İslami Bankacılık Nedir?

İslami bankacılık, İslam hukukuna uygun olarak yürütülen finansal işlemler ve bankacılık hizmetleridir. Bu sistem, faiz (riba) yasağı, risk paylaşımı, spekülasyon (maysir) ve belirsizlik (gharar) gibi prensiplere dayanır. İslami bankalar, bu prensiplere uygun olarak kar-zarar ortaklıkları, kira ve satış işlemleri gibi yöntemlerle fon sağlamaktadır. İslami bankacılığın temelinde, finansal işlemlerin sosyal adalet ve etik değerlere uygun olarak yürütülmesi amacı yatar.
İslami Bankacılık ve Finans | encazip

İslami Bankacılığın Temel Prensipleri Nelerdir?

İslami bankacılığın temel prensipleri şunlardır:

 • Faiz Yasağı (Riba): İslama göre faiz almak ve vermek kesinlikle yasaktır bu sebeple İslami bankalar, faizsiz finansman yöntemleri ile çalışır. Bu yasağın dayanağı Kuran'da yer alan ayetler ve hadisler gösterilmektedir.
 • Risk Paylaşımı (Mudarebe ve Müşareke): Banka ve müşteriler arasındaki ilişkiler kar ve zarar paylaşımı esasına dayanır, her iki tarafın da yatırımın sonucuna göre kazanç veya kayıp yaşaması muhtemeldir.
 • Spekülasyon Yasağı (Maysir): Yüksek riskli ve spekülasyonlara açık işlemler kesinlikle yasaktır.
 • Belirsizlikten Kaçınma (Gharar): Anlaşmalarda belirsizlikler ve belirsizlik içeren diğer unsurlar kabul edilmez.
 • Varlık Tabanlı Finansman: İşlemler, somut varlıklar veya hizmetler üzerinden yapılmalıdır. 

İslami Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Nelerdir?

İslami bankalar, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olarak çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Başlıca İslami bankacılık ürün ve hizmetleri şunlardır:

 • Murabaha (Maliyet Artı Finansman): Banka, müşterinin istediği malı satın alır ve belirli bir kar payı ile müşteriye satar.
 • İcara (Kiralama): Bankalar, varlıklarını müşterilerine kiralarlar. Kiralama süresi sonunda müşteri, kiraladığı varlığı satın alabilir. Bu yöntem hem kurumsal hem bireysel tüketiciler için uygundur.
 • Mudaraba (Kar-Zarar Ortaklığı): Banka, sermaye sağlar, müşteri ise iş yönetimini üstlenir. Elde edilen kar paylaşılır.
 • Müşareke (Ortaklık): Hem bankanın hem de müşterinin sermaye koyduğu ve işletmeyi birlikte yönettiği yöntemdir, kar da zarar da paylaşılır.
 • Sukuk (İslami Tahviller): Sukuk, sabit getirili menkul kıymetlerin İslami versiyonudur ve somut varlıklara dayalıdır.

İslami Bankacılıkta Kullanılan Sözleşme Türleri Nelerdir?

İslami bankacılıkta aşağıdaki sözleşme türleri kullanılır:

 • Murabaha Sözleşmesi: Banka, malı satın alır ve belirli bir kar oranı ile müşteriye satar.
 • İcara Sözleşmesi: Kiralama sürecini düzenleyen sözleşme, varlıkların kiralanması ve mülkiyet devrini içerir.
 • Mudarebe Sözleşmesi: Kar-zarar ortaklığı için kullanılan bu sözleşme, yatırımcılar ve girişimciler arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir.
 • Müşareke Sözleşmesi: Ortaklık ve işbirliği süreçlerini düzenleyerek ortak yatırımların yönetimini kapsar.
 • Salam ve İstisna Sözleşmeleri: İleri tarihli teslimatlar için kullanılır, özellikle tarım ve üretim sektörlerinde sıkça tercih edilir. 

İslami Finansman ve Yatırım Araçları Nelerdir?

İslami finansman ve yatırım araçları şunlardır:

 • Sukuk: İslami tahviller, varlık tabanlıdır ve faiz içermez.
 • İslami Yatırım Fonları: Şeriat uyumlu yatırım fonları, etik ve sorumlu yatırımlara yönelir.
 • Mudaraba ve Müşareke Fonları: Kar-zarar ortaklıkları aracılığıyla yatırım yapılır.
 • İslami Sigorta (Takaful): Geleneksel sigorta yerine, katılım esaslı sigorta sistemidir.

İslami Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Nasıldır?

İslami bankacılığın tarihsel gelişimi, modern finans sistemine entegrasyonunu kapsamaktadır:

 • Erken Dönem: İslami bankacılığın temelleri, İslam'ın ilk yıllarına dayanmaktadır. İslam'ın ilk dönemlerinde ticaret ve finansal işlemler, şeriat kurallarına uygun olarak yürütülmekteydi.
 • Modern Dönem: 20. yüzyılın ortalarından itibaren İslami bankalar ve finansal kurumlar hızla büyüyerek 1960'lar ve 1970'lerde İslami finans kurumları, modern bankacılık sistemine entegre olmaya başladı.
 • Küreselleşme: 21. yüzyılda, İslami bankacılık küresel finans sisteminde önemli bir yer edindi. İslami finans ürünleri küresel ölçekte yaygınlaşarak çeşitli finansal piyasalar tarafından kabul gördü. 

  İslami Bankacılıkta Sertifikasyon ve Düzenleyici Kurumlar Kimlerdir?

