Kredi Riski Nedir?

Kredi riski, krediyi veya borcu alan kişinin borcunu ya da kredi sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir.
Kredi Riski Nedir, Nasıl Yönetilir?

En cazip bankayı anında bulun!

Kredi riski, kredi alan kişinin borcunu geri ödememe ihtimalidir. Genel olarak verilen borcun anapara ve faizinin geri ödenmemesi olasılığına kredi riski denir. Kredi riski yüksek olan kişilerin kredi borçlarını hiç ödememe veya temerrüde düşmeleri ile hukuki sürecin kredi veren tarafından başlatılması sonucunda tahsilat maliyetinin artma ihtimalini ölçmek için kullanılır. Bankalar veya borç veren kurumlar, borcu alacak kişinin kredi riskine göre borç verip vermemeyi veya daha yüksek bir faizle borç vermeyi değerlendirir.

Kredi Risk Yönetimi Nedir?

Kredi riski yönetimi, kredi veren finansal kuruluşların kredi riskini minimize etmek amacıyla kullandığı ve uyguladığı yöntemlerin tamamıdır. Finansal kurumun risk ayarlı getirisini maksimuma çıkartmayı hedefleyen kredi risk yönetimi, portföyde bulunan tüm kredilerin risk hesaplamalarını kapsar ve riskleri minimuma indirmeyi amaçlar. Kredi risk yönetimi iki temel kategoriye ayrılır.

  • Ölçümleme: Kredi veren kurumlar öncelikle kredi kullanacak kişinin finansal durumunu, mevcut varlıklarını ve sahip olduğu kredi notunu analiz eder. Borçlanacak kişinin gelir durumu da göz önünde bulundurarak bir risk ölçümü yapılır.
  • Hafifletme: Finansal kurumlar genellikle bir portföy oluşturarak verdikleri borçları geri ödeme riskine göre listeler. Bu şekilde kurumun verdiği toplam kredilerin belli bir risk oranını geçmeyecek şekilde yapılandırılması sağlanır. Riskli borçların bu listede ağırlığının düşük olması ve ortalama risk oranının bankanın kabul kriterlerinde olması sağlanır.

Kredi Riski Bankalar İçin Neden Önemlidir?

Bankaların çok sayıda tüketiciye kredi vermesi ve kredilerin geri toplanmasındaki risklerin en aza indirgenmesi için önemlidir. Bankaların verdiği kredilerin geri ödenmemesi, bankayı zor duruma düşürür. Bankalar bunun için kredi riskini minimuma indirmek ve riskli kredilerin bankaya en az seviyede zarar vermesini sağlamak durumundadır. Pek çok kredide aynı anda meydana gelebilecek olumsuzluklar bankaları batma tehlikesine kadar götürebilir. Kredi riski analizi sayesinde finansal kurumlar kredi geri ödemelerini çok daha kolay analiz eder.

Kredi Riskinin Türleri Nelerdir?

Kredi riskinin türleri şunlardır.

  • Temerrüde düşme riski: Kredi alanların borçlarını belirli bir süreden fazla sürede ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi riskidir.
  • Konsantrasyon riski: Bir borç verenin alacak portföyünün yoğunluğunun aynı ülke ya da sektöre yoğunlaşmış olması durumudur.
  • Ülke riski: Bir ülkeye verilen kredilerin ülkenin makroekonomik ve politik durumuna göre temerrüde düşme riski durumudur.
  • Kredi notu düşmesi riski: Borçlunun kredi ödeme dönemi bitmeden kredi notunun düşme riskidir.
  • Kredi spread riski: Borcun alındığı faiz oranı ile referans faiz oranı arasındaki makasın açılması riskidir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

22 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 5 Aralık 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi