Başkasının Adına Kredi Çekilir mi?

Başkasının Adına Kredi Çekmek

Bankadan kredi çekilirken kişinin bizzat ıslak imza ile imzalaması gereken belgeler ve sözleşmeler bulunur. Bu sebeple başka birisinin adına kredi çekilmesi yalnızca vekaletname kullanılarak mümkün olabilir.

Bankadan kredi çekilirken kişinin bizzat ıslak imza ile imzalaması gereken belgeler ve sözleşmeler bulunur. Başka birisinin adına kredi çekilmesi yalnızca vekaletname kullanılarak mümkün olabilir. Vekaletname ile kredi çekecek kişiler, kredinin gerçek sahibi olacak kişiden, noterden ıslak imzalı vekaletname almalıdır. Bu vekaletnamede, kişiye vekalet edecek kişinin açık kimliği ile kredi çekme yetki tanımı yer almalıdır. Vekalet veren kişinin kredi çekmeye uygun olduğu tespit edildiği takdirde, vekaletname sahibi olan kişi vekalet veren adına kredi çekebilir. Bu işlem dışında başkasının adına kredi çekmek mümkün değildir.

Başkasının Adına Nasıl Kredi Çekilir?

Başkasının adına kredi çekebilmek için öncelikle o kişi tarafından kendisinin adına kredi çekecek olan kişiye vekaletname verilmelidir. Vekaletname yasal bir belgedir ve yalnızca noter tarafından verilebilir. Vekalet verecek olan kişi notere giderek vekalet vermek istediği kişinin açık kimlik bilgilerinin yazılı bulunduğu ve içerisinde kredi çekme hakkının tanımlandığı bir vekaletname hazırlatır. Bu vekaletname, vekaleti veren kişi ve noter tarafından imzalanır. Bu aşamadan sonra vekaletnameye sahip olan kişi, vekaleti veren kişinin adına kredi çekebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başkasının Adına Kredi Çekmek Suç mu?

Çalınan T.C. Kimlik ile Kredi Çekilir mi?

Mal Varlığı Olmayan Biri Kredi Çekebilir mi?

Vekalet ile Kredi Çekilir mi?

Genel Vekaletname ile Kredi Çekilebilir mi?

Başkası Sizin Adınıza Kredi Çekilebilir mi?