Haciz Nedir?

Alacaklı bir kimsenin, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle başvurması sonucu icra dairesi tarafından borçlu kişinin para, maaş, menkul veya gayrimenkullerine el konulması işlemine haciz adı verilir.

Haciz Nedir? Hangi Durumlarda Haciz Gelir?
10 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023

En cazip bankayı anında bulun!

Alacaklı bir kimsenin, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle başvurması sonucu icra dairesi tarafından borçlu kişinin para, maaş, menkul veya gayrimenkullerine el konulması işlemine haciz adı verilir. Haciz, icra takibi sürecinin kesinleşmesinin ardından alacaklının yapacağı başvuruyla başlar ve haciz takibi alacaklı ya da alacaklının vekili tarafından yürütülür. Haciz işleminin amacı, borçludan alacağı tahsil ederek alacaklının mağduriyetini gidermektir.

Haciz işleminin başlatılabilmesi için alacaklı ile borçlu arasında resmi bir ödeme anlaşması olması ve ödemenin borçlu tarafından geciktirilmesi gerekir. Borçlarını ödeyemeyen borçlunun haciz işlemi yoluyla el konulan malları, gerektiği takdirde satışa çıkarılır ve elde edilen miktar ile alacaklının borçları ödenir.

Haciz Türleri Nelerdir?

Haciz, borçlu olunan kişilere borcun ödenmemesi, borçların ödenmesi için yapılan uyarıların dikkate alınmaması durumunda olur. Alacaklı kişiler borçlarını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüklerine başvurarak borçludan hakları olan borcun ödenmesini talep ederler. Başvuru sonucunda tebligat ile bilgilendirme yapılarak haciz işlemi hasıl olur. Haciz işlemi türlerine göre farklılık gösterir. Haciz türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Kesin (icrai) haciz
  • Geçici haciz
  • İlave haciz
  • Tamamlama haczi
  • İhtiyati haciz

Hangi Durumlarda Haciz Olur?

Haciz kişilerin herhangi bir kurum veya kuruluşa olan borcun ödememesi, borçların ödenmesi için yapılan ihtarların göz ardı edilmesi durumunda söz konusu olur. Borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda yasal takip süreci başlar ve icra takibi yasal süreyi takiben başlar. Haczi meydana getiren durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Herhangi bir kurum veya kuruluşa olan borcun ödenmemesi
  • Yasal sözleşme yapılmış gerçek kişiye borcun ödenmemesi
  • Borçların ödenmesi için yapılan ihtarların göz ardı edilmesi

Kredi Kartı Borcundan Haciz Gelir mi?

Kredi kartı borcunun ödenmemesi, haciz gelmesine sebep olan durumlar arasında yer alır. Kredi kartının asgari borç tutarının yıl içinde 3 defa ödenmemesi üzerine kredi kartı nakit kullanımına kapatılır. Üst üste 3 defa ödenmeyen asgari borç tutarı sebebiyle kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır. Kredi kartı borcu ödenmediği takdirde ilk olarak kişi hakkında yasal takip başlatılır. Bu süre zarfında kişinin borcunun ödemesi beklenir. Kişi borcunu ödemediği takdirde temerrüde düşer. Kredi kartı borcunun üç ay üst üste ödenmemesi halinde alacağın tahsili için haciz işlemi başlatılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kesin (İcrai) Haciz Nedir?

Geçici Haciz Nedir?

İlave Haciz Nedir?

Tamamlama Haczi Nedir?

İhtiyati Haciz Nedir?

Haciz Gelince Neler Alınır?

Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?

Haciz İstemenin Koşulları Nelerdir?

Haciz Tebligatı Nedir?

Haciz Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Devletten Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Haciz Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Haciz Borcu Taksitlendirilir mi?

İcra ve Haciz Süreci Nasıl İşler?

Kaynaklar:

İlgili İçerikler