  İslami bankacılık ile sektördeki standartların ve uyumun sağlanmasında kritik rol oynayan sertifikasyon ve düzenleyici kurumlar şunlardır:

  • Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI): İslami finansal kurumlar için muhasebe ve denetim standartlarını belirleyen kuruluştur.
  • İslami Finans Hizmetleri Kurulu (IFSB): İslami finans hizmetleri için düzenleyici çerçeveler geliştirmektedir.
  • Şeriat Danışma Kurulları: Her İslami bankanın bünyesinde bulunan danışma kurulu, işletme bünyesindeki tüm işlemlerin şeriata uygunluğunu denetler. 
  • Merkez Bankaları ve Finansal Düzenleyiciler: İslami bankacılık uygulamalarını ulusal düzeyde denetler ve düzenler.

  İslami Bankacılığın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

  İslami bankacılığın avantajları şunlardır:

  • Faizsiz Sistem: Faizsiz finansman, İslam hukuku açısından uygunluk sağlar. 
  • Risk Paylaşımı: Kar ve zarar paylaşımı, müşteriler için adil bir sistem sunar.
  • Etik Yatırım: İslami bankalar, etik ve sorumlu yatırım ilkelerine uygun hareket eder.
  • Finansal Kapsayıcılık: Faiz hassasiyeti olan bireyler ve işletmeler için alternatif sağlamaktadır.

  İslami bankacılığın dezavantajları şunlardır:

  • Düşük Kar Marjları: Faizsiz sistem nedeniyle kâr marjları düşük olabilir.
  • Yüksek İşlem Maliyetleri: İslami finansman ürünlerinin karmaşıklığı nedeniyle işlem maliyetleri yüksek olabilir.
  • Düzenleyici Uyum Zorlukları: İslami bankalar, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamakta zorluk yaşayabilir.

  İslami Bankacılıkta Risk Yönetimi Nasıl Sağlanır?

  İslami bankacılıkta risk yönetimi, çeşitli araçlar ve stratejilerle sağlanır:

  • Şeriat Uyumu: Tüm işlemler, şeriat danışma kurulları tarafından denetlenmektedir.
  • Kâr ve Zarar Paylaşımı: Müşteri ve banka arasındaki kar ve zararın paylaşımı, risklerin dengelenmesini sağlamaktadır.
  • Varlık Tabanlı Finansman: Somut varlıklara dayalı işlem zorunluluğu, risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
  • Tazminat ve Sigorta: İslami sigorta (Takaful) sistemleri, finansal riskleri kapsayarak güvence sağlamaktadır.

  İslami Bankacılık ve Geleneksel Bankacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

  İslami bankacılık ve geleneksel bankacılık arasındaki farklar, temel prensipler ve uygulamalar açısından belirginleşir:

  • Faiz İşlemleri: Geleneksel bankalar faiz alıp verirken İslami bankalar faizsiz sistem kullanmaktadır.
  • Risk Yönetimi: İslami bankalar, risk paylaşımı ve varlık tabanlı finansman kullanırken geleneksel bankalar teminat ve kredi riski yönetimine odaklanmaktadır.
  • Düzenleyici Çerçeve: İslami bankalar, şeriat kurallarına uyum sağlamak zorundadır, geleneksel bankalar ise ulusal ve uluslararası finansal düzenlemelere uyar.
  • Ürün ve Hizmetler: İslami bankalar, murabaha, mudaraba, icara gibi özel ürünler sunarken geleneksel bankalar kredi ve mevduat hizmetleri sağlar.

  İslami Bankacılığın Sosyo-Ekonomik Etkileri Nelerdir?

  İslami bankacılık, sosyo-ekonomik açıdan aşağıdaki gibi çeşitli etkiler yaratmaktadır:

  • Finansal Kapsayıcılık: Faiz hassasiyeti olan bireyler ve işletmeler için alternatif finansman sağlar, bu da finansal kapsayıcılığı artırır.
  • Ekonomik İstikrar: Kar ve zarar paylaşımı, ekonomik istikrarı destekler ve finansal krizlerin etkilerini azaltır.

  İslami Bankacılıkta Teknolojik İnovasyonların Rolü Nedir?

  Aşağıdaki gibi teknolojik inovasyonlar, İslami bankacılık sektöründe büyük değişimlere yol açmaktadır:

  • Fintech Çözümleri: İslami bankalar, fintech çözümleri ile müşteri hizmetlerini iyileştirmekte ve işlem süreçlerini hızlandırır.
  • Dijital Bankacılık: Dijital platformlar üzerinden sunulan hizmetler, müşterilerin bankacılık işlemlerini kolaylaştırır.
  • Blok Zincir ve Akıllı Sözleşmeler: Blok zincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler, İslami finansal işlemlerin şeffaflığını ve güvenliğini artırır.
  • Mobil Uygulamalar: Mobil bankacılık uygulamaları, müşterilerin her an her yerden bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar.

  İlgili İçerikler

  5 Temmuz 2024 tarihinde yayınlandı.
  Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024
  Çağada Kırım
  Çağada Kırım
  Tasarruf Uzmanı / Ekonomist
  Yazar Hakkında
  Çağada Eroğlu Kırım (d.1987, Bursa) yatırımcı, iş insanı ve seri girişimcidir. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme Bölümü ile tamamlayan Çağada Kırım, Londra City Üniversitesi'nde enerji piyasaları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kırım, yüksek lisans eğitiminin devam ettiği süreçte bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan UCLA’da (University of California, Los Angeles) da eğitim almıştır. Çağada Kırım, 2013 yılında kurduğu encazip.com ile Türkiye’deki elektrik piyasalarının serbestleşmesi ve tüketici lehine gelişmesi konusunda önemli çalışmalar yürütmüştür.
  Detaylı Bilgi