Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, küresel finans piyasalarında faaliyet gösteren kurumların kredi itibarını değerlendiren bağımsız kuruluşlardır.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, finansal analizler ve değerlendirmeler yaparak şirketlerin veya devletlerin kredi riskini belirler ve bu değerlendirmeleri kredi notlarıyla ifade ederler. Yatırımcılar, bu kredi notlarına göre risk analizi yaparak yatırım kararlarını şekillendirirler. Önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında Moody's, Standard & Poor's ve Fitch Ratings bulunur.

Derecelendirme Kuruluşları Nasıl Not Verir?

Derecelendirme kuruluşları, değerlendirdikleri unsurları bir risk skalasına göre sınıflandırarak not verirler. Bu süreçte kurumun mali geçmişindeki tüm eylemler not seviyesini etkiler ve devletlerin notlandırılmasında çeşitli faktörler dikkate alınır. Politik risk, bir ülkenin iç ve dış işlerine bağlı olarak şekillenir ve politik eylemler doğrudan ülke ekonomisini etkiler. Uluslararası piyasalarda evrensel bir derecelendirme yöntemi olmamakla birlikte her değerlendirme kurumu kendi puan sistemini kullanır ve bu sistemle bir skor verir. Not verilen kurumun risk durumu genellikle harf notları (A, B, C, D) ve bunların varyantları ile ifade edilir. Puan cetvelindeki sınıflandırma genellikle en yüksek dereceli (A) ile en düşük dereceli (D) arasında olup her harfin belirli risk seviyesini temsil ettiği bir yapıya sahiptir.

Uluslararası Derecelendirme Kurumlarının Verdiği Notlar Neleri Etkiler?

Uluslararası derecelendirme kurumlarının notları, değerlendirdikleri kurumların gelecekteki mali performansını belirlemede kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, Moody's kredi notu gibi büyük derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar, özellikle önemlidir. Yatırımcılar, Moody's gibi kuruluşların notlarını detaylı bir şekilde inceleyerek yatırım yapacakları kurumun ve finansal aracın risk durumunu değerlendirirler. Farklı yatırımcılar, Moody's dahil olmak üzere çeşitli derecelendirme kuruluşlarının puan cetvellerini gözden geçirme eğilimindedir ve bazıları, daha kapsamlı bir analiz için farklı kaynaklardan gelen tüm notları değerlendirir. Bu notlar, pandemi gibi geçici faktörlerle birlikte değerlendirilir. Moody's ve benzeri kuruluşların düşük not verdiği şirketler finansman sağlamakta zorluk yaşarken devletler uluslararası yatırım çekme ve kredi alımında zorlanabilir. Bu durum, Moody's kredi notunun şirketler ve devletler için ne kadar hayati olduğunu gösterir.

İlgili İçerikler

2 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 4 Mart 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi