Kredi Riski Nedir, Nasıl Yönetilir?

Kredi Riski Nedir?

Kredi riski, krediyi veya borcu alan kişinin borcunu ya da kredi sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir.

Kredi riski, kredi alan kişinin borcunu geri ödememe ihtimalidir. Genel olarak verilen borcun anapara ve faizinin geri ödenmemesi olasılığına kredi riski denir. Kredi riski yüksek olan kişilerin kredi borçlarını hiç ödememe veya temerrüde düşmeleri ile hukuki sürecin kredi veren tarafından başlatılması sonucunda tahsilat maliyetinin artma ihtimalini ölçmek için kullanılır. Bankalar veya borç veren kurumlar, borcu alacak kişinin kredi riskine göre borç verip vermemeyi veya daha yüksek bir faizle borç vermeyi değerlendirir.

Kredi Risk Yönetimi Nedir?

Kredi riski yönetimi, kredi veren finansal kuruluşların kredi riskini minimize etmek amacıyla kullandığı ve uyguladığı yöntemlerin tamamıdır. Finansal kurumun risk ayarlı getirisini maksimuma çıkartmayı hedefleyen kredi risk yönetimi, portföyde bulunan tüm kredilerin risk hesaplamalarını kapsar ve riskleri minimuma indirmeyi amaçlar. Kredi risk yönetimi iki temel kategoriye ayrılır.

  • Ölçümleme: Kredi veren kurumlar öncelikle kredi kullanacak kişinin finansal durumunu, mevcut varlıklarını ve sahip olduğu kredi notunu analiz eder. Borçlanacak kişinin gelir durumu da göz önünde bulundurarak bir risk ölçümü yapılır.
  • Hafifletme: Finansal kurumlar genellikle bir portföy oluşturarak verdikleri borçları geri ödeme riskine göre listeler. Bu şekilde kurumun verdiği toplam kredilerin belli bir risk oranını geçmeyecek şekilde yapılandırılması sağlanır. Riskli borçların bu listede ağırlığının düşük olması ve ortalama risk oranının bankanın kabul kriterlerinde olması sağlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi Risk Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

Kredi Riski Bankalar İçin Neden Önemlidir?

Kredi Riskinin Türleri Nelerdir?

Temerrüde Düşme Riski Nedir?

Konsantrasyon Riski Nedir?

Ülke Riski Nedir?

Kredi Notunun Düşme Riski Nedir?

Kredi Spread Riski Nedir?

Kredi Riskinin Hesaplanmasında Kullanılan Değişkenler Nelerdir?

Kredi Geçmişi Nedir?

Kredi Geri Ödeme Kapasitesi Nedir?

Borç Alanın Maddi Gücü Nedir?

Borcun Koşulları Kredi Riskini Nasıl Etkiler?

Kredi Riskide Teminat Nedir?