Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir?

Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, aylık kredi borcunun ilgili dönem içerisinde ödenmesi gereken minimum tutarını ifade eder.

Kredi kartının asgari ödemesi yapılmaz veya asgari ödeme tutarından daha düşük tutarda bir ödeme yapılırsa kredi kartı borcuna faiz işlemeye başlar. Asgari tutarın ödenmesi, kredi kartı borcuna gecikme faizi işlemesini engeller. Dönem borcu tamamen kapatılmadığı takdirde asgari tutar ödenmiş bile olsa akdi faiz işlemeye başlar.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Nasıl İşler?

Kredi kartı asgari ödemesi, kredi kartı dönem borcunun belirli bir oranına tekabül eder. Kimi zaman kart sahibi dönem borcunu ödemekte güçlük çekebilir. Hiç ödeme yapılmadığı takdirde dönem borcuna gecikme faizi işlemeye başlar ve borç giderek artar. Bunu engellemek için asgari ödeme tutarının ödenmesi gereklidir. Asgari ödeme tutarı ödendikten sonra ilgili dönem borcuna herhangi bir gecikme faizi uygulanmaz ancak akdi faiz uygulanmaya devam eder. Kredi kartı borcuna hiçbir şekilde faiz işlememesi için dönem borcunun kapatılması gerekir.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Ödendiğinde Kalan Tutar İçin Ne Kadar Faiz Ödenir?

Kredi kartı ödemelerinde ekstredeki asgari ödeme yapılınca kalan tutar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami akdi faiz oranında faiz işler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 31290 sayı ve 31.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ uyarınca bankaların müşterilerine uygulayabilecekleri maksimum faiz oranları TCMB tarafından belirlenir. 30.09.2023 tarihi ve öncesi dönem için TCMB tarafından belirlenen azami akdi faiz oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi Kartının Asgari Ödemesi Yapılmazsa Ne Olur?

Kredi Kartının Asgari Ödemesini Yapmak Faiz İşlemesini Durdurur mu?

Kredi Kartı Asgarisi (Asgari Ödemesi) Nasıl Hesaplanır?

Kredi Kartı Asgari Ödeme Faizi Nedir?

Kredi Kartı Asgari Ödeme Faizi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 Kredi Kartı Faiz Oranları Nasıldır?

Asgari Ödeme Kredi Notunu Nasıl Etkiler?