Faiz Nedir, Faiz Oranı Nasıl Belirlenir?

Faiz Nedir?

Faiz, parasal borçlanmanın maliyetidir. Faiz, borç para veren tarafından tahsil edilen maliyet tutarıdır. Mevduat hesaplarında sermaye sahibi mevduatı yatıran olduğundan mevduat faizi tüketiciye, borçlanma durumlarında ise borcu verene ödenir.

Faiz, sermayenin kullanım maliyetidir. Banka veya finansal kuruluşlardan alınan borcun karşılığında faiz maliyeti oluşurken bu kuruluşlara yatırılan sermayelerde faiz kazancı olur. Faiz genellikle önceden belirlenmiş bir oran ile toplam sermaye üzerinden hesaplanır. Faiz genellikle anapara üzerinden önceden belirlenmiş bir oran ile hesaplanır.

Faiz Kelimesinin Kökeni Nedir?

Faiz kelimesinin kökeni Arapça'dır. Osmanlı Türkçesi'nde "faide/فائض" olarak kullanılan fayda kelimesi, yazılışı bakımından faiz olarak okunabilir. Arapça kökündeki anlamı "artan", "fazlası" gibi kelimelerdir ve bir borca karşılık ödenen para anlamında kullanılır. Günümüzde faiz, sermaye sahibinin sermayesini kullandırma karşılığında aldığı kardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Faiz İlk Defa Ne Zaman Kullanılmıştır?

Faiz Oranı Nedir?

Faiz Oranı Nasıl Belirlenir?

Banka Faiz Oranları Nasıl Belirlenir?

Brüt faiz nedir?

Net Faiz Nedir?

Faiz Türleri Nelerdir?

Basit Faiz Nedir?

Birikmiş Faiz Nedir?

Akdi Faiz Nedir?

Temerrüt Faizi Nedir?

Kanuni (Yasal) Faiz Nedir?

Reel Faiz Nedir?

Nominal Faiz Nedir?

Piyasa Faiz Çeşitleri Nelerdir?

Politika Faizi Nedir?

Gecelik Fonlama Faizi Nedir?

Geç Likidite Penceresi (GLP) Nedir?

Mevduat Faizi Nedir?

Kredi Faizi Nedir?

Tahvil ve Bono Faizi Nedir?

Faiz Oranları Değişken midir?

Faiz Oranlarının Yükselmesi ve Düşmesi Sonucunda Ne Olur?

Faiz ve Enflasyon Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?