Kredi Kartının Sürekli Asgarisi Ödenirse Ne Olur?

Kredi kartının sürekli asgarisinin ödenmesi durumunda gecikme faizi işler, akdi faiz işlemez. Akdi faiz, kredi kartının asgari tutar dışında kalan borcuna uygulanır. Kredi kartının asgarisini ödemek, akdi faiz işlemesini durdurmaz. Kartın sürekli asgarisinin ödenmesi ise yasal olarak bir sorun doğurmaz.
Kredi Kartının Sürekli Asgarisi Ödenirse Ne Olur?

Kredi Kartı Asgari Ödemesi Nedir?

Kredi kartı asgari ödemesi, kart borcunun ödenmesi gereken minimum tutarını ifade eder. Kredi kartlarının mevcut limitlerine göre oransal olarak belirlenen asgari ödeme tutarları bulunur. 10222 sayılı ve 08.06.2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 25.000TL üzeri limite sahip olan kartlarda asgari tutar %40, 25.000TL altı limite sahip kartlarda kredi kartı asgari ödeme oranı %20 olarak belirlenir. Kredi kartının asgarisini ödemek kart borcuna gecikme faizi uygulanmasını engeller ancak akdi faiz (borcun ödenmeyen kısmına uygulanan faiz) işlemeye devam eder. Kredi kartı asgari ödeme faizi ile gecikme faizi kastedilir.

Kredi Kartına Yılda Kaç Defa Asgari Ödeme Yapılabilir?

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik madde 22'de bir takvım yılı içerisinde 3 kez asgari tutarın ödenmemesi halinde kredi kartının nakit kullanımına; üst üste 3 kez asgari tutarın ödenmemesi halinde ise kartın hem nakit hem de mal ve hizmet alımına kapatılacağı yazar. Madde 22'den yola çıkarak kredi kartı asgari tutarının ödenmesi halinde kartın kullanıma kapatılmayacağı bilgisine ulaşılabilir. Bir yıl içerisinde yapılacak asgari ödeme için sınırlama bulunmaz.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Hesaplama

Kredi kartı asgari tutar hesaplama, kredi kart limiti, faiz oranı ve kullanılan kart limiti baz alınarak hesaplanır. 25.000 TL'ye kadar olan kartlarda %20, 25.000 TL üzeri olan kartlarda %40 oranında asgari ödeme gerçekleştirilir. Borç tutarının asgari kısmına gecikme faizi, asgari dışında kalan kısmına akdi faiz uygulaması gerçekleştirilir. Kredi kartı asgari hesaplama şurdan yapılabilir.

Kredi kartı asgari ödeme hesaplama ve detaylı bilgi için Kredi Kartı Asgari Ödeme Sayfası incelenebilir.

Kredi Kartına Sürekli Asgari Tutar Ödemenin Dezavantajları

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, kart borcunun ödenebilecek en az miktarını gösterir. Asgari tutarın altında ödeme yapmak borcun gecikmeye girmesine sebep olur. Kredi kartına sürekli asgari tutar ödemenin dezavantajları şunlardır:

  • Yüksek faiz ödemesi
  • Ödeme güçlüğü
  • Psikolojik baskı

Yüksek Faiz Ödemesi

Kredi kartı borçlarına hem akdi faiz hem de gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi, borcun asgari ödemesine uygulanırken akdi faiz kredi kartı asgari ödeme tutarı ödendikten sonra kalan tutara uygulanır. “Kredi kartının asgarisini ödeyince faiz işler mi?” sorusuna bu sebeple evet cevabı verilebilir. Borca faizin işlemeye devam etmesi ise yüksek faiz ödemelerini sürekli olarak beraberinde getirir.

Ödeme Güçlüğü

Özellikle yüksek limitli kredi kartlarında yalnızca borcun asgarisini ödemek sürekli olarak faiz ödemeyi beraberinde getirir. Akdi faiz ödemesi, borcun katlanarak artmasını beraberinde getirir. Artan borç yükü ise ödeme güçlüklerine sebep olur. Kişilerin mümkün oldukça yüksek limitli ödeme yapmaları, borç yükünü azaltır.

Psikolojik Baskı

Kişinin borçlu olması, üzerinde bir psikolojik baskı hissetmesine sebep olur. Borca faizin işlemeye devam etmesi, zaman geçtikçe borç yükünün de artması gibi durumlar psikolojik baskıyı da artırır. Psikolojik baskının azalması ya da tamamen yok olması için önce kredi kartı asgari hesaplama yapılmalı ardından borcu tamamen kapatmak için doğru finansal planlama gerçekleştirilmelidir.

Sürekli Asgari Ödemek Kredi Notunu Etkiler mi?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, borcun ödenmesi gereken minimum tutarını ifade eder. Kredi kartı asgarisinin düzenli olarak ödenmesi kredi notunu olumsuz etkilemez. Ödemelerin düzenli yapılması, kredi notunu olumlu etkiler.

Kredi Kartı Asgari Ödemesi Yapılırsa Ne Olur?

Kredi kartı asgarisinin düzenli ödenmesi kredi notunu olumlu etkiler. Yalnızca asgari tutarın ödenmesi kredi notunun düşmesine sebep olmaz. Kredi kartı azami akdi ve gecikme faizi oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanır ve faiz oranlarının Merkez Bankasınca açıklanan azami oranları geçemeyeceği Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/3) ile hüküm altına alınır. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türk lirası cinsinden azami gecikme ve akdi faiz oranları aşağıdaki gibidir.

  • Azami Akdi Faiz Oranı: %4,25
  • Azami Gecikme Faizi Oranı: %4,55

3 Ay Asgari Ödeme Yapanların Kredi Kartı Kullanıma Kapatılır mı?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin 1 Haziran 2024 tarihli açıklamasında belirtildiği üzere 3 ay kredi kartı asgari ödemesi yapanlarının kredi kartı kullanıma kapanmaz. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik madde 22’ye göre “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır.” Asgari ödeme yapılması durumunda kullanıma kapatma söz konusu değildir.

İlgili İçerikler

24 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024
Kader Arslan
Kader Arslan
İçerik Yazarı
Yazar Hakkında
1998 doğumlu olan Kader Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi aldığı dönemde eşzamanlı olarak yazarlık ve editörlük alanında çalıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı üzerine yüksek lisans eğitimi almaya devam ediyor.
Detaylı Bilgi