumlarda meydana gelen hasarlar kasko deprem teminatı dışında kalır. Kasko genel olarak şunları kapsar.

 • Çarpma, çarpışma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Anahtar kaybı
 • Enflasyon
 • Terör
 • Sel
 • Deprem
 • Anahtarın çalınması sebebiyle hırsızlık

Kasko Deprem Teminatı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Kasko sigortası, meydana gelen bir kaza durumunda sigortalı kişinin karşı karşıya kalacağı maddi hasarları teminat altına alır. Yanma, çarpma, çarpılma gibi durumlar genel kasko teminatları arasında yer alır. Kasko kapsamında bulunmayan bazı durumlar da bulunur. Kasko deprem teminatı dışında kalan haller şunlardır.

 • Araca kasten zarar verilmesi
 • Nükleer yakıt sebebiyle araçta hasar meydana gelmesi
 • Savaş sebebiyle hasar oluşması
 • Araç kapasitesinden fazla yük taşınması sebebiyle hasar oluşması
 • Terör kaynaklı hasarlar
 • Ehliyetsiz araç kullanımı sebebiyle yaşanan hasarlar

Kasko Deprem Hasarını Karşılar mı?

Dar kasko poliçelerinde deprem teminatı yer almaz. Diğer kasko poliçelerinde ise genel olarak deprem teminatı bulunur. Poliçe kapsamında deprem teminatı bulunması halinde deprem kaynaklı meydana gelen hasarların karşılanması için kaskoya başvuruda bulunulabilir.

Aracın deprem sebebiyle perte çıkması durumunda aracın rayiç bedeli üzerinden hesaplama yapılarak ödeme gerçekleştirilir. Araçta kısmi hasarların bulunduğu durumda eksper görüşü alınarak sigortalıya yapılacak ödeme tutarı belirlenir. Eksper tarafından yapılan incelemede aracın tamirinin mümkün olduğu sonucuna varılırsa araç tamiri için gerekli olan işlemler gerçekleştirilir.

Kasko Deprem Hasarının Ne Kadarını Karşılar?

Kasko deprem teminatı, araçta deprem sebebiyle meydana gelen maddi kayıpları güvence altına alır. Araçtaki hasar durumu eksper tarafından tespit edilir. Aracın tamir edilebilir bulunması halinde öncelikle tamir için gerekli işlemler yapılır. Tamirin mümkün olmadığı durumlarda araca rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılır. Rayiç bedel ödemesi, aracın perte çıkması durumunda yapılır.

Deprem Sigortası Teminat Tutarı Nedir?

DASK tarafından 2023 yılı için belirlenen teminat limiti 640.000TL’dir. Deprem sigortası teminat tutarı her yıl değişir. Teminat limiti belirlenirken yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesi için gerekli olan maliyet dikkate alınır. Hesaplamaya arsa değeri dahil edilmez. DASK yasal olarak zorunlu bir sigorta türüyken kaskoda deprem teminatının bulunması zorunlu değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

26 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi