Faiz Nedir?

Faiz, parasal borçlanmanın maliyetidir. Faiz, borç para veren tarafından tahsil edilen maliyet tutarıdır. Mevduat hesaplarında sermaye sahibi mevduatı yatıran olduğundan mevduat faizi tüketiciye, borçlanma durumlarında ise borcu verene ödenir.
Faiz Nedir, Faiz Oranı Nasıl Belirlenir?

En cazip faiz oranını anında bulun!

Faiz, sermayenin kullanım maliyetidir. Banka veya finansal kuruluşlardan alınan borcun karşılığında faiz maliyeti oluşurken bu kuruluşlara yatırılan sermayelerde faiz kazancı olur. Faiz genellikle önceden belirlenmiş bir oran ile toplam sermaye üzerinden hesaplanır. Faiz genellikle anapara üzerinden önceden belirlenmiş bir oran ile hesaplanır.

Faiz Kelimesinin Kökeni Nedir?

Faiz kelimesinin kökeni Arapça'dır. Osmanlı Türkçesi'nde "faide/فائض" olarak kullanılan fayda kelimesi, yazılışı bakımından faiz olarak okunabilir. Arapça kökündeki anlamı "artan", "fazlası" gibi kelimelerdir ve bir borca karşılık ödenen para anlamında kullanılır. Günümüzde faiz, sermaye sahibinin sermayesini kullandırma karşılığında aldığı kardır.

Faiz Oranı Nedir?

Faiz oranı, verilen para üzerinden ne kadarlık faiz alınacağını ifade eden orandır. Faiz oranı genellikle aylık ve yıllık olarak kullanılır. Faiz oranı, kullanılan kredilerde ya da yatırılan mevduatlarda ana paranın üzerine ne kadar maliyet ya da kazanç olacağının hesaplanması için kullanılır.

Faiz hesaplaması her zaman oransal olarak gerçekleşir yani verilen paranın miktarı arttıkça elde edilen gelir de artar. Örneğin aylık %2 faiz oranıyla verilen 100.000TL tutarındaki bir paranın faiz geliri aylık olarak 2.000TL oluyorken aynı tutar için yıllık %20 oranındaki bir anaparanın yıl sonundaki faiz getirisi 20.000TL olur.

Faiz Oranı Nasıl Belirlenir?

Faiz oranları serbest piyasa ekonomisinde serbest piyasada arz talep dengesine göre belirlenir. Piyasadaki para arzı az ama paraya olan ihtiyaç çoksa faiz oranları yükselir. Bankalar ya da finans kuruluşları yüksek faiz talebini karşılamak için daha çok mevduat toplamaya ihtiyaç duyar ve daha çok kişiden mevduat toplamak için mevduat faiz oranlarını artırır. Bu, bankaların para edinme maliyetini yükseltir ve nihayetinde verdikleri kredilerin faiz oranları da buna paralel olarak yükselir.

Bankalar, müşterilerinden topladıkları mevduatların dışında merkez bankalarından da kısa ya da orta vadeli borç alabilir. Merkez Bankasının, bankalara verdiği borçların faizlerine ise politika faizi denir. Politika faiz oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu tarafından belirlenir. TCMB Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını belirlerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur.

  • Dolaşımdaki para miktarı
  • Para arzı
  • Para talebi
  • Enflasyon oranı

Bankaların Merkez Bankalarından aldıkları borçlar da toplam borçlanma maliyetlerini etkilediğinden Merkez Bankası politika faiz oranı bankaların borçlanma maliyetlerini etkiler nihayetinde bu tüketici kredilerinde de belirleyici olur. Merkez Bankası politika faizinin düşük tutulması bankaların daha ucuza para bulması ve kredi talep edenlere daha düşük faiz oranıyla borçlanma imkanı sunmasını sağlarken politika faizlerinin yükselmesi ile birlikte bankaların borçlanma maliyeti artar ve bu da piyasaya faiz oranı artışı olarak piyasaya yansır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

24 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